Problem: Program Photoshop drukuje nieprawidłową liczbę kopii

W przypadku zmiany liczby kopii do drukowania w programie Adobe Photoshop drukowana jest nieprawidłowa liczba kopii. 

Rozwiązanie

Zmień liczbę kopii w sterowniku drukarki. 

  1. W programie Photoshop, gdy obraz jest otwarty, wybierz kolejno opcje Plik > Drukuj.

  2. Wybierz przycisk Ustawienia wydruku. 
  3. Zmień liczbę kopii do wydrukowania.  
  4. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij opcję Drukuj. 

Dodatkowe informacje

Po wybraniu liczby kopii w oknie dialogowym Drukuj w programie Photoshop liczba ta jest wysyłana do sterownika drukarki. Niektóre sterowniki drukarki nie przetwarzają tej liczby prawidłowo. Po wprowadzeniu liczby kopii bezpośrednio w sterowniku drukarki, zostanie wydrukowana prawidłowa liczba kopii. 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online