Autentiseringsmetoder för signerare

Med Adobe Sign erbjuds du flera alternativ att bekräfta att dokumentsigneraren är samma person som den du skickade dokumentet till. 

Om du vill bekräfta att mottagaren är den person som du vill ska signera dokumentet, väljer du att markera Bekräfta signeraridentitet när du skickar en transaktion.

En kontoadministratör kan också ändra vilken av dessa autentiseringsmetoder (om någon) avsändaren kan använda för sitt konto. Om du vill ändra inställningarna loggar du in som en kontoadministratör. Gå till

fliken Konto > Kontoinställningar > Skicka-inställningar.

Rulla nedåt till ”Inställningar för verifiering av signeraridentitet” och kontrollera alternativen som du vill ha åtkomst till när du skickar.

Alternativ för identitetsverifiering per mottagare

Tillåt avsändare att ange alternativ för verifiering av signeraridentitet per mottagare. Avsändare kan exempelvis ange olika lösenord för varje mottagare i en transaktion.

Signeringslösenord

Med alternativet Signeringslösenord kan du som avsändare ange ett specifikt lösenord. Du kan sedan skicka lösenordet till din signerare så att han/hon kan öppna och signera dokumentet. 

Obs!

Lösenord kan endast innehålla bokstäver och siffror, inga specialtecken tillåts. Till exempel:

` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] \ ; ' , . / { } | : " < > ?

Obs!

Du kan inte återställa signeringslösenordet. Om signeringslösenordet tappas eller glöms bort finns det inget sätt att få åtkomst till dokumentet eller transaktionen. Det är nödvändigt att avbryta transaktionen och skicka dokumentet en gång till i en ny skicka-transaktion.

Select Password

Kunskapsbaserad autentisering

Detta alternativ har en hög autentiseringsnivå som främst används av finansiella institutioner och vid andra tillfällen då det är mycket viktigt att kunna bekräfta signerarens autenticitet. Signeraren tillfrågas om flera anpassade, icke triviala frågor från det förgångna och svaren måste då vara korrekta för att han/hon ska kunna signera avtalet. Det här alternativet är bara tillgängligt för Enterprise-konton och konton på global nivå, och kan endast användas för signerare i USA.

En utomstående part utför den kunskapsbaserade autentiseringen (KBA (tillhandahålls av InstantID Q&A från LexisNexis Risk Solutions). För att signera ett dokument, när den här funktionen är aktiverad, måste signeraren ange personlig information om sig själv. Den utomstående parten använder informationen för att skapa frågorna och validera svaren.

Adobe tillhandahåller den här funktionen via ett samarbete med InstantID Q&A från LexisNexis Risk Solution. Läs mer om LexisNexis Identity Verification.

Select KBA
kba2

Identitetsverifieringen av den kunskapsbaserade autentiseringen loggas sedan i revideringsrapporten för den här transaktionen.

kba1kbaaudit

Om frågorna för den kunskapsbaserade autentiseringen (KBA) har besvarats fel för många gånger, kommer dokumentet att låsas och det går då inte att öppna. Om detta inträffar ska du kontakta personen som skickade dokumentet till dig för direktsignering. Begär att han/hon antingen ska minska svårighetsgraden på frågorna för den kunskapsbaserade autentiseringen eller ta bort dem fullständigt och sedan skicka dokumentet på nytt.

Det bästa sättet att göra detta är att svara på e-postmeddelandet som skickades till dig för din signatur. Det här e-postmeddelandet skickas från e-postdomänen echosign.com. Om du emellertid besvarar det ser du att svaret omdirigeras till avsändarens e-postadress.

 

Autentisering av webbidentitet

För autentisering av webbidentitet krävs att signerare loggar in med sina Google-, LinkedIn-, Facebook- eller Twitter-identiteter innan de visar och signerar dokumentet.  När en signerare validerat sin webbidentitet, registreras händelsen även i revideringsrapporten för transaktionen.

Select Social
Social - Signer Options

Telefonautentisering

Telefonautentisering är ett tvåstegformulär för signerarverifiering som aktiveras på Enterprise-nivå och global nivå för tjänsten. Signeraren erhåller en kod på sin telefon och anger sedan koden för att öppna och signera dokumentet. 

Aktivera telefonautentisering

Innan telefonautentisering kan användas som en metod för identitetsverifiering, måste den aktiveras av en kontoadministratör.


Använda telefonautentisering

När telefonautentisering har aktiverats kan den användas som identitetsverifieringsmetod när du skickar ett dokument för signering. I den här videon visas hur du väljer telefonautentisering som identitetsverifieringsmetod och hur signeraren verifierar sin identitet när han/hon erhåller dokumentet.


Select Phone

Adobe Sign-autentisering

För Adobe Sign-autentisering måste signeraren ange sitt Adobe Sign-lösenord när avtalet autentiseras.

Om mottagaren inte har ett Adobe Sign-lösenord måste hen registrera sin e-postadress (för att skapa ett lösenord) innan hen kan komma åt avtalet.

Obs!

Adobe Sign-autentisering är bara tillgängligt för Enterprise-kunder och måste aktiveras av en Success Manager.

as_authentication
adobe_sign_authentication

 

Som standard infogar autentiseringspanelen mottagarens e-postadress.

Alternativt kan du kontakta din Success Manager för att ändra denna standard till att lämna e-postfältet tomt.

adobe_sign_authenticationgump

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy