Konfigurera signeringsarbetsflöden

Använd arbetsflödesdesignern när du vill skapa arbetsflöden för anpassade signeringsprocesser som passar dina specifika företagsbehov. Med det här nya verktyget kan administratörer enkelt utforma och hantera arbetsflödesmallar med en intuitiv dra och släpp-redigerare. Det är enkelt att ange vilka dokument som ska inkluderas i ett avtal, deltagarnas egenskaper, bland annat fördefinierade namn, roller och dirigering, formulärfält som ska fyllas i av avsändaren i förväg, e-postmeddelanden som ska skickas till deltagarna, avtalets förfallodatum och lösenord samt mycket annat.

Med arbetsflöden kan du förenkla sändningsprocessen så att användarna alltid utför stegen på samma sätt. Avsändare som använder en arbetsflödesmall vägleds genom sändningsprocessen med anpassade instruktioner och fält som gör sändningsprocessen enklare och förhindrar att fel uppstår.

 

Titta på videon

Skapa ett anpassat arbetsflöde

Endast administratörer kan skapa arbetsflöden. Kontoadministratörer kan skapa arbetsflöden för hela kontot eller speciella grupper på kontot. Gruppadministratörer kan se alla arbetsflöden, men kan bara redigera de i sin egen grupp.

Du skapar ett arbetsflöde genom att ange följande information:

 • Arbetsflödesinformation – Definiera arbetsflödet och ge det ett namn, skriv anpassade instruktioner för avsändarna och tilldela behörigheter för arbetsflödet.
 • Avtalsinformation – Definiera och anpassa avtalsinformationen som visas på sidan Skicka.
 • Mottagare – Skapa en dirigeringsordning genom att lägga till mottagare (signerare och godkännare) i den ordning de ska signera.
 • E-post – Skriv e-postmeddelanden som ska skickas till olika deltagare under de olika stegen i signeringsprocessen.
 • Dokument – Ange vilka dokument som ska tas med i arbetsflödet
 • Indatafält för avsändare – Definiera fält som avsändare kan använda för att mata in information när avtalet skickas. Den inmatade avsändarinformationen sammanfogas med avtalet innan det skickas till signerarna och godkännarna.

Obligatoriska fält identifieras med en röd asterisk. Vissa fältetiketter är redigerbara, vilket indikeras av
pennikonen, till exempel Avtalsnamn:

Klicka på pennikonen när du vill ange en anpassad etikett. Den här etiketten visas på sändningssidan när arbetsflödet används för att skicka ett dokument. Klicka på återställningsikonen om du vill återgå till den ursprungliga etiketten.

Obs!

Definierade anpassade arbetsflödesinställningar åsidosätter standardinställningarna på grupp- eller kontonivå (om de är konfigurerade).  

 1. Logga in som kontoadministratör och gå till: Konto > Arbetsflöden 

 2. Öppna arbetsflödesdesignern genom att klicka på Skapa ett nytt arbetsflöde

 3. Arbetsflödesdesignern öppnas och panelen Arbetsflödesinformation visas:

  Arbetsflödesinformation

  Banderollen i Arbetsflödesdesigner visar arbetsflödets standardnamn (t.ex. Nytt arbetsflöde).

  Punkten bredvid arbetsflödets namn anger om arbetsflödet är ett utkast/inaktivt (grå punkt) eller aktivt
  (grön punkt).

  Följande reglage finns till höger:

  • Stäng Klicka för att stänga arbetsflödet
  • Spara – Klicka för att spara dina ändringar
  • Aktivera/Inaktivera – Klicka för att aktivera (eller inaktivera) arbetsflödet för den markerade gruppen

   

  Ange följande uppgifter på sidan Arbetsflödesinformation:

  • Arbetsflödets namn – Ange ett namn för arbetsflödet. Det här namnet visas på banderollen i arbetsflödesdesignern, i listrutan Använda ett arbetsflödehemsidan och överst på sändningssidan när arbetsflödet används för att skicka ett avtal. 
  • Instruktion för avsändare – Skriv instruktioner hur arbetsflödet används. Dessa instruktioner visas högst upp på sidan Skicka när arbetsflödet används för att skicka ett avtal. 
  Obs!

  Instruktioner kan läggas till med HTML-taggar. Följande html-taggar och deras attribut kan användas i instruktionsavsnittet: <p>, <br>, <b>, <i>, <u>, <ul>, <ol>, <li>, <img src="fully qualified path"> och <a href="fully qualified path">.

  Om du tänker använda sökvägarna src eller href måste sökvägarna vitlistas. Skicka webbadresserna till din Customer Success Manager

  • Vilka kan använda det här arbetsflödet – Anger vem som kan använda arbetsflödet. Alternativen är:
   • Vald grupp – Ett fält med rullgardinsmeny som visar alla grupper som skaparen har åtkomst till.
    • När endast en grupp har valts har alla användare som är medlemmar i den gruppen åtkomst att skicka avtalet.
    • När Användare i flera grupper är aktiverat för kontot kan administratörer på gruppnivå skapa arbetsflöden för alla grupper som de är medlemmar i (inte begränsat till deras primära grupp).
    • Administratörer på gruppnivå har behörighet att redigera arbetsflöden som delas med en grupp där de har administratörsbehörighet. (Administratörer på kontonivå har också behörighet att redigera gruppdelat arbetsflöde, eftersom de har behörighet för alla grupper.)
   • Alla användare i min organisation – Alla användare i Acrobat Sign-kontot kan använda arbetsflödet.
    • Administratörer på kontonivå kan redigera alla arbetsflöden som delas på kontonivå.

   

  Nedan finns ett exempel på Arbetsflödesinformation

  Exempel på arbetsflödesinformation

 1. Klicka på Avtalsinformation i den vänstra panelen

 2. 2. Definiera avtalsinformationen som ska visas för avsändaren på sidan Skicka i avsnittet Avtalsinformation:

  • Avtalsnamn – Ange avtalets namn. Det här namnet visas på sidan Skicka när arbetsflödet används för att skicka ett avtal och i e-postrubriken Signera/Godkänn. Det här fältet är obligatoriskt och etiketten är redigerbar.
  • Meddelande – Skriv ett meddelande till mottagarna. Det här meddelandet visas på sidan Skicka när arbetsflödet används för att skicka ett avtal. Det här fältet är obligatoriskt och etiketten är redigerbar.
  • Kopia – Om det behövs anger du e-postadresser till personer som ska få kopior. E-postadresser måste separeras med antingen kommatecken eller semikolon
   • Minimal – Ange det minsta antalet e-postadresser som kan inkluderas för kopior.
   • Största antal – Ange det maximala antalet e-postadresser som kan inkluderas för kopior.
   • Redigerbar – Aktivera det här alternativet om du vill tillåta att användare kan redigera arbetsflödets kopieadresser på sidan Skicka.
  • Mottagarens språk – Avsändaren kan använda detta för att ange mottagarens språk.  Den här inställningen anger om språkväljaren visas på sidan Skicka och i så fall vilket standardspråk som visas.
  • Sändningsalternativ
   • Ange lösenord för att öppna hämtad PDF – Aktivera det här alternativet om du vill tillåta att avsändare kan ange ett lösenord för en hämtad PDF.
    • När det här alternativet anges, ställs verifieringsmetoden för signatur in på Lösenord och samma lösenord används.
    • Obligatoriskt – Aktivera det här alternativet om du alltid vill att ett lösenord ska användas för hämtade PDF-filer. Om det här alternativet är aktiverat kan avsändarna inte inaktivera det på sidan Skicka och ett lösenord måste alltid anges.
   • Tidsgräns för slutförande – Aktivera det här alternativet om du tillåta att en tidsgräns för slutförande kan anges på sidan Skicka.
    • dagar för att slutföra avtalet – Välj antal dagar som mottagarna har på sig för att slutföra signeringsprocessen som standard. Det angivna antalet dagar kan alltid redigeras på sidan Skicka.
   • Tillåt redigering av dokument före sändning – Aktivera det här alternativet om du vill tillåta att avsändare kan ändra dokumentets formulärfält i redigeringsmiljön med förhandsvisningsalternativet på sidan Skicka.
    • Aktivera redigering som standard – Aktivera det här alternativet om du automatiskt vill aktivera alternativet Förhandsgranska på sidan Skicka.

   

  Nedan finns ett exempel på Avtalsinformation:

 1. Klicka på Mottagare i den vänstra panelen när du vill öppna avsnittet Mottagarrouting

 2. I avsnittet Mottagarrouting kan du ange mottagarna och routingordningen efter behov. Du kan skapa mycket komplicerade arbetsflöden med seriell, parallell, blandad eller kapslad och blandad dirigeringsordning.  Instruktionerna som följer visar funktionerna som finns för mottagarrouting.

  • Så här lägger du till en annan mottagare före eller efter en befintlig mottagare:
   • Klicka på ikonen Lägg till
   • Markera rollen (alla roller som är aktiverade för kontot ska vara tillgängliga) som du vill infoga

   

  • Klicka på ikonen Lägg till ovanför en mottagare om du vill ange parallella grenar och välj Parallella grenar

   

  • Om du vill ta bort en mottagare placerar du markören över mottagarbubblan och klickar på ikonen Ta bort

   

  • Om du vill anpassa en mottagare placerar du markören över mottagarbubblan och klickar på redigeringsikonen
  Mottagarkonfiguration

  När du redigerar en mottagare kan du konfigurera följande:

  • Mottagaretikett – Du kan anpassa mottagarens etikett. Du kan till exempel ändra standardetiketten Mottagare till Köpare. 
   • Etiketterna för mottagarna måste vara unika i arbetsflödet.
  • E-post – ange mottagarens e-postadress.
  • Mottagaren är avsändaren – När denna är markerad infogas avsändaren som mottagare.
  • Markera som mottagargrupp – när det här alternativet är markerat läggs en mottagargrupp till i arbetsflödet i stället för en standardpost för mottagare av e-post. Mottagargruppen kan lämnas tom eller fyllas i med en eller flera e-postadresser från fältet E-post (kommaavgränsat).
  • Roll – Uppdatera mottagarens roll (signerare eller godkännare).
  • Obligatoriskt – Aktivera det här alternativet om en signatur från mottagaren krävs.
  • Redigerbar – Aktivera det här alternativet om du vill tillåta att avsändaren kan uppdatera mottagarens e-postadress på sidan Skicka.
  • ID-verifiering – Välj vilken typ av ID-verifiering som krävs för signeraren.
   • Ingen, Acrobat Sign, Telefon, KBA, Lösenord och Webbidentitet är de möjliga alternativen.
   • Endast de alternativ som har aktiverats för Acrobat Sign-kontot är synliga.
  Obs!

  Om Lösenord anges som identitetsverifiering kommer samma lösenord att läggas till i dokumentskyddet vilket förhindrar att PDF-filen visas tills lösenordet anges.

 3. Kom ihåg att klicka på Spara när du vill spara mottagarkonfigurationen.

   

  Nedan visas ett exempel på mottagarinformation och en routning där etiketterna för de båda signerarna (Buyer och Sales Director) och godkännaren (VP Sales) har anpassats. 

 1. Klicka på E-post i den vänstra listen när du vill gå till avsnittet E-post

  • I avsnittet E-post kan du bestämma vilka e-postmeddelanden som skickas under signerings- och godkännandeprocessen baserat på olika händelser. 
  • Du kan till exempel ange att aviseringar ska skickas till mottagarna och kopiemottagarna när ett avtal har annullerats. 

 2. Markera rutorna för de händelser som ska aktivera ett e-postmeddelande

 1. Klicka på Dokument i den vänstra panelen när du vill gå till avsnittet Dokument

 2. I avsnittet Dokument kan du konfigurera följande

  • Dokumenttitel – Ange dokumentets titel. Titeln visas i området Dokument på sidan Skicka när du skickar med arbetsflödet
  • Filer – Klicka på ikonen Lägg till fil när du vill bifoga ett dokument från ditt Acrobat Sign-bibliotek. Dokumentet bifogas automatiskt när du skickar med det här arbetsflödet
   • Om en fil inte är markerad kan avsändaren välja en fil när avtalet skickas
   • Om ett dokument flaggas som Obligatoriskt kommer det att bifogas automatiskt till avtalet när arbetsflödet initieras
   • Ta bort fil – Om du bifogar fel fil kan du klicka på ikonen Ta bort (X) intill filnamnet för att ta bort den
  • Dokumentnamn – Ange ett beskrivande namn som identifierar dokumentet för avsändaren. Namnet på det uppladdade biblioteksdokumentet används som standard, men kan skrivas över
  • Obligatoriskt – Anger om dokumentet är obligatoriskt
  • Lägg till dokumentet – Klicka på knappen Lägg till dokument när du vill lägga till rader för ytterligare dokument
   •  Dokumenttitlar måste vara unika värden
  • Ta bort rad – Klicka på ikonen Ta bort rad (X) om du vill ta bort en hel rad
 3. Nedan visas ett exempel på ett konfigurerat dokumentavsnitt:

 1. Klicka på Indatafält för avsändare i den vänstra listen när du vill öppna avsnittet Indatafält för avsändare.

  Dessa inmatningsfält mappas till formulärfält som definierats i det bifogade dokumentet (antingen som en del av arbetsflödet eller som en fil som överförs av avsändaren).

  Avsändaren kan använda dessa fält för att fylla i innehåll innan avtalet skickas till mottagaren.

 2. På panelen Indatafält för avsändare klickar du på Lägg till fält

  För varje rad som läggs till kan du konfigurera följande:

  • Fälttitel – Skriv fältets titel. Det här värdet visas på sidan Skicka som referens för avsändaren
  • Fältnamn i dokument – Ange fältnamnet för ett fält i det bifogade biblioteksdokumentet
   • Fältnamnet som anges här måste matcha namnet på formulärfältet i dokumentet
  • Standardvärde – Ange ett standardvärde, om något.
  • Obligatoriskt – Aktivera det här alternativet om ett värde måste anges för fältet innan avtalet skickas
  • Redigerbar – Aktivera det här alternativet om du vill tillåta att avtalets avsändare kan ändra standardvärdet
  • Klicka på ikonen Ta bort rad (X) om du vill ta bort en hel rad

   

  Nedan visas ett exempel på Indatafält för avsändare

Skicka med ett anpassat arbetsflöde

Att skicka ett avtal med ett arbetsflöde startar på sidan Start genom att välja Starta från biblioteket och sedan välja det arbetsflöde du vill använda.

När du väl har valt ett arbetsflöde visas en modifierad Skicka-sida som visar den anpassade mottagarordningen, eventuella anpassade instruktioner, bifogade filer och så vidare.

1. Från sidan Start:

 • Välj Starta från biblioteket
 • Välj Arbetsflöden från alternativen till höger
 • Välj det arbetsflöde du vill använda
 • Klicka på Starta
Skicka ett arbetsflöde från startsidan

 

På sidan Skicka visas:

I exemplet på sidan Skicka ovan visas följande anpassningar:

A. I avsnittet Arbetsflödesinformation:

○ Arbetsflödesnamnet (GlobalCorp-serviceavtal <50 000) högst upp

○ Instruktioner för avsändaren (Arbetsflödet används för kontrakt på under 50 000...)

B. I avsnittet Avtalsinformation:

○ Namn på anpassat avtal (GlobalCorp-serviceavtal för 2018)

○ Meddelandet (Vänligen se bifogat serviceavtal...)

○ Lösenordsskydda det signerade dokumentet (tillåtet, men ej definierat)

C. I avsnittet Mottagare:

○ De anpassade etiketterna för mottagarna (Signerare och Motsignerare) och för de certifierade mottagarna (Juridisk avdelning) visas

○ E-postadresserna är dolda när avsändaren är en av undertecknarna, i stället listas ”Jag själv”

○ E-postadresserna till mottagargruppen (Juridiskt team). Mottagargruppen kan antingen lämnas tom så att avsändaren kan fylla i den eller förkonfigureras i arbetsflödesmallen.

D. I avsnittet Dokument:

○ Namnet på det på förhand bifogade avtalet (Serviceavtal) visas i området Dokument

○ Namnet på filen som avsändaren måste ladda upp, hänvisningsdokumentet, visas också

E. I avsnittet Indatafält för avsändare:

○ Fälten som definierats visas i området Fält

○ Standardvärdet importeras, men kan ändras

 

2. Fyll i de fält som krävs i arbetsflödet.

I exemplet ovan skulle det vara:

 • Den juridiska avdelningens e-postadress
 • Eventuella e-postadresser för kopior (valfritt)
 • Ladda upp hänvisningsdokumentfilen
 • Information om obligatoriska fält (Produkt och total kostnad)
 • Lösenordsskydda det signerade dokumentet och Förhandsgranska, placera signaturer eller lägg till formfält som är valfria i det här arbetsflödet.

3. Klicka på Skicka.

4. Gör ändringar i fälten efter behov i redigeringsmiljön och klicka sedan på Skicka

Obs!

Anpassade arbetsflöden stödjer inte en skriftlig signaturtyp.

Om ett avtal skapas via REST API med signatureType=Skriftlig, skapas avtalet fortfarande och skickas för elektronisk underskrift.

Signera och godkänna ett arbetsflödesavtal

Arbetsflödesavtal skickas i den ordning som anges i routningen. Signerarna och godkännarna kan underteckna med hjälp av länken i e-postmeddelandet Signera/Godkänn eller via sidorna Hantera om de är registrerade Acrobat Sign-användare. Det här fungerar på samma sätt som den vanliga sändningsprocessen.

Historiken och granskningsrapporten för arbetsflödesavtalet kan öppnas via sidan Hantera. När avtalet bearbetas, kan du lägga till påminnelser och utföra andra åtgärder.

Redigera ett anpassat arbetsflöde

 1. Logga in som kontoadministratör och gå till: Konto > Arbetsflöden 

 2. Välj ett arbetsflöde i listan Arbetsflöden genom att klicka på det

 3. På snabbmenyn klickar du på Öppna. Arbetsflödesdesignern visas

  När arbetsflödesdesignern är öppen kan arbetsflödet redigeras. Alla avsnitt kan ändras efter behov men inga ändringar sparas förrän du klickar på knappen Uppdatera.

   

  I arbetsflödesdesignern kan du göra följande ändringar:

Konfigurationsalternativ

Anpassade arbetsflöden har fått betydande förbättringar tillagda, som styrs av kontrollerna på administratörsmenyn.

Kunder som vill aktivera arbetsflöden uppmanas att aktivera de tre första alternativen nedan för att få den bästa upplevelsen för sina användare och mottagare.

Om du även vill kunna konfigurera arbetsflöden måste funktionen aktiveras.

Gå till Kontoinställningar > Globala inställningar > Anpassade arbetsflöden för sändning och aktivera åtkomst för administratörerna.

Konfigurera arbetsflöden som ska visas för kontot

Genom att aktivera det senaste arbetsflödet kommer arbetsflödena närmare funktionerna i den manuella sändningsprocessen.

Funktioner som aktiveras med det här alternativet:

 • Förnybar sidlayout
 • Använda digitala signaturer för en eller flera av dina mottagare
 • Konfigurera mottagare till att använda telefonbaserad (SMS) mottagarautentisering
 • Konfigurera mottagargrupper under sändningsprocessen
 • Bifoga dokument från alla aktiva källor under sändningsprocessen

För att aktivera den senaste upplevelsen går du till: Kontoinställningar > Skicka-inställningar > Kontroller för anpassat arbetsflöde

Konfigurera arbetsflöden för att använda den nya upplevelsen

Telefonautentisering för mottagare

I arbetsflödesdesignern visas alla aktiva autentiseringsmetoder i mottagarobjektet.

Autentiseringsmetoderna har uppdaterats för att visas som kryssrutor, vilket gör det möjligt för arbetsflödesdesignern att tillåta alternativ för avsändaren. 

Om flera alternativ är markerade i designern kommer dessa alternativ att vara tillgängliga för avsändaren under sändningsprocessen.

Den nya sändningsfunktionen lägger till telefon (SMS) som ett alternativ i designern.

Mottagargrupper

Mottagarobjekten i designern kan nu markeras som mottagargrupper.  Detta gör att en matris med e-postadresser kan anges i fältet E-post (kommaavgränsade) som tillåts signera för det signeringssteget.

Om du t.ex. vill att en av fem managers ska kontrasignera kan du lista alla fem e-postadresserna, men endast en behöver tillämpa en signatur.

Konfigurera mottagargrupper i arbetsflödesmallen

Bifogade filer

Under sändningsprocessen kan dokument nu bifogas från valfri aktiverad Acrobat Sign-källa.

 

Användarupplevelsen med inställningen "ny" har uppdaterats till en modern förnybar design, till exempel sidan Skicka.

Instruktionerna som tidigare fanns till höger om mottagarlistan har flyttats högst upp på sidan i ett komprimerbart fönster.

Malldefinierad fälttilldelning

Malldefinierade fälttilldelningar relaterar starkt mottagarlistan, enligt definitionen i arbetsflödesdesignern, till lämpliga fälttilldelningar på dina skapade formulär.

Exemplet använder fallet:

 • En (kund) signerare ska signera först
  • Eventuellt kan en medsignerare vara sekundär signerare
 • En intern motsignatur tillämpas av en försäljningsrepresentant

Traditionellt skulle detta kräva två formulär på grund av hur mottagarna indexerades på sidan Skicka:

 • En för det enskilda signerarscenariot, med tilldelning av den interna motsignaturen som sekundärt signerarindex
 • En för medsignerarscenariot, där medsigneraren är sekundärt signerarindex och motsignaturen tredje

Under den ”malldefinierade” regelstrukturen konstruerar du ett fullt aktiverat formulär med alla möjliga mottagarfält definierade.

Mottagarsignerar-indexet (såsom definieras i arbetsflödesdesignern) tillämpas starkt och bortser från eventuella fält som tilldelas till utelämnade mottagare (valfritt) när avtalet skickas.

Så i tillämpningen ovan är medsigneraren alltid signerarindex 2, men om medsigneraren inte är inkluderad när avtalet skickas ignoreras fälten för signerare 2 och motsigneraren (signerarindex 3) kommer fortfarande bara att ha åtkomst till fälten för signerare 3.

Aktivera den här nya funktionen genom att gå till: Kontoinställningar > Sändningsinställningar > Anpassade arbetsflödeskontroller > Aktivera malldefinierad signaturplacering

Konfigurera arbetsflöden för att använda malldefinierad signaturplacering

Obs!

Om du aktiverar funktionen malldefinierad signaturplacering inaktiveras alternativet att redigera avtalet under sändningsprocessen.

Förstå förhållandet mellan mottagare och fält

Varje mottagare som är involverad i ett avtal tilldelas ett signerarindexnummer. Detta indexnummer krävs för att associera mottagare med de fält som de har behörighet att lägga till innehåll i (till exempel ett signaturfält).

Mottagare får sitt indexnummer baserat på stapelordningen på sidan Skicka. Mottagaren i toppen av stapeln är 1, nästa mottagare är 2, och så vidare. Detta indexnummer kan ses när avtalet är konfigurerat till "Slutför i ordning", men är fortfarande närvarande när arbetsflödet är "Slutför i valfri ordning".

 

När du skapar ett mottagarflöde i arbetsflödesdesignern tilldelas signerarindexet enligt följande regler:

 • Upiifrån och ned
  • Från vänster till höger

I exemplet nedan är signeraren och medsigneraren högst upp i stapeln.

 • ”Signeraren” är mottagaren längst till vänster i toppen, så den tilldelas index 1
 • ”Medsigneraren” är också i toppen, men till höger om signeraren, så den tilldelas index 2

I den här tillämpningen spelar det ingen roll vem som signerar först, så de infogas i ett parallellt signeringsflöde. Signaturindexet tillämpas dock starkt för att säkerställa att signeraren tillämpar sitt innehåll i rätt fält för ”signerare”, och att medsigneraren endast har åtkomst till sina tilldelade fält för ”medsignerare”.

”Försäljningsrepresentant” signerar som trea, efter både signeraren och medsigneraren.

”Chefsgodkännande” begärs som fjärde steg, när försäljningsrepresentantens motsignatur är på plats.

Obs!

Mottagarnamnen "Undertecknare", "Medundertecknare", "Försäljningsrepresentant" osv. har ingen påverkan på fälttilldelningen. Dessa är endast administratörsdefinierade etiketter som används för användartydlighet i arbetsflödesmallen. 

 

Det ovannämnda designermottagarflödet kommer att producera en Skicka-sidmall som ser ut som nedan.

(På sidan Skicka är stapelordningen tydligare, även om indexnumren inte exponeras.)

 

När du redigerar ett formulär med fält, tilldelas varje fält till ett signeringsindex (ignorera fälten ”Vem som helst” för tillfället).

I Acrobat Sign-redigeringsmiljön görs detta genom att välja en Deltagare och placera fält för den deltagaren.

Varje deltagare är färgkodad för att hålla en visuell skillnad mellan vilka fält som tilldelas vardera deltagare.

 

Om du använder textetiketter tillhandahåller etiketten i sig ett argument (t.ex. :signer1) som designerar fältet till signerarindexet.

Konton som starkt vill tvinga fram specifika arbetsflöden för alla sina dokument och effektivisera processen för att skicka till minsta möjliga mängd indata från användaren kan helt definiera alla sina dokumentarbetsflöden och begränsa användare från att skicka ad hoc i sin helhet.

Konton som använder Användare i flera grupper kan utöka de konfigurerbara alternativen på gruppnivå, vilket säkerställer att rätt signaturalternativ och meddelandeprocesser tillämpas strikt.

För att begränsa användare till att endast skicka med godkända arbetsflöden navigerar du till Kontoinställningar > Globala inställningar > Arbetsflöden och markerar Aktivera sändning av avtal med enbart arbetsflöden.   

Konfigurera arbetsflöden till att vara den enda metoden för att skicka avtal


Felrapportering för vanliga problem

Vissa element i det äldre arbetsflödet ger fel i det nya gränssnittet tack vare förbättrad kontroll och säkerhet i den senaste upplevelsen. Ytterligare felhantering har implementerats för att bättre kunna exponera och förklara dessa fel när de uppstår.

Om kontot är konfigurerat att använda den moderna sändningsupplevelsen och ett problematiskt arbetsflöde startas, kommer användaren att se en röd banderoll som indikerar felet:

Om kontot fortfarande är konfigurerat att som standard använda den klassiska upplevelsen kan arbetsflödet komma att fortsätta fungera under dessa regler. 

Den moderna upplevelsen visar fel som upptäckts. 

I fall där fler än ett problem hittas kommer alla upptäckta fel att listas.

För att göra arbetsflödet giltigt under regeluppsättningen för det nya gränssnittet, måste en administratör redigera arbetsflödet och rätta till upptäckta problem:

Under den klassiska regeluppsättningen kunde e-poststrängar vara deformerade, eller felaktigt avgränsade (t.ex. med mellanrum kontra kommatecken).

När detta fel uppstår bör administratören kontrollera:

 • Om CC-meddelanden avgränsas korrekt

 • Valfri definierad e-poststräng för mottagare för att säkerställa att den är korrekt konstruerad
  • (t.ex. name@domain.tld)
 •  
  • Den moderna upplevelsen accepterar kommatecken eller semikolon

Den moderna upplevelsen kräver unika värden för alla dokumenttitlar på sidan Dokument i arbetsflödesdesignern.

Mer information om det här felet finns här

Vid utformandet av ett arbetsflöde är det möjligt för en administratör att bifoga en dokumentmall som har en begränsad åtkomstomfattning.

När en användare som inte omfattas försöker ladda arbetsflödet kan dokumentet inte bifogas och en säkerhetsöverträdelse utlöses.

Till exempel kan en administratör skapa en ny dokumentmall med egenskaper som begränsar åtkomst till endast ägaren.  Administratören kan bifoga dokumentet till arbetsflödet, eftersom han/hon är ägaren. 

Andra användare av systemet är inte ägaren och därmed utanför omfattningen för dokumentet.

När det här felet visas kommer administratören att behöva justera egenskaperna för den bifogade dokumentmallen.

Steg för att granska och justera mallegenskaper finns här

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto