Zachovanie inštalácie predchádzajúcich verzií pri inštalácii aplikácií CC 2015

Problém: Inštaláciou aplikácií CC 2015 sa predvolene odinštalujú aplikácie CC 2014

V predvolenom nastavení platí, že keď nainštalujete aplikáciu CC 2015 pomocou aplikácie pracovnej plochy Creative Cloud, predchádzajúce verzie tejto aplikácie sa odinštalujú. Predvolená inštalácia ponechá len najnovšiu verziu. Nainštalovaním verzie After Effects CC 2015 (13.5) pomocou aplikácie pracovnej plochy Creative Cloud sa napríklad odinštalujú verzie After Effects CC 2014 (13.2) a After Effects CC (12.2).

Riešenie: V aplikácii pracovnej plochy Creative Cloud zrušte výber možnosti Odstrániť staré verzie

Ak si chcete tieto predchádzajúce verzie ponechať aj po inštalácii verzie CC 2015, zrušte výber možnosti Odstrániť staré verzie v časti Pokročilé možnosti v rozhraní aktualizačného nástroja. Ďalšie podrobnosti o inštaláciách nájdete na tejto stránke.

Viac informácií o preinštalovaní predchádzajúcich verzií si pozrite v časti Prevzatie a inštalácia aplikácií Creative Cloud.

Nasleduje pár dôvodov, prečo zvážiť zachovanie predchádzajúcej verzie:

Kompatibilita doplnkov:

Keďže verzia After Effects CC 2015 (13.5) predstavuje úplnú zmenu architektúry aplikácie, väčšinu doplnkov treba aktualizovať, aby fungovali s novou verziou. Ak potrebujete doplnok, ktorý ešte nebol aktualizovaný, použite prechádzajúcu verziu aplikácie After Effects. Túto verziu používajte, kým nebude k dispozícii aktualizovaná verzia daného doplnku. Ďalšie podrobnosti o kompatibilite doplnkov si pozrite na tejto stránke.

Spolupracovníci alebo klienti, ktorí ešte nevykonali inováciu:

Keďže projekty možno ukladať o jednu veľkú verziu spätne z aplikácie After Effects, pri tvorivej práci môžete stále pracovať s najnovšou verziou. Prácu potom uložíte v nižšej verzii. Pri prechádzaní medzi verziami After Effects CC 2015 (13.5) a After Effects CC 2014 (13.2) nemusíte ukladať v nižšej verzii – formát súboru projektu sa nemení a číslo veľkej verzie zostáva rovnaké. Detaily o ukladaní v nižšej verzii aplikácie After Effects si pozrite na tejto stránke.

Potreba funkcií nedostupných v danej verzii:

Spoločnosť Adobe pri každej novej verzii využíva príležitosť odobrať funkcie, ktoré sa veľmi neujali. Podobne ako v prípade verzie After Effects CC 2015 (13.5) odstránila funkcie z dôvodu veľkej zmeny architektúry. Ak potrebujete funkciu, ktorá nie je k dispozícii vo verzii After Effects CC 2015 (13.5), väčšiu časť tvorivej práce vykonajte vo verzii After Effects CC 2015 (13.5). Po dokončení tejto práce otvorte ten istý projekt vo verzii CC 2014 (13.2), v ktorej vykonajte časť práce, pri ktorej potrebujete odstránenú funkciu. Podrobné informácie o funkciách, ktoré nie sú dostupné vo verzii After Effects CC 2015 (13.5), si pozrite na tejto stránke.

Viac podobných

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu