Opakovane sa zobrazuje výzva na prihlásenie sa do aplikácie Creative Cloud

Zistite, čo robiť v prípade, že vás aplikácia Creative Cloud opakovane odhlási.

Prečo som v aplikácii Creative Cloud opakovane odhlasovaný?

Pri otvorení aplikácie Creative Cloud sa niekedy opakovane zobrazuje výzva na prihlásenie, a napriek viacerým pokusom nie je možné spustiť aplikáciu. Tento problém môže byť spôsobený tým, že antivírusový softvér nainštalovaný v počítači odstránil niektoré súbory licencií Adobe.

Ako tento problém vyriešiť

Ak chcete tento problém odstrániť, vyskúšajte tento postup riešenia problémov s operačným systémom. 

Windows

  1. Do vyhľadávacieho panelu Windows napíšte Správca poverení.

  2. Vyberte možnosť Poverenia Windows

  3. V časti Všeobecné poverenia skontrolujte položku Informácie o aplikácii Adobe a poverenia Informácie o používateľovi Adobe.

Ak sú uvedené poverenia prítomné, vaša aplikácia funguje správne. Ak nie, skontrolujte, či je antivírusový softvér dočasne vypnutý.

Poznámka:

Uistite sa, že antivírusový softvér neodstráni, nezastaví alebo nepreruší Správcu poverení systému Windows a nezbaví aktuálne prihláseného používateľa prístupu k Správcovi poverení systému Windows.

macOS

  1. Prejdite do časti Vyhľadávač a vyberte možnosť Aplikácia.

  2. Vo vyhľadávacom paneli dajte vyhľadať frázu Prístup ku kľúčenke a otvorte ju.

  3. Vyberte možnosť zabezpečené poznámky.

  4. Na pravej table vyberte kartu Prihlásiť sa a skontrolujte poznámky Informácie o aplikácii Adobe a Informácie o používateľovi Adobe.

Ak sú uvedené poznámky prítomné, vaša aplikácia funguje správne. Ak nie, skontrolujte, či je antivírusový softvér dočasne vypnutý.

Poznámka:


Uistite sa, že antivírusový softvér neodstránil, nezastavil ani neprerušil službu macOS Keychain Access a nezbaví aktuálne prihláseného používateľa prístupu k službe macOS Keychain Access.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?