Oprava chyby 508 pri inštalácii aplikácií Creative Cloud | Windows

Prečo sa zobrazuje chyba 508?

Pri inštalácii aplikácií Creative Cloud v systéme Windows sa z dôvodu poškodeného balíka môže zobraziť chyba a kódom 508. Táto chyba sa zvyčajne vyskytne, keď priečinok, na ktorý odkazuje kľúč databázy Registry PackageRepositoryRoot, sa v uvedenom adresári nenachádza alebo je poškodený.

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Appx

Prvé kroky

Najprv zistite, či daný kľúč databázy Registry chýba alebo je poškodený.

 1. Stlačte klávesy Windows + R  .

 2. Zadajte príkaz regedit.exe, otvorte databázu Registry systému Windows a stlačte kláves Enter.

 3. Prejdite do nasledujúceho adresára a skontrolujte, či sa priečinok, na ktorý odkazuje kľúč databázy Registry PackageRepositoryRoot, v adresári nachádza a nie je poškodený. Ak je poškodený, názov priečinka obsahuje niektoré neplatné znaky.

  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Appx

  V nasledujúcom príklade uvádzame, ako vyzerá adresár so správnou položkou databázy Registry. Ak sa príslušný priečinok, na ktorý odkazuje kľúč databázy Registry PackageRepositoryRoot, v priečinku nenachádza alebo je poškodený, postupujte podľa uvedeného riešenia.

  Položka databázy Registry

Ako opraviť chybu 508

Túto chybu skúste opraviť podľa nasledujúcich riešení v poradí, v akom za sebou nasledujú.

 1. Otvorte ponuku Štart systému Windows a kliknite na ikonu Nastavenia.

 2. Prejdite do umiestnenia Aplikácie > Aplikácie a súčasti.

 3. Vyhľadajte Microsoft Store v časti Aplikácie a súčasti a kliknite na ikonu.

 4. Kliknite na Rozšírené možnosti.

  Kliknite na Rozšírené možnosti v časti Aplikácie a súčasti.

 5. Kliknite na Resetovať, čím sa automaticky spustí kontrola a oprava problému.

  Microsoft Store resetujete kliknutím na Resetovať

Prejdite na ďalšie riešenie.

 1. Stlačte klávesy Windows + R  .

 2. Zadajte príkaz wsreset.exe a stlačte Enter.

  Vymaže sa tým nežiaduca vyrovnávacia pamäť v aplikácii Microsoft Store.

Následne skúste aplikáciu Creative Cloud nainštalovať znova.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu