Najčastejšie otázky o kompatibilite systému Mac OS X Mavericks (10.9)

Spoločnosti Adobe a Apple úzko spolupracovali na testovaní spoľahlivosti, výkonu a používateľských skúseností s aplikáciami Adobe Creative Cloud a Adobe Creative Suite 6 nainštalovanými v systéme Mac OS X Mavericks (v10.9) založenom na procesore Intel. Kompatibilné sú všetky produkty Adobe CC a CS6, ale niektoré produkty vyžadujú aktualizáciu na najnovšiu verziu, aby fungovali správne. V systéme Mac OS X Mavericks boli testované aj aplikácie Adobe Photoshop CS5, CS4 a CS3 a v súčasnosti nie sú známe žiadne vážne problémy.

Tak ako pri každom novom vydaní operačného systému sa môžu vyskytnúť neočakávané problémy, ktoré počas testovania neboli objavené. Ak sa stretnete s nejakými problémami, nahláste ich pomocou formulára hlásenia chyby.

Creative Cloud

Acrobat/Reader

Photoshop

Lightroom

After Effects

Dreamweaver

Flash Player

Ak sú potrebné aktualizácie na zabezpečenie kompatibility systému Mac OS X Mavericks (10.9) s produktmi Creative Cloud alebo Creative Suite, budú sprístupnené nasledujúcimi spôsobmi:

  • Aktívny členovia Creative Cloud aktualizácie obdržia. Na prípadné aktualizácie vás upozorní počítačová aplikácia Creative Cloud alebo samotná počítačová aplikácia.
  • V prípade verzií bez predplatného sa aktualizácie vykonávajú prostredníctvom nástroja Adobe Updater, ktorý sa inštaluje spolu s produktmi Adobe a slúži na spravovanie preberania a inštalácie aktualizácií. Pokiaľ je v nástroji Adobe Updater zapnutá automatizovaná funkcia upozornení, dostanete automaticky upozornenia na nové aktualizácie, hneď ako budú dostupné. Aktualizácie potom môžete prevziať a nainštalovať podľa pokynov na obrazovke.
  • Prípadne, ak vlastníte produkt CS6, ktorý vyžaduje aktualizáciu, môžete otvoriť produkt CS6 a výberom položiek Pomocník > Aktualizácie otvoriť nástroj Adobe Updater. Potom začiarknite všetky požadované aktualizácie a kliknite na tlačidlo Prevziať a nainštalovať aktualizácie.
  • Napokon môžete navštíviť stránku preberania na lokalite Adobe.com a pozrieť sa, či boli zverejnené aktualizácie. Potom môžete prevziať nainštalovať aktualizácie pre svoj produkt.

Ak v nástroji Adobe Updater nevidíte aktualizácie, ale domnievate sa, že aktualizácia je k dispozícii, navštívte stránku Aktualizácie produktu.

Zákazníkom odporúčame skontrolovať kompatibilitu doplnku u vydavateľa doplnku ešte pred inováciou na systém Mac OS X Mavericks (10.9). Pri produktoch tretej strany požiadajte o pomoc výrobcu.

Spoločnosť Adobe ponúka podporu pre zákazníkov s produktmi Creative Cloud a Creative Suite používanými v systéme Mac OS X Mavericks (10.9) v súlade so štandardnými zásadami zákazníckej podpory spoločnosti Adobe. Ďalšie informácie o bezplatných a platených programoch podpory nájdete na stránke podpory.

Spoločnosť Adobe odporúča spravovať aktualizácie podľa interných pokynov vašej spoločnosti. Požiadajte pracovníka z oddelenia IT, ktorý spravuje vaše licencie na produkty Adobe, o informácie o firemných pravidlách platných pre aktualizácie softvéru. Pre manažérov IT v prípade zákazníkov s hromadnou licenciou sú k dispozícii informácie o tom, ako vykonať tichú inštaláciu aktualizácií aplikácií CC a CS6, ako aj nástroj Creative Cloud Packager.

Áno. Ak je so systémom Mac OS X Mavericks (10.9) kompatibilná plná verzia produktu CC alebo CS6, je sním kompatibilná aj skúšobná verzia. Ak sú v tomto dokumente opísané nejaké známe problémy, týkajú sa aj skúšobných verzií.

Áno, produkt Adobe Drive môže spôsobiť, že otváranie alebo ukladanie súborov trvá dlhšie. Ďalšie informácie si prečítajte v časti Súbory sa pomaly otvárajú alebo ukladajú..

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu