Spoločnosti Adobe a Apple úzko spolupracovali na testovaní spoľahlivosti, výkonu a používateľských skúseností s aplikáciami Adobe Creative Cloud a Adobe Creative Suite 6 nainštalovanými v systéme Mac OS X Mavericks (v10.9) založenom na procesore Intel. Kompatibilné sú všetky produkty Adobe CC a CS6, ale niektoré produkty vyžadujú aktualizáciu na najnovšiu verziu, aby fungovali správne. V systéme Mac OS X Mavericks boli testované aj aplikácie Adobe Photoshop CS5, CS4 a CS3 a v súčasnosti nie sú známe žiadne vážne problémy.

Tak ako pri každom novom vydaní operačného systému sa môžu vyskytnúť neočakávané problémy, ktoré počas testovania neboli objavené. Ak sa stretnete s nejakými problémami, nahláste ich pomocou formulára hlásenia chyby.

Je si spoločnosť Adobe vedomá nejakých vážnych problémov, chýb alebo zlých používateľských skúseností pri používaní produktov Adobe CC, CS6 alebo Acrobat v systéme Mac OS X Mavericks (10.9)?

Creative Cloud

Acrobat/Reader

Photoshop

Lightroom

After Effects

Dreamweaver

Flash Player

Ako môžem nainštalovať prípadné budúce aktualizácie na zabezpečenie kompatibility so systémom Mac OS X Mavericks (10.9)?

Ak sú potrebné aktualizácie na zabezpečenie kompatibility systému Mac OS X Mavericks (10.9) s produktmi Creative Cloud alebo Creative Suite, budú sprístupnené nasledujúcimi spôsobmi:

  • Aktívny členovia Creative Cloud aktualizácie obdržia. Na prípadné aktualizácie vás upozorní počítačová aplikácia Creative Cloud alebo samotná počítačová aplikácia.
  • V prípade verzií bez predplatného sa aktualizácie vykonávajú prostredníctvom nástroja Adobe Updater, ktorý sa inštaluje spolu s produktmi Adobe a slúži na spravovanie preberania a inštalácie aktualizácií. Pokiaľ je v nástroji Adobe Updater zapnutá automatizovaná funkcia upozornení, dostanete automaticky upozornenia na nové aktualizácie, hneď ako budú dostupné. Aktualizácie potom môžete prevziať a nainštalovať podľa pokynov na obrazovke.
  • Prípadne, ak vlastníte produkt CS6, ktorý vyžaduje aktualizáciu, môžete otvoriť produkt CS6 a výberom položiek Pomocník > Aktualizácie otvoriť nástroj Adobe Updater. Potom začiarknite všetky požadované aktualizácie a kliknite na tlačidlo Prevziať a nainštalovať aktualizácie.
  • Napokon môžete navštíviť stránku preberania na lokalite Adobe.com a pozrieť sa, či boli zverejnené aktualizácie. Potom môžete prevziať nainštalovať aktualizácie pre svoj produkt.

Ak v nástroji Adobe Updater nevidíte aktualizácie, ale domnievate sa, že aktualizácia je k dispozícii, navštívte stránku Aktualizácie produktu.

V aktuálnej verzii aplikácií Creative Suite používam množstvo doplnkov. Sú tieto doplnky kompatibilné s aplikáciami Creative Suite v systéme Mac OS X Mavericks (10.9)?

Zákazníkom odporúčame skontrolovať kompatibilitu doplnku u vydavateľa doplnku ešte pred inováciou na systém Mac OS X Mavericks (10.9). Pri produktoch tretej strany požiadajte o pomoc výrobcu.

Ponúka spoločnosť Adobe technickú podporu pre svoje produkty CC a CS6 v systéme Mac OS X Mavericks (10.9)?

Spoločnosť Adobe ponúka podporu pre zákazníkov s produktmi Creative Cloud a Creative Suite používanými v systéme Mac OS X Mavericks (10.9) v súlade so štandardnými zásadami zákazníckej podpory spoločnosti Adobe. Ďalšie informácie o bezplatných a platených programoch podpory nájdete na stránke podpory.

Som zákazník s hromadnou licenciou. Ako môžem získať aktualizácie pre moje produkty CC a CS6?

Spoločnosť Adobe odporúča spravovať aktualizácie podľa interných pokynov vašej spoločnosti. Požiadajte pracovníka z oddelenia IT, ktorý spravuje vaše licencie na produkty Adobe, o informácie o firemných pravidlách platných pre aktualizácie softvéru. Pre manažérov IT v prípade zákazníkov s hromadnou licenciou sú k dispozícii informácie o tom, ako vykonať tichú inštaláciu aktualizácií aplikácií CC a CS6, ako aj nástroj Creative Cloud Packager.

Sú skúšobné verzie aplikácií CC a CS6 kompatibilné so systémom Mac OS X Mavericks (10.9)?

Áno. Ak je so systémom Mac OS X Mavericks (10.9) kompatibilná plná verzia produktu CC alebo CS6, je sním kompatibilná aj skúšobná verzia. Ak sú v tomto dokumente opísané nejaké známe problémy, týkajú sa aj skúšobných verzií.

Je si spoločnosť Adobe vedomá nejakých vážnych problémov, chýb alebo zlých používateľských skúseností pri používaní produktov CS5, CS4 alebo CS3 v systéme Mac OS X Mavericks (10.9)?

Áno, produkt Adobe Drive môže spôsobiť, že otváranie alebo ukladanie súborov trvá dlhšie. Ďalšie informácie si prečítajte v časti Súbory sa pomaly otvárajú alebo ukladajú..

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online