Functieoverzicht | Lightroom Classic (versie van november 2019)

Meer informatie over een aantal belangrijke nieuwe functies en verbeteringen in de november 2019-versie (versie 9.0) van Lightroom Classic.

Randen vullen

De ongelijke randen van uw panorama vullen

Vul de ongelijke randen van uw panorama automatisch met de nieuwe optie Randen vullen.

Exporteren met meerdere voorinstellingen

Export van meerdere batches

Exporteer uw foto's met meerdere voorinstellingen naar uw vaste schijf.

Ondersteuning voor nieuwe camera's en lenzen

Ondersteuning voor nieuwe camera's en lenzen

Bekijk de volledige lijst met ondersteunde camera's en lensprofielen.

https://chl-author-preview.corp.adobe.com/content/help/nl/lightroom-classic/help/whats-new.html#flatfieldcorrection

Andere verbeteringen

Lees over andere nieuwe verbeteringen in deze versie.

Ontwikkelingsvoorinstellingen exporteren

Ontwikkelingsvoorinstellingen en groepen voorinstellingen exporteren

Een aangepaste voorinstelling of groep voorinstellingen exporteren vanuit Lightroom Classic

Met kleur gelabelde mappen en verzamelingen filteren

Met kleur gelabelde mappen en verzamelingen filteren

Filter uw mappen en verzamelingen op basis van het kleurlabel dat eraan is toegewezen.

Automatisch de ongelijke randen van uw panorama vullen

Wanneer u uw foto's samenvoegt om een panorama te maken, is het resultaat vaak een afbeelding met veel ongelijke randen. Randen opvullen is een optie waarbij de technologie voor vullen met behoud van inhoud wordt gebruikt om de ongelijke randen van uw panorama automatisch te vullen.

Before pano fill edges After pano fill edges

Gebruik de schuifregelaar om het panorama voor (links) en na (rechts) te bekijken door de optie Randen vullen te selecteren.

U kunt de optie Randen vullen selecteren in het dialoogvenster Voorvertoning panorama samenvoegen / Voorvertoning HDR-panorama samenvoegen terwijl u foto's samenvoegt om een panorama/HDR-panorama te maken.

Randen vullen
Randen vullen

Zie Panorama's en HDR-panorama's samenvoegen voor meer informatie.

Export van meerdere batches

U kunt nu tegelijkertijd meerdere exports uitvoeren voor dezelfde set afbeeldingen. Lightroom Classic exporteert één afbeelding voor elke geselecteerde voorinstelling.

 1. Schakel in het dialoogvenster Exporteren de selectievakjes aan de rechterkant in om de gewenste exportvoorinstellingen te selecteren. 

 2. Klik op Exporteren. Indien nodig kunt u de exportlocatie opgeven in het volgende venster.

Export van meerdere batches
Exporteer meerdere batches door het selectievakje voor de naam van de voorinstelling in te schakelen.

Opmerking:
 • Exportinstellingen kunnen niet worden bewerkt wanneer voorinstellingen zijn ingeschakeld.
 • De sectie Nabewerking en andere secties die door plug-ins van derden zijn gemaakt worden verborgen wanneer voorinstellingen zijn ingeschakeld.

Zie voor meer informatie Meerdere batches exporteren.

Ontwikkelingsvoorinstellingen en groepen voorinstellingen exporteren

Vanaf deze versie kunt u een aangepaste voorinstelling of een groep aangepaste voorinstellingen exporteren vanuit Lightroom Classic. 

 1. Navigeer naar de module Ontwikkelen.

 2. Selecteer in het deelvenster Voorinstellingen de voorinstelling of de groep voorinstellingen die u wilt exporteren.

  Opmerking:

  Het is niet mogelijk geïntegreerde Lightroom Classic-voorinstellingen te exporteren. U kunt alleen aangepaste voorinstellingen exporteren.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Ctrl ingedrukt en klik (macOS) op de voorinstelling. Kies vervolgens Exporteren.
  • Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Ctrl ingedrukt en klik (macOS) op de groep voorinstellingen. Kies vervolgens Groep exporteren.
  Voorinstelling exporteren
  Een voorinstelling exporteren

  Groep voorinstellingen exporteren
  Een groep voorinstellingen exporteren

 4. Geef de bestandsnaam op en klik op Opslaan.

Zie Werken met ontwikkelingsvoorinstellingen voor meer informatie.

Mappen en verzamelingen filteren op basis van kleurlabel

U kunt nu uw mappen, verzamelingen, verzamelingen en slimme verzamelingen filteren op basis van het kleurlabel dat eraan is toegewezen. 

 1. Klik in de zoekbalk boven aan het deelvenster Mappen of Verzamelingen op het pictogram .

 2. Kies Kleurenlabels in de vervolgkeuzelijst en selecteer een kleur om het filter toe te passen.

  Filteren op kleurlabel
  Met kleur gelabelde mappen filteren

  Verzamelingen filteren
  Met kleur gelabelde verzamelingen filteren

Ondersteuning voor nieuwe camera's en lenzen

Voor een volledige lijst met ondersteunde camera's en lensprofielen kunt u de volgende bronnen raadplegen:

Andere verbeteringen

Geschiedenis vóór geselecteerde stap wissen

In deze versie is er een optie om de geschiedenis boven de geselecteerde stap in het deelvenster Historie te wissen. Ga als volgt te werk om de geschiedenis boven een bepaalde stap te wissen:

 1. Selecteer in het deelvenster Historie welke stappen u wilt wissen en welke u wilt behouden.
 2. Klik met de rechtermuisknop (Win) of houd Control ingedrukt en klik (macOS) op de geselecteerde stap en selecteer Historie wissen voorafgaand aan deze stap.
Geschiedenis vóór deze stap wissen

Afbeeldingen filteren met dieptetoewijzing

U kunt foto's met diepte-informatie zoeken door Diepte op te geven als metagegevenscriterium bij de optie Metagegevens in de Bibliotheekfilterbalk.

Afbeeldingen filteren
Afbeeldingen filteren met dieptetoewijzing

U kunt ook op foto's met dieptetoewijzing filteren terwijl u eenSlimme verzameling maakt door Heeft diepte als regel op te geven.

Slimme collectie filteren
Een slimme verzameling maken met beelden met een dieptetoewijzing

Foto's verwijderen

U kunt nu meerdere afbeeldingen verwijderen in de module Bibliotheek of Ontwikkelen wanneer u zich in de loepweergave bevindt. Selecteer de afbeeldingen die u wilt verwijderen in de filmstrip en druk op Shift + Delete/Backspace op uw toetsenbord.

Uitsnijdverbeteringen

Als GPU-versnelling is ingeschakeld, kunt u nu live een voorvertoning van het vigneteffect na uitsnijden bekijken tijdens het uitsnijden.

Trefwoorden prestatieverbeteringen

Ervaar verbeterde prestaties met het deelvenster Trefwoordenlijst en Trefwoorden vastleggen, speciaal bij het starten en bij het selecteren van meerdere afbeeldingen.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account