Informacje o Bibliotekach Creative Cloud

Biblioteki udostępniają zasoby w dowolnym miejscu. Programy Photoshop, Illustrator i aplikacje na urządzenia przenośne, takie jak Adobe Shape CC, pozwalają tworzyć obrazy, kolory, motywy kolorów, pędzle, kształty i inne elementy, które są łatwo dostępne podczas projektowania w innych aplikacjach na komputery i urządzenia przenośne.

Program Animate CC (dawniej Flash Professional) jest zintegrowany z Bibliotekami Creative Cloud. Biblioteki Creative Cloud ułatwiają śledzenie wszystkich zasobów związanych z projektami. Po utworzeniu zasobu graficznego i zapisaniu go w bibliotekach staje się on dostępny w dokumentach programu Animate. Zasoby projektowe są automatycznie synchronizowane i można je udostępniać dowolnym osobom z kontem Creative Cloud.Gdy zespół projektantów pracuje w różnych aplikacjach na komputery i urządzenia przenośne, zasoby udostępnione w bibliotekach są zawsze aktualne i gotowe do użycia w dowolnym miejscu. Ta wersja wstępna obsługuje importowania z bibliotek i wielokrotne używanie grafiki. Typy zasobów obsługiwane w programie Animate:

 • Kolory i motywy kolorów
 • Pędzle
 • Grafika
 • Pędzle wektorowe

Więcej informacji można uzyskać w artykule Biblioteki Creative Cloud.

Stosowanie w dokumencie programu Animate kolorów, pędzli i kształtów utworzonych w aplikacjach na urządzenia przenośne

Zasoby graficzne i projektowe utworzone w aplikacjach firmy Adobe na urządzenia przenośne — takich jak Adobe Capture CC — mogą być używane w dokumentach programu Animate za pośrednictwem nowego panelu Biblioteka. Dzięki Bibliotekom Creative Cloud można zapisywać i udostępniać kolory, motywy kolorów, kształty oraz pędzle tworzone przez siebie i współpracowników, aby korzystać z nich w dowolnych aplikacjach firmy Adobe obsługujących biblioteki, takich jak program Animate. 

Aplikacja Adobe Capture CC na urządzenia przenośne oferuje następujące możliwości:

 • Pozwala przygotować własne pędzle ze zdjęć zrobionych na telefonie iPhone, tablecie iPad lub urządzeniu z systemem Android, po czym od razu korzystać z nich w programie Adobe Animate. Aby korzystać z pędzli utworzonych za pomocą aplikacji Brush, należy przechowywać je w bibliotece CC. 
 • Przechwytuj kształty, używając telefonu iPhone, tabletu iPad albo urządzenia z systemem Android, a następnie zmieniaj je w grafiki wektorowe, których będzie można używać w projektach. Wystarczy zapisać je w Bibliotekach Creative Cloud, aby szybko korzystać z nich w aplikacjach firmy Adobe i udostępniać je w zespole projektowym.
 • Na telefonach iPhone, tabletach iPad i urządzeniach z systemem Android można uchwycić połączenia kolorów, kiedy tylko przyjdzie do głowy pomysł. Motywy kolorów są automatycznie zapisywane w Bibliotekach Creative Cloud, co umożliwia używanie ich w aplikacjach komputerowych i mobilnych, a także udostępnianie ich w zespole. 

Więcej informacji o tworzeniu grafiki wektorowej, pędzli, kształtów i kolorów do użytku w programie Animate można znaleźć na stronie http://www.adobe.com/pl/products/capture.html

Korzystanie z Bibliotek Creative Cloud

Panel Biblioteka w programie Animate CC zawiera wszystkie zasoby projektowe przechowywane w bibliotekach, a także zasoby udostępnione przez inne osoby.  

Na poniższej ilustracji opisano elementy panelu Biblioteka.

CC-Library-Indications2
A. Folder biblioteki B. Wyświetlanie elementów jako ikon C. Wyświetlenie elementów jako listy D. Wyszukiwanie obrazów na giełdzie Adobe Stock E. Panel zawartości Biblioteka F. Dodawanie koloru G. Synchronizacja Bibliotek Creative Cloud H. Usuwanie elementu z biblioteki 

Korzystanie z Bibliotek Creative Cloud

 1. Kliknij opcję Okno > Biblioteki Creative Cloud, aby otworzyć panelu Biblioteka. Są w nim widoczne wszystkie zasoby zapisane w bibliotece Creative Cloud. 
 2. Można wykonać następujące czynności:
 • Przeciągnij zasób z biblioteki i upuść go na stole montażowym.
 • Kliknij motyw kolorów, aby zastosować go do obiektu na stole montażowym.
 • Kliknij pędzel wektorowy w bibliotece, aby użyć go na stole montażowym.
Using-library-items
Modyfikowanie zasobów w bibliotece CC i używanie ich w dokumencie programu Animate

Lokalizacja zasobów biblioteki CC na komputerze

Zasoby z usługi Creative Cloud są synchronizowane z katalogiem na komputerze. W systemie Windows może to na przykład być folder C:\Użytkownicy\<nazwa użytkownika>\Creative Cloud Files

Tworzenie nowej biblioteki

W celu przechowywania zasobów projektowych online można utworzyć nową bibliotekę. Biblioteka może zawierać maksymalnie 1000 zasobów. Nie ma ograniczenia liczby tworzonych bibliotek. Zasoby przechowywane w bibliotece są zachowywane lokalnie i synchronizowane z usługą Creative Cloud.

Udostępnianie biblioteki i zasobów

Oprogramowanie ułatwia współpracę z innymi osobami. Można udostępnić folder lub bibliotekę z konta Creative Cloud określonym użytkownikom usługi Creative Cloud. Zaproszeni użytkownicy mogą następnie wspólnie pracować nad zasobami w folderze lub bibliotece. Obejmuje to wyświetlanie, edytowanie, zmienianie nazw, przenoszenie i usuwanie zawartości udostępnionego folderu lub udostępnionej biblioteki. Więcej informacji o współpracy przy użyciu Bibliotek Creative Cloud można znaleźć w artykule Współpraca przy użyciu bibliotek.

Udostępnianie innym osobom publicznych łączy do plików i folderów (udostępnianie zasobów z dostępem tylko do odczytu) opisano w artykule Udostępnianie plików i folderów.

Więcej informacji o bibliotekach w usłudze Creative Cloud można znaleźć w artykule Biblioteki Creative Cloud.

Korzystanie z Bibliotek Creative Cloud w programie Adobe Animate CC

Korzystanie z Bibliotek Creative Cloud w programie Adobe Animate CC

Informacje o giełdzie Adobe Stock

Szczegółowe instrukcje na temat używania giełdy Adobe Stock można uzyskać na stronie pomocy giełdy pod adresem https://helpx.adobe.com/pl/stock/help/using-adobe-stock.html.
 
Uwaga: Giełda Adobe Stock jest obecnie dostępna wyłącznie w następujących krajach: Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk, Wielka Brytania, Irlandia, Republika Południowej Afryki, Nowa Zelandia, Australia, Japonia, Holandia, Norwegia, Szwecja, Dania, Belgia, Szwajcaria, Finlandia, Luksemburg, Niemcy, Francja, Włochy, Austria, Hiszpania, Portugalia, Grecja, Polska, Czechy, Bułgaria, Estonia, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Cypr.
 

Korzystanie z giełdy Adobe Stock Animate CC

Opcja wyszukiwania na giełdzie Adobe Stock w panelu Biblioteka pozwala znajdować obrazy, wyświetlać ich podgląd, kupować obrazy oraz dodawać je do dokumentu. Obrazy dodane do stołu montażowego można następnie animować.

Wyszukiwanie obrazów i importowanie ich z giełdy Adobe Stock

 1. Kliknij opcję Okno > Biblioteki Creative Cloud. Zostanie otwarty panel Biblioteka.

  Stock-search
  Wyszukiwanie obrazów na giełdzie Adobe Stock

 2. W polu Przeszukaj giełdę Adobe Stock wpisz termin wyszukiwania i naciśnij klawisz Enter. Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone w okienku zawartości panelu Biblioteka.

 3. Wskaż kursorem obraz, którego chcesz użyć w dokumencie programu Animate. Zostaną wyświetlone następujące opcje:

  • Kup i zapisz w mojej bibliotece: Pozwala kupić obraz. Można też kliknąć obraz prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Kup obraz.
  • Zapisz podgląd w mojej bibliotece: Pozwala zapisać obraz podglądu (ze znakiem wodnym) w bibliotece użytkownika.
  Buy-image
 4. Opcje w menu kontekstowym umożliwiają wykonywanie następujących działań na obrazie stockowym:

  • Kupowanie wskazanego obrazu
  • Znajdowanie podobnych obrazów w Internecie
  • Użycie obrazu w dokumencie programu Animate przez dodanie go do stołu montażowego
  • Udostępnianie łącza do obrazu
  • Powielanie obrazu
  • Kopiowanie lub przenoszenie obrazu do folderu w bibliotece
  • Zmienianie nazwy obrazu
  • Usuwanie obrazu z biblioteki

Korzystanie z zasobów Adobe Stock w programie Animate CC

Korzystanie z zasobów Adobe Stock w programie Animate CC

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online