Problém

Keď sa pokúsite prihlásiť do svojho Adobe ID z Adobe aplikácie, často sa nedokážete prihlásiť, pretože stále vyskakuje okno pre prihlásenie.

Riešenie

Tento problém je najčastejšie spôsobený obmedzeným oprávneniami na vašom počítači pre nasledujúce adresáre:

 • Adobe PCD
 • SLStore

Na vyriešenie tohto problému postupujte podľa pokynov pre váš operačný systém pre nastavenie príslušných oprávnení pre vyššie uvedené adresáre:

macOS

Nastavte oprávnenia pre adresáre SLStore aj Adobe PCD.

 1. Použite Finder pre navigovanie do Library/Application Support/Adobe/SLStore.

 2. Otvorte ponuku priečinku a kliknite na možnosť Get Info.

 3. Rozbaľte si časť Sharing & Permissions.

 4. Kliknite na ikonu zámky v pravom spodnom rohu. Po výzve zadajte svoje používateľské meno správcu a heslo. Potom kliknite na OK.

 5. Nastaviť oprávnenia:

  • Systém: Čítať/zapisovať
  • Admin: Čítať/zapisovať
  • Každý: Čítať/zapisovať
  Nastaviť oprávnenia
 6. Kliknite na ikonu ozubeného kolieska a zvoľte si možnosť Apply to enclosed items.

 7. Zatvorte dialógové okno Get Info.

 1. Použite Finder pre navigovanie do Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD.

 2. Otvorte ponuku priečinku a kliknite na možnosť Get Info.

 3. Rozbaľte si časť Sharing & Permissions.

  Časť Zdieľanie a Oprávnenia
 4. Kliknite na ikonu zámky v pravom spodnom rohu. Po výzve zadajte svoje používateľské meno správcu a heslo. Potom kliknite na OK.

 5. Nastaviť oprávnenia:

  • Systém: Čítať/zapisovať
  • Admin: Iba čítať
  • Každý: Iba čítať
 6. Kliknite na ikonu ozubeného kolieska a zvoľte si možnosť Apply to enclosed items.

 7. Zatvorte dialógové okno Get Info.

Windows 10

Na vyriešenie chyby vo Windows 10, vykonajte všetky nižšie uvedené kroky.

 1. Otvorte okno File Explorer.

 2. Kliknite na kartuView , a potom vyberte Hidden items.

  Skryté položky

Tento postup vykonajte dvakrát, pre adresáre Adobe PCD a SLStore .

SLStore

ProgramData\Adobe\SLStore

Adobe PCD

Windows 32 bit:  Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\

64-bitový systém Windows: Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ Adobe PCD\

 1. Vo File Explorer, kliknite pravým tlačítkom myši na adresár Adobe PCD alebo SLStore , a zvoľte Properties.

 2. Kliknite na kartu Security , a potom kliknite na Edit na nastavenie oprávnení:

  Adobe PCD

  • Správcovia: Úplná kontrola

  SLStore

  • Správcovia: Úplná kontrola
  • Systém: Úplná kontrola
  • Používatelia: Oprávnenia Read (čítať) a Special (zvláštne)
  Nastaviť oprávnenia
 3. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Oprávnenia.

 4. V dialógovom okne Vlastnosti kliknite na možnosť Rozšírené.

 5. Vyberte Replace all child object permission entries with inheritable permission entries from this object. Kliknite na OK, a potom kliknite na Yes.

  Nahraďte všetky zadané oprávnenia pre podriadené objekty zdediteľnými oprávneniami z tohto objektu.
 6. Kliknite na OK na zatvorenie dialógového okna SLStore alebo Adobe PCD Properties.

Windows 8

Na vyriešenie chyby vo Windows 8, vykonajte všetky tri nižšie uvedené kroky.

 1. Otvorte okno File Explorer.

 2. Kliknite na kartu View , a potom kliknite na Options.

 3. Zrušte výber Use Sharing Wizard (Recommended) na spodku časti Advanced settings .

  Zrušte výber Použiť sprievodcu pre zdieľanie (Odporučené)
 4. Vyberte Show hidden files, folders, and drives.

  Vyberte Zobraziť skryté súbory, priečinky a jednotky
 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 1. Vo File Explorer, choďte na ProgramData\Adobe\SLStore.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na SLStore adresár a vyberte Properties.

 3. V časti Attributes zrušte vybranú možnosť Read-only .

 4. Kliknite na Apply, a potom kliknite na OK na zatvorenie dialógového okna Potvrdiť zmeny atribútov.

Tento postup vykonajte dvakrát, pre adresáre Adobe PCD a SLStore .

SLStore

ProgramData\Adobe\SLStore

Adobe PCD

Windows 32 bit:  Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\

64-bitový systém Windows: Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ Adobe PCD\

 1. Vo File Explorer, kliknite pravým tlačítkom myši na adresár Adobe PCD alebo SLStore , a zvoľte Properties.

 2. Kliknite na kartu Security a nastavte oprávnenia:

  Adobe PCD

  • Správcovia: Úplná kontrola
  • Systém: Úplná kontrola

  SLStore

  • Správcovia: Úplná kontrola
  • Power Users: Všetko okrem Full control a Special
  • Systém: Úplná kontrola
  • Používatelia: Read (čítať) a Special (zvláštne)
  Kliknite na kartu Zabezpečenie
 3. Kliknite na Advanced a, ak budete požiadaní, príjmite požiadavku na zvýšenie úrovne User Account Control (UAC).

 4. Kliknite na kartu Owner , vyberte Administrators, a kliknite na Edit.

  Kliknite na kartu Owner, vyberte Administrators, a kliknite na Edit
 5. Vyberte Replace Owner on subcontainers and objects. Kliknite na Apply, a potom kliknite na OK.

  Vyberte Vymeniť vlastníka subkontajnerov a objektov, kliknite na Použiť
 6. Vyberte kartu Permissions a kliknite na Change Permissions.

  Kliknite na Permissions
 7. Vyberte Replace all child object permissions with inheritable permissions from this object Kliknite na OK, a potom kliknite na Yes.

  Vyberte Nahradiť všetky zadané oprávnenia pre podriadené objekty zdediteľnými oprávneniami z tohto objektu.
 8. Kliknite na OK, a potom znova kliknite na OK v dialógovom okne Windows Security.

 9. Kliknite na OK na zatvorenie dialógového okna Advanced Security Settings box.

Windows Vista/7

Na vyriešenie chyby vo Windows / 7, vykonajte všetky tri kroky.

 1. Vyberte Start > Computer.

 2. Vyberte Organize > Folder and Search Options, a kliknite na kartu View.

 3. Zrušte výber Use Sharing Wizard (Recommended) na spodku časti Advanced settings .

  Zrušte výber Použiť sprievodcu pre zdieľanie (Odporučené)
 4. Vyberte Show hidden files, folders, and drives.

  Vyberte Zobraziť skryté súbory, priečinky a jednotky
 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 1. Vo File Explorer, choďte na ProgramData\Adobe\SLStore.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na adresár SLStore , a vyberte Properties.

 3. V časti Attributes , zrušte výber voľby Read-only .

 4. Kliknite na Apply, a potom kliknite na OK na zatvorenie dialógového okna Confirm Attribute Changes .

Tento postup vykonajte dvakrát, pre adresáre Adobe PCD a SLStore .

SLStore

ProgramData\Adobe\SLStore

Adobe PCD

Windows 32 bit:  Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\

64-bitový systém Windows: Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ Adobe PCD\

 1. Vo File Explorer, kliknite pravým tlačítkom myši na adresár Adobe PCD alebo adresár SLStore , a vyberte Properties.

 2. Kliknite na kartu Security a nastavte oprávnenia:

  Adobe PCD

  • Administrátori: Úplná kontrola
  • Systém: Úplná kontrola

  SLStore

  • Administrátori: Úplná kontrola
  • Power Users: Všetko okrem Full control a Special
  • Systém: Úplná kontrola
  • Používatelia: Read (čítať) a Special (zvláštne)
  Kliknite na kartu Zabezpečenie
 3. Kliknite na Advanced a, ak budete požiadaní, príjmite požiadavku na zvýšenie úrovne User Account Control (UAC).

 4. Kliknite na kartu Owner , vyberte Administrators, a kliknite na Edit.

  Kliknite na kartu Owner, vyberte Administrators, a kliknite na Edit
 5. Vyberte Replace Owner on Subcontainers and Objects. Kliknite na Apply, a potom kliknite na OK.

  Vyberte Vymeniť vlastníka subkontajnerov a objektov, kliknite na Použiť
 6. Vyberte kartu Permissions a kliknite na Change Permissions.

  Kliknite na Change Permissions
 7. Vyberte Replace all Child Object Permissions with Inheritable Permissions from this Object. Kliknite na OK, a potom kliknite na Yes.

  Vyberte Nahradiť všetky zadané oprávnenia pre podriadené objekty zdediteľnými oprávneniami z tohto objektu.
 8. Kliknite na OK, a potom znova kliknite na OK v dialógovom okne Windows Security.

Windows XP Professional

Na vyriešenie chyby vo Windows XP, vykonajte všetky tri nižšie uvedené kroky.

 1. Vyberte položky Start > Control Panel.

 2. Urobte dvojklik na Folder Options, a kliknite na kartu View.

 3. Zrušte výber Use simple file sharing (Recommended) na spodku časti Advanced settings .

  Zrušte výber Použiť zdieľanie jedného súboru (odporučené)
 4. Vyberte Zobraziť skryté súbory, priečinky a jednotky.

  Vyberte Zobraziť skryté súbory, priečinky a jednotky
 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 1. Vo Windows Explorer, choďte na Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\SLStore.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na adresár SLStore , a vyberte Properties.

 3. V časti Attributes , zrušte výber voľby Read-only .

  Zrušte výber Iba na čítanie
 4. Kliknite na Apply, a potom kliknite na OK na zatvorenie dialógového oknaConfirm Attribute Changes .

Tento postup vykonajte dvakrát, pre adresáre Adobe PCD and the SLStore .

SLStore C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\SLStore
Adobe PCD

Windows 32 bit:  Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\

64-bitový systém Windows: Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ Adobe PCD\

 1. Vo Windows Explorer, pravým tlačidlom myši kliknite na adresárAdobe PCD alebo SLStore a vyberte Properties.

 2. Kliknite na kartu Security a nastavte oprávnenia:

  Adobe PCD

  • Administrátori: Úplná kontrola
  • Systém: Úplná kontrola

  SLStore

  • Administrátori: Úplná kontrola
  • Power Users: Všetko okrem Full control a Special
  • Systém: Úplná kontrola
  • Používatelia: Read (čítať) a Special (zvláštne)
  Kliknite na kartu Zabezpečenie
 3. Kliknite na Advanced.

 4. Kliknite na kartu Owner a vyberte Administrators.

 5. Vyberte Replace owner on subcontainers and objects. Kliknite na tlačidlo Použiť.

  Vyberte Vymeniť vlastníka subkontajnerov a objektov, kliknite na Použiť
 6. Kliknite na kartu Permissions .

 7. Vyberte Replace permission entries on all child objects with entries shown here that apply to child objects. Kliknite na OK, a potom kliknite na Yes.

  Vyberte Vymeniť zadania oprávnení všetkých podriadených objektov za tu uvedené zadania, ktoré sa vzťahujú na podriadené objekty
 8. Kliknutím na tlačidlo OK zatvoríte dialógové okno vlastnosti

 9. Kliknite na OK na zatvorenie dialógového okna Advanced Security Settings.

Windows XP Home

Na vyriešenie chyby vo Windows XP Home, vykonajte všetky štyri nižšie uvedené kroky.

 1. Reštartujte počítač.

 2. Po reštarte počítača, ale pred nabehnutím Windows, stlačte a držte stlačenú klávesu F8.

 3. Vyberte Safe Mode zo zoznamu možností spustenia systému.

 4. V každom rohu obrazovky sa bude zobrazovať „Safe Mode“. Ak nie, zopakujte kroky 1 až 3.

 5. Prihláste sa do Windows ako používateľ s administrátorskými právami.

 1. Vyberte položky Štart > Control panel.

 2. Urobte dvojklik na Folder Options a vyberte kartu View.

 3. Zrušte výber Use simple file sharing (Recommended) na spodku časti Advanced settings .

  Zrušte výber Použiť zdieľanie jedného súboru (odporučené)
 4. Vyberte Zobraziť skryté súbory, priečinky a jednotky.

  Vyberte Zobraziť skryté súbory, priečinky a jednotky
 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 1. Vo Windows Explorer, choďte na Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\SLStore.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na SLStore adresár a vyberte Properties.

 3. V časti Attributes zrušte vybranú možnosť Read-only .

  Zrušte výber Iba na čítanie
 4. Kliknite na Apply, a potom kliknite na OK na zatvorenie dialógového okna Confirm Attribute Changes .

Tento postup vykonajte dvakrát, pre adresáre Adobe PCD and the SLStore .

SLStore

ProgramData\Adobe\SLStore

Adobe PCD

Windows 32 bit:  Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\

64-bitový systém Windows: Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ Adobe PCD\

 1. Vo File Explorer, kliknite pravým tlačítkom myši na adresár Adobe PCD alebo adresár SLStore a vyberte Properties.

 2. Kliknite na kartu Security a nastavte oprávnenia:

  Adobe PCD

  • Administrátori: Úplná kontrola
  • Systém: Úplná kontrola

  SLStore

  • Administrátori: Úplná kontrola
  • Power Users: Všetko okrem Full control a Special
  • Systém: Úplná kontrola
  • Používatelia: Read (čítať) a Special (zvláštne)
  Kliknite na kartu Zabezpečenie
 3. Kliknite na Advanced.

 4. Kliknite na kartu Owner a vyberte Administrators.

 5. Vyberte Replace owner on subcontainers and objects a kliknite na Apply.

  Vyberte Vymeniť vlastníka subkontajnerov a objektov, kliknite na Použiť
 6. Kliknite na kartu Permissions .

 7. Vyberte Replace permission entries on all child objects with entries shown here that apply to child objects. Kliknite na OK, a potom kliknite na Yes.

  Vyberte Vymeniť zadania oprávnení všetkých podriadených objektov za tu uvedené zadania, ktoré sa vzťahujú na podriadené objekty
 8. Kliknutím na tlačidlo OK zatvoríte dialógové okno vlastnosti

 9. Kliknite na OK, a potom kliknite na Yes v dialógovom okne Security . Znova kliknite na OK na zatvorenie dialógového okna Properties .

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online