Een stempel aan een PDF toevoegen

Document stempelen

U kunt een PDF op vergelijkbare manier stempelen als een papieren document. U kunt een keuze maken in een lijst met vooraf gedefinieerde stempels of u kunt uw eigen stempels maken. Met dynamische stempels worden gegevens opgehaald van uw computer en uit het venster Identiteit van het dialoogvenster Voorkeuren. Zo kunt u de naam, de datum en de tijd aangeven in de stempel.

Het gereedschap Stempel wordt standaard weergegeven in het venster Annotaties.

Categorieën van gereedschap Stempel

A. Dynamische stempel B. Hier ondertekenen-stempel C. Standaardbedrijfsstempel D. Eigen stempel 

Zie Dynamic Stamp Secrets op http://acrobatusers.com/tutorials/dynamic_stamp_secrets voor een zelfstudie over het maken van dynamische stempels.

Het stempelpalet openen

 1. Kies Opmerking > Annotaties > Stempels > Stempelpalet weergeven.

Een stempel plaatsen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit om een stempel te selecteren:
  • Klik op het gereedschap Stempel. De laatstgebruikte stempel wordt geselecteerd.

  • Kies in het palet Stempels een categorie in het menu en selecteer vervolgens een stempel.

 2. Klik op de documentpagina waar u de stempel wilt plaatsen of sleep een rechthoek om de grootte en plaats van de stempel te definiëren.
 3. Als u geen naam hebt opgegeven in de identiteitsvoorkeuren, wordt het dialoogvenster Identiteitsinstellingen weergegeven. U kunt hierin een naam opgeven.

De locatie of de weergave van een stempel wijzigen

 1. Voer met het gereedschap Selectie of met het gereedschap Handje een van de volgende handelingen uit:
  • Als u een stempel wilt verplaatsen, sleept u het naar de nieuwe locatie.

  • Als u het formaat van een stempel wilt wijzigen, klikt u erop en sleept u een hoekgreep.

  • Als u een stempel wilt roteren, klikt u erop. Zodra het pictogram voor stempel roteren  wordt weergegeven, plaatst u de aanwijzer op de greep aan de bovenkant van de stempel en sleept u de stempel.

  • Als u een stempel wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de stempel en kiest u Verwijderen.

  • Als u de dekking van een stempel of de kleur van de pop-upnotitie wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de stempel en kiest u Eigenschappen. Op het tabblad Weergave stelt u de dekking en de kleur in.

Een stempel verplaatsen naar de lijst met favorieten

 1. Selecteer met het gereedschap Selectie of met het gereedschap Handje een stempelmarkering op de pagina.
 2. Klik in het venster Annotaties op het gereedschap Stempel en kies Huidige stempel toevoegen aan Favorieten.

Een eigen stempel maken

U kunt eigen stempels maken van een aantal verschillende indelingen, waaronder (maar niet beperkt tot) PDF-, JPEG-, bitmap-, Adobe® Illustrator® (AI)-, Adobe® Photoshop® (PSD)- en Autodesk AutoCAD (DWT, DWG)-bestanden. In Reader kunt u alleen een eigen stempel maken in PDF-indeling.

Opmerking:

Als u een afbeelding slechts eenmaal aan een PDF wilt toevoegen, kunt u de afbeelding ook gewoon in het document plakken. Geplakte afbeeldingen hebben dezelfde kenmerken als andere stempelopmerkingen: elke afbeelding heeft een pop-upnotitie en eigenschappen die u kunt bewerken.

 1. Kies Opmerking > Annotaties > Stempels > Stempelpalet weergeven.
 2. Klik op Importeren en selecteer het Bestand.
 3. Als het bestand uit meerdere pagina's bestaat, schuift u naar de gewenste pagina en klikt u op OK.
 4. Kies een categorie in het menu of typ een naam om een nieuwe categorie te maken. Geef een naam op voor de eigen stempel en klik op OK.

De naam of categorie wijzigen voor een eigen stempel

 1. Kies Opmerking > Annotaties > Stempels > Stempelpalet weergeven.
 2. Kies de stempelcategorie, klik met de rechtermuisknop op de stempel en kies Bewerken.
 3. Bewerk de categorie of naam van de stempel of vervang de afbeelding en klik op OK.

Een eigen stempel verwijderen

U kunt alleen stempels verwijderen die u zelf hebt gemaakt. De vooraf gedefinieerde stempels kunt u niet verwijderen. Als u een stempel verwijdert, wordt de stempel verwijderd uit het menu Stempel. Het stempelbestand wordt echter niet verwijderd.

 1. Kies Opmerking > Annotaties > Stempels > Stempelpalet weergeven.
 2. Kies de stempelcategorie in het menu, klik met de rechtermuisknop op de eigen stempel en kies Verwijderen.

Een categorie met eigen stempels verwijderen

 1. Kies Opmerking > Annotaties > Stempel > Eigen stempels > Stempels beheren.
 2. Selecteer de categorie die u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.
  Opmerking:

  Als u alle stempels uit een categorie met eigen stempels verwijdert, wordt de hele categorie verwijderd.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account