Toetsen voor het weergeven van afbeeldingen (modus Expert)

In deze niet alomvattende lijst vindt u een lijst met nuttige sneltoetsen. Aanvullende sneltoetsen vindt u in de menuopdrachten en knopinfo.

Resultaat

Windows

Mac OS

Geopende documenten voorwaarts doorlopen

Ctrl + Tab

 

Ctrl + Tab

Geopende documenten achteruit doorlopen

Ctrl + Shift + Tab

 

Ctrl + Shift + Tab

Afbeelding passend in venster

Ctrl + 0 (of dubbelklikken op tool Handje)

Command + 0 (of dubbelklikken op tool Handje)

100% vergroten

Ctrl + Alt + 0 (of dubbelklikken op tool Zoomen)

Command + Option + 0 (of dubbelklikken op tool Zoomen)

Schakelen naar tool Handje (wanneer u niet in de tekstbewerkingsmodus werkt)

Spatiebalk

Spatiebalk

Schakelen naar tool Inzoomen

Ctrl + Spatiebalk

Spatiebalk + Command

Schakelen naar tool Uitzoomen

Spatiebalk + Alt

Spatiebalk + Option

Zoomkader verplaatsen tijdens slepen

Spatiebalk ingedrukt houden en slepen

Spatiebalk ingedrukt houden en slepen

Inzoomen op een bepaald gebied van een afbeelding

Ctrl ingedrukt houden en slepen over voorvertoning in deelvenster Navigator

Command ingedrukt houden en slepen over voorvertoning in deelvenster Navigator

Schuiven door afbeelding met tool Handje

Slepen of weergavegebied slepen in het deelvenster Navigator

Slepen of weergavegebied slepen in het deelvenster Navigator

1 scherm omhoog of omlaag schuiven

PgUp of PgDn

PgUp of PgDn

10 eenheden omhoog of omlaag schuiven

Shift + PgUp of PgDn

Shift + PgUp of PgDn

1 scherm naar links of rechts schuiven

Ctrl + PgUp of PgDn

Command + PgUp of PgDn

10 eenheden naar links of rechts schuiven

Ctrl + Shift + PgUp of PgDn

Command + Shift + PgUp of PgDn

Weergave verplaatsen naar hoek linksboven of hoek rechtsonder

Home of End

Home of End

Adobe-logo

Aanmelden bij je account