Toetsen voor het dialoogvenster Camera Raw

In deze niet alomvattende lijst vindt u een lijst met nuttige sneltoetsen. Aanvullende sneltoetsen vindt u in de menuopdrachten en knopinfo.

Resultaat

Windows

Mac OS

Hooglichten weergeven die worden bijgeknipt in Voorvertoning

Alt ingedrukt houden en de schuifregelaar Belichting of Zwarte tinten of de herstelbalk slepen

Option ingedrukt houden en schuifregelaar Belichting of Zwarte tinten of de herstelbalk slepen

De knop Kopie openen inschakelen in het dialoogvenster Camera Raw

Alt

Option

Adobe-logo

Aanmelden bij je account