Handboek Annuleren

Kleur begrijpen

 1. Photoshop Elements Handboek
 2. Kennismaken met Photoshop Elements
  1. Nieuw in Photoshop Elements
  2. Systeemvereisten | Photoshop Elements
  3. Basisbeginselen van de werkruimte
  4. Modus Met instructies
  5. Fotoprojecten maken
 3. Werkruimte en omgeving
  1. Kennismaken met het beginscherm
  2. Basisbeginselen van de werkruimte
  3. Voorkeuren
  4. Tools
  5. Deelvensters en vakken
  6. Bestanden openen
  7. Linialen, rasters en hulplijnen
  8. De verbeterde modus Snel
  9. Uitleg over bestandsinformatie
  10. Voorinstellingen en bibliotheken
  11. Ondersteuning voor multi-aanraking
  12. Werkschijven, plug‑ins en updates van de applicatie
  13. Handelingen ongedaan maken, opnieuw uitvoeren en annuleren
  14. Afbeeldingen weergeven
 4. Foto's corrigeren en verbeteren
  1. Afbeeldingen vergroten/verkleinen
  2. Uitsnijden
  3. Camera Raw-afbeeldingsbestanden verwerken
  4. Vervaging toevoegen, kleuren vervangen en gedeelten van een afbeelding klonen
  5. Schaduwen en licht aanpassen
  6. Foto's retoucheren en corrigeren
  7. Foto's verscherpen
  8. Transformeren
  9. Automatische slimme tint
  10. Opnieuw samenstellen
  11. Handelingen gebruiken om foto's te verwerken
  12. Photomerge-compositie
  13. Een panorama maken
  14. Bewegende overlays
  15. Bewegende elementen
 5. Tekst en vormen toevoegen
  1. Tekst toevoegen
  2. Tekst bewerken
  3. Vormen maken
  4. Vormen bewerken
  5. Overzicht van de tekenfuncties
  6. Tekentools
  7. Penselen instellen
  8. Patronen
  9. Opvullingen en lijnen
  10. Verlopen
  11. Werken met Aziatische tekst
 6. Snelle handelingen
 7. Bewerkingen met instructies, effecten en filters
  1. Modus Met instructies
  2. Filters
  3. Modus Met instructies: Photomerge-bewerkingen
  4. Modus Met instructies - Basisbewerkingen
  5. Aanpassingsfilters
  6. Effecten
  7. Modus Met instructies: Grappige bewerkingen
  8. Modus Met instructies - Speciale bewerkingen
  9. Artistieke filters
  10. Modus Bewerken met instructies: Kleurbewerkingen
  11. Modus Met instructies: Zwart-wit-bewerkingen
  12. Vervagingsfilters
  13. Penseelstreekfilters
  14. Vervormingsfilters
  15. Overige filters
  16. Ruisfilters
  17. Renderingsfilters
  18. Schetsfilters
  19. Stileerfilters
  20. Structuurfilters
  21. Pixelfilters
 8. Werken met kleuren
  1. Kleur begrijpen
  2. Kleurbeheer instellen
  3. De grondbeginselen van kleur- en tooncorrectie
  4. Kleuren kiezen
  5. Kleur, verzadiging en kleurtoon aanpassen
  6. Kleurzweem corrigeren
  7. Afbeeldingsmodi en kleurentabellen gebruiken
  8. Kleuren en Camera Raw
 9. Werken met selecties
  1. Selecties maken in Photoshop Elements
  2. Selecties opslaan
  3. Selecties aanpassen
  4. Selecties verplaatsen en kopiëren
  5. Selecties bewerken en verfijnen
  6. Selectieranden vloeiend maken met anti-aliasing en doezelen
 10. Werken met lagen
  1. Lagen maken
  2. Lagen bewerken
  3. Lagen kopiëren en rangschikken
  4. Aanpassings- en opvullagen
  5. Uitknipmaskers
  6. Laagmaskers
  7. Laagstijlen
  8. Dekking en overvloeimodi
 11. Fotoprojecten maken
  1. Grondbeginselen van projecten
  2. Fotoprojecten maken
  3. Fotoprojecten bewerken
  4. Reel met foto's maken
 12. Foto's opslaan, afdrukken en delen
  1. Afbeeldingen opslaan
  2. Foto's afdrukken
  3. Foto's online delen
  4. Afbeeldingen optimaliseren
  5. Afbeeldingen optimaliseren voor de JPEG-indeling
  6. Dithering in webafbeeldingen
  7. Bewerken met instructies: Deelvenster Delen
  8. Webafbeeldingen vooraf bekijken
  9. Transparantie en matte gebruiken
  10. Afbeeldingen optimaliseren voor de GIF- of PNG-8-indeling
  11. Afbeeldingen optimaliseren voor de PNG-24-indeling
 13. Sneltoetsen
  1. Toetsen voor het selecteren van tools
  2. Toetsen voor het selecteren en verplaatsen van objecten
  3. Toetsen voor het deelvenster Lagen
  4. Toetsen voor het tonen of verbergen van deelvensters (modus Expert)
  5. Toetsen voor tekenen en penselen
  6. Toetsen voor het gebruik van tekst
  7. Toetsen voor het filter Uitvloeien
  8. Toetsen voor het transformeren van selecties
  9. Toetsen voor het deelvenster Kleurstalen
  10. Toetsen voor het dialoogvenster Camera Raw
  11. Toetsen voor de Filtergalerie
  12. Toetsen voor het gebruik van overvloeimodi
  13. Toetsen voor het weergeven van afbeeldingen (modus Expert)

In Adobe Photoshop Elements gebruikt u twee kleurmodellen om kleuren te bewerken. Eén model is gebaseerd op de menselijke waarneming van een kleur aan de hand van de kleurtoon, verzadiging en helderheid (hue, saturation en brightness, HSB) en het andere model is gebaseerd op de wijze waarop een kleur wordt weergegeven door een computermonitor (in waarden voor rood, groen en blauw ofwel RGB). De kleurenschijf is een ander gereedschap dat u meer inzicht biedt in de relaties tussen kleuren. Photoshop Elements biedt vier afbeeldingsmodi die bepalen hoeveel kleuren worden weergegeven in een afbeelding: RGB, bitmaps, grijswaarden en geïndexeerde kleuren.

Kleuren

Het menselijk oog neemt kleur waar via drie verschillende kenmerken: kleurtoon, verzadiging en helderheid (HSB, Hue, Saturation, Brightness), terwijl computermonitoren kleuren weergeven door verschillende hoeveelheden rood, groen en blauw (RGB) licht te genereren. In Photoshop Elements maakt u gebruik van de HSB- en RGB-kleurmodellen om kleuren te selecteren en te bewerken. Aan de hand van de kleurenschijf krijgt u een beter inzicht in de relaties tussen kleuren.

Het HSB-model

Het HSB-model is gebaseerd op de menselijke waarneming van kleur en beschrijft drie fundamentele kleurkenmerken:

Kleurtoon

De kleur die door een object wordt gereflecteerd of uitgestraald. Dit wordt gemeten als een locatie op de standaardkleurenschijf en uitgedrukt als een aantal graden tussen 0° en 360°. Kleurtonen worden in het dagelijks spraakgebruik benoemd met de naam van de desbetreffende kleur zoals rood, oranje of groen.

Verzadiging

De intensiteit of zuiverheid van de kleur. Verzadiging, ook wel chroma genoemd, is het percentage grijs in verhouding tot de kleurtoon, gemeten in procenten van 0 (grijs) tot 100 (volledig verzadigd). Op de standaardkleurenschijf is de verzadiging in het midden het kleinst en aan de rand het grootst.

Helderheid

De relatieve lichtheid of donkerheid van de kleur, meestal gemeten in procenten van 0 (zwart) tot 100 (wit).

U kunt in Photoshop Elements met het HSB-model een kleur definiëren in het dialoogvenster Kleurkiezer, maar u kunt de HSB-modus niet gebruiken voor het maken of bewerken van afbeeldingen.

HSB-weergave in de Adobe Color Picker

A. Verzadiging B. Kleurtoon C. Helderheid 

Het RGB-model

Een groot deel van het zichtbare spectrum kan worden getoond door rood, groen en blauw (RGB) licht in bepaalde verhoudingen en sterkten te vermengen. Deze drie kleuren worden ook wel de additieve primaire kleuren genoemd. Door rood, groen en blauw licht samen te voegen ontstaat wit licht. Waar twee kleuren elkaar overlappen, ontstaan cyaan, magenta of geel.

De additieve primaire kleuren worden gebruikt bij belichting, video en monitoren. Uw monitor maakt bijvoorbeeld kleuren door licht uit te stralen via rode, groene en blauwe fosforen.

Additieve kleuren (RGB)

A. Rood B. Groen C. Blauw D. Geel E. Magenta F. Cyaan 

De kleurenschijf

Aan de hand van de kleurenschijf krijgt u een beter inzicht in de relaties tussen kleuren. Rood, groen en blauw zijn de additieve primaire kleuren. Cyaan, magenta en geel zijn de subtractieve primaire kleuren. Recht tegenover elke additieve primaire kleur bevindt zich de desbetreffende complementaire kleur: rood-cyaan, groen-magenta en blauw-geel.

Elke subtractieve primaire kleur bestaat uit twee additieve primaire kleuren, maar niet uit de complementaire kleur. Wanneer u dus de hoeveelheid van een primaire kleur in een afbeelding verhoogt, wordt de complementaire kleur zwakker. Geel bestaat bijvoorbeeld uit groen en rood licht, maar niet uit blauw licht. Wanneer u geel aanpast in Photoshop Elements, wijzigt u de kleurwaarden in het blauwe kleurkanaal. Door blauw aan een afbeelding toe te voegen, vermindert u de kleur geel in de afbeelding.

De kleurenschijf

A. Magenta B. Rood C. Geel D. Groen E. Cyaan F. Blauw 

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online