Afbeeldingen optimaliseren voor de GIF- of PNG-8-indeling

De GIF-indeling

In de GIF-indeling wordt 8-bits kleur gebruikt en worden gebieden met effen kleuren op efficiënte wijze gecomprimeerd terwijl scherpe details van bijvoorbeeld lijnpatronen, logo’s en tekst behouden blijven. Met de GIF-indeling kunt u ook geanimeerde afbeeldingen maken en transparantie in afbeeldingen behouden. GIF wordt door de meeste browsers ondersteund.

Bij de GIF-indeling wordt gebruik gemaakt van LZW-compressie. Dit is een compressiemethode zonder verlies. Omdat GIF-bestanden maximaal maar 256 kleuren hebben, kunnen kleurgegevens verloren gaan wanneer u een 24-bits afbeelding optimaliseert als een 8-bits GIF-bestand.

GIF-afbeelding met selectieve kleur (links) en GIF-afbeelding met webkleuren (rechts)

U kunt het aantal kleuren in een GIF-afbeelding kiezen en instellen hoe dithering van kleuren plaatsvindt in een browser. De GIF-indeling ondersteunt transparante achtergronden of achtergronden in de matte, waarbij de randen van de afbeelding overvloeien in de achtergrondkleur van de webpagina.

De PNG-8-indeling

In de PNG-8-indeling wordt 8-bits kleur gebruikt. Net als bij de GIF-indeling worden gebieden met effen kleuren in PNG-8-bestanden op efficiënte wijze gecomprimeerd en blijven scherpe details van bijvoorbeeld lijnpatronen, logo’s en tekst behouden.

Omdat PNG-8 niet door alle browsers wordt ondersteund, is het raadzaam deze bestandsindeling niet te gebruiken als de afbeelding door een groot publiek wordt bekeken.

Het compressieschema van PNG-8-bestanden is geavanceerder dan dat van GIF-bestanden. Hierdoor kunnen PNG-8-bestanden 10 tot 30% kleiner zijn dan dezelfde afbeelding in GIF-indeling, afhankelijk van de kleurenpatronen van de afbeelding. Hoewel PNG-8-compressie een compressie zonder verlies is, kunnen kleurgegevens verloren gaan wanneer u een 24-bits afbeelding optimaliseert als een 8-bits PNG-bestand.

Opmerking:

Bij bepaalde afbeeldingen, met name bij afbeeldingen met weinig kleuren en eenvoudige patronen, kan GIF-compressie kleinere bestanden opleveren dan PNG-8-compressie. U kunt geoptimaliseerde afbeeldingen in GIF- en PNG-8-indeling bekijken om de bestandsgrootte te vergelijken.

Net als bij de GIF-indeling kunt u het aantal kleuren kiezen en instellen hoe dithering van kleuren plaatsvindt in een browser. De PNG-8-indeling ondersteunt achtergrondtransparantie en achtergronden met mattekleuren, waarbij de randen van de afbeelding overvloeien in de achtergrondkleur van de webpagina.

Een PNG-8-afbeelding met 256 kleuren zonder dithering (links) en een PNG-8-afbeelding met 16 kleuren en dithering (rechts)

Optimaliseren als GIF- of PNG-8-indeling

GIF is de standaardindeling voor de compressie van afbeeldingen met overwegend effen kleuren en met duidelijke details, zoals lijnpatronen, logo’s of tekst. Net als bij de GIF-indeling ondersteunt de PNG-8-indeling transparantie en worden gebieden met effen kleuren op efficiënte wijze gecomprimeerd met behoud van fijne details. PNG-8-bestanden kunnen echter niet in alle browsers worden weergegeven.

 1. Open een afbeelding en kies Bestand > Opslaan voor Web.
 2. Kies GIF of PNG-8 in het menu voor de optimalisatie-indeling.
 3. Selecteer Interliniëring als u een afbeelding op een lage resolutie wilt weergeven terwijl de afbeelding met volledige resolutie wordt gedownload. Deze methode is prettiger voor de bezoekers van de website: ze zien iets gebeuren en weten dus dat het downloaden bezig is, terwijl het downloaden zelf ook sneller lijkt te gaan.
 4. Kies onder het menu voor de optimale bestandsindeling een algoritme voor de kleurreductie om de kleurentabel te genereren:

  Perceptueel

  Hiermee wordt een aangepaste kleurentabel gemaakt waarin kleuren waarvoor het menselijke oog gevoeliger is een hogere prioriteit hebben.

  Selectief

  Hiermee wordt een kleurentabel gemaakt die vergelijkbaar is met de perceptuele kleurentabel, maar waarin brede kleurgebieden worden benadrukt en webkleuren behouden blijven. Met deze kleurentabel worden doorgaans afbeeldingen gemaakt met de grootste kleurenintegriteit. (Selectief is de standaardoptie.)

  Aangepast

  Hiermee wordt een kleurentabel gemaakt door kleurmonsters te nemen uit het spectrum dat het meest wordt gebruikt in de afbeelding. Als de afbeelding uitsluitend de kleurtinten groen en blauw bevat, wordt een kleurentabel gemaakt die voornamelijk uit groene en blauwe kleurtonen bestaat. In de meeste afbeeldingen overheersen kleuren uit bepaalde gebieden in het spectrum.

  Restrictief (web)

  Hiermee wordt de standaard, webveilige kleurentabel met 216 kleuren gebruikt die ook wordt gebruikt voor de 8‑bits paletten (256 kleuren) van Windows en Mac OS. Met deze instelling zorgt u ervoor dat geen dithering wordt toegepast door de browser als de afbeelding wordt weergegeven in 8-bits kleuren. Als de afbeelding minder dan 216 kleuren heeft, worden de niet-gebruikte kleuren uit de tabel verwijderd.

 5. Als u het maximale aantal kleuren in het deelvenster Kleur wilt opgeven, selecteert u een getal in het menu Kleuren, typt u een waarde in het tekstvak of wijzigt u het aantal kleuren met de pijlen. Als de afbeelding minder kleuren bevat dan het deelvenster, bevat de kleurentabel alleen het aantal kleuren dat in de afbeelding voorkomt.
 6. Als u Restrictief (web) kiest als algoritme voor kleurreductie, kunt u de optie Automatisch in het menu Kleuren kiezen. Met de optie Automatisch wordt het optimale aantal kleuren in de kleurentabel door Photoshop Elements vastgesteld op basis van het aantal keren dat kleuren in de afbeelding voorkomen.
 7. Kies een percentage voor dithering door een percentage in te voeren in het tekstvak Dithering of door te klikken op de pijl van het menu Dithering en de regelaar te slepen.
 8. Als de afbeelding transparante gedeelten bevat, schakelt u Transparantie in om de transparante pixels ongewijzigd te laten. Schakel Transparantie uit om volledig en gedeeltelijk transparante pixels te vullen met de mattekleur.
 9. Selecteer Animatie als u een bewegende GIF wilt maken.
 10. U slaat de geoptimaliseerde afbeelding op door op OK te klikken. Voer in het dialoogvenster Optimaal opslaan als een bestandsnaam in en klik op Opslaan.

Een bewegende GIF maken

 1. Plaats de afbeeldingen die u in elk frame van de animatie wilt weergeven, op aparte lagen in het deelvenster Lagen. Als u bijvoorbeeld een animatie van een knipperend oog wilt maken, plaats u de foto van een geopend oog op de ene laag en de foto van een gesloten oog op een andere laag.
 2. Kies Bestand > Opslaan voor web.
  Opmerking:

  Als de afbeelding uit meerdere lagen bestaat, kunt u het dialoogvenster Opslaan voor web ook vanuit het dialoogvenster Opslaan als openen door de CompuServe GIF-indeling te kiezen en Lagen als frames te selecteren.

 3. Optimaliseer de afbeelding in GIF-indeling.
 4. Selecteer Animeren.
 5. Stel in het gedeelte Animatie van het dialoogvenster aanvullende opties in:

  Herhalingsopties

  Hiermee kunt u de animatie in een webbrowser voortdurend laten herhalen of slechts één keer laten afspelen. U kunt ook Overige kiezen om het aantal keren op te geven dat de animatie moet worden herhaald.

  Framevertraging

  Hiermee stelt u in hoe lang elk frame in de webbrowser wordt weergegeven. Gebruik een decimale waarde als u fracties van een seconde wilt opgeven, Geef bijvoorbeeld ,5 op om een halve seconde op te geven.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account