Basreliëf

Hiermee wordt een afbeelding getransformeerd zodat deze in laag reliëf uitgesneden lijkt te zijn. Door de belichting worden de oppervlakvariaties geaccentueerd. Donkere partijen van de afbeelding nemen de voorgrondkleur aan, lichte partijen maken gebruik van de achtergrondkleur. U kunt de reliëfdetails en de vloeiendheid instellen.

Krijt en houtskool

Met het filter Krijt en houtskool tekent u de hooglichten en middentonen van de afbeelding opnieuw met een effen achtergrond in een grijze middentoon die met ruw krijt lijkt te zijn aangebracht. Schaduwpartijen worden vervangen door zwarte diagonale houtskoollijnen. De voorgrondkleur wordt met houtskool getekend, de achtergrondkleur met krijt. U kunt de penseeldruk en de krijt- en houtskoolgebieden instellen.

Houtskool

Met dit filter tekent u een afbeelding opnieuw om een effect met vegen te maken. Duidelijke randen worden vet getekend en middentonen worden met diagonale streken geschetst. Het houtskool krijgt de voorgrondkleur en het papier de achtergrondkleur. U kunt de dikte van het houtskool, de gedetailleerdheid van de afbeelding en de balans tussen licht en donker instellen.

Chroom

Hiermee geeft u de afbeelding een oppervlak van gepolijst chroom met behulp van hooglichten als hoge punten en schaduwen als lage punten op het reflecterende oppervlak. U kunt de gedetailleerdheid van het chroom oppervlak en de vloeiendheid instellen.

Opmerking:

Nadat het filter Chroom is toegepast, kunt u met het dialoogvenster Niveaus meer contrast aan de afbeelding toevoegen.

Stripverhaal

Met het filter Stripverhaal (Filter > Schets > Stripverhaal) wekt u de indruk dat de afbeelding met de hand is getekend door een striptekenaar. De gewenste mate van details kan worden aangepast in het uiteindelijke resultaat. De belangrijkste opties die u kunt wijzigen, zijn: het kleurbereik (Zachter maken), het aantal gereproduceerde kleuren (Schaduwen), hoe de kleuren in elkaar overgaan (Steilte) en de levendigheid van de kleuren(Levendigheid). U kunt bovendien de dikte aanpassen van de penstreken waarmee de omtrekvormen worden getekend.

Conté crayon

Met het filter Conté crayon imiteert u de structuur van bijzonder donker en zuiver wit contékrijt op een afbeelding. Bij het filter Conté crayon worden donkere gebieden in de voorgrondkleur en lichte gebieden in de achtergrondkleur weergegeven. U kunt het niveau van de nadruk op de voorgrond en achtergrond instellen, alsmede opties voor de structuur. Met deze opties kunt u afbeeldingen eruit laten zien alsof ze op een structuur zoals doek of steen zijn geschilderd of alsof ze door bijvoorbeeld glazen blokken worden bekeken.

Opmerking:

Verander voor een realistischer effect de voorgrondkleur in een van de standaardkleuren voor conté-crayons (zwart, sepia of bloedrood) voordat u het filter toepast. Verander voor een gedempt effect de achtergrondkleur in wit en voeg er wat voorgrondkleur aan toe.

Beeldroman

Het filter Beeldroman (Filter > Schets > Beeldroman) wekt de indruk dat de afbeelding is geschetst ter illustratie van beeldromans. Illustraties voor beeldromans zijn altijd grijs of zwart-wit. U kunt de volgende aanpassingen aanbrengen in het resultaat: de algemene hoeveelheid witte tinten in de afbeelding (Donkerheid), de mate van details (Strakke vormgeving), het contrastniveau (Contrast) en de dikte van de streken waarmee u de vormen en omtrekken kunt definiëren.

Grafische pen

Het filter geeft de details in de oorspronkelijke afbeelding in fijne, rechte inktlijnen weer en geeft vooral een sterk effect bij gescande afbeeldingen. Het filter vervangt de kleur in de oorspronkelijke afbeelding en geeft de inkt in de voorgrondkleur en het papier in de achtergrondkleur weer. U kunt de lengte en de richting van de lijnen en de balans tussen licht en donker instellen.

Halftoonraster

Met dit filter bootst u het effect na van een halftoonraster terwijl het continue toonbereik behouden blijft. U kunt de grootte, het contrast en het patroontype voor het raster instellen.

Postpapier

Hiermee simuleert u de structuur van handgemaakt papier door de effecten van de filters Reliëf en Korrel te combineren. Donkere gebieden in de afbeelding verschijnen als gaten in de bovenlaag van het papier, zodat de achtergrondkleur zichtbaar wordt. U kunt de balans, de korrel en het reliëf van de afbeelding instellen.

Pen en inkt

Het filter Pen en inkt (Filter > Schets > Pen en inkt) simuleert artistiek schetsen het nauwkeurigst. U bereikt de beste effecten als u de aan inkt gerelateerde instellingen instelt op het behouden van details (Detail), de dikte van de artistieke streken (Breedte), de verzadiging van de donkere aspecten (Donkerheid) en het contrastniveau (Contrast). U kunt de Pen-instellingen ook bewerken om een dominante kleur te introduceren in de afbeelding. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de instellingen voor kleurkeuze (Kleurtoon), contrastwaarden(Contrast) en de mate waarin de kleur moet worden gevuld (Vulling).

Fotokopie

Met het filter Fotokopie simuleert u het effect van een fotokopie van een afbeelding. Van grote, donkere gebieden worden alleen de randen gekopieerd en de middentonen worden volledig zwart of wit weergegeven. U kunt de gedetailleerdheid en de donkerheid instellen.

Gips

Met dit filter modelleert u de laag in een 3D-gipseffect en geeft u het resultaat vervolgens een kleur op basis van de voorgrond- en achtergrondkleur. Donkere gebieden komen naar voren, lichte gebieden wijken naar achteren. U kunt de balans, de vloeiendheid en de lichtrichting van de afbeelding instellen.

Filigraan

Hiermee bootst u het gecontroleerde krimpen en vervormen van folie-emulsie na en genereert u een afbeelding die geklonterd lijkt in de schaduwgebieden en enigszins korrelig in de hooglichten. U kunt de dichtheid, alsmede het voorgrond- en achtergrondniveau instellen.

Stempel

Met het filter Stempel vereenvoudigt u de afbeelding zodat deze lijkt te zijn gemaakt met een rubberen of houten stempel. U kunt de vloeiendheid en de balans tussen licht en donker instellen. U kunt dit filter het beste op zwart-witafbeeldingen toepassen.

Gescheurde randen

Dit filter reconstrueert de afbeelding als ruwe, gescheurde stukken papier en kleurt de afbeelding vervolgens in met de voorgrond- en achtergrondkleur. U kunt de balans, de vloeiendheid en het contrast van de afbeelding instellen. Dit filter werkt het beste bij afbeeldingen die uit tekst of sterk contrasterende objecten bestaan.

Waterpapier

In dit filter worden vlekkerige klodders gebruikt die lijken te zijn geschilderd op vezelig, vochtig papier, zodat de kleuren gaan vloeien en zich vermengen. U kunt de vezellengte van het papier, de helderheid en het contrast instellen.