Bestandsinfo (metagegevens)

Wanneer u een foto neemt met uw digitale camera, beschikt elk afbeeldingsbestand over informatie zoals de datum en het tijdstip waarop de foto is genomen, de sluitertijd en de lensopening, het specifieke cameramodel, enzovoort. Deze informatie wordt metagegevens genoemd. U kunt deze weergeven en er informatie aan toevoegen in het deelvenster Eigenschappen van de Elements Organizer en in het dialoogvenster Bestandsinfo in Photoshop Elements.

U kunt bestandsinformatie zoals een titel, trefwoordtags en beschrijvingen toevoegen, zodat u de afbeeldingen eenvoudiger kunt herkennen als u de verzameling beheert en organiseert. Terwijl u afbeeldingen bewerkt, houdt Photoshop Elements automatisch de historie van het bestand bij en wordt deze informatie toegevoegd aan de metagegevens van het bestand.

Bovendien worden geopende afbeeldingen automatisch gescand op de aanwezigheid van Digimarc-watermerken. Als een watermerk wordt gedetecteerd, geeft Photoshop Elements een copyrightsymbool weer op de titelbalk van het afbeeldingsvenster en worden de gegevens opgenomen in de gedeelten Copyrightstatus, Copyrightnotitie en URL voor copyright afbeelding van het dialoogvenster Bestandsinfo.

U kunt visuele watermerken aan afbeeldingen toevoegen om aan te geven dat u de afbeeldingen zelf hebt gemaakt. Visuele watermerken worden niet bijgehouden in de bestandsinfo. Lees de volgende (Engelstalige) artikelen voor informatie over het maken van visuele watermerken:

Opmerking:

Op www.adobe.com/go/lrvid927_pse_nl vindt u een video over het maken van een watermerk.

Bestandsinformatie weergeven of toevoegen

Het dialoogvenster Bestandsinfo geeft de cameragegevens, het bijschrift, de copyrightgegevens en de auteurgegevens weer die aan het bestand zijn toegevoegd. Met dit dialoogvenster kunt u gegevens wijzigen in of toevoegen aan bestanden die in Photoshop Elements zijn opgeslagen. De informatie die u toevoegt, wordt ingesloten in het bestand met behulp van XMP (eXtensible Metadata Platform). XMP biedt Adobe-toepassingen en workflowpartners een algemeen XML-raamwerk waarin het maken, verwerken en uitwisselen van metagegevens in een document wordt gestandaardiseerd voor allerlei publicatieworkflows. Als u over metagegevens beschikt die u herhaaldelijk invoert voor meerdere bestanden, kunt u sjablonen voor metagegevens maken om sneller informatie toe te voegen aan bestanden.

De informatie die wordt weergegeven voor de metagegevenscategorie Cameragegevens kunt u niet bewerken.

Opmerking:

Tags die aan een bestand in de Fotobrowser zijn toegevoegd, verschijnen als trefwoorden in het dialoogvenster Bestandsinfo. Sommige bestandsindelingen, zoals .pdf en .bmp, ondersteunen geen tags als trefwoorden.

 1. Wanneer u een afbeelding hebt geopend, kiest u Bestand > Bestandsinfo. (U kunt ook met de rechtermuisknop klikken op een miniatuur in het fotovak en Bestandsinfo kiezen.)
 2. Klik op het tabblad Beschrijving boven in het dialoogvenster om specifieke informatie weer te geven. In Beschrijving kunt u de naam van het document, auteursgegevens, trefwoorden en copyrightinformatie toevoegen of wijzigen. Typ de gegevens in de daarvoor bestemde tekstvakken en klik op OK om de informatie vast te leggen. Kies een optie voor de copyrightstatus in het vervolgkeuzemenu Copyrightstatus.

Het deelvenster Info gebruiken

Het deelvenster Info geeft in de modus Expert bestandsinformatie over een afbeelding weer en toont de kleurwaarde onder de aanwijzer. Afhankelijk van het gereedschap dat in gebruik is, verschaft het deelvenster Info ook andere nuttige informatie.

Opmerking:

Zorg dat het deelvenster Info in het werkgebied wordt weergegeven als u informatie wilt bekijken terwijl u in een afbeelding sleept.

 1. Kies Venster > Info (F8) om het deelvenster Info weer te geven.
 2. Selecteer een gereedschap.
 3. Plaats de aanwijzer in de afbeelding, of sleep in de afbeelding om het gereedschap te gebruiken. Afhankelijk van het gereedschap dat u gebruikt, kan de volgende informatie verschijnen:
  • De numerieke waarden van de kleur onder de aanwijzer

  • De x- en y-coördinaten van de aanwijzer.

  • De breedte (B) en hoogte (H) van een selectiekader of vorm wanneer u sleept, of de breedte en hoogte van een actieve selectie.

  • De x- en y-coördinaten van de beginpositie (wanneer u klikt in de afbeelding).

  • De positiewijziging langs de x-coördinaat en y-coördinaat, wanneer u een selectie, laag of vorm verplaatst.

  • De hoek (A) van een lijn of verloop, de wijziging in de hoek als u een selectie, laag of vorm verplaatst, of de rotatiehoek bij transformaties. De wijziging in afstand (D) als u een selectie, laag of vorm verplaatst.

  • Het wijzigingspercentage in breedte (B) en hoogte (H) als u een selectie, laag of vorm schaalt.

  • De hoek van de horizontale (H) of verticale (V) schuinte als u een selectie, laag of vorm schuintrekt.

Kleurmodi en maateenheden instellen in het deelvenster Info

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u de modus van de weergegeven kleurwaarden wilt wijzigen, kiest u een kleurmodus in het pop-upmenu. U kunt ook Deelvensteropties kiezen in het menu Meer van het deelvenster Info en een kleurmodus selecteren bij Eerste kleurinfo en/of Tweede kleurinfo:

   Grijswaarden

   Hiermee worden de grijswaarden weergegeven van de locatie waarop de aanwijzer zich bevindt.

   RGB-kleur

   Hiermee worden de RGB-waarden (rood, groen, blauw) weergegeven van de locatie waarop de aanwijzer zich bevindt.

   Webkleur

   Hiermee wordt de hexadecimale code weergegeven voor de RGB-waarden van de locatie waarop de aanwijzer zich bevindt.

   HSB-kleur

   Hiermee worden de HSB-waarden (kleurtoon, verzadiging, helderheid) weergegeven van de locatie waarop de aanwijzer zich bevindt.

  • Als u de weergegeven maateenheid wilt wijzigen, kiest u een maateenheid in het pop-upmenu. U kunt ook Deelvensteropties kiezen in het menu Meer van het deelvenster Info. Kies een maateenheid in de optie Muiscoördinaten en klik op OK.

De bestandsinformatie weergeven in het deelvenster Info of op de statusbalk

U kunt de informatie wijzigen die wordt weergegeven in het deelvenster Info of op de statusbalk. (In het gedeelte geheel links op de statusbalk onder aan het documentvenster ziet u de huidige vergroting. In het gedeelte naast het linkergedeelte wordt informatie over het huidige bestand weergegeven.)

 1. In het deelvenster Info kiest u Deelvensteropties in het menu Meer.
 2. Selecteer een weergaveoptie:

  Documentgroottes

  Hiermee wordt informatie over de hoeveelheid gegevens in de afbeelding weergegeven. Het linkergetal is de afdrukgrootte van de afbeelding (ongeveer de grootte van het opgeslagen PSD-bestand waarin alle lagen zijn samengevoegd). Het rechtergetal verwijst bij benadering naar de bestandsgrootte inclusief lagen.

  Documentprofiel

  Hiermee wordt de naam van het kleurprofiel voor de afbeelding weergegeven.

  Documentafmetingen

  Geeft de bestandsgrootte van de afbeelding weer in de momenteel geselecteerde eenheden.

  Werkschijfgrootten

  Hiermee worden de hoeveelheid RAM en de werkschijfruimte weergegeven die worden gebruikt om de afbeelding te verwerken. Het linkergetal geeft de hoeveelheid geheugen aan die momenteel door Photoshop Elements wordt gebruikt om alle geopende afbeeldingen weer te geven. Het rechtergetal verwijst naar de hoeveelheid RAM die beschikbaar is voor Photoshop Elements voor het verwerken van afbeeldingen.

  Efficiëntie

  Hiermee wordt het percentage van de feitelijke bewerkingstijd weergegeven, en niet van het lezen van of schrijven naar de werkschijf. Als de waarde lager dan 100% is, gebruikt Photoshop Elements de werkschijf en gaan bewerkingen dus langzamer.

  Timing

  Hiermee wordt getoond hoe lang de laatste bewerking heeft geduurd.

  Huidige tool

  Hiermee wordt de naam van de actieve tool getoond.

Sjablonen voor metagegevens opslaan of verwijderen

Als u bepaalde metagegevens herhaaldelijk moet invoeren, kunt u deze metagegevens opslaan in sjablonen voor metagegevens. Met deze sjablonen kunt u de informatie vervolgens invoeren, zodat u de gegevens niet steeds opnieuw hoeft te typen in het dialoogvenster Bestandsinfo. In de Fotobrowser kunt u zoeken naar metagegevens om bestanden en foto's te vinden.

 1. Open het dialoogvenster Bestandsinfo (Bestand > Bestandsinfo) en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u metagegevens wilt opslaan als een sjabloon, klikt u in de rij met knoppen onderaan het dialoogvenster Bestandsinfo op de keuzelijst naast de knop Importeren, en selecteert u Exporteren. Geef een naam voor de sjabloon op en klik op Opslaan.

  • Als u een metagegevenssjabloon wilt verwijderen, klikt u op Sjablonenmap weergeven. Blader naar de sjabloon die u wilt verwijderen en selecteer deze. Druk vervolgens op Verwijderen.

Een opgeslagen sjabloon voor metagegevens gebruiken

 1. Kies Bestand > Bestandsinfo, klik in de rij met knoppen onder aan het dialoogvenster Bestandsinfo op de keuzelijst naast de knop Importeren, en selecteer Importeren.
 2. Selecteer een importoptie en klik op OK.
 3. Kies een sjabloon uit de lijst met opgeslagen metagegevenssjablonen en klik op Openen.