Penselen instellen

Penseelopties

Realistische penseelstreken kunt u simuleren door in te stellen in welke mate de penseelstreken vager worden. U kunt instellen welke opties gaandeweg de penseelstreek dynamisch veranderen, zoals de spreiding, grootte en kleur. De penseelminiatuur op de optiebalk voor het gereedschap laat zien hoe het penseel verandert als u de opties van de penseeldynamiek wijzigt.

U stelt penseeldynamiekopties in door een penseel te selecteren en vervolgens op Penseelinstellingen (bij sommige gereedschappen kiest u Geavanceerd) te klikken op de optiebalk voor het gereedschap.

Tussenruimte

Met deze optie bepaalt u de afstand tussen de afzonderlijke streeksporen in een penseelstreek. Typ een getal of gebruik de schuifregelaar om een waarde voor tussenruimte in te stellen in de vorm van een percentage van de diameter van het penseel. (De penseelminiatuur in de optiebalk voor het gereedschap verandert als u de tussenruimte wijzigt.)

Een hoge waarde voor tussenruimte zorgt ervoor dat het penseel ‘overslaat’.

Vervagen

Hiermee geeft u op in hoeveel stappen de verf vervaagt totdat er niets meer is te zien. Bij een lage waarde vervaagt de penseelstreek snel. Bij de waarde nul treedt er geen vervaging op. Elke stap vertegenwoordigt één punt op het penseeluiteinde. U kunt een waarde invoeren tussen 0 en 9999. Als u bijvoorbeeld 10 opgeeft, wordt er in 10 stappen vervaagd. Bij kleinere penselen kunt u het beste een waarde van 25 of hoger opgeven. Als de penseelstreek te snel vervaagt, geeft u een hogere waarde op.

Vervaging bij een instelling van 40, 60 en 80 stappen

Jitter - kleurtoon

Hiermee stelt u in hoe vaak de penseelkleur wisselt tussen de voor- en achtergrondkleur. Bij een hogere waarde wordt er vaker tussen de twee kleuren gewisseld dan bij een lagere waarde. (Als u de kleuren wilt instellen die worden gebruikt door de optie Jitter - kleurtoon, raadpleegt u Voor- en achtergrondkleuren.)

Penseelstreek met en zonder kleurjitter

Hardheid

Met deze optie bepaalt u de hardheid van het penseel, oftewel de grootte van het harde centrum. Typ een getal of stel met de schuifregelaar een waarde in die een percentage van de diameter van het penseel is.

Penseelstreken met verschillende waarden voor hardheid

Spreiden

Met penseelspreiding geeft u op hoe de penseelsporen in een penseelstreek worden verdeeld. Bij een lage waarde is de strook dichter met minder spreiding van de verf dan bij een hoge waarde.

Penseelstreek met lage en hoge spreidingswaarden

Hoek

Met deze optie geeft u de afwijking ten opzichte van een horizontale lijn op voor de lange zijde van een penseel met een ellipsvormige kwast. Typ een waarde in graden of sleep de pijlpunt van het hoekpictogram om de gewenste hoek te markeren.

Penselen met hoeken geven de penseelstreek een ‘gebeiteld’ effect

Ronding

Met deze optie stelt u de verhouding in tussen de lange en de korte zijde van het penseel. Voer een percentage in of sleep een punt in het hoekpictogram naar de pijl toe of van de pijl af. Een waarde van 100% resulteert in een rond penseel en een waarde van 0% in een lijnvormig penseel. Tussenliggende waarden verwijzen naar ellipsvormige penselen.

Aanpassing van ronding geeft het uiteinde van het penseel een andere vorm.

Deze als standaard instellen

Deze optie is beschikbaar voor bepaalde gereedschappen die penseelkenmerken kunnen hebben. Met deze optie kunt u de momenteel geselecteerde instellingen als de standaardinstellingen instellen.

Een nieuw penseel aan de penseelbibliotheek toevoegen

 1. Selecteer het gereedschap Penseel in het gedeelte Tekenen in de gereedschapset.
 2. Klik in de optiebalk voor het gereedschap op de pijl naast het pop-upitem Penseel om het pop-upvenster weer te geven. Kies een categorie in de vervolgkeuzelijst Penseel en selecteer vervolgens een penseel dat u wilt wijzigen.
 3. Klik op Penseelinstellingen en gebruik de schuifregelaars om het oorspronkelijke penseel te wijzigen.
 4. Klik in het pop-upitem Penseel op het pop-upmenu en kies vervolgens Penseel opslaan.
  Opmerking:

  Zorg ervoor dat het nieuwe penseel hier wordt opgeslagen: C:\Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Photoshop Elements[versienummer]\Presets\Brushes is. Het penseel verdwijnt anders uit de penseellijst als u van penseel wisselt.

 5. Geef in het dialoogvenster Penseelnaam een naam op en klik op OK.
 6. Start Photoshop Elements opnieuw op om de bijgewerkte penseelset te bekijken.

Het nieuwe penseel is nu op de optiebalk van het gereedschap geselecteerd en wordt onderaan in het pop-upvenster met penselen toegevoegd.

Een penseel verwijderen

 1. Selecteer het gereedschap Penseel in het gedeelte Tekenen in de gereedschapset.
 2. Klik op de pijl naast het penseelvoorbeeld om het pop-upvenster met penselen op de optiebalk van het gereedschap te openen.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Druk op Alt (Option-toets in Mac OS) om de aanwijzer te veranderen in een schaar en klik vervolgens op het penseel dat u wilt verwijderen.

  • Selecteer het penseel in het pop‑upvenster en kies Penseel verwijderen in het deelvenstermenu.

  • Kies Beheer voorinstellingen in het deelvenstermenu, kies Penselen in de lijst Type voorinstelling, selecteer het gewenste penseel in de lijst in het dialoogvenster en klik op Verwijderen.

 4. Klik in het pop-upitem Penseel op het pop-upmenu en kies vervolgens Penseel opslaan.
  Opmerking:

  Zorg ervoor dat het nieuwe penseel hier wordt opgeslagen: C:\Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Photoshop Elements[versienummer]\Presets\Brushes is. Het penseel verdwijnt anders uit de penseellijst als u van penseel wisselt.

 5. Geef in het dialoogvenster Penseelnaam een naam op en klik op OK.
 6. Start Photoshop Elements opnieuw op om de bijgewerkte penseelset te bekijken.

Een aangepaste penseelvorm van een afbeelding maken

U kunt een aangepast penseel maken door een gebied in een foto te selecteren. Het penseel maakt gebruik van een versie in grijswaarden van de selectie die u toepast op de voorgrondkleur in de afbeelding. U kunt bijvoorbeeld een blad selecteren en dit vervolgens herfstkleuren geven. U kunt ook een nieuwe penseelvorm tekenen met het gereedschap Penseel. U kunt een aangepaste penseelvorm maken op basis van een gehele laag of een selectie. Een aangepaste penseelvorm kan maximaal 2500 x 2500 pixels groot zijn.

Een aangepast penseel van een hond maken. Wanneer u met dit penseel tekent, tekent u honden.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u een deel van de afbeelding wilt gebruiken als een aangepast penseel, selecteert u een deel van de afbeelding.

  • Als u de gehele laag als een aangepast penseel wilt gebruiken, deselecteert u alles.

   Gebruik de tekengereedschappen om de penseelvorm te tekenen. Selecteer deze vervolgens. U kunt penseelstreken met een harde of zachte rand gebruiken of de dekking van penseelstreken variëren om het effect van zachte randen te creëren.

 2. Kies Bewerken > Penseel op basis van selectie.
 3. Typ een naam voor het penseel en klik op OK.

Ondersteuning voor drukgevoelige tekentabletten inschakelen

Photoshop Elements is compatibel met de meeste drukgevoelige tekentabletten, zoals de tabletten van Wacom®. Als u de software voor het tekentablet hebt geïnstalleerd, hebt u de beschikking over een regelpaneel waarmee u op basis van de gekozen tabletopties de eigenschappen van het penseel kunt variëren en de druk van de pen kunt instellen.

 1. Selecteer het gereedschap Penseel in de gereedschapset en stel op de optiebalk voor het gereedschap de tabletopties in die u met de pendruk wilt besturen.

De Elements Organizer gebruiken op Wacom-tablets

U kunt nu met de Elements Organizer werken op Wacom-tablets.

De muismodus van Wacom-tablets werkt perfect op de volgende Wacom-tablets: Wacom Intuos3, Intuos 4, Bamboo Fun en Bamboo Touch.

Schakelen tussen de muis- en penmodus

 1. Selecteer Start > Wacom Tablet-eigenschappen.

 2. Selecteer de modus die u wilt gaan gebruiken.

  Voorkeursinstellingen voor Wacom-tablets

Adobe-logo

Aanmelden bij je account