Onscherp

Met dit filter worden de pixels in een selectie door elkaar geschud, zodat de selectie er minder scherp uitziet, al naar gelang de geselecteerde optie: als u Normaal kiest, worden de pixels willekeurig verplaatst en worden de kleurwaarden genegeerd. Als u Alleen donkerder kiest, worden lichte pixels door donkere pixels vervangen. Als u Alleen lichter kiest, worden donkere pixels door lichte pixels vervangen. Als u Niet-isotropisch kiest, worden alle pixels zachter gemaakt.

Reliëf

Hiermee zorgt u dat een selectie naar voren komt of er gestempeld uitziet door de vulkleur in grijs te veranderen en de randen in de oorspronkelijke vulkleur te tekenen. U kunt de hoek en de hoogte van het reliëf instellen en u kunt een percentage opgeven voor de hoeveelheid kleur in de selectie.

Geef diepte

Het filter Geef diepte geeft een driedimensionale structuur aan een selectie of laag.

Het filter Geef diepte toepassen

 1. Selecteer een afbeelding, laag of gebied in de werkruimte Bewerken.
 2. Kies Stileer > Geef diepte in het menu Filter.
 3. Stel de volgende opties in en klik op OK.

  Blokken

  Hiermee worden objecten met een vierkante voorzijde en vier zijden gemaakt.

  Piramides

  Hiermee worden objecten gemaakt met vier driehoekige zijden die in één punt samenkomen.

  Grootte

  Met deze optie bepaalt u de lengte van de basis van het object, met een waarde van 2 tot en met 255 pixels.

  Diepte

  Hier geeft u met een waarde tussen 1 en 255 aan hoe ver het hoogste object uit het scherm naar buiten lijkt te komen.

  Willekeurig

  Hiermee geeft u elk blok of elke piramide een willekeurige diepte.

  Op niveaubasis

  Hiermee laat u de diepte van elk object overeenstemmen met de helderheid: heldere gedeelten komen verder naar voren dan donkere gedeelten.

  Effen voorvlakken

  Hiermee vult u de voorkant van elk blok met de gemiddelde kleur van het blok. Als u het voorvlak van elk blok wilt vullen met de afbeelding, schakelt u Effen voorvlakken uit. Deze optie is niet beschikbaar voor piramides.

  Onvolledige blokken maskeren

  Hiermee verbergt u alle objecten die buiten de selectie uitsteken.

Contrastlijn

Met dit filter herkent u gebieden van de afbeelding met opmerkelijke overgangen en benadrukt u randen. Net als bij het filter Omtreklijn kunt u met Contrastlijn de randen van een afbeelding benadrukken met donkere lijnen tegen een witte achtergrond. Ook kunt u zo een rand rond een afbeelding tekenen.

Opmerking:

Nadat u filters zoals Contrastlijn en Omtreklijn hebt gebruikt om randen te markeren, kunt u met het filter Omkeren de randen van een kleurenafbeelding weergeven met gekleurde lijnen en de randen van een grijswaardenafbeelding met witte lijnen.

Oplichtende rand

Met dit filter herkent u de randen van de kleurovergangen en geeft u ze een neon-achtige gloed. U kunt de breedte en de helderheid van de randen, alsmede de vloeiendheid instellen.

Solarisatie

Hiermee wordt een overvloeiing tussen een negatieve en een positieve afbeelding gegenereerd, die vergelijkbaar is met het effect waarbij een foto tijdens het ontwikkelen korte tijd aan licht wordt blootgesteld.

Tegels

Met het filter Tegels wordt een afbeelding verdeeld in een reeks tegels, waarbij de selectie van de oorspronkelijke positie wordt verplaatst. U kunt het aantal tegels en de maximale afstand instellen. U kunt een van de volgende opties kiezen om het gebied tussen de tegels op te vullen: Achtergrondkleur, Voorgrondkleur, Afbeelding omkeren of Ongewijzigde afbeelding, waarbij de versie met tegels op de oorspronkelijke afbeelding wordt geplaatst en een deel van de oorspronkelijke afbeelding onder de tegelranden zichtbaar is.

Omtreklijn

Met dit filter zoekt u naar de overgangen van de helderste gebieden en voorziet u deze van een dunne contour, wat een effect geeft dat vergelijkbaar is met de lijnen in een contourkaart. U kunt het niveau voor het evalueren van kleurwaarden instellen en u kunt aangeven of pixels onder (Onder) of boven (Boven) dat niveau moeten worden gebruikt voor de omtrek.

Opmerking:

In het deelvenster Info in de grijswaardenmodus kunt u een kleurwaarde identificeren waarvan u contouren wilt zien. Voer vervolgens in het tekstvak Niveau de waarde in.

Wind

Met dit filter maakt u dunne horizontale lijnen op de afbeelding om een windeffect na te bootsen. U kunt de kracht en de richting van de wind instellen.