In deze niet alomvattende lijst vindt u een lijst met nuttige sneltoetsen. Aanvullende sneltoetsen vindt u in de menuopdrachten en knopinfo.

Resultaat

Windows

Mac OS

Nieuw filter toepassen boven op geselecteerd filter

Alt ingedrukt houden en klikken op een filter

Option ingedrukt houden en klikken op een filter

Alle uitbreidingsdriehoeken openen/sluiten

Alt ingedrukt houden en klikken op een uitbreidingsdriehoek

Option ingedrukt houden en klikken op een uitbreidingsdriehoek

De knop Annuleren wijzigen in Standaard

Ctrl

Command

De knop Annuleren wijzigen in Herstellen

Alt

Option

Ongedaan maken/opnieuw

Ctrl + Z

Command + Z

Stap vooruit

Ctrl + Shift + Z

Command + Shift + Z

Stap terug

Ctrl + Alt + Z

Command + Option + Z