Opvullingen en lijnen

Het gereedschap Emmertje gebruiken

Met de tool Emmertje vult u een gebied dat qua kleurwaarden overeenkomt met de pixels waarop u klikt. U kunt een gebied met de voorgrondkleur of met een patroon vullen.

 1. Kies een voorgrondkleur.
 2. Selecteer het gereedschap Emmertje in de gereedschapset.
 3. Stel de gewenste opties in op de optiebalk voor het gereedschap en klik op het deel van de afbeelding dat u wilt vullen.
  Opmerking:

  Als u de transparante gebieden op een laag niet wilt vullen, kunt u de transparantie van de laag in het deelvenster Lagen vergrendelen.

  U kunt de volgende opties voor de tool Emmertje opgeven:

  Verf / Patroon

  Hiermee stelt u een voorgrondkleur (Verf) in die of een patroonontwerp (Patroon) dat u als vulling wilt gebruiken.

  Dekking

  Hiermee stelt u in hoe dekkend de verf is. Bij een lage instelling zijn de pixels onder een verfstreek nog te zien. Sleep de schuifregelaar of voer een waarde voor de dekking in.

  Tolerantie

  Hiermee bepaalt u hoe nauwkeurig de kleuren van gevulde pixels moeten overeenkomen. Bij een lagere tolerantie worden alleen de pixels gevuld waarvan de kleuren sterk overeenkomen met de kleur waarop u klikt. Bij een hogere tolerantie worden ook pixels met minder overeenkomende kleuren gevuld.

  Modus

  Hiermee stelt u in hoe de verf die u aanbrengt, overvloeit met de bestaande pixels in de afbeelding.

  Alle lagen

  Hiermee vult u alle gelijkende pixels op een zichtbare laag die binnen de ingestelde niveaus van de opties Tolerantie en Aangrenzend vallen.

  Aangrenzend

  Hiermee vult u aangrenzende pixels die ongeveer dezelfde kleur hebben. Schakel deze optie uit als u alle pixels in de afbeelding wilt vullen, ook de pixels die niet bij elkaar liggen. Met de optie Tolerantie stelt u in hoe sterk de kleuren met elkaar moeten overeenkomen.

  Anti-aliasing

  Hiermee maakt u de randen van een gevulde selectie zachter.

Een laag vullen met een kleur of een patroon

U kunt een opvullaag in plaats van een van de penseeltools gebruiken om een opvulling of een patroon toe te passen op de afbeelding. Met een opvullaag kunt u ook de vul- en patrooneigenschappen wijzigen en het masker van de opvullaag bewerken. Op die manier kunt u het verloop op een deel van een afbeelding toepassen.

 1. Geef een voor- of achtergrondkleur op.
 2. Selecteer het gebied dat u wilt vullen. Als u een complete laag wilt vullen, selecteert u de laag in het deelvenster Lagen.
 3. Kies Bewerken > Opvullaag of Bewerken > Selectie opvullen.
 4. Stel opties in het dialoogvenster Opvullaag in en klik op OK.

  Inhoud

  Kies een kleur in het menu Gebruik. U selecteert een andere kleur door Kleur te kiezen en vervolgens een kleur in de Kleurkiezer te selecteren. Kies Patroon als u de selectie wilt vullen met een patroon.

  Aangepast patroon

  Hiermee geeft u op welk patroon u wilt gebruiken als u Patroon in het menu Gebruik kiest. U kunt patronen uit de meegeleverde patroonbibliotheken gebruiken of zelf patronen maken.

  Modus

  Hiermee stelt u in hoe het kleurenpatroon dat u aanbrengt, overvloeit met de bestaande pixels in de afbeelding.

  Dekking

  Hiermee stelt u in hoe dekkend het kleurenpatroon is.

  Transparantie behouden

  Hiermee vult u alleen dekkende pixels.

Objecten in een laag omlijnen (omtrekken)

Met behulp van de opdracht Omlijnen kunt u automatisch een gekleurde omtreklijn rond een selectie of de inhoud van een laag tekenen.

Opmerking:

Als u een omtrek wilt toevoegen aan de achtergrond, moet u de achtergrond eerst omzetten in een gewone laag. De achtergrond bevat geen transparante pixels en dus wordt om de gehele laag een lijn getrokken.

 1. Selecteer het gebied in de afbeelding of een laag in het deelvenster Lagen.
 2. Kies Bewerken > Selectie omlijnen (omtrek).
 3. Stel in het dialoogvenster Omlijning een of meer van de volgende opties in en klik op OK om de omtrek toe te voegen:

  Breedte

  Hiermee stelt u de breedte in van de omtrek met harde randen. U kunt een waarde opgeven van 1 tot 250 pixels.

  Kleur

  Hiermee stelt u de kleur van de omtrek in. Klik in het kleurstaal en selecteer in de Kleurkiezer een kleur.

  Locatie

  Hiermee stelt u in of de omtrek binnen, buiten of gecentreerd over de selectie of laaggrenzen moet worden aangebracht.

  Modus

  Hiermee stelt u in hoe de verf die u aanbrengt, overvloeit met de bestaande pixels in de afbeelding.

  Dekking

  Hiermee stelt u in hoe dekkend de verf is. Typ een waarde voor de dekking of klik op een pijl en sleep de schuifregelaar.

  Transparantie behouden

  Hiermee veegt u alleen over gebieden op een laag die dekkende pixels bevatten. Bij afbeeldingen zonder transparantie is deze optie niet beschikbaar.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account