In deze niet alomvattende lijst vindt u een lijst met nuttige sneltoetsen. Aanvullende sneltoetsen vindt u in de menuopdrachten en knopinfo.

Resultaat

Windows

Mac OS

Een selectie opheffen

Ctrl + D

Command + D

Selectiekader verplaatsen tijdens selecteren

Spatiebalk ingedrukt houden en slepen

Spatiebalk ingedrukt houden en slepen

Toevoegen aan of verwijderen uit een selectie

Willekeurige selectietool + Shift of Alt ingedrukt houden en slepen

Willekeurige selectietool + Shift of Option ingedrukt houden en slepen

Doorsnede maken met selectie

Willekeurige selectietool (behalve de tool Snelle selectie of Selectiepenseel) + Shift + Alt ingedrukt houden en slepen

Willekeurige selectietool (behalve de tool Snelle selectie of Selectiepenseel) + Shift + Option ingedrukt houden en slepen

Selectiekader beperken tot vierkant of cirkel (als er geen andere selecties actief zijn)

Shift ingedrukt houden en slepen

Shift ingedrukt houden en slepen

Selectiekader tekenen vanuit middelpunt (als er geen andere selecties actief zijn)

Alt ingedrukt houden en slepen

Option ingedrukt houden en slepen

Vorm beperken en selectiekader tekenen vanuit middelpunt

Shift + Alt ingedrukt houden en slepen

Shift + Option ingedrukt houden en slepen

Schakelen naar tool Verplaatsen

Ctrl (behalve wanneer het Handje of een vormtool is geselecteerd)

Command (behalve wanneer het handje of een vormtool is geselecteerd)

Schakelen van tool Magnetische lasso naar Veelhoeklasso

Alt ingedrukt houden en slepen

Option ingedrukt houden en slepen

Laatste ankerpunt verwijderen voor tool Magnetische lasso of Veelhoeklasso

Verwijderen

Verwijderen

Een bewerking met de tool Magnetische lasso toepassen of annuleren

Enter/Esc

Enter/Esc

Kopie van selectie verplaatsen

Tool Verplaatsen + Alt ingedrukt houden en selectie slepen

Tool Verplaatsen + Option ingedrukt houden en selectie slepen

Selectiegebied 1 pixel verplaatsen

Een willekeurige selectie + Pijl-rechts, Pijl-links, Pijl-omhoog of Pijl-omlaag

Een willekeurige selectie + Pijl-rechts, Pijl-links, Pijl-omhoog of Pijl-omlaag

Selectie 1 pixel verplaatsen

Tool Verplaatsen + Pijl-rechts, Pijl-links, Pijl-omhoog of Pijl-omlaag

Tool Verplaatsen + Pijl-rechts, Pijl-links, Pijl-omhoog of Pijl-omlaag

Laag 1 pixel verplaatsen wanneer er niets op de laag is geselecteerd

Ctrl + Pijl-rechts, Pijl-links, Pijl-omhoog of Pijl-omlaag

Command + Pijl-rechts, Pijl-links, Pijl-omhoog of Pijl-omlaag

Detectiebreedte vergroten/verkleinen

Tool Magnetische lasso + [ of ]

Tool Magnetische lasso + [ of ]

Uitsnijden accepteren of afsluiten

Tool Uitsnijden + Enter of Esc

Tool Uitsnijden + Enter of Esc

Uitsnijdschild uit- en inschakelen

/ (Schuine voorwaartse streep)

/ (Schuine voorwaartse streep)