De randen van een selectie vloeiend maken met anti-aliasing

U kunt de harde randen van een selectie verzachten met anti-aliasing of doezelen. Met Anti-aliasing strijkt u oneffen randen van een selectie glad door de kleurovergang tussen randpixels en achtergrondpixels te verzachten. Omdat alleen de randpixels worden gewijzigd, gaat er geen detail verloren. Anti-aliasing komt van pas bij het knippen, kopiëren en plakken van selecties voor het maken van samengestelde afbeeldingen.

U kunt anti-aliasing selecteren met de tools Lasso, Veelhoeklasso, Magnetische lasso, Ovaal selectiekader en Toverstaf. Voor anti-aliasing moet u de optie Anti-alias selecteren voordat u de selectie maakt. Het is niet mogelijk anti-aliasing toe te voegen aan een bestaande selectie.

 1. Selecteer in de werkruimte Bewerken een van de tools Lasso, Veelhoeklasso, Magnetische lasso, Ovaal selectiekader of Toverstaf.
 2. Selecteer Anti-alias op de optiebalk.
 3. Maak een nieuwe selectie in het afbeeldingsvenster.

De randen van een selectie vervagen met doezelen

 1. U kunt de harde randen van een selectie vloeiend maken met doezelen. Met doezelen verzacht u de randen van een selectie door een overgangsgebied aan te brengen tussen de selectie en de omringende pixels. Dit kan wel ten koste van het detail in de rand van de selectie gaan.

  Met de tools Ovaal selectiekader, Rechthoekig selectiekader, Lasso, Veelhoeklasso of Magnetische lasso kunt u een gedoezelde selectie maken. U kunt ook doezelen toepassen op een bestaande selectie via het menu Selecteren. Het effect van de doezelfunctie wordt zichtbaar als u de selectie verplaatst, knipt, kopieert of vult.

  Vervagingseffecten
  Originele afbeelding (links) en de afbeelding nadat een gedoezelde selectie is gemaakt, de opdracht Selectie omkeren is toegepast en een witte vulling is aangebracht (rechts).

Een doezelrand voor een selectietool definiëren

 1. Voer in de werkruimte Bewerken een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer een lasso- of selectiekadertool in de toolbox en voer een waarde voor Doezelaar in op de optiebalk om de breedte voor doezelen op te geven. Het doezelen begint bij het selectiekader.

  • Selecteer het selectiepenseel en selecteer een penseel met zachte randen in het pop‑upvenster met penselen op de optiebalk.

 2. Maak een nieuwe selectie in het afbeeldingsvenster.

Een doezelrand voor een bestaande selectie definiëren

 1. Breng in de werkruimte Bewerken een selectie aan met een selectietool uit de toolbox.
 2. Kies Selecteren > Doezelaar.
 3. Typ een waarde tussen 0,2 en 250 in het tekstvak Doezelstraal en klik op OK. De doezelstraal bepaalt de breedte van de gedoezelde rand.