Afbeeldingen optimaliseren voor de JPEG-indeling

De JPEG-indeling

De JPEG-indeling ondersteunt 24-bits kleuren. Bij deze indeling blijven de subtiele variaties in helderheid en kleurtoon van bijvoorbeeld foto’s behouden. Een progressief JPEG-bestand geeft een versie van de afbeelding met een lage resolutie in een browser weer terwijl de gehele afbeelding wordt gedownload.

Afbeeldingscompressie in JPEG is een compressiemethode met verlies omdat afbeeldingsgegevens selectief worden verwijderd. Bij een hogere instelling voor kwaliteit worden minder gegevens verwijderd, maar bij de JPEG-compressiemethode kunnen fijne details in een afbeelding verloren gaan, vooral in afbeeldingen met letters of vectorillustraties.

Opmerking:

Vervormingen zoals golfpatronen en geblokte strepen worden elke keer dat u het bestand in de JPEG-indeling opslaat, aan de afbeelding toegevoegd. Daarom moet u alleen het origineel opslaan als JPEG en niet een JPEG-bestand nogmaals als JPEG opslaan.

Oorspronkelijke afbeelding (links) en geoptimaliseerde JPEG met lage kwaliteitsinstelling (rechts)

De JPEG-indeling biedt geen ondersteuning voor transparantie. Als u een afbeelding opslaat als een JPEG-bestand, worden transparante pixels gevuld met de mattekleur die is opgegeven in het dialoogvenster Opslaan voor web. Om het effect van achtergrondtransparantie te simuleren, kunt u de mattekleur laten overeenkomen met de achtergrondkleur van de webpagina. Als de afbeelding transparantie bevat is en u niet weet wat de achtergrondkleur van de webpagina is of als de achtergrond een patroon is, moet u een indeling gebruiken die transparantie ondersteunt (.gif, .png-8 of .png-24).

Optimaliseren als JPEG

JPEG is de standaardindeling voor het comprimeren van foto’s.

 1. Open een afbeelding en kies Bestand > Opslaan voor Web.
 2. Kies JPEG in het menu voor de optimalisatie-indeling.
 3. Als u naar een bepaalde bestandsgrootte wilt optimaliseren, klikt u op de pijl rechts van het menu Voorinstelling. Klik vervolgens op Optimaliseren naar bestandsgrootte. Voer een getal in het tekstvak Gewenste bestandsgrootte in en selecteer Huidige instellingen waarmee de huidige instellingen worden geoptimaliseerd, of Automatisch GIF/JPEG selecteren waarmee automatisch wordt bepaald welke indeling (JPEG of GIF) de beste is.
 4. Voer een van de volgende handelingen uit om het compressieniveau op te geven:
  • Kies een kwaliteitsoptie (Laag, Normaal, Hoog, enzovoort) in het pop-upmenu onder het menu voor de optimale bestandsindeling.

  • Klik op het pijltje naast het menu Kwaliteit en sleep de pop-upregelaar voor de kwaliteit.

  • Typ een waarde tussen 0 en 100 in het tekstvak Kwaliteit.

   Bij een hogere instelling voor Kwaliteit blijven er meer details in de geoptimaliseerde afbeelding bewaard, maar wordt het bestand groter. Bekijk het geoptimaliseerde bestand bij verschillende kwaliteitsinstellingen om vast te stellen wat de beste verhouding is tussen kwaliteit en bestandsgrootte.

 5. Schakel het selectievakje Progressief in om de afbeelding progressief in een webbrowser weer te geven. De afbeelding wordt dan eerst met een lage resolutie weergegeven en vervolgens tijdens het downloaden met een steeds hogere resolutie.
  Opmerking:

  Niet alle browsers ondersteunen progressieve JPEG-bestanden.

 6. Als u het ICC-profiel van een originele afbeelding in het geoptimaliseerde bestand wilt behouden, selecteert u ICC-profiel.

  ICC-profielen worden door bepaalde browsers gebruikt voor kleurcorrectie. Het ICC-profiel van de afbeelding hangt af van de huidige kleurinstelling.

 7. Als in de oorspronkelijke afbeelding transparantie wordt gebruikt, kiest u een mattekleur die overeenkomt met de achtergrond van uw webpagina. De transparante gebieden in de originele afbeelding worden dan met de mattekleur opgevuld.
 8. U slaat de geoptimaliseerde afbeelding op door op OK te klikken. Voer in het dialoogvenster Optimaal opslaan als een bestandsnaam in en klik op Opslaan.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account