Adobe Sign til Salesforce-produktbemærkninger står i rækkefølge nedenfor med den nuværende version øverst og ældre versioner, som du ruller ned på siden.

Adobe Sign til Salesforce v21.6 (trinvis rettelse)

Rettede fejl

Udgivelsesnummer Beskrivelse af løst problem
18717 Link på krydsikon, der svarer til formularfeltskabeloner, er skævt
18718 Kan ikke vælge underskrivelsesrækkefølge, når modtagere er omarrangeret
18719 [Kun mobil]: Manglende navn til godkenderrolle
18783 Brugere med licensen "Salesforce-platform" får en fejl som "Kan ikke forrykke feltet echosign_dev1__Lead__Recipientc i objekt"
18809 v21 SFDC-appen kunne ikke installeres i kundens organisation pga. krypterede felter
18836 Kunden kan ikke se nogen aftale i Salesforce – får DML-fejlbesked
18941 Tilladelsessæt for Adobe Sign-communitybruger virker ikke
19029 Fejl ved flettetilknytning efter opgradering fra v17 til v21.5 i et sandkassemiljø.


Adobe Sign til Salesforce v21.0

Winter 2019 Adobe Sign til Salesforce (v21) opdaterer tre kerneelementer i pakken for nye installation og beholder samtidig bagudkompatibilitet for eksisterende kunder:

Der er desuden foretaget justeringer, så Salesforce-oplevelsen er mere i tråd med weboplevelsen.  Til dette formål:


Understøttelse af Salesforce-"filer" som lagerobjektet i filtilknytning

Ved tilknytning af fillager via datatilknytningsprocessen er der tilføjet et nyt afkrydsningsfelt, så lageret eksplicit gennemtvinges som en vedhæftet fil.

Hvis denne indstilling ikke er valgt, gemmes indholdet som en fil.

add_file_mappingv21


Forbedret proces med aftaleopdatering

v21 ændrer opdateringsprocessen for aftaler i Salesforce. I stedet for at sende opdateringer til Salesforce underretter Adobe Sign Salesforce om, at der er tilgængelige opdateringer, hvorefter Salesforce kan hente dem. Dette er med til at afhjælpe problemer, hvor Salesforce er offline, når Adobe Sign sender opdateringen.

Aftaler opdateres desuden nu asynkront, hvor alle tidligere versioner var synkrone.

custom_settings_-agreementupdatesettings


Ny sektion med brugerdefinerede indstillinger: Indstillinger for opdatering af Adobe Sign-aftale

For at understøtte den nye opdateringsproces er der føjet en ny sektion til sektionen Brugerdefinerede indstillinger i Salesforce: Indstillinger for opdatering af Adobe Sign-aftale

Fem tidligere eksisterende indstillinger er blevet flyttet til denne kategori fra sektionen Adobe Sign-indstillinger:

Adobe Sign-indstillinger

Indstillinger for opdatering af Adobe Sign-aftale

Føj revisions-PDF til listen over vedhæftede filer

Tilføj revisionsrapport

Tilføj link til undersk.PDF til aftale

Tilføj URL-adresse til underskreven PDF

Tilføj underskreven PDF til aftaler

Tilføj underskreven PDF

Tilføj underskreven PDF som separat vedhæftet fil

Tilføj underskreven PDF som separat vedhæftet fil

Føj supplerende filer til listen over vedhæftede filer

Tilføj supplerende filer

 

Tre nye indstillinger tilføjes:

 • Vis billeder – hvis aktiveret, vises billeder af aftale-PDF'en på aftalesiden
 • Opdater aftalehændelser – hvis aktiveret, opdaterer Salesforce hændelserne for aftaler, når Adobe Sign underretter herom
 • Opdater aftalestatus – når aktiveret, opdaterer Salesforce aktivt aftalestatusser, når Adobe Sign underretter herom

Ved at opdatere en aftale manuelt opdateres nu alle elementer af en aftale (modtagere, hændelser, billeder osv.) i stedet for kun statussen.

adobe_sign_agreementupdatesettings


Omdøbt sektion med brugerdefinerede indstillinger: Indstillinger for Adobe Sign-pushtilknytning hedder nu Indstillinger for Adobe Sign-aftalemodtager

Indstillingerne for push-tilknytning er blevet redesignet for at gælde for alle aftaler, så sektionen med brugerdefinerede indstillinger, der styrede disse indstillinger, er blevet omdøbt for bedre at afspejle, at de gælder for modtagerne af alle aftaler og ikke kun push-aftaler.

Der er desuden tilføjet fem nye indstillinger for at udvide muligheden for at opdatere de modtagere, der er relateret til aftaler:

 • Opret manglende modtagere (aktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for at oprette manglende modtagere
  • Nye modtagere oprettes i tilfælde af workflow til Aftale-push-tilknytning, Udskift underskriver eller Deleger underskriver
 • Aktivér deltagersæt – aktivér denne indstilling for at oprette og opdatere Deltagersæt
 • Opdater delegerede modtagere (aktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for at markere modtagerne som Delegeret, når de delegeres af underskriveren eller afsenderen
  • Disse modtagere er skjult fra siden Aftalevisning
 • Opdater modtagere (aktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for at opdatere eksisterende modtagerattributter såsom Status
 • Opdater udskiftede modtagere (aktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for at markere modtagerne som Udskiftet, når de udskiftes af afsenderen fra siden Administrer
  • Disse modtagere er skjult fra siden Aftalevisning
adobe_sign_agreementrecipientsettings


Forbedret manuel opdatering

Den manuelle opdateringsproces er blevet forbedret for at opdatere hele pakken af aftaleobjekter, inkl. alle links, billeder, hændelser, status og datatilknytninger.

update_agreementv21


Opdateret hændelsesbeskrivelser

Hændelsesbeskrivelser for aftaler opdateres med tre ændringer:

 • Den generiske term "dokument" bruges i stedet for aftalens navn
 • Brugerens mailadresse indsættes efter navneværdien
 • IP-adressen inkluderes
agreement_events


Ny godkendelsesmetode: id-kort

Den nye godkendelsesmetode med id-kort er blevet tilføjet som en brugerdefineret mulighed i sektionen Adobe Sign-indstillinger.

Id-kort er en metode til identitetsgodkendelse, der skal være aktiveret af din success manager, før den kan anvendes.

govt_id_selectionv21


Understøttelse af træk og slip for filtilføjelse
(kun Lightning)

Lightning-oplevelsen lader dig nu føje dokumenter til dine nye aftaler ved at trække dem fra dit lokale system og slippe dem i området Filer.

Dokumenter, der tilføjes via træk og slip, uploades til dine personlige filer i Salesforce.

drag_and_drop_v21


Nyt format til aftaleskabeloner

Grænsefladen Aftaleskabelon er blevet opdateret for at give mere klarhed over skabelonindholdet i fem faner.

template_requirements


Simple Sign

Simple Sign er en nem og brugsklar komponent, der gør det muligt for brugere af community-portalen at underskrive selvbetjeningsaftaler. Føj denne komponent til en Salesforce Community Cloud-portal (kunde, partner, medarbejder osv.), eller integrer komponenten i andre Lightning-komponenter.


Adobe Sign til Salesforce CPQ:
knappen "Generer Adobe Sign"

Adobe Sign CPQ-komponenten er blevet forbedret for at strømline processen med at vedhæfte tilbuds-PDF'en til aftalen med ét klik ved at bruge knappen Generer Adobe Sign eller LEX-komponenten.

Klik på knappen Generer i LEX-komponenten


Tidligere versioner

Bemærk:

Support til Adobe Sign til Salesforce-integrationen v18 ophørte 1. marts 2019

Hvis du bruger version 18.x eller ældre, skal du opgradere til den nye pakke for at sikre fortsat support.

Oversigt

Sommer 2018 Salesforce (v20)-versionen udvider funktionaliteten i Lightning Experience og aktiverer flere nye funktioner, som kunderne har efterspurgt i høj grad.

Bemærk:

I version 20 af Adobe Sign til Salesforce skaber vi yderligere overensstemmelse med Lightning-oplevelsen for at optimere den overordnede ydelse.

En del af optimeringen er at flytte aftalelisten til en Lightning-komponent. Tidligere versioner har brugt en Visualforce-side med en integreret "Lightning Out"-komponent.  Et resultat af denne flytning kan ses, når en ny aftale startes fra en relateret liste på et standardobjekt (kontakt, salgsmulighed, kunde, kontrakt osv.) Den knytter ikke automatisk aftalen til objektet. Dette skyldes Salesforces manglende understøttelse af "Ikid"-parameteren, der overføres direkte i en Lightning-komponent.

Denne begrænsning overholdes kun, når Lightning-sidelayout bruges. Brugen af det avancerede sidelayout vil fortsat aktivere denne funktion.

Se en beskrivelse af ændringen af sidelayoutet her.

 

Understøttelse af Salesforce Process Builder

Der er tilføjet handlinger for at understøtte Salesforce Process Builder. 

Administratorer kan oprette processer, der udløser aftaleoprettelse fra en skabelon samt handlinger som at sende, påminde, opdatere, annullere og slette.

process_builder

 

Udvidede roller for modtagere

Tre nye roller med medfølgende delegatorroller for hver enkelt er blevet tilføjet!  Nu kan du oprette signaturforløb, der omfatter Acceptor, Formularudfylder og Certificerede modtagere som deltagertyper.

expanded_recipients

 

Bedre sandkasseunderstøttelse

Den 16-03-2019 aktiverer Salesforce automatisk en kritisk opdatering, der fjerner URL-adressen fra shard-identifikationen.

Før version 20 blev URL-adressen brugt til at fjerne shard-oplysningerne via parsing og angive over for Adobe Sign, hvilken type SFDC-forekomst der forsøgte at kommunikere (produktion eller sandkasse).

Efter den 16-03-2019 vil kunder med version 19 eller ældre skulle kontakte support for at angive deres sandkassemiljøer, så OAuth-processen kan oprette forbindelse.

Kunder, der har en version efter 20 installeret, vil uden problemer kunne navigere i OAuth-processen uden at skulle involvere Adobe Sign-support.

remove_instance_fromurl

 

Modtagere relateret til hver hændelse, de udløser

Objektet Aftalehændelse relaterer nu hændelser til den modtager, der udløste hændelsen, så der bliver mulighed for en detaljeret forståelse af den trinvise signaturproces i forhold til, hvordan den relaterer sig til modtagerne.

agreement_events-recipient

 

Feltet Modtager-IP-adresse er tilføjet

Objektet Aftalehændelse har fået tilføjet et nyt felt: IP-adresse for fungerende bruger

Dette nye felt importerer IP-adressen for eventuelle hændelser, der er logget i forhold til aftalen, og relaterer til den bruger, der har udløst hændelsen.

Der kan genereres rapporter for at vise IP-oplysningerne

agreement_event_-ipaddress

 

Hent og opdater ældre dokumentnøgler

Konti, der stadig bruger Adobe Sign til Salesforce v13 eller ældre, kan nu opgraderes til en moderne version af pakken og opdaterer de respektive dokumentnøgler for deres eksisterende aftaler.

fetch_missing_documentkeys

 

v20.8 (kontinuerlig rettelse)

Felt-API-navne føjet til udvælgelseslisten til data-/flettetilknytning

En ny indstilling er blevet tilføjet for at vise API-navnet for et felt, når der defineres data- eller flettetilknytning.

api_name_in_mapping

Sådan aktiverer du denne funktion:

 1. Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Brugerdefineret kode > Brugerdefinerede indstillinger
  • Denne side indlæser siden Brugerdefinerede indstillinger
 2. Klik på etiketten Adobe Sign-indstillinger
  • Siden Adobe Sign-indstillinger indlæses
3_adobe_sign_settings

3. Klik på knappen Administrer

4_adobe_sign_settingmanage

 4. Klik på Ny (eller Rediger, hvis du har konfigureret indstillinger før).

Siden Adobe Sign-indstillinger indlæses

5_adobe_sign_settings-edit

5. Brug din "Find"-funktion (cmd/ctrl + f) til at finde Vis fil-API-navn

show_fields_api_name

6. Klik på Gem

 

Rettede fejl

Udgivelsesnummer Beskrivelse af løst problem
14931 Fejlmeddelelse under afsendelse af en aftale med det "grundlæggende" sidelayout
15012 Modtager bliver ikke automatisk udfyldt på siden EchoSign Agreement Advanced VF
14578 Filtilknytning mislykkes, medmindre datatilknytning har en post til at knytte til et yderligere objekt
13169 Fejl ved automatisk klargøring
12457 Modtager bevares ikke, hvis rækkefølgen af modtagere ændres
14541 Meddelelse om fejl, hvis der defineres mere end 11 modtagere

 

v20.9 (sikkerhedsrettelse)

Kunder, der opgraderer og har store filer eller push-aftaler konfigureret, bør nøje gennemgå opgraderingsprocessen, før de installerer den nye pakke:

Opgraderingsproces for tjenesten til store filer

Opgraderingsproces for push-aftaler

 

Tilbagekaldelsesbruger, der skal erstatte tilbagekaldelseswebstedets profil

Af hensyn til sikkerhed ved at tildele bred objektadgang til et Salesforce-tilbagekaldelseswebsted introducerer v20.9 en ny brugerbaseret godkendelsesproces, der hjælper med at sikre overordnet kontrol over adgang til aftaleobjekter.

Tilbagekaldelseswebsteder er traditionelt blevet brugt til kunder, der aktiverer tjenesten til store filer og push-aftaler. Alle kunder, der har en eller begge af disse funktioner, tilrådes kraftigt at opgradere til v20.9, aktivere den nye Tilbagekaldelsesbruger-funktion og fjerne alle tilladelser fra webstedsbrugeren.

Tilbagekaldelsesbrugeren aktiveres gennem en ny kontrol på Adobe Sign-administratorside lige under Adobe-kontolinket.

calback_user_on_adminpage

 

v20.11 (kontinuerlig rettelse)

Version 621/14678 løser en tidligere begrænsning af Lightning-miljøet, der forhindrede den automatiske relation mellem en aftale og det overordnede SFDC-objekt, som startede aftalen.

 

Rettede fejl

Udgivelsesnummer Beskrivelse af løst problem
621/14678 Forbedrede Lightning-oplevelsen i forhold til automatisk at relatere aftalen til det overordnede SFDC-objekt
15441 Forbedrede muligheden for at kontakte krypterede felter i Salesforce for opslagsfelter
15686 Løste et problem med Edge-browseren ved hentning af en underskrivelses-URL på siden Aftale, når der blev brugt hostet underskrivelse

Vinter 2018 Salesforce (v19)-versionen udvider funktionaliteten i Lightning Experience og aktiverer flere nye funktioner, som kunderne har efterspurgt i høj grad.

 

Batch-handlinger fra Lightning-siderne

Muligheden for at oprette, sende, påminde, annullere, slette og opdatere aftaler i store mængder er nu tilgængelig i Lightning-grænsefladen med en forbedret proces, der opsummerer den foretagne handling, før handlingen endeligt udføres.

19-1_-_batch_enabledinlightning

 

Nye tilladelsessæt for at fremskynde brugeraktivering

Administratorer, der installerer Adobe Sign til Salesforce-programmer, men ikke kan vælge "Alle brugere", skulle gennemgå en manuel proces med at gøre objekter og felter tilgængelige for de enkelte brugere.

Men ikke længere!  Med tilføjelsen af tre nye tilladelsessæt kan administratorer hurtigt give de enkelte brugere tilladelser uden at skulle gennemgå hvert felt for hvert objekt.

De tre muligheder er:

 • Adobe Sign-bruger – tilladelser med minimumkrav for en Adobe Sign til Salesforce-afsenderbruger. Omfatter begrænset adgang til de krævede komponenter, der indgår i den administrerede pakke: objekter, felter, fane, klasser og sider.
 • Adobe Sign-administrator – tilladelser med minimumkrav for en Adobe Sign til Salesforce-administratorbruger. Omfatter fuld adgang til komponenterne, der indgår i den administrerede pakke: objekter, felter, fane, klasser og sider.
 • Adobe Sign-integrationsbruger – alle krævede tilladelser for en Adobe Sign til Salesforce-integrationsbruger. Omfatter fuld administratoradgang samt adgang til alle organisationsdata.
19-2_-_permissionsets

 

Suverænt workflow for håndskrevne underskrifter

Få nøjagtigheden og kontrolmuligheden ved elektronisk underskrivelse med håndskrevne signaturer. Lad underskrivere udfylde, udskrive, underskrive, scanne og returnere dokumenter uden en fax. Alt registreres og administreres elektronisk, så du får læsbar tekst plus underskriverens bekræftelsesdata i revisionssporet.

Workflowet for håndskrevne underskrifter erstatter den forældede faxproces og giver et langt mere ensartet og professionelt resultat.  Se flere detaljer her.

19-3_-_written_signatureflow

 

Mailkomponenter til Outlook og Gmail

Adobe Sign til Salesforce-mailkomponenten virker i Microsoft Outlook-webappen (OWA), Outlook 2016 og Outlook til Mac 2016 eller Outlook 2013. Den samme dokumentpakke virker også til Gmail for Work-integrationen.

Mailkomponenten er en separat installation, men tager kun få minutter at installere og konfigurere.

Klik her for at se installationsdetaljer.

19-4_-_email_component

 

Forbedret afsendelsesside med dynamisk tilpasning for flere skærmstørrelser

Enheder med mindre skærm bliver mere og mere anvendt til almindelige arbejdsopgaver, og det er ulideligt at skulle rulle til venstre og højre, når du vil have noget gjort effektivt. Som en hjælp til de brugere, der er glade for deres tablets, er Send-siden blevet ændret, så den tilpasses dynamisk på langt flere skærmbredder uden at miste funktionalitet.

19-5_-_reflowablesendpage

 

Integrationskomponent til Salesforce CPQ

Fremskynd din levering af CPQ-tilbud direkte fra Salesforce til din kundes mailboks – klar til underskrivelse med Adobe Sign CPQ-komponenten.

19-6_-_cpq_send_button

 

Salesforce Community Cloud Portal (selvunderskrivelse) support

Community-portaler kan nu inkludere en Adobe Sign-komponent, der leverer aftaler, som er klar til at blive underskrevet af portalbrugere.

Salesforce-administratorer kan udgive aftale, etablere en deadline og definere en fornyelsescyklus efter behov.

Brugere kan gå til community-websteder, generere en ny aftale og logge direkte på fra portalen.

19-7_-_communityportal

 

v19.4 – udgives januar 2018

Opdater ældre dokumentnøgler, hvis der opgraderes fra en ældre version end v14 

Når Adobe Sign-programmet til Salesforce opgraderes fra versioner lavere end v14 til det aktuelle build, kan brugere muligvis ikke udføre handlinger som Slet, Annuller, Vis, Påmind eller Opdater på de eksisterende aftaler, der blev sendt af andre brugere før opgraderingen. 

Brugere kan få en fejl, når én af disse handlinger udføres, i stil med:

"INVALID_DOCUMENT_KEY" eller "Der opstod en intern serverfejl"

Dette sker pga. en ældre dokumentnøgletype, der blev brugt i versioner af programmet før version 14.

Der kræves en engangsoverførsel af disse ældre nøgler. Til dette formål er en ny affordance beskrevet nedenfor:

Efter at have fuldført konfigurationstrinnene bliver følgende links tilgængelige på siden Adobe Sign-administrator:

 • Hent manglende dokumentnøgler – klik på dette link for at udføre en batch-handling for at hente manglende dokumentnøgler til eksisterende aftaler
 • Opdater ældre dokumentnøgler – klik på dette link for at fjerne de eksisterende ældre dokumentnøgler og hente de nye dokumentnøgler for alle aftaler, der findes i organisationen. 

Hvis der er aftaler, der ikke har tilknyttede dokumentnøgler, hentes der også dokumentnøgler for dem.

Når aftalerne har nye dokumentnøgler, kan brugere udføre alle aftalehandlinger på eksisterende aftaler, der er sendt af andre brugere.

Bemærk:

Linksene til Hent manglende dokumentnøgler og Opdater ældre dokumentnøgler er kun synlige, når administratoren opgraderer fra en lavere version end v14 til v19.4.

Hvis administratoren opdaterer en pakke mellem v14 og v19.2, skjules linksene som standard. I dette tilfælde kan administratoren kontakte Adobe Sign Support for manuelt at vise linksene. 

Denne handling kræver, at du tillader loginadgang til Adobe Sign Support.


Rettede fejl

Fejl-id

Beskrivelse

8014 Forbedret funktionalitet med Conga i forhold til handlingerne Annuller og Påmind
8979 Afhjalp en betingelse, der forårsagede fejlen "Grænse for maksimal størrelse af visningstilstand overskredet"
9709 Løste et problem, hvor AgreementEventType mangler hændelsestypen WRITTEN_SIGNED
9832
Løste en fejl med Tilladelse nægtet for Salesforce-platformsbrugere
9927 Løste et problem, hvor filer forsøgte at vedhæfte sig aftaler uden filens filtypenavn

9934

Forbedret håndtering af felter med geoplacering
10367 Leverede en docKey-løsning for kunder, der opdaterer fra pakkeversion 13 og ældre

 

v19.5 – frigivet februar 2018

Der er tilføjet oversættelse til norsk.

Bemærk:

Hvis du bruger den norske lokalisering og har opdateret til Adobe Sign for Salesforce 19.0-19.4, er du også nødt til at opdatere oversættelsestabellerne for 19.5 manuelt.

 

Ved opgradering fra v19.0 – v19.4 til 19.5

Aktivér oversættelser (hvis du allerede bruger en lokaliseret version af Salesforce, udføres disse trin)

 • Log på Salesforce som administrator
 • Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Brugergrænseflade > Oversættelsesprogram > Oversæt
 • Klik på Aktivér

 

Aktivér norsk som en sprogindstilling

 • Log på Salesforce som administrator
 • Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Brugergrænseflade > Oversættelsesprogram > Oversættelsesindstillinger
 • Vælg Norsk på listen over sprog
 • Klik på Gem
select_language

Opdater oversættelser

 • Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Brugergrænseflade > Oversættelsesprogram > Oversæt
  • Vælg norsk som sprog
  • Vælg Konfigurer komponent som valglisteværdi
  • Vælg objekt som aftale

 

 • Gå til tabellen Primær valgliste, og udvid mappen Aftalestatus
 • Dobbeltklik på kolonnemellemrummet ud for engelsk-statussen for at åbne det tekstfelt, hvor oversættelsen skal angives. Angiv værdierne i følge tabellen herunder:

Etiket til værdi på primær valgliste

Oversættelse af etiket til værdi på udvælgelsesliste

Godkendt    

Godkjent

Annulleret/afvist                

Avbrutt / avslått

Oprettede brugere

Opprettet

Kladde

Kladd

Udløbet

Utgått

Sendt til godkendelse                        

Ute til godkjenning

Sendt til underskrivelse                        

Ute til signering

Før afsendelse                                        

Før sending

Afsendelse i gang                        

Sending pågår

Underskrevet      

Signert

Venter på modgodkendelse   

Venter på kontragodkjenning

Venter på modunderskrift        

Venter på kontrasignatur

edit_the_translationtables

 

o   Klik på Gem

 

 • Gå til tabellen Primær valgliste, udvid mappen Sprog, og angiv værdierne herunder:

Etiket til værdi på primær valgliste

Oversættelse af etiket til værdi på udvælgelsesliste

Kinesisk (Kina)

Kinesisk (Kina)

Kinesisk (Taiwan)

Kinesisk (Taiwan)

Tjekkisk (Tjekkiet)

Tsjekkisk (Tsjekkia)

Dansk (Danmark)

Dansk (Danmark)

Nederlandsk (Nederlandene)

Nederlandsk (Nederland)

Engelsk (Storbritannien)

Engelsk (Storbritannia)

Engelsk (USA)

Engelsk (USA)

Finsk (Finland)

Finsk (Finland)

Fransk (Frankrig)

Fransk (Frankrike)

Tysk (Tyskland)

Tysk (Tyskland)

Islandsk (Island)

Islandsk (Island)

Indonesisk (Indonesien)

Indonesisk (Indonesia)

Italiensk (Italien)

Italiensk (Italia)

Japansk (Japan)

Japansk (Japan)

Koreansk (Sydkorea)

Koreansk (Sør-Korea)

Malaysisk (Malaysia)

Malayisk (Malaysia)

Norsk (Norge)

Norsk (Norge)

Polsk (Polen)

Polsk (Polen)

Portugisisk (Brasilien)

Portugisisk (Brasil)

Portugisisk (Portugal)

Portugisisk (Portugal)

Russisk (Rusland)

Russisk (Russland)

Spansk (Spanien)

Spansk (Spania)

Svensk (Sverige)

Svensk (Sverige)

Thai (Thailand)

Thai (Thailand)

Tyrkisk (Tyrkiet)

Tyrkisk (Tyrkia)

Vietnamesisk (Vietnam)

Vietnamesisk (Vietnam)

edit_languages

o   Klik på Gem

 

 • Rediger valglisten Objekt til Formularfelttilknytning
 • Udvid mappen Kildetype
 • Gå til tabellen Primær valgliste, udvid mappen Sprog, og angiv værdierne herunder:

Etiket til værdi på primær valgliste

Oversættelse af etiket til værdi på udvælgelsesliste

Konstant Konstant
Salesforce-objektfelt Salesforce-objektfelt

 

edit_source_type

 

o   Klik på Gem

 

 


Rettede fejl

Fejl-id

Beskrivelse

6227 Har rettet et forkert godkenderikon, når modtageren i visse workflows udskiftes
6816 Har løst et problem, hvor udskiftning af en underskriver med siden EchoSign Advanced VF gav en null 404-fejl
6956 Har løst et problem med import af et meget stort antal felter, der gav fejlen Maksimal grænse på størrelse af visningstilstand
10426 Har løst et problem, hvor kundeemneobjektet krævede, at adgang eksplicit skulle være tilladt for alle felter for at tillade datatilknytning
10676 Forbedret datoformel for altid at vise forskydningen i brugernes lokale tidszone 
10979 Har løst et problem, hvor fanen Administrer aftale krævede adgang til Vis konfiguration under Systemtilladelser

Forårsversionen 2016 af Salesforce (v18) introducerer Lightning Experience og den nyeste opdatering til Adobe Sign til Salesforce-pakken er "Lightning-klar".  Det er helt op til dig, om du vil aktivere Lightning Experience, og du kan altid skifte tilbage til Salesforce Classic.

I Lightning giver navigationsmenuen til venstre hurtig adgang til dine Salesforce-objekter. Du kan bruge appstarteren til at få adgang til Adobe Sign-integrationspakken.

Se under Find dine ting i Lightning Experience i hjælpen til Salesforce for at få flere oplysninger.

 

Lightning Experience

Det er nemt at aktivere Lightning Experience:

 1. Gå til Opsætning.
 2. Klik på Lightning Experience i den venstre navigationsmenu for at ændre standardindstillingerne, før du skifter visningen. 
 3. Vælg Skift til Lightning Experience fra din profilmenu for at skifte til Lightning Experience-visningen.
SFDC-indstillinger for at skifte til Lightning

Se Aktivér Lightning Experience i hjælpen til Salesforce for at få flere oplysninger. 

 

 

Skift tilbage til Salesforce Classic

Hvis du arbejder i Lightning Experience, er det også nemt at skifte tilbage til Salesforce Classic. Klik blot på dit profilbillede i øverste højre hjørne, og vælg Skift til Salesforce Classic i menuen.

Klik på dit profilbillede i øverste højre hjørne, og vælg Skift til Salesforce Classic.

 

Adgang til Adobe Sign-integrationsprogrammet

Når Lightning er aktiveret, kan du klikke på Appstarteren for at få vist de tilgængelige apps og derefter klikke på Adobe Sign.

Se Åbning af en anden app i Lightning Experience i hjælpen til Salesforce for at få flere oplysninger.

Appstarter

Menuen for Adobe Sign vises. I denne menu har du adgang til alle de velkendte Adobe Sign-sider og -funktioner. Bemærk, at siderne Administrer aftaler og Adobe Sign-administrator i øjeblikket kun er tilgængelige i Salesforce Classic.

Menuen for Adobe Sign vises

I Lightning Experience har Adobe Sign-sider et nyere og renere udseende.

Adobe Sign Lightning Experience

 

Forbedret aftaleside

Den forbedrede aftaleside kan bruges både i Salesforce Classic og Lightning. Før du bruger denne nye aftaleside, skal du aktivere formatet for den forbedrede aftaleside.

 

Forbedret aftalelayout:

Det forbedrede layout af aftalesiden giver afsendere alle funktionerne i det tidligere layout plus ekstra funktioner. Den forbedrede aftaleside er tilgængelig både i Salesforce Classic og Lightning.

Du kan gå til den forbedrede aftaleside ved at vælge "Aftaler" i menuen ELEMENTER på Lightning-siden eller i den venstre navigationsmenuen eller på Classic-siden.

Det forbedrede layout af aftaleside

1. Modtagere nummereres nu som vist herover. Du kan bruge nummerering af modtagerne til at ændre rækkefølgen på modtagere, så du kan oprette sekventielle distributioner og oprette hybride og parallelle distributioner.

2. Afsenderen kan nu hurtigt tilføje sig selv som modtager hvor som helst i distributionen, ikke blot først eller sidst, ved hjælp af Tilføj mig og nummerering.

3. Grupper kan angives som modtagere.

4. Der kan tilføjes en privat besked. Hvis du klikker på beskedens bobleikon, vises dialogboksen Tilføj en privat besked. Boblen ser en smule grå ud, hvis du har en besked.

5. Bekræftelse af identitet

Definer transaktionens detaljer.

6. Vælg en relateret kontrakt

Angiv modtagerens mailadresser.

7. Vælg filer fra dit dokumentbibliotek eller onlinelagerkonti – du kan nu klikke på Tilføj filer for at få adgang til dialogboksen Vælg filer og alle de filkilder, der er aktiveret.

 

Ny modtagerrolle: delegator

Ud over Godkender og Underskriver kan administratorer og afsendere nu føje Delegator til workflows for modtagere. Delegatorer modtager aftalen, men det forventes ikke, at de underskriver.  De skal i stedet distribuere aftalen til den godkender eller underskriver, de vælger. 

Disse to nye roller er gode til situationer, hvor underskriveren/godkenderen ikke kendes, før underskrivelsesprocessen er i gang, og giver dig fleksibiliteten til at starte indsamlingen af signaturer med det samme og identificere de korrekte modtagere downstream på et senere tidspunkt.

Delegatorroller i Salesforce

 

Private beskeder

Du kan skrive valgfrie beskeder til hver modtager i underskrivelsesprocessen, får du sender et dokument til underskrivelse eller godkendelse. Du kan tilføje en besked ved at klikke på ikonet Tilføj en privat besked

Skriv beskeder til hver modtager.

Modtagere kan nemt læse den private besked, mens de underskriver. Når en bruger har efterladt en besked til en af modtagerne, bliver farven på beskedboblen lysegrå.

 

Hybrid distribution

Ud over at kunne skabe en sekventiel og parallel modtagerdistribution kan du bruge den nye funktion til rækkefølge af modtagere til at oprette en hybrid distribution, der omfatter parallelle og sekventielle komponenter ved hjælp af den nye Send-side. Du kan angive, hvilke deltagere der skal underskrive samtidigt (parallelt), og hvem der skal underskrive i sekventiel rækkefølge, ved brug af træk og slip eller ved brug af nummereringsrækkefølge for at definere rækkefølgen for underskrivelse. 

 

Oprettelse af hybrid distribution:

1. Angiv modtagernes mailadresser.

Angiv modtagernes mailadresser.

2. Hvis du vil angive, at to modtagere skal underskrive som nummer to – i dette eksempel severtonea@gmail.com og kmaggerstein@gmail.com – skal du for begge skrive "2" i feltet for distributionsrækkefølge. 

Angiv "2" for begge i feltet til distributionsrækkefølge.

Når du gemmer aftalen, vises mailadresserne for severtonea@gmail.com og kmaggerstein@gmail.com som parallelle modtagere i anden position. Bemærk, at rækkefølgen af de efterfølgende modtagere opdateres for at afspejle den nye distributionsrækkefølge. 

Rækkefølgen af de efterfølgende modtagere opdateres for at afspejle den nye distributionsrækkefølge.

 

Modtagergruppe

Du kan øge hastigheden af underskrivelsesprocesserne ved at give flere teammedlemmer beføjelser til at underskrive på vegne af hele gruppen. Tilføj først en modtagergruppe, og tilføj derefter flere modtagere til gruppen. En hvilken som helst af de angivne modtagere kan underskrive på vegne af hele gruppen. Modtagergrupper integreres med Salesforce-grupper.

Tilføj en modtagergruppe

 

Ændring af aftaler

Du kan foretage dokumentrettelser med det samme ved hjælp af den nye funktion til ændring af aftaler i stedet for at annullere aftaler og starte forfra. Du kan bruge Rediger aftaler til at tilføje, slette, erstatte (slette og derefter tilføje) og ændre rækkefølgen af dokumenter. Du kan også bruge oprettelsesmiljøet til at ændre felter.

Funktionen til ændring af aftaler er kun tilgængelig på den nye Send-side. Den kan imidlertid bruges til at ændre aftaler, der blev startet før udgaven fra november 2015, når blot transaktionen overholder de "redigerbare" kriterier. Hvis et dokument er redigerbart, vises linket Rediger aftale på siden Administrer aftaler, når dokumentet er valgt. Et redigerbart dokument er et dokument, der opfylder følgende kriterier:

 • Aftalen er ikke underskrevet, godkendt eller delegeret til en underskriver eller godkender af delegatoren, til hvem den var tildelt.
 • Aftalen indeholder ikke en digital signatur eller en faxsignatur.
 • Aftalen er ikke blevet initieret fra et workflow.

 

 

Administration ved ændring af aftaler

Funktionen skal aktiveres globalt for din organisation, hvorefter det sidste afkrydsningsfelt Tillad afsendere at redigere aftaler vises under indstillingerne Konto | Afsendelsesindstillinger for hver bruger.

Konto- og gruppeadministratorer kan angive, om du kan ændre dokumenter, du har sendt til underskrivelse, ved at markere "Tillad afsendere at redigere aftaler" i sektionen Vedhæftning af dokumenter i parametrene for afsendelsesindstillinger på din konto. 

Tillad, at afsendere kan ændre aftaler, der har været sendt til underskrivelse

 

Ændring af en aftale

Hvis indstillingen for ændring af aftaler er aktiveret for din organisation eller gruppe, kan du ændre aftaler, der er i sektionerne Sendt til underskrivelse eller Sendt til godkendelse. (Se Rediger aftaler for at få flere oplysninger.)

1. Klik på fanen Administrer aftaler.

2. Klik for at vælge en redigerbar aftale fra sektionen Sendt til underskrivelse eller Sendt til godkendelse, og klik derefter på aftalebeskrivelsen øverst til højre.

Klik på aftalebeskrivelsen i øverste højre hjørne.

Siden Send vises i begrænset redigeringstilstand, og du kan ikke foretage ændringer i sektionen Modtagere eller Meddelelse.

Siden Send

På siden Send kan du tilføje, slette, erstatte (slette og derefter tilføje) og omarrangere dokumenter.

Tilføj et dokument ved at gøre et af følgende:

 • Klik på Tilføj filer.
Klik på Tilføj filer.
 • Eller brug træk og slip til at flytte dine filer fra din computer til området Træk flere filer hertil.
Brug træk og slip til at flytte dine filer fra din computer til området Træk flere filer hertil.
 • Hvis du vil slette et dokument, skal du klikke på sletteikonet (X) til højre.
Klik på sletteikonet (X) til højre.
 • Hvis du vil ændre rækkefølgen på dokumenter, skal du klikke på gribelinjen og trække dokumentet til dets nye position.
Klik på gribelinjen, og træk dokumentet til dets nye position.

Afhængigt af dine Send-indstillinger kan du muligvis bruge indstillingen Vis og tilføj signaturfelter for at føje formularfelter til dokumentet eller dokumenterne i den ændrede aftale. 

Bemærk:

Når du ændrer en aftale, kasseres de formularfelter, der oprindeligt blev tilføjet af afsenderen ved hjælp af oprettelsesmiljøet. Formularfelter, der blev føjet til biblioteksdokumenter, da de blev oprettet, og formularfelter, der er føjet til dokumenter med tekstkoder, behandles automatisk igen.

 • Hvis du ikke har brug for at tilføje formularfelter, eller du ikke har indstillingen Vis og tilføj signaturfelter, skal du klikke på Opdater for at gemme dine ændringer.
 • Hvis du vil tilføje formularfelter, skal du aktivere indstillingen Vis og tilføj signaturfelter om nødvendigt og derefter klikke på Opdater for at åbne oprettelsesmiljøet. Klik på Opdater, når du er færdig i oprettelsesmiljøet.

Hvis aftalen allerede er blevet underskrevet, når afsenderen klikker på Opdater, får afsenderen en besked om, at modtageren har underskrevet, godkendt eller delegeret den.

Meddelelsen "Kan ikke ændre aftale".

Hvis funktionen Rediger aftaler ikke er blevet aktiveret globalt for din organisation, er der stadig nogle måder, hvorpå du kan foretage ændringer, efter at en aftale er blevet sendt til underskrivelse.

Hvis du ruller ned til bunden af aftalebeskrivelsen, kan du se tre måder, du kan ændre en aftale på.

Linksene Udskift underskriver og Upload kopi i transaktionens metadata.

De handlinger, du kan foretage på en eksisterende aftale, omfatter udskiftning af en underskriver, upload af en underskrevet kopi og tilføjelse af en udløbsdato.

Hvis du vil udskifte den aktuelle underskriver, skal du skrive den nye underskrivers mailadresse og årsagen til, at du udskifter den oprindelige underskriver. Den oprindelige underskriver er måske ikke på kontoret, når du skal have dokumenterne underskrevet. Klik på knappen Udskift underskriver, når du er færdig.

Grænsefladen for Udskift den aktuelle underskriver

Hvis du vil uploade en underskrevet kopi, skal du klikke på linket Udskift underskriver i aftalebeskrivelsen. Skriv den nye underskrivers mailadresse og en kort besked om, hvorfor den oprindelige underskriver skal udskiftes. Bemærk, at indtil den nye underskriver tilføjer sin signatur, kan den oprindelige underskriver stadig underskriver dokumentet.

Grænseflade for Upload et underskrevet dokument

Du kan tilføje en udløbsdato ved at klikke på linket Tilføj i aftalebeskrivelsen. Klik derefter på kalenderikonet for at vælge udløbsdatoen. Markér afkrydsningsfeltet Giv besked til aktuelle modtagere, hvis modtagerne skal have besked.

Vinduet Tilføj udløbsdato.

 

Underskrivelse, godkendelse eller delegering af en redigeret aftale

Modtageren af en redigeret aftale får besked om, at aftalen er blevet ændret, før de kan underskrive, godkende eller delegere den.

Beskeden "Aftalen er blevet ændret".

Modtageren kan klikke på OK for at fortsætte. Underskrivelse, godkendelse eller delegering fortsætter som sædvanlig.

Men hvis aftalen kun lige er blevet ændret, mens modtageren er på siden eSign, får modtageren besked og skal klikke på Opdater for at fortsætte.

Fejlpanelet "Aftalen er blevet ændret".

 

Visning af en ændret aftales oversigt og revisionsspor

Oplysninger om hændelser, der er specifikke for et dokument (f.eks. aftalen er ændret, der blev kvitteret for ændring af aftalen), kan ses på siden Administrer aftaler.

1. Klik på fanen Administrer aftaler.

2. Klik én gang på en aftale for at vælge den, og klik derefter på fanen Oversigt til højre på siden.

Fanen Adobe Sign Administrer

Hændelsesoversigten for aftalen vises i informationspanelet. De transaktioner, der er relateret til afsenderens ændring og modtagerens kvittering for ændringen, noteres.

Adobe Sign-hændelseslisten

3. Klik på linket Redigeringsrapport øverst til højre i oversigtsrammen for at åbne en PDF-revisionsrapport. De transaktioner, der er relateret til afsenderens ændring og modtagerens kvittering for ændringen, noteres.

Adobe Sign-redigeringsrapporten

 

Flere skabeloner per Salesforce-objekt

For kunder, der bruger Salesforce Lightning, vil vores v18-integration give administratorer mulighed for at konfigurere, hvor de har flere end én skabelon tilgængelig til ethvert SFDC-objekt.  Dette giver ny fleksibilitet for brugere og administratorer, som vil kunne vælge den korrekte skabelon for at starte afsendelsen. Nu kan en bruger f.eks. sende en MSA- eller Partner-aftale fra et SFDC-kontoobjekt – begge kan være tilgængelige, hvis det er nødvendigt, via Lightning-komponenter.

Aftaleskabeloner

 

Understøttelse Salesforce Lightning-komponenter 

For administratorer, der bruger Lightning Experience, er der en ny og super nem måde at føje Adobe Sign til SFDC-sider, både standard og brugerdefineret. Vi tilbyder tre komponenter for at give administratorer fleksibilitet til at opbygge siderne på deres helt egen måde.: Komponenten Adobe Sign Send og Aftale og en Adobe Sign-aftaleliste

 

Forbedret Adobe Sign-administratorside

Administratorsiden har fået et nyt og renere udseende, og alle funktioner er nu på en enkelt side. Fanerne er blevet fjernet. Skift til Lightning Experience for at bruge den nye Adobe Sign-administratorside.

Forbedret Adobe Sign-administratorside

 

Forbedret konfigurationsguide

Brug den forbedrede konfigurationsguide til at knytte din Adobe Sign-konto til din Salesforce-konto. Konfigurationsguiden er tilgængelige fra både Classic- og Lightning-grænsefladen. Hvis dine konti ikke allerede er tilknyttet, vil du se konfigurationsguiden, når du vælger Adobe Sign inde fra Salesforce.  

Den forbedrede konfigurationsguide til at knytte din Adobe Sign-konto til din Salesforce-konto.

Du vil se en "Fuldført!"- besked, når guiden har tilknyttet din konto for at aktivere automatiske statusopdateringer.

Fuldført! besked, når guiden har tilknyttet din konto for at aktivere automatiske statusopdateringer.

Dynamisk oprettelse af produktliste

Nu kan du automatisk føje dine produktlister til en aftale, som sendes til underskrivelse. Fletningstilknytningerne er blevet udvidet til at omfatte alle produkter, der er knyttet til en salgsmulighed. Du kan indstille, hvilke produktattributter (som antal og pris) der medtages i dine aftale, samt sortere og filtrere de tilknyttede produkter.

17-1

 

Kun jeg underskriver

Dit team kan nu underskrive ethvert dokument med "Kun jeg underskriver". For at gøre dette kan afsenderen vælge muligheden Kun afsender underskriver på siden Send aftale. Afsenderen kan derefter uploade dokumentet, trække og slippe formularfelter over på det og til sidst underskrive det. Dokumentet kan sendes til afsenderen samt yderligere valgte modtagere. Der genereres automatisk en post for denne proces i Salesforce, og der gemmes også en kopi af dokumentet der. Muligheden Kun afsender underskriver vises, hvis indstillingen Aktivér Kun afsender underskriver er aktiveret, og den kan indstilles til skrivebeskyttet med indstillingen Kun afsender underskriver er skrivebeskyttet.

17-2

 

Brugerdefinerede landingssider efter underskrivelse

Nu kan du automatisk omdirigere underskriverne af en aftale til en bestemt URL-adresse, efter de har underskrevet. Du kan f.eks. omdirigere underskrivere til din virksomheds websted eller en undersøgelsesside. Angiv også, hvor mange sekunder der skal gå, før omdirigeringen aktiveres. Muligheden for at angive en omdirigerings-URL og angive antallet af sekunder er tilgængelig på siden Send aftale, når indstillingen Aktivér indstillinger for eftersignatur er aktiveret, og den kan indstilles til skrivebeskyttet med indstillingen Indstillinger for eftersignatur er skrivebeskyttet.

17-3

 

Understøttelse af større filer

Før krævedes flere konfigurationstrin for at sende transaktioner, der involverede store filer. Nu kan du sende større transaktioner, som følger:

 • Manuelt workflow – når du klikker på knappen Send til underskrivelse på siden Aftaler, kan du sende en transaktion, der er på til 4 MB, inkl. flere dokumenter, hvis samlede størrelse er op til 4 MB.
 • Baggrundshandlinger – ved afsendelse af et dokument ved hjælp af baggrundshandlinger kan der sendes enkeltdokumenter på op til 9 MB eller flere dokumenter, hvis samlede størrelse ikke overskrider 9 MB.

Bemærk! Transaktioner, der er større end de anførte størrelser, understøttes med yderligere konfiguration.

 

Advarsler om e-underskrivelse i Salesforce

Dine teammedlemmer kan nu blive underrettet i selve Salesforce, når en aftale, som de har sendt, er ved at udløbe. Denne mulighed styres med "Opret påmindelseshændelse for underskrivelsesdeadline" og "Påmindelseshændelse for dage til underskrivelsesdeadline". Afsenderen ser en pop op-advarsel i Salesforce og kan derefter reagere ved at kontakte underskriveren og om muligt forlænge deadlinen.

 

Digitale signaturer

Du kan sende en aftale til digital underskrivelse. Digitale signaturer foretrækkes over elektroniske signaturer i visse områder (f.eks. EU) og brancher (f.eks. lægemiddelbranchen). Den digitale signaturfunktion er i øjeblikket i beta. Kontakt Adobe Support, hvis du vil bruge digitale signaturer før november 2015, når de bliver officielt tilgængelige.

 

Forenklet konfigurationsguide

Den nye konfigurationsguide gør det nemmere end nogensinde før at konfigurere Salesforce efter installation. Nu skal du blot vælge tillade Adobe Document Cloud eSign-tjenester at tilføje et pålideligt fjernwebsted for din organisation.

 

Administratorkontrol: Skjul brugerdefineret sidepanel

Hvis et brugerdefineret sidepanel er blevet føjet til siden Aftaleeditor – adgang til via knappen Vis aftale – kan du nu skjule dette sidepanel ved at aktivere Skjul sidepanel for indstillingen Aftaleeditorside.

 

Administratorkontrol: Automatisk klargøring

I tidligere versioner blev brugere automatisk klargjort, når de sendte eller administrerede aftaler. Nu har du muligheden for at eliminere den automatisk klargøring ved hjælp af indstillingen Deaktiver brugerklargøring. Bemærk, at denne indstilling ikke styrer den automatiske klargøring, der opstår, når der klikkes på Opdater aftale på aftalelisten

 

Sendte opdateringer

Med v17 kan periodiske rettelsesopdateringer nu automatisk sendes til din organisation, så man ikke behøver at downloade og installere en ny pakke til mindre versioner.

 

"Vis mig hvordan"-vejledning i produktet

Med den nye funktion kaldet "Vis mig hvordan" kan teammedlemmer nemt se brugervenlige vejledninger, der dækker emner, som ofte kan være forvirrende for mange.

 

Service Cloud/konsolrammer

Adobe Document Cloud eSign-tjenester kan nu ses som en ramme i konsolvisningen. Dette eliminerer pop op-vinduer, når Service Cloud eller Sales Cloud bruges.

Helt nyt navn til programmet: Adobe Document Cloud eSign-tjenester til Salesforce

Aktiveret OAuth som godkendelsesmetoden til pakken

Salesforce 1 aktiveret

 • Fuldt ud oprindelig integration
 • Højest bedømte e-signaturapp
 • Pålidelige e-signaturer

 

Gør det hele på mobilen – send og spor aftaler fra Salesforce1

Send overalt

 • Send dokumenter til underskrivelse fra Android- eller iOS-enheder

Overhold forretningspolitikker på farten

 • Udfyld automatisk modtagere, dokumenter og aftalefelter
 • Flet automatisk Salesforce-data ind i kontrakter, og send underskriverdata tilbage

Administrer aftaler på farten

 • Få realtidsnotifikationer og statussporing

 

Afslut handler på steder med personlig underskrivelse fra Salesforce1

 • Igangsæt kontrakt for personlig underskrivelse
 • Giv enheden til kunden, som så kan underskrive med fingeren eller en stylus
 • Afslut handlen, og gem automatisk kontrakten i Salesforce

 

 

Bekræft underskrivers identitet – opnå større sikkerhed med telefongodkendelse

 • Få en strømlinet, mobilvenlig brugeroplevelse ved identitetsbekræftelse
 • Aktivér to faktor-godkendelse
 • Send automatisk en bekræftelseskode via tale- eller tekstbesked

 

 

Aktivér forskellige niveauer af identitetssikkerhed for hver underskriver

Bekræft deltageres identiteter med to faktor-godkendelse

Vælg en anden metode til identitetsbekræftelse for hver modtager

 • Entydig adgangskode
 • KBA
 • Social identitet
 • (NYT) Telefongodkendelse

 

 

Skift nemt godkendelsesmetode

 • Nulstil nemt indstillinger for identitetsbekræftelse på dokumenter, der er sendt til underskrivelse
 • Brug fanen Administrer til at foretage ændringer og gennemgå andre indstillinger for dokumentbeskyttelse

 

 

Send og administrer i mængder – spar tid og arbejde

Optimer effektiviteten og opret mange dokumenter i bunker:

 • Partneraftaler
 • Fortrolighedserklæringer
 • Samtykkeformularer
 • Fornyelsesaftaler

 

Send og administrer nemt aftaler

 • Opret påmindelse
 • Send påmindelse
 • Annuller aftale
 • Opdater aftalestatus
 • Slet aftale
 • Skift ejer

 

 

Anvend globalt – aktivér e-signaturer for dine globale teams

Arbejd automatisk på det sprog, der er angivet i brugerens Salesforce-indstillinger

Få en fuldt oversat oplevelse for globale Salesforce-brugere:

 • Afsendere
 • Underskrivere
 • Administratorer

 

 

Standardiser formularer og skabeloner for at overholde forretningskrav

Upload og genbrug dokumenter fra EchoSigns dokumentbibliotek

Anvend en formularfeltskabelon for hurtigt at føje felter til ofte genererede dokumenter.

 

 

Send kontrakter på rekordtid – den bedste oplevelse er lidt blevet bedre

 • Arbejd med en mere brugervenlig og moderne grænseflade
 • Træk og slip for at omarrangere modtagere og dokumenter
 • Brug kalendervælger for at vælge udløbsdatoer
 • Udskift den aktuelle underskriver, når dokumentet sendes til underskrivelse
 • Lad modtagere underskrive i enhver rækkefølge

Send aftaler fra Chatter

14-1

 

Betydelige forbedringer af datatilknytninger

14-2
14-3

 

Globalt oversat oplevelse for afsendere i Salesforce

14-4

 

Optimeret afsendelse

14-5

Forbedrede skabelonaftaler:

 • Hent automatisk modtagere fra kontokontaktroller
 • Vedhæft automatisk tilbud ved afsendelse fra objektet Salgsmulighed
 • Tilknyt automatisk salgsmuligheden og kunden til aftalepost ved afsendelse fra disse objekter
 • Brug specifikt aftale-id til aftalens vedhæftede fil
 • Brug aftaleskabeloner med Conga Composer

 

Andre forbedringer:

 • Send til over 6 modtagere, eller send til godkendelse med Conga
 • Mulighed for at bevare aftaler fra Kundeemne-posten, selv hvis den er konverteret til Kunde, Kontakt eller Salgsmulighed

 

 

Integration af Salesforce Identitet

Adobe EchoSign er blevet testet, valideret og dokumenteret til at kunne integreres med Salesforce Identitet, så IT-organisationer nemmere kan aktivere vigtige funktioner til identitets- og adgangsadministrationer

Se mere på: http://www.salesforce.com/identity

Highlights fra Version 13

 

Optimer dokument-workflows til dine forretningsbehov

 • Send dokumenter til godkendelse
 • Send tilbuds-PDF'er, og brug brugerdefinerede kontakter med aftaleskabeloner
 • Opret formler for at beregne data fra andre felter

Identificer bedre dine underskrivere for vigtige dokumenter

 • Aktivér avanceret underskrivergodkendelse

Få direkte opdateringer, og samarbejd i realtid for at afslutte handler hurtigt

 • Adobe EchoSign til Chatter holder dig opdateret, uanset hvor du er

Kom hurtigt i gang og med fuldt tryk på

 • Benyt den nemme konfigurationsguide og den nye administratorside
 • Synkroniser Salesforce-profiler og EchoSign-grupper
 • Aktivér hurtigt fletning af dokumentdata, eller send underskriverdata tilbage til Salesforce
 • Få trinvise vejledninger i de vigtigste funktioner

 

Konfigurationsguide og forbedret administratorside

13-1

 

Send dokumenter til godkendelse

13-2

 

Avanceret bekræftelse af underskrivers identitet

13-3

 

Brugseksempel

13-4

 

Vidensbaseret godkendelse (KBA)

13-5

 

Godkendelse af webidentitet

13-6

 

Forbedrede workflows for aftaleskabeloner

13-7

 

Flet data fra Salesforce for at oprette dokumenter

13-8

 

Send data tilbage til Salesforce

13-9

 

Adobe EchoSign til Chatter

13-10

 

Automatisk synkronisering for Salesforce-profiler og EchoSign-grupper

13-11

 

EchoSign til Salesforce-vejledninger

13-12

EchoSign Forår 2013-funktioner

 • Opret effektive, dynamiske formularer med beregninger, og flet derefter de beregnede data tilbage til Salesforce
 • Tilføj eller rediger underskrivelsesdeadlines, efter aftalen er sendt til underskrivelse
 • Udeluk interne underskrivere fra dokumentdeadlines
 • Forbedret læsbarhed af dokumenter ved visning eller underskrivelse
 • Kræv, at underskrivere skal acceptere din organisations brugerdefinerede vilkår for brug ved underskrivelse
 • Opdateret iOS-mobilapp med offline underskrivelsesfunktioner

 

Highlights fra Version 12

Version 12 blev udgivet foråret 2012:

 • Flet data fra Salesforce til dokumenter før afsendelse
 • Definer standardaftaleindstillinger og -præferencer via aftaleskabeloner

Version 12-opdatering (mindre version) fra september 2012:

 • Tilknyt supplerende dokumenter, der er indsamlet fra underskrivere, med Salesforce-objekter
 • Vedhæft filer, der er gemt i Salesforce-indholdsbeholderen, der skal sendes til underskrivelse
 • Vedhæft separat hvert underskrevet dokument til et Salesforce-objekt, når der er sendt flere dokumenter i en transaktion

 

Forbedret administratorside

12-1

 

Flet data fra Salesforce til EchoSign-aftaler

12-2

 

Aftaleskabeloner og knappen Send til EchoSign

12-3

 

Inkluder den underskrevne aftale og revisionssporet i Salesforce

12-4

 

Avancerede tilpasningsmuligheder

12-5

 

Vedhæft filer fra Salesforce-indhold

12-6

 

Indhent supplerende dokumenter

12-7
12-8

 

Adobe PDF-certifikation for alle EchoSign-dokumenter

12-9

 

Betingede datafelter

12-10

 

Yderligere forbedringer af EchoSign-formularfelter

12-11

 

Flere funktioner

12-12

Opdater Salesforce.com med EchoSign-formularfeltdata

 

11-1
11-2
11-3
11-4

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online