Adobe Sign til Salesforce-produktbemærkninger står i rækkefølge nedenfor med den nuværende version øverst og ældre versioner, som du ruller ned på siden.

Forsigtig:

Det anbefales kraftigt, at du installerer eller opgraderer til dit sandkassemiljø først for at sikre, at alle aspekter af programmer virker som forventet og ikke er i konflikt med andre tilpasninger, indstillinger eller programmer.

Kunder, der opgraderer fra en version før v21.5.11, skal opgradere til v21.5.11-pakken førstog derefter opgradere til den nyeste pakke.

Adobe Sign til Salesforce v23.x

Rebranding af Adobe Sign-ikonet

Adobe Sign-ikonet, der bruges i hele applikationen, er blevet opdateret til den nye branding.


Opdater din Salesforce-organisation, så den bruger Filer som standardlagerobjektet til dokumenter

Version 23 af Adobe Sign til Salesforce-pakken skifter standardobjekttypen for gemte dokumenter fra det ældre Vedhæftede filer-objekt til det relativt nye Filer-objekt.

Denne opdatering styrker Salesforce Lightning-oplevelsen, som kun understøtter Filer (den klassiske Salesforce-oplevelse understøtter ikke Filer) og stemmer overens med mange tredjepartsløsninger, der almindeligvis er parret med Adobe Sign, og som opgraderer på samme måde.

Påvirkede dokumenter inkluderer:

 • Aftaledokumenter
 • Datatilknytning
 • Aftaleskabeloner
 • Aftaleopdateringer
 • Stor fil sendt
 • Tilpassede indstillinger
 • Push-aftaler

Ingen handling er påkrævet fra administratoren, som opdaterer til denne version på nuværende tidspunkt, da det eksisterende lagerobjekt er ophav til organisationen, hvilket betyder, at aktiviteter kan fortsætte uden afbrydelse.

Administratorer opfordres dog til at undersøge, hvordan de kan migrere deres organisation til at bruge Filer, inden Vedhæftede filer udfases.

Bemærk:

 • OPDATERING fra en Adobe Sign til Salesforce version før 23.0 vil anvende det eksisterende lagerobjekt efter opdateringen (Vedhæftede filer for de fleste kunder). Der kræves ingen handling for at fortsætte med at fungere som normalt
 • NYE installationer af Adobe Sign til Salesforce-pakken vil have Filer indstillet som standardlagerobjektet, men kan manuelt skifte til Vedhæftede filer
 • Kontrolelementer er tilgængelige for Salesforce-administratoren for at skifte lagerobjekt mellem Filer og Vedhæftede filer


Ny brugerdefineret indstilling til styring af dokumentlagertypen

For at understøtte administratorkontrollen af dokumentlagertypen er der tilføjet et nyt kontrolelement til Brugerdefinerede indstillinger > Adobe Sign-indstillinger-sættet af kontrolelementer.

Denne brugergrænseflade tilknyttes til det brugerdefinerede objekt Agreement_Document_Storage_Type__c

De mulige indstillingsværdier er:

 • {tom} – hvis værdien er tom, er standardadfærden baseret på pakkens installationsversion
  • Version 23.0+ vil som standard være Filer som standardlagertype
  • Versioner før 23.0 vil som standard være Vedhæftede filer som standardlagertype
 • Filer – definerer Filer som standardlagerobjektet for Adobe Sign-dokument
 • Vedhæftede filer – definerer Vedhæftede filer som standardlagerobjektet for Adobe Sign-dokument
Indstilling af dokumenttype


Analytics-indstillinger

En valgfri Analytics-indstilling er tilføjet for at tillade Adobe Sign at indsamle brugsdata for at forbedre produktet. Disse data bruges kun til udvikling og ikke til markedsføringsformål.

Denne indstilling kan styres via fanen Adobe Sign-administrator ved at klikke på linket Analytics-indstillinger i højre skinne:

Analytics-indstillinger

Analytics-indstillingen er aktiveret som standard for de fleste nye kundeinstallationer

 • Nye kundeinstallationer i Canada og EU vil have Analytics deaktiveret som standard
 • Opgraderende kunder har indstillingen deaktiveret som standard for at matche deres nuværende oplevelse. Administratorer kan aktivere indstillingen efter ønske på fanen Adobe Sign-administrator

Når aktiveret, føjes der automatisk en post til dine CSP Trusted Sites for adobe.io-webstedsnavnet:

CSP Trusted Sites med Adobe.io tilføjet

Deaktivering af analyseindstillingerne fjerner automatisk adobe.io-posten fra CSP Trusted Sites-siden.


Løste problemer

Problemnummer Beskrivelse af løst problem
15687 Løst et problem, hvor en biblioteksskabelon, der blev fjernet fra Adobe Sign-administrationssiden, stadig kunne tilgås af Salesforce-skabelonen
18890 Rettet en stavemæssig uoverensstemmelse med status for annullerede aftaler
20380 Rettet en formateringsfejl for datoer
20420 Forbedret menuplacering for den tilpassede værktøjslinje, så den ikke kunne åbnes uden for skærmen
20436 Løst et problem med markøren, der ikke viser relaterede links som klikbare på aftaler
20631 Løst et problem, hvor billedfiler, der er knyttet til en aftale, åbnes i en browserfane i stedet for at downloade
20638 Forbedret annulleringsårsagsfeltet for at tillade mere end 255 tegn
20678 Løst et problem, hvor et Salesforce-tilpasset tema ville gå tabt på Adobe Sign-fanerne
20972/21359 Løste et problem, hvor Adobe Sign-biblioteksskabeloner ikke ville være tilgængelige, hvis adgangstoken udløb
21126 Løste et problem, hvor e-mail-modtagertypen ikke ville blive fjernet fra modtagerindstillingerne, hvis den blev deaktiveret i de brugerdefinerede indstillinger
21426 Løst et problem, der kunne blokere adgangen til Adobe Sign-biblioteksskabeloner, hvis brugerens bibliotek har en meget stor biblioteksliste (1000+)
21512 Forbedret håndtering af filtypenavne i aftalens titel

Bemærk:

Adobe Sign til Salesforce-pakken understøttes til to store versioner ud over den nuværende større version.

 • Den nuværende version er 23.0
 • Support ydes til version 21+

Kunder med ikke-supporterede versioner har øget sikkerhedsrisiko og opfordres kraftigt til at opgradere til den nye pakke for at sikre fortsat support.

Kontakt din Success Manager, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til at opgradere din organisation.


Tidligere versioner

Salesforce-aftaleskabeloner har nu muligheden for at koble sig til Adobe Signs brugerdefinerede workflows, så du kan kortlægge komplekse signaturprocesser i Adobe Sign og derefter importere den struktur til en Salesforce-skabelon:

Workflows i Salesforce-skabeloner

Løste problemer

Adobe Sign til Salesforce 21.5.11 er et påkrævet installationspunkt for organisationer, der ønsker at fortsætte med at bruge Adobe Sign under de nye sikkerhedsrammer, der indføres af Salesforce og Adobe Sign (dvs. opgraderede API'er).

21.5.11-pakken omrefererer to sider (MyEchoSign.page og AboutEchoSign.page) og rydder dermed vejen for deres endelige fjernelse.

Der er ikke foretaget nogen ændringer i funktioner eller brugerfunktionalitet for denne pakke, men nogle fejl er blevet rettet:


Løste problemer

Problemnummer Beskrivelse af løst problem
19681 Forbedret pakken for at fjerne Chatter-krav, der blokerede installationer, hvis Chatter var deaktiveret
20013 Løst et problem, hvor aftalestatussens opdateringer ikke virkede for aftaler, der anvendte Adobe Sign-godkendelse som bekræftelsesmetoden
20045 Løst et problem, hvor brugerdefinerede indstillinger for Lightning-grænsefladens konfiguration kun virkede for systemadministratorer


Understøttelse af Salesforce-"filer" som lagerobjektet i filtilknytning

Winter 2019 Adobe Sign til Salesforce (v21) opdaterer tre kerneelementer i pakken for nye installation og beholder samtidig bagudkompatibilitet for eksisterende kunder:

Der er desuden foretaget justeringer, så Salesforce-oplevelsen er mere i tråd med weboplevelsen. Til dette formål: 

Ved tilknytning af fillager via datatilknytningsprocessen er der tilføjet et nyt afkrydsningsfelt, så lageret eksplicit gennemtvinges som en vedhæftet fil.

Hvis denne indstilling ikke er valgt, gemmes indholdet som en fil.

add_file_mappingv21

Forbedret proces med aftaleopdatering

v21 ændrer opdateringsprocessen for aftaler i Salesforce. I stedet for at sende opdateringer til Salesforce underretter Adobe Sign Salesforce om, at der er tilgængelige opdateringer, hvorefter Salesforce kan hente dem. Dette er med til at afhjælpe problemer, hvor Salesforce er offline, når Adobe Sign sender opdateringen.

Aftaler opdateres desuden nu asynkront, hvor alle tidligere versioner var synkrone.


Ny sektion med brugerdefinerede indstillinger: Indstillinger for opdatering af Adobe Sign-aftale

custom_settings_-agreementupdatesettings

For at understøtte den nye opdateringsproces er der føjet en ny sektion til sektionen Brugerdefinerede indstillinger i Salesforce: Indstillinger for opdatering af Adobe Sign-aftale

Fem tidligere eksisterende indstillinger er blevet flyttet til denne kategori fra sektionen Adobe Sign-indstillinger:

Adobe Sign-indstillinger

Indstillinger for opdatering af Adobe Sign-aftale

Føj revisions-PDF til listen over vedhæftede filer

Tilføj revisionsrapport

Tilføj link til underskrevet PDF for push-aftale

Tilføj underskrevet PDF-URL

Tilføj underskrevet PDF for push-aftaler

Tilføj underskreven PDF

Tilføj underskreven PDF som separat vedhæftet fil

Tilføj underskreven PDF som separat vedhæftet fil

Føj supplerende filer til listen over vedhæftede filer

Tilføj supplerende filer

 

Tre nye indstillinger tilføjes:

 • Vis billeder – hvis aktiveret, vises billeder af aftale-PDF'en på aftalesiden
 • Opdater aftalehændelser – hvis aktiveret, opdaterer Salesforce hændelserne for aftaler, når Adobe Sign underretter herom
 • Opdater aftalestatus – når aktiveret, opdaterer Salesforce aktivt aftalestatusser, når Adobe Sign underretter herom

Ved at opdatere en aftale manuelt opdateres nu alle elementer af en aftale (modtagere, hændelser, billeder osv.) i stedet for kun statussen.

gammelt billede


Omdøbt sektion med brugerdefinerede indstillinger: Indstillinger for Adobe Sign-pushtilknytning hedder nu Indstillinger for Adobe Sign-aftalemodtager

Indstillingerne for push-tilknytning er blevet redesignet for at gælde for alle aftaler, så sektionen med brugerdefinerede indstillinger, der styrede disse indstillinger, er blevet omdøbt for bedre at afspejle, at de gælder for modtagerne af alle aftaler og ikke kun push-aftaler.

Der er desuden tilføjet fem nye indstillinger for at udvide muligheden for at opdatere de modtagere, der er relateret til aftaler:

 • Opret manglende modtagere (aktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for at oprette manglende modtagere
  • Nye modtagere oprettes i tilfælde af workflow til Aftale-push-tilknytning, Udskift underskriver eller Deleger underskriver
 • Aktivér deltagersæt – aktivér denne indstilling for at oprette og opdatere Deltagersæt
 • Opdater delegerede modtagere (aktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for at markere modtagerne som Delegeret, når de delegeres af underskriveren eller afsenderen
  • Disse modtagere er skjult fra siden Aftalevisning
 • Opdater modtagere (aktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for at opdatere eksisterende modtagerattributter såsom Status
 • Opdater udskiftede modtagere (aktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for at markere modtagerne som Udskiftet, når de udskiftes af afsenderen fra siden Administrer
  • Disse modtagere er skjult fra siden Aftalevisning
adobe_sign_agreementrecipientsettings


Forbedret manuel opdatering

Den manuelle opdateringsproces er blevet forbedret for at opdatere hele pakken af aftaleobjekter, inkl. alle links, billeder, hændelser, status og datatilknytninger.

update_agreementv21


Opdateret hændelsesbeskrivelser

Hændelsesbeskrivelser for aftaler opdateres med tre ændringer:

 • Den generiske term "dokument" bruges i stedet for aftalens navn
 • Brugerens mailadresse indsættes efter navneværdien
 • IP-adressen inkluderes
agreement_events


Ny godkendelsesmetode: id-kort

Den nye godkendelsesmetode med id-kort er blevet tilføjet som en brugerdefineret mulighed i sektionen Adobe Sign-indstillinger.

Id-kort er en metode til identitetsgodkendelse, der skal være aktiveret af din success manager, før den kan anvendes.

govt_id_selectionv21


Understøttelse af træk og slip for filtilføjelse
(kun Lightning)

Lightning-oplevelsen lader dig nu føje dokumenter til dine nye aftaler ved at trække dem fra dit lokale system og slippe dem i området Filer.

Dokumenter, der tilføjes via træk og slip, uploades til dine personlige filer i Salesforce.


Nyt format til aftaleskabeloner

Grænsefladen Aftaleskabelon er blevet opdateret for at give mere klarhed over skabelonindholdet i fem faner.

drag_and_drop_v21
template_requirements


Simple Sign

Simple Sign er en nem og brugsklar komponent, der gør det muligt for brugere af community-portalen at underskrive selvbetjeningsaftaler. Føj denne komponent til en Salesforce Community Cloud-portal (kunde, partner, medarbejder osv.), eller integrer komponenten i andre Lightning-komponenter.


Adobe Sign til Salesforce CPQ:
knappen "Generer Adobe Sign"

Adobe Sign CPQ-komponenten er blevet forbedret for at strømline processen med at vedhæfte tilbuds-PDF'en til aftalen med ét klik ved at bruge knappen Generer Adobe Sign eller LEX-komponenten.

Klik på knappen Generer i LX-komponenten

Løste problemer

Oversigt

Sommer 2018 Salesforce (v20)-versionen udvider funktionaliteten i Lightning Experience og aktiverer flere nye funktioner, som kunderne har efterspurgt i høj grad.

Bemærk:

I version 20 af Adobe Sign til Salesforce skaber vi yderligere overensstemmelse med Lightning-oplevelsen for at optimere den overordnede ydelse.

En del af optimeringen er at flytte aftalelisten til en Lightning-komponent. Tidligere versioner har brugt en Visualforce-side med en integreret "Lightning Out"-komponent.  Et resultat af denne flytning kan ses, når en ny aftale startes fra en relateret liste på et standardobjekt (kontakt, salgsmulighed, kunde, kontrakt osv.) Den knytter ikke automatisk aftalen til objektet. Dette skyldes Salesforces manglende understøttelse af "Ikid"-parameteren, der overføres direkte i en Lightning-komponent.

Denne begrænsning overholdes kun, når Lightning-sidelayout bruges. Brugen af det avancerede sidelayout vil fortsat aktivere denne funktion.

Se en beskrivelse af ændringen af sidelayoutet her.

 

Understøttelse af Salesforce Process Builder

Der er tilføjet handlinger for at understøtte Salesforce Process Builder. 

Administratorer kan oprette processer, der udløser aftaleoprettelse fra en skabelon samt handlinger som at sende, påminde, opdatere, annullere og slette.

process_builder

 

Udvidede roller for modtagere

Tre nye roller med medfølgende delegatorroller for hver enkelt er blevet tilføjet! Nu kan du oprette signaturforløb, der omfatter Acceptor, Formularudfylder og Certificerede modtagere som deltagertyper.

expanded_recipients

 

Bedre sandkasseunderstøttelse

Den 16-03-2019 aktiverer Salesforce automatisk en kritisk opdatering, der fjerner URL-adressen fra shard-identifikationen.

Før version 20 blev URL-adressen brugt til at fjerne shard-oplysningerne via parsing og angive over for Adobe Sign, hvilken type SFDC-forekomst der forsøgte at kommunikere (produktion eller sandkasse).

Efter den 16-03-2019 vil kunder med version 19 eller ældre skulle kontakte support for at angive deres sandkassemiljøer, så OAuth-processen kan oprette forbindelse.

Kunder, der har en version efter 20 installeret, vil uden problemer kunne navigere i OAuth-processen uden at skulle involvere Adobe Sign-support.

remove_instance_fromurl

 

Modtagere relateret til hver hændelse, de udløser

Objektet Aftalehændelse relaterer nu hændelser til den modtager, der udløste hændelsen, så der bliver mulighed for en detaljeret forståelse af den trinvise signaturproces i forhold til, hvordan den relaterer sig til modtagerne.

agreement_events-recipient

 

Feltet Modtager-IP-adresse er tilføjet

Objektet Aftalehændelse har fået tilføjet et nyt felt: IP-adresse for fungerende bruger

Dette nye felt importerer IP-adressen for eventuelle hændelser, der er logget i forhold til aftalen, og relaterer til den bruger, der har udløst hændelsen.

Der kan genereres rapporter for at vise IP-oplysningerne

agreement_event_-ipaddress

 

Hent og opdater ældre dokumentnøgler

Konti, der stadig bruger Adobe Sign til Salesforce v13 eller ældre, kan nu opgraderes til en moderne version af pakken og opdaterer de respektive dokumentnøgler for deres eksisterende aftaler.

fetch_missing_documentkeys

 

v20.8 (kontinuerlig rettelse)

Felt-API-navne føjet til udvælgelseslisten til data-/flettetilknytning

En ny indstilling er blevet tilføjet for at vise API-navnet for et felt, når der defineres data- eller flettetilknytning.

api_name_in_mapping

Sådan aktiverer du denne funktion:

 1. Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Brugerdefineret Code > Brugerdefinerede indstillinger
  • Denne side indlæser siden Brugerdefinerede indstillinger
 2. Klik på etiketten Adobe Sign-indstillinger
  • Siden Adobe Sign-indstillinger indlæses
3_adobe_sign_settings

3. Klik på knappen Administrer

4_adobe_sign_settingmanage

 4. Klik på Ny (eller Rediger, hvis du har konfigureret indstillinger før).

Siden Adobe Sign-indstillinger indlæses

5_adobe_sign_settings-edit

5. Brug din "Find"-funktion (cmd/ctrl + f) til at finde Vis fil-API-navn

show_fields_api_name

6. Klik på Gem

 

Løste problemer

Problemnummer Beskrivelse af løst problem
14931 Fejlmeddelelse under afsendelse af en aftale med det "grundlæggende" sidelayout
15012 Modtager bliver ikke automatisk udfyldt på siden EchoSign Agreement Advanced VF
14578 Filtilknytning mislykkes, medmindre datatilknytning har en post til at knytte til et yderligere objekt
13169 Fejl ved automatisk klargøring
12457 Modtager bevares ikke, hvis rækkefølgen af modtagere ændres
14541 Meddelelse om fejl, hvis der defineres mere end 11 modtagere

 

v20.9 (sikkerhedsrettelse)

Kunder, der opgraderer og har store filer eller push-aftaler konfigureret, bør nøje gennemgå opgraderingsprocessen, før de installerer den nye pakke:

Opgraderingsproces for tjenesten til store filer

Opgraderingsproces for push-aftaler

 

Tilbagekaldelsesbruger, der skal erstatte tilbagekaldelseswebstedets profil

Af hensyn til sikkerhed ved at tildele bred objektadgang til et Salesforce-tilbagekaldelseswebsted introducerer v20.9 en ny brugerbaseret godkendelsesproces, der hjælper med at sikre overordnet kontrol over adgang til aftaleobjekter.

Tilbagekaldelseswebsteder er traditionelt blevet brugt til kunder, der aktiverer tjenesten til store filer og push-aftaler. Alle kunder, der har en eller begge af disse funktioner, tilrådes kraftigt at opgradere til v20.9, aktivere den nye Tilbagekaldelsesbruger-funktion og fjerne alle tilladelser fra webstedsbrugeren.

Tilbagekaldelsesbrugeren aktiveres gennem en ny kontrol på Adobe Sign-administratorside lige under Adobe-kontolinket.

calback_user_on_adminpage

 

v20.11 (kontinuerlig rettelse)

Version 621/14678 løser en tidligere begrænsning af Lightning-miljøet, der forhindrede den automatiske relation mellem en aftale og det overordnede SFDC-objekt, som startede aftalen.

 

Løste problemer

Problemnummer Beskrivelse af løst problem
621/14678 Forbedrede Lightning-oplevelsen i forhold til automatisk at relatere aftalen til det overordnede SFDC-objekt
15441 Forbedrede muligheden for at kontakte krypterede felter i Salesforce for opslagsfelter
15686 Løste et problem med Edge-browseren ved hentning af en underskrivelses-URL på siden Aftale, når der blev brugt hostet underskrivelse

Vinter 2018 Salesforce (v19)-versionen udvider funktionaliteten i Lightning Experience og aktiverer flere nye funktioner, som kunderne har efterspurgt i høj grad.

 

Batch-handlinger fra Lightning-siderne

Muligheden for at oprette, sende, påminde, annullere, slette og opdatere aftaler i store mængder er nu tilgængelig i Lightning-grænsefladen med en forbedret proces, der opsummerer den foretagne handling, før handlingen endeligt udføres.

19-1_-_batch_enabledinlightning

 

Nye tilladelsessæt for at fremskynde brugeraktivering

Administratorer, der installerer Adobe Sign til Salesforce-programmer, men ikke kan vælge "Alle brugere", skulle gennemgå en manuel proces med at gøre objekter og felter tilgængelige for de enkelte brugere.

Men ikke længere! Med tilføjelsen af tre nye tilladelsessæt kan administratorer hurtigt give de enkelte brugere tilladelser uden at skulle gennemgå hvert felt for hvert objekt.

De tre muligheder er:

 • Adobe Sign-bruger – tilladelser med minimumkrav for en Adobe Sign til Salesforce-afsenderbruger. Omfatter begrænset adgang til de krævede komponenter, der indgår i den administrerede pakke: objekter, felter, fane, klasser og sider.
 • Adobe Sign-administrator – tilladelser med minimumkrav for en Adobe Sign til Salesforce-administratorbruger. Omfatter fuld adgang til komponenterne, der indgår i den administrerede pakke: objekter, felter, fane, klasser og sider.
 • Adobe Sign-integrationsbruger – alle krævede tilladelser for en Adobe Sign til Salesforce-integrationsbruger. Omfatter fuld administratoradgang samt adgang til alle organisationsdata.
19-2_-_permissionsets

 

Suverænt workflow for håndskrevne underskrifter

Få nøjagtigheden og kontrolmuligheden ved elektronisk underskrivelse med håndskrevne signaturer. Lad underskrivere udfylde, udskrive, underskrive, scanne og returnere dokumenter uden en fax. Alt registreres og administreres elektronisk, så du får læsbar tekst plus underskriverens bekræftelsesdata i revisionssporet.

Workflowet for håndskrevne underskrifter erstatter den forældede faxproces og giver et langt mere ensartet og professionelt resultat.  Se flere detaljer her.

19-3_-_written_signatureflow

 

Mailkomponenter til Outlook og Gmail

Adobe Sign til Salesforce-mailkomponenten virker i Microsoft Outlook-webappen (OWA), Outlook 2016 og Outlook til Mac 2016 eller Outlook 2013. Den samme dokumentpakke virker også til Gmail for Work-integrationen.

Mailkomponenten er en separat installation, men tager kun få minutter at installere og konfigurere.

Klik her for at se installationsdetaljer.

19-4_-_email_component

 

Forbedret afsendelsesside med dynamisk tilpasning for flere skærmstørrelser

Enheder med mindre skærm bliver mere og mere anvendt til almindelige arbejdsopgaver, og det er ulideligt at skulle rulle til venstre og højre, når du vil have noget gjort effektivt. Som en hjælp til de brugere, der er glade for deres tablets, er Send-siden blevet ændret, så den tilpasses dynamisk på langt flere skærmbredder uden at miste funktionalitet.

19-5_-_reflowablesendpage

 

Integrationskomponent til Salesforce CPQ

Fremskynd din levering af CPQ-tilbud direkte fra Salesforce til din kundes mailboks – klar til underskrivelse med Adobe Sign CPQ-komponenten.

19-6_-_cpq_send_button

 

Salesforce Community Cloud Portal (selvunderskrivelse) support

Community-portaler kan nu inkludere en Adobe Sign-komponent, der leverer aftaler, som er klar til at blive underskrevet af portalbrugere.

Salesforce-administratorer kan udgive aftale, etablere en deadline og definere en fornyelsescyklus efter behov.

Brugere kan gå til community-websteder, generere en ny aftale og logge direkte på fra portalen.

19-7_-_communityportal

 

v19.4 – udgives januar 2018

Opdater ældre dokumentnøgler, hvis der opgraderes fra en ældre version end v14 

Når Adobe Sign-programmet til Salesforce opgraderes fra versioner lavere end v14 til det aktuelle build, kan brugere muligvis ikke udføre handlinger som Slet, Annuller, Vis, Påmind eller Opdater på de eksisterende aftaler, der blev sendt af andre brugere før opgraderingen. 

Brugere kan få en fejl, når én af disse handlinger udføres, i stil med:

"INVALID_DOCUMENT_KEY" eller "Der opstod en intern serverfejl"

Dette sker pga. en ældre dokumentnøgletype, der blev brugt i versioner af programmet før version 14.

Der kræves en engangsoverførsel af disse ældre nøgler. Til dette formål er en ny affordance beskrevet nedenfor:

Efter at have fuldført konfigurationstrinnene bliver følgende links tilgængelige på siden Adobe Sign-administrator:

 • Hent manglende dokumentnøgler – klik på dette link for at udføre en batch-handling for at hente manglende dokumentnøgler til eksisterende aftaler
 • Opdater ældre dokumentnøgler – klik på dette link for at fjerne de eksisterende ældre dokumentnøgler og hente de nye dokumentnøgler for alle aftaler, der findes i organisationen. 

Hvis der er aftaler, der ikke har tilknyttede dokumentnøgler, hentes der også dokumentnøgler for dem.

Når aftalerne har nye dokumentnøgler, kan brugere udføre alle aftalehandlinger på eksisterende aftaler, der er sendt af andre brugere.

Bemærk:

Linksene til Hent manglende dokumentnøgler og Opdater ældre dokumentnøgler er kun synlige, når administratoren opgraderer fra en lavere version end v14 til v19.4.

Hvis administratoren opdaterer en pakke mellem v14 og v19.2, skjules linksene som standard. I dette tilfælde kan administratoren kontakte Adobe Sign Support for manuelt at vise linksene. 

Denne handling kræver, at du tillader loginadgang til Adobe Sign Support.


Løste problemer

Problem-id

Beskrivelse

8014 Forbedret funktionalitet med Conga i forhold til handlingerne Annuller og Påmind
8979 Afhjalp en betingelse, der forårsagede fejlen "Grænse for maksimal størrelse af visningstilstand overskredet"
9709 Løste et problem, hvor AgreementEventType mangler hændelsestypen WRITTEN_SIGNED
9832
Løste en fejl med Tilladelse nægtet for Salesforce-platformsbrugere
9927 Løste et problem, hvor filer forsøgte at vedhæfte sig aftaler uden filens filtypenavn

9934

Forbedret håndtering af felter med geoplacering
10367 Leverede en docKey-løsning for kunder, der opdaterer fra pakkeversion 13 og ældre

 

v19.5 – frigivet februar 2018

Der er tilføjet oversættelse til norsk.

Bemærk:

Hvis du bruger den norske lokalisering og har opdateret til Adobe Sign for Salesforce 19.0-19.4, er du også nødt til at opdatere oversættelsestabellerne for 19.5 manuelt.

 

Ved opgradering fra v19.0 – v19.4 til 19.5

Aktivér oversættelser (hvis du allerede bruger en lokaliseret version af Salesforce, udføres disse trin)

 • Log på Salesforce som administrator
 • Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Brugergrænseflade > Oversættelsesprogram > Oversæt
 • Klik på Aktivér

 

Aktivér norsk som en sprogindstilling

 • Log på Salesforce som administrator
 • Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Brugergrænseflade > Oversættelsesprogram > Oversættelsesindstillinger
 • Vælg Norsk på listen over sprog
 • Klik på Gem
select_language

Opdater oversættelser

 • Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Brugergrænseflade > Oversættelsesprogram > Oversæt
  • Vælg norsk som sprog
  • Vælg Konfigurer komponent som valglisteværdi
  • Vælg objekt som aftale

 

 • Gå til tabellen Primær valgliste, og udvid mappen Aftalestatus
 • Dobbeltklik på kolonnemellemrummet ud for engelsk-statussen for at åbne det tekstfelt, hvor oversættelsen skal angives. Angiv værdierne i følge tabellen herunder:      

Etiket til værdi på primær valgliste

Oversættelse af etiket til værdi på udvælgelsesliste

Approved    

Godkjent

Cancelled / Declined                

Avbrutt / avslått

Created

Opprettet

Draft

Kladd

Expired

Utgått

Out for Approval                        

Ute til godkjenning

Out for Signature                        

Ute til signering

Pre-Send                                        

Før sending

Send in Progress                        

Sending pågår

Signed      

Signert

Waiting for Counter-Approval   

Venter på kontragodkjenning

Waiting for Counter-Signature        

Venter på kontrasignatur

edit_the_translationtables

 

o   Klik på Gem

 

 • Gå til tabellen Primær valgliste, udvid mappen Sprog, og angiv værdierne herunder:

Etiket til værdi på primær valgliste

Oversættelse af etiket til værdi på udvælgelsesliste

Chinese (Mainland China)

Kinesisk (Kina)

Chinese (Taiwan region)

Kinesisk (Taiwan region)

Czech (Czech Republic)

Tsjekkisk (Tsjekkia)

Danish (Denmark)

Dansk (Danmark)

Dutch (Netherlands)

Nederlandsk (Nederland)

English (United Kingdom)

Engelsk (Storbritannia)

English (United States)

Engelsk (USA)

Finnish (Finland)

Finsk (Finland)

French (France)

Fransk (Frankrike)

German (Germany)

Tysk (Tyskland)

Icelandic (Iceland)

Islandsk (Island)

Indonesian (Indonesia)

Indonesisk (Indonesia)

Italian (Italy)

Italiensk (Italia)

Japanese (Japan)

Japansk (Japan)

Korean (South Korea)

Koreansk (Sør-Korea)

Malay (Malaysia)

Malayisk (Malaysia)

Norwegian (Norway)

Norsk (Norge)

Polish (Poland)

Polsk (Polen)

Portuguese (Brazil)

Portugisisk (Brasil)

Portuguese (Portugal)

Portugisisk (Portugal)

Russian (Russia)

Russisk (Russland)

Spanish (Spain)

Spansk (Spania)

Swedish (Sweden)

Svensk (Sverige)

Thai (Thailand)

Thai (Thailand)

Turkish (Turkey)

Tyrkisk (Tyrkia)

Vietnamese (Vietnam)

Vietnamesisk (Vietnam)

edit_languages

o   Klik på Gem

 

 • Rediger valglisten Objekt til Formularfelttilknytning
 • Udvid mappen Kildetype
 • Gå til tabellen Primær valgliste, udvid mappen Sprog, og angiv værdierne herunder:

Etiket til værdi på primær valgliste

Oversættelse af etiket til værdi på udvælgelsesliste

Constant Konstant
Salesforce Object Field Salesforce-objektfelt

 

edit_source_type

 

o   Klik på Gem

 

 


Løste problemer

Problem-id

Beskrivelse

6227 Har rettet et forkert godkenderikon, når modtageren i visse workflows udskiftes
6816 Har løst et problem, hvor udskiftning af en underskriver med siden EchoSign Advanced VF gav en null 404-fejl
6956 Har løst et problem med import af et meget stort antal felter, der gav fejlen Maksimal grænse på størrelse af visningstilstand
10426 Har løst et problem, hvor kundeemneobjektet krævede, at adgang eksplicit skulle være tilladt for alle felter for at tillade datatilknytning
10676 Forbedret datoformel for altid at vise forskydningen i brugernes lokale tidszone 
10979 Har løst et problem, hvor fanen Administrer aftale krævede adgang til Vis konfiguration under Systemtilladelser