Produktbemærkninger til Adobe Acrobat Sign for Salesforce

Adobe Acrobat Sign for Salesforce-produktbemærkninger står nedenfor i rækkefølge med den nuværende version øverst og ældre versioner længere nede på siden.

Support til Adobe Acrobat Sign for Salesforce v19.x og v20.x er udløbet pr. oktober 2021.

 • Alle organisationer bør opgradere til mindst v21.5.11 snarest muligt.  Version 21.5.11 er en forudsætning for alle senere versioner og skal installeres, før der opgraderes til senere versioner. 
 • Adgang til version 20.x og ældre er planlagt til at blive fuldstændig afbrudt i andet kvartal af 2022. Fortsat adgang til Adobe Acrobat Sign for Salesforce kræver, at en minimumsversion på 21.5.11 er installeret.

Integrationslivscyklussen er beskrevet her >

Adobe Acrobat Sign for Salesforce v 24.2

Support til Document Builder

Med udgivelsen af v 24.2 af Adobe Acrobat Sign for Salesforce indgår der en ny funktion kaldet Document Builder. Document Builder er tilgængelig som en udvidelsespakke til basispakken og kræver ikke yderligere køb.

Document Builder giver brugere mulighed for automatisk at generere dokumenter ved hjælp af Salesforce-data. Funktionen indeholder en trinvis guide til at oprette regler for at flette data fra Salesforce-objektfelter til en Word-dokumentskabelon. Det genererede dokument sendes som en vedhæftet fil med Acrobat Sign-aftaleskabelonen og kan nemt administreres i Salesforce.

Se, hvordan du installerer og bruger Document Builder under Adobe Acrobat Sign for Salesforce: Document Builder-brugervejledning.

Løste problemer

Problemnummer Beskrivelse af løst problem
23388 Brugere kan nu se alle biblioteksfilerne i avanceret søgning i aftaleskabeloneditoren.
23492 Løst problemet, hvor brugere ikke kunne sende et dokument i tilstanden 'Før afsendelse' i Salesforce.
23510 Rettet fejlen, hvor brugere ikke kunne downloade underskrevne dokumenter fra Salesforce.
24028 Rettet fejlen, hvor systemet vælger standardposttype i Salesforce-profil, selv hvis brugerne vælger en anden posttype på tidspunktet for aftalens afsendelse.
24068 Løst problemet, hvor brugere får fejlagtige pop-up-beskeder, når de vælger 'Send påmindelse' eller 'Annuller aftale'-mulighederne for en aftale på aftalens Lightning-panel.
24097 Løst problemet, hvor Send-siden viser en fejl og ikke opdaterer aftalens status, selv når aftalen sendes fra oprettelsesvisningen på Salesforce.
24107 Løst problemet, hvor brugere ikke kunne slette en aftale fra listen Aftalerelateret.
24163 Løst problemet, hvor indstillingen 'Private beskeder til modtagere' håndhæves på Send-siden, selvom den er deaktiveret i Acrobat Sign-indstillingerne.
24171 Brugere kan nu bruge indstillingen Disable_Upload_Agreement_Attachments__c til at skjule indstillingerne 'Tilføj' og 'Upload filer' i Salesforce. 
24488 Løst problemet for brugere af Salesforce-mobilappen, hvor et forsøg på at kopiere og indsætte en mailadresse i mailadressefeltet gav en 'Ugyldig modtager'-fejl. 
25430 Rullemenuen 'Søg kontakter' viser nu fulde kontonavne i stedet for delvise navne.
25736 Løst problemet med at linke Acrobat Sign-kontoen til Salesforce, hvor brugere får en 'Læsning udløb'-fejl.
Bemærk:

Adobe Sign til Salesforce-pakken understøttes til to store versioner ud over den nuværende større version.

 • Den nuværende version er 23.0
 • Support ydes til version 21+

Kunder, der kører ikke-understøttede versioner, har øget sikkerhedsrisiko og opfordres kraftigt til at opgradere til den nye pakke for at sikre fortsat support.

Kontakt din Success Manager, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til at opgradere din organisation.


Tidligere versioner

Adobe Sign for Salesforce v23.14.3 indeholder mindre fejlrettelser. Pakkens funktioner og brugerfunktioner forbliver uændrede. 

Løste problemer

Problemnummer Beskrivelse af løst problem
20523 Løst problemet, hvor en mailadresse overlapper med modtagertypen 'Mail'.
23000 Brugere kan nu se landenavne sammen med landekoder, når de tilføjer landekoder manuelt.
23011 Løst problemet, hvor datatilknytning mislykkes med fejlen "Samlet forespørgsel har for mange rækker til direkte tildeling, brug FOR loop".
23040 Der er løst et problem, hvor en bruger får en fejl om, at "Apex Heap Size Too Large: 6088659", når der sendes et dokument fra Salesforce.
23122 Løst problemet, hvor brugere ikke kunne tilføje en skabelon fra Adobe Sign-dokumentbiblioteket ved hjælp af Classic-grænsefladen.
23136 Løst den fejl, der opstod, når der blev sendt aftaler fra Publish Action med en billedfil.
23289 Løst problemet, hvor workflow-baserede aftaler ikke kunne generere den korrekte fejl om manglende fil.
23632 Rettet fejlen under afsendelse af en skabelonbaseret aftale til en gruppe brugere.
23730 Løst et problem, hvor en aftale ikke genereres, når der bruges Quote-skabelon med et Adobe Sign-biblioteksdokument.
23831 Løst fejlen "For mange SOQL-forespørgsler", der opstod efter afsendelse af aftaler via en brugerdefineret proces.
23833 Rettet en fejl, der opstod, når brugerne forsøgte at indstille modtageren som en gruppe i en aftaleskabelon.
24003
Rettet en fejl, der opstod under oprettelse af en aftaleskabelon, hvor en variabel i CC-feltet ikke kunne fortolke en nulværdi i det overordnede objekt. 

Adobe Sign til Salesforce v23.14

Ny OAuth Scope-indstilling

En ny OAuth Scope-indstilling tillader nu Adobe Sign-administratorer på gruppeniveau at oprette en forbindelse mellem Adobe Sign og Salesforce.

Udfaset support til identitetsbekræftelse via webidentitet 

Adobe Sign-brugere kan ikke længere vælge webIdentitet eller Social ID som identitetsbekræftelsesmetode. Brugerne kan dog fortsat verificere underskriveres identitet via adgangskode, telefon eller vidensbaseret godkendelse (KBA).

Rebranding af Adobe Sign-ikonet

Adobe Sign-ikonet, der bruges i hele applikationen, er blevet opdateret til den nye branding.


Opdater din Salesforce-organisation, så den bruger Filer som standardlagerobjektet til dokumenter

Version 23 af Adobe Sign til Salesforce-pakken skifter standardobjekttypen for gemte dokumenter fra det ældre Vedhæftede filer-objekt til det relativt nye Filer-objekt.

Denne opdatering styrker Salesforce Lightning Experience, som kun understøtter Filer (den klassiske Salesforce-oplevelse understøtter ikke Filer) og stemmer overens med mange tredjepartsløsninger, der almindeligvis er parret med Adobe Sign, og som opgraderer på samme måde.

Påvirkede dokumenter inkluderer:

 • Aftaledokumenter
 • Datatilknytning
 • Aftaleskabeloner
 • Aftaleopdateringer
 • Stor fil sendt
 • Tilpassede indstillinger
 • Push-aftaler

I øjeblikket er administratoren ikke forpligtet til at foretage sig noget for at opdatere til denne version, da det eksisterende lagerobjekt kan fortsætte for organisationen, hvilket sikrer fortsat drift uden afbrydelser.

Administratorer opfordres dog til at undersøge, hvordan de kan migrere deres organisation til at bruge Filer, inden Vedhæftede filer udfases.

Bemærk:
 • OPDATERING fra en Adobe Sign til Salesforce version før 23.0 vil anvende det eksisterende lagerobjekt efter opdateringen (Vedhæftede filer for de fleste kunder). Der kræves ingen handling for at fortsætte med at fungere som normalt.
 • NYE installationer af Adobe Sign for Salesforce-pakken vil have Filer indstillet som standardlagerobjektet, men kan manuelt skifte til Vedhæftede filer.
 • Kontrolelementer er tilgængelige for Salesforce-administratoren for at skifte lagerobjekt mellem Filer og Vedhæftede filer.


Ny brugerdefineret indstilling til styring af dokumentlagertypen

For at understøtte administratorkontrollen af dokumentlagertypen er der tilføjet et nyt kontrolelement til Tilpassede indstillinger > Adobe Sign-indstillinger-sættet af kontrolelementer.

Denne brugergrænseflade tilknyttes til det brugerdefinerede objekt Agreement_Document_Storage_Type__c

De mulige indstillingsværdier er:

 • {tom} – hvis værdien er tom, er standardadfærden baseret på pakkens installationsversion
  • Version 23.0+ vil som standard være Filer som standardlagertype
  • Versioner før 23.0 vil som standard være Vedhæftede filer som standardlagertype
 • Filer – definerer Filer som standardlagerobjektet for Adobe Sign-dokument
 • Vedhæftede filer - definerer stærkt Vedhæftede filer som standardlagerobjektet for Adobe Sign-dokument
Dokumenttype-indstilling


Analytics-indstillinger

En valgfri Analytics-indstilling er tilføjet for at tillade Adobe Sign at indsamle brugsdata for at forbedre produktet. Disse data bruges kun til udvikling og ikke til marketingformål.

Denne indstilling kan styres via fanen Adobe Sign-administrator ved at klikke på linket Indstillinger for Analytics i højre skinne:

Indstillinger for Analytics

Analytics-indstillingen er aktiveret som standard for de fleste nye kundeinstallationer

 • Nye kundeinstallationer i Canada og EU vil have Analytics deaktiveret som standard
 • Opgraderende kunder har indstillingen deaktiveret som standard for at matche deres nuværende oplevelse. Administratorer kan aktivere indstillingen efter ønske på fanen Adobe Sign-administrator

Når den er aktiveret, føjes der automatisk en optegnelse til dine CSP Trusted Sites for adobe.io-webstedsnavnet:

CSP Trusted Sites med Adobe.io tilføjet

Deaktivering af analyseindstillingerne fjerner automatisk adobe.io-posten fra CSP Trusted Sites-siden.


Løste problemer

Problemnummer Beskrivelse af løst problem
15687 Løst et problem, hvor en biblioteksskabelon, der blev fjernet fra Adobe Sign-administrationssiden, stadig kunne tilgås af Salesforce-skabelonen
18890 Rettet en stavemæssig uoverensstemmelse med status for annullerede aftaler
20380 Rettet en formateringsfejl for datoer
20420 Forbedret menuplacering for den tilpassede værktøjslinje, så den ikke åbnes uden for skærmen
20436 Løst et problem med markøren, der ikke viser relaterede links som klikbare på aftaler
20631 Løst et problem, hvor billedfiler, der er knyttet til en aftale, åbnes i en browserfane i stedet for at downloade
20638 Forbedret annulleringsårsagsfeltet for at tillade mere end 255 tegn
20678 Løst et problem, hvor et Salesforce-tilpasset tema ville gå tabt på Adobe Sign-fanerne
20972/21359 Løste et problem, hvor Adobe Sign-biblioteksskabeloner ikke ville være tilgængelige, hvis adgangstoken udløb
21126 Løste et problem, hvor e-mail-modtagertypen ikke ville blive fjernet fra modtagerindstillingerne, hvis den blev deaktiveret i de brugerdefinerede indstillinger
21426 Løst et problem, der kunne blokere adgangen til Adobe Sign-biblioteksskabeloner, hvis brugerens bibliotek har en meget stor biblioteksliste (1000+)
21512 Forbedret håndtering af filtypenavne i aftalens titel

Salesforce-aftaleskabeloner har nu mulighed for at koble sig til Adobe Signs brugerdefinerede workflows, så du kan kortlægge komplekse signaturprocesser i Adobe Sign og derefter importere denne struktur til en Salesforce-skabelon:

Workflows i Salesforce-skabeloner

Løste problemer

Problemnummer Beskrivelse af løst problem
15644 Løst et problem, hvor aftaleskabelonen mislykkes, hvis der ikke var nogen vedhæftet fil under Master-objektet
17112 Afhjulpet en situation, der kunne bevirke, at modtagere fik aftalen i forkert rækkefølge
18791 Løst et problem, hvor adgangskoden blev maskeret i stedet for at vise "Angiv/bekræft adgangskode"
18834 Forbedret hastigheden af kontaktindlæsning på Send-siden
18889 Løst et problem, hvor filtilknytning kunne mislykkes, når underskrevne aftaler blev returneret som separate PDF'er
19063 Løst et problem, hvor aftaler "sendt på vegne af" en anden ikke kunne fjernes/annulleres af API
19197 Løst et problem, der kunne udløse en fejl, når der sendes via Adobe Sign Opportunity Publisher i Lightning
19301 Løst et problem, der kunne forårsage fejl om "Tilbagekald mislykket", hvis telefonnummer var forkert udformet
19333 Forbedret søgning for at reducere CPU-timeoutfejl
19420 Løst et problem, hvor den endelige PDF ikke kunne knyttes til aftaleobjektet
19626 Løst et problem, hvor mailnotifikation til mellemliggende modtagere blev sendt, selvom det er deaktiveret
19646 Løst et problem, hvor status for aftalen ville blive tom, hvis aftalen blev annulleret/afvist
19661 Løst et problem, der kan forårsage, at et supplerende vedhæftet dokument ikke blev vedhæftet aftaleobjektet, når der er mere end ét.
19683 Udvidet Adobe Sign Community User-tilladelse indstillet til at inkludere gruppetilknytning
19888 Forbedret håndtering af aftalenavne for udviklerkonti for at forhindre dem i at sidde fast i kladdestatus
19910 Forbedret vores Lightning-komponent, AgreementPanel-styling for bedre at imødekomme Salesforce-stier.
19917 Løst et problem, hvor lange aftalenavne med en apostrof kunne sidde fast i kladdestatus
19979 Løst et problem, hvor en vedhæftet fil ville åbne en bytestream af en fil i stedet for den formaterede fil
20007 Rettet pladsholderen "Skjul tom modtager", når der bruges runtime-variabler
20023 Forbedret produktlinjetilknytning for bedre at understøtte flere filterkriterier
20146 Forbedret funktionaliteten ved indsættelse af en mail i modtagerfeltet ved at højreklikke.
20239 Løst et problem, der kunne få siden til at gå til toppen ved et klik på en knap
20254 Forbedret vedhæftningslogik for at mindske en fejl, hvis Salesforce CRM-indhold ikke er aktiveret

 

Adobe Sign til Salesforce 21.5.11 er et påkrævet installationspunkt for organisationer, der ønsker at fortsætte med at bruge Adobe Sign under de nye sikkerhedsrammer, der indføres af Salesforce og Adobe Sign (dvs. opgraderede API'er).

21.5.11-pakken omrefererer to sider (MyEchoSign.page og AboutEchoSign.page) og rydder dermed vejen for deres endelige fjernelse.

Der er ikke foretaget nogen ændringer i funktioner eller brugerfunktionalitet for denne pakke, men nogle fejl er blevet rettet:


Løste problemer

Problemnummer

Beskrivelse af løst problem

19681

Forbedret pakken for at fjerne Chatter-krav, der blokerede installationer, hvis Chatter var deaktiveret

20013

Løst et problem, hvor aftalestatussens opdateringer ikke virkede for aftaler, der anvendte Adobe Sign-godkendelse som bekræftelsesmetoden

20045

Løst et problem, hvor brugerdefinerede indstillinger for Lightning-grænsefladens konfiguration kun virkede for systemadministratorer


Understøttelse af Salesforce-"filer" som lagerobjektet i filtilknytning

Vinter 2019 Adobe Sign for Salesforce (v21)-versionen opdaterer tre kerneelementer i pakken for nye installationer og beholder samtidig bagudkompatibilitet for eksisterende kunder:

Der er desuden foretaget justeringer, så Salesforce-oplevelsen svarer mere til weboplevelsen. Til dette formål: 

Ved tilknytning af fillager via datatilknytningsprocessen er der tilføjet et nyt afkrydsningsfelt, så lageret eksplicit gennemtvinges som en vedhæftet fil.

Hvis denne indstilling ikke er valgt, gemmes indholdet som en fil.

Forbedret proces med aftaleopdatering

v21 ændrer opdateringsprocessen for aftaler i Salesforce. I stedet for at sende opdateringer til Salesforce underretter Adobe Sign Salesforce om, at der er tilgængelige opdateringer, hvorefter Salesforce kan hente dem. Dette er med til at afhjælpe problemer, hvor Salesforce er offline, når Adobe Sign sender opdateringen.

Aftaler opdateres desuden nu asynkront, hvor alle tidligere versioner var synkrone.


Ny sektion med brugerdefinerede indstillinger: Indstillinger for opdatering af Adobe Sign-aftale

For at understøtte den nye opdateringsproces er der føjet en ny sektion til sektionen Brugerdefinerede indstillinger i Salesforce: Indstillinger for opdatering af Adobe Sign-aftale

Fem tidligere eksisterende indstillinger er blevet flyttet til denne kategori fra sektionen Adobe Sign-indstillinger:

Adobe Sign-indstillinger

Indstillinger for opdatering af Adobe Sign-aftale

Føj revisions-PDF til listen over vedhæftede filer

Tilføj revisionsrapport

Tilføj link til underskrevet PDF for push-aftale

Tilføj underskrevet PDF-URL

Tilføj underskrevet PDF for push-aftaler

Tilføj underskreven PDF

Tilføj underskreven PDF som separat vedhæftet fil

Tilføj underskreven PDF som separat vedhæftet fil

Føj supplerende filer til listen over vedhæftede filer

Tilføj supplerende filer

 

Tre nye indstillinger tilføjes:

 • Vis billeder – hvis aktiveret, vises billeder af aftale-PDF'en på aftalesiden
 • Opdater aftalehændelser – hvis aktiveret, opdaterer Salesforce hændelserne for aftaler, når Adobe Sign underretter herom
 • Opdater aftalestatus – når aktiveret, opdaterer Salesforce aktivt aftalestatusser, når Adobe Sign underretter herom

Ved manuel opdatering af en aftale opdateres nu alle aftaleelementer (modtagere, hændelser, billeder osv.) i stedet for kun statussen.

gammelt billede


Omdøbt sektion med brugerdefinerede indstillinger: Indstillinger for Adobe Sign-pushtilknytning hedder nu Indstillinger for Adobe Sign-aftalemodtager

Push Map-indstillingerne er blevet redesignet til at anvendes bredt på alle aftaler, så sektionen med brugerdefinerede indstillinger, der styrede disse indstillinger, er blevet omdøbt for bedre at afspejle, at de anvendes af modtagerne af alle aftaler og ikke kun push-aftaler.

Der er desuden tilføjet fem nye indstillinger for at udvide muligheden for at opdatere de modtagere, der er relateret til aftaler:

 • Opret manglende modtagere (aktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for at oprette manglende modtagere
  • Nye modtagere oprettes i tilfælde af workflow til Aftale-push-tilknytning, Udskift underskriver eller Deleger underskriver
 • Aktivér deltagersæt – aktivér denne indstilling for at oprette og opdatere Deltagersæt
 • Opdater delegerede modtagere (aktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for at markere modtagerne som Delegeret, når de delegeres af underskriveren eller afsenderen
  • Disse modtagere er skjult fra siden Aftalevisning
 • Opdater modtagere (aktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for at opdatere eksisterende modtagerattributter såsom Status
 • Opdater udskiftede modtagere (aktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for at markere modtagerne som Udskiftet, når de udskiftes af afsenderen fra siden Administrer
  • Disse modtagere er skjult fra siden Aftalevisning


Forbedret manuel opdatering

Den manuelle opdateringsproces er blevet forbedret for at opdatere hele pakken af aftaleobjekter, inkl. alle links, billeder, hændelser, status og datatilknytninger.


Opdaterede hændelsesbeskrivelser

Hændelsesbeskrivelser for aftaler opdateres med tre ændringer:

 • Den generiske term "dokument" bruges i stedet for aftalens navn
 • Brugerens mailadresse indsættes efter navneværdien
 • IP-adressen inkluderes


Ny godkendelsesmetode: Id-kort

Den nye godkendelsesmetode med id-kort er blevet tilføjet som en brugerdefineret mulighed i sektionen Adobe Sign-indstillinger.

Id-kort er en metode til identitetsgodkendelse, der skal være aktiveret af din success manager, før den kan anvendes.


Træk-og-slip-understøttelse til tilføjelse af filer
(kun Lightning)

Lightning-oplevelsen lader dig nu tilføje dokumenter til dine nye aftaler ved at trække dem fra dit lokale system og slippe dem i området Filer.

Dokumenter, der tilføjes via træk og slip, uploades til dine personlige filer i Salesforce.


Nyt format til aftaleskabeloner

Grænsefladen Aftaleskabelon er blevet opdateret for at give mere klarhed over skabelonindholdet i fem faner.


Simple Sign

Simple Sign er en nem og brugsklar komponent, der gør det muligt for brugere af community-portalen at underskrive selvbetjeningsaftaler. Tilføj denne komponent til en hvilken som helst Salesforce Community Cloud-portal (kunde, partner, medarbejder osv.), eller integrer komponenten i andre Lightning-komponenter.


Adobe Sign til Salesforce CPQ:
Knappen "Generer Adobe Sign"

Adobe Sign CPQ-komponentet er blevet forbedret for at strømline processen med at vedhæfte tilbuds-PDF'en til aftalen med ét klik ved at bruge knappen Generer Adobe Sign eller LEX-komponenten.

Klik på knappen Generer i LX-komponenten

Arkiverede produktbemærkninger

Tidligere versioner

Adobe-logo

Log ind på din konto