Metoder til godkendelse af underskriveren

Adobe Sign giver flere muligheder for at bekræfte, at underskriveren af dit dokument er den samme person, som du sendte det til. 

Hvis du vil sikre dig, at modtageren er den person, der skal underskrive dokumentet, skal du vælge Bekræft identitet af underskriver, når du sender en transaktion.

En kontoadministrator kan også justere, hvilke af disse godkendelsesmetoder (om nogen), som afsendere kan bruge i deres konto. Log på som administrator for at justere disse indstillinger. Gå til

Fanen Konto > Kontoindstillinger > Afsendelsesindstillinger.

Rul ned til "Indstillinger for bekræftelse af underskrivers identitet", og vælg de indstillinger, du vil have adgang til ved afsendelse.

Indstillinger for identitetsbekræftelse for hver modtager

Tillad afsendere at vælge indstillinger for bekræftelse af underskrivers identitet for hver modtager. Afsendere kan f.eks. indstille forskellige adgangskoder for hver modtager i en transaktion.

Adgangskode for underskriver

Dette giver afsenderen mulighed for at indstille en bestemt adgangskode. Derefter kan du sende adgangskoden til din underskriver, så han/hun kan få adgang til og underskrive dokumentet. 

Bemærk:

Adgangskoder må kun indeholde bogstaver og tal (ingen specialtegn). For eksempel:

` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] \ ; ' , . / { } | : " < > ?

Bemærk:

Du kan ikke gendanne for at nulstille adgangskoden for underskrivelse. Hvis du glemmer underskrivelsesadgangskoden, eller den går tabt, er der ikke nogen måde at få adgang til dokumentet eller transaktionen. Det er nødvendigt at annullere transaktionen og sende dokumentet igen i en ny afsendelsestransaktion.

Select Password

Vidensbaseret godkendelse

Dette er en avanceret godkendelse, der primært bruges af finansinstitutter og i andre situationer, hvor det er meget vigtigt at fastslå underskriverens identitet. Underskrivere stilles flere, tilpassede, væsentlige spørgsmål om deres fortid, og de skal svare korrekt for at kunne underskrive aftalen. Denne mulighed er kun tilgængelig for virksomhedskonti eller globale konti og kan kun bruges for underskrivere i USA.

En tredjepart udfører den vidensbaserede godkendelse kaldet KBA (leveres af InstantID Q&A fra LexisNexis Risk Solutions). For at underskrive et dokument, når denne funktion er aktiveret, skal underskriveren angive personlige oplysninger om sig selv. Tredjeparten bruger derefter de oplysninger til at udarbejde spørgsmålene og validere de rigtige svar.

Adobe leverer denne funktion gennem et partnerskab med InstantID Q&A fra LexisNexis Risk Solution. Få mere at vide om LexisNexis Identity Verification.

Select KBA
kba2

Den vellykkede KBA-identitetsbekræftelse logges derefter i redigeringsrapporten for denne transaktion.

kba1kbaaudit

Hvis spørgsmålene fra den vidensbaserede godkendelse (KBA) besvares forkert for mange gang, låses dokumentet, så der ikke er adgang til det. I så fald skal du kontakte den person, der sendte dig dokumentet til underskrivelse, direkte. Anmod om, at de enten reducerer KBA-sværhedsgraden eller helt fjerner den og derefter sender dokumentet igen.

Den bedste måde at gøre det på er at besvare den mail, der blev sendt til dig med en anmodning om din signatur. Denne mail sendes fra echosign.com-maildomænet. Men hvis du besvarer den, vil du se, at svaret sendes til afsenderens mailadresse.

 

Godkendelse af webidentitet

Godkendelsen af webidentitet kræver, at underskrivere logger på med deres identitet på Google, LinkedIn, Facebook eller Twitter, før de læser og underskriver dokumentet.  Når en underskriver validerer sin webidentitet, registreres denne hændelse også i redigeringsrapporten for denne transaktion.

Select Social
Social - Signer Options

Telefongodkendelse

Telefongodkendelse er en tofaktorform for bekræftelse af underskriveren, der kan bruges i virksomhedsudgaven eller den globale udgave. Underskriveren modtager en kode på sin telefon og skriver derefter koden for at kunne læse og underskrive dokumentet. 

Aktivering af telefongodkendelse

Før telefongodkendelse kan benyttes som en metode til identitetsbekræftelse, skal den aktiveres af en kontoadministrator.


Brug af telefongodkendelse

Når telefongodkendelse er blevet aktiveret, kan den bruges som metode til identitetsbekræftelse, når et dokument sendes til underskrivelse. Denne video viser, hvordan du vælger telefongodkendelse som metode til identitetsbekræftelse, og hvordan underskriveren bekræfter sin identitet ved modtagelse af dokumentet.


Select Phone

Adobe Sign-godkendelse

Adobe Sign-godkendelse kræver, at underskriveren angiver sin Adobe Sign-adgangskode for at godkende aftalen.

Hvis modtageren ikke har en Adobe Sign-adgangskode, skal de registrere deres mailadresse (for at etablere deres adgangskode), før de kan få adgang til aftalen.

Bemærk:

Adobe Sign-godkendelse er kun tilgængelig for Enterprise-kunder og skal aktiveres via din Success Manager.

as_authentication
adobe_sign_authentication

 

Godkendelsespanelet indsætter som standard modtagerens mailadresse.

Du kan også vælge at kontakte din Success Manager, så mailfeltet som standard er tomt.

adobe_sign_authenticationgump

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online