היישום Creative Cloud מנחה להיכנס שוב ושוב

מה לעשות כשהיישום Creative Cloud מנתק אותך מהמערכת שוב ושוב.

למה היישום Creative Cloud מנתק אותי שוב ושוב?

לפעמים בעת הפעלת היישום Creative Cloud עשויות להופיע בקשות חוזרות לכניסה, שמכשילות ניסיונות מרובים של הפעלת היישום. ייתכן שהסיבה היא שתוכנת האנטי-וירוס שמותקנת במחשב שלך מחקה חלק מקובצי הרישיון של Adobe.

איך לפתור את הבעיה

לפתרון הבעיה יש לנסות את תהליך פתרון הבעיות הבא עבור מערכת ההפעלה שלך. 

Windows

  1. יש להזין Credential Manager בשורת החיפוש של Windows.

  2. יש לבחור Windows Credentials.

  3. במקטע Generic Credentials יש לחפש את האישורים של Adobe App Info ושל Adobe User Info .

אם האישורים שלעיל קיימים, היישום שלך פועל בסדר. אם לא, יש לוודא שתוכנת האנטי-וירוס מושבתת זמנית.

הערה:

יש לוודא שתוכנת האנטי-וירוס שלך לא מוחקת, עצורת או מפריעה למנהל האישורים של Windows, ולא שוללת גישה למנהל האישורים של Windows עבור המשתמש שמחובר כרגע.

macOS

  1. יש לעבור אל Finder ולבחור Application.

  2. בשורת החיפוש יש לחפש את Keychain Access ולפתוח אותה.

  3. יש לבחור Secure Notes.

  4. בחלונית הימנית יש לבחור את הכרטיסייה Login ולחפש את ההערות של  Adobe App Info ושל Adobe User Info.

אם ההערות שלעיל קיימות, היישום שלך פועל בסדר. אם לא, יש לוודא שתוכנת האנטי-וירוס מושבתת זמנית.

הערה:

יש לוודא שתוכנת האנטי-וירוס לא מוחקת, עצרת או מפריעה לשירות macOS Keychain Access,
ולא שוללת גישה לשירות macOS Keychain Access עבור המשתמש שמחובר כרגע.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?