I det här dokumentet beskrivs hur du anpassar hanterade paket för Creative Cloud-datorprogrammet.

Som administratör i Adobe Admin Console kan du bestämma hur slutanvändarna interagerar med de Creative Cloud-program och -tjänster som du ger dem tillgång till. Du kan till exempel installera program och uppdateringar på användarnas datorer eller låta dem använda självbetjäning. Du kan också låta användarna logga in på Creative Cloud via webbläsaren på datorn.

Använd följande metoder för att anpassa konfiguration och installation:

Använda hanterade paket

De anpassningsalternativ du anger när paketet skapas används för alla datorer som paketet distribueras till.

Aktivera självbetjänad installation

När du skapar och distribuerar paket till slutanvändardatorerna installeras Creative Cloud-datorprogrammet på datorerna som en del av distributionen. Användarna kan sedan som standard gå till fliken Appar i Creative Cloud-datorprogrammet och själva installera och uppdatera program på datorerna.

Använd alternativet Aktivera självbetjänad installation för att tillåta (aktivera panelen Appar) eller neka (inaktivera panelen Appar) användarna i den här produktprofilen att installera program och uppdateringar.

Om du tillåter användarna att installera program och uppdateringar kan du också välja att visa eller dölja äldre versioner av program i Creative Cloud-datorprogrammet. Du kanske vill förhindra att användare installerar äldre versioner av program.

Om du avmarkerar det här alternativet har användarna ingen möjlighet att installera eller uppdatera program själva. Följande meddelande visas också för slutanvändarna på fliken Program: Du har inte åtkomst till apphantering.

Aktivera självbetjänad installation

Som slutanvändare kan du nu

  • hämta, installera och uppdatera program via fliken Appar
  • välja teckensnitt bland hundratals teckensnittsleverantörer i Adobe Fonts
  • ordna och dela filer på fliken Ditt arbete
  • ändra installationsspråk, startinställningar, alternativ för automatisk uppdatering och aviseringar.

Mer information finns i Hantera program och tjänster med hjälp av Creative Cloud-datorprogrammet.

Creative Cloud-datorprogram

Tillåt icke-administratörer att uppdatera och installera appar

Slutanvändarna har kanske administratörsbehörighet på operativsystemnivå på sina datorer. Så även om du väljer Aktivera självbetjänad installation kanske de ändå inte kan installera eller uppdatera program på sina datorer. Om du väljer Tillåt icke-administratörer att uppdatera och installera program tillåts användare att installera och uppdatera program även om de inte har administratörsbehörighet på sin dator.

Om du vill tillåta att användarna installerar och uppdaterar program på sina datorer måste du välja båda alternativen: Aktivera självbetjänad installation och Tillåt icke-administratörer att uppdatera och installera program.

Tillåt icke-administratörer att uppdatera och installera appar

Obs!

  • Alternativet Tillåt icke-administratörer att uppdatera och installera appar är bara tillgängligt om du väljer alternativet Aktivera självbetjänad installation.
  • Du kan också välja alternativet Aktivera självbetjänad installation och inte välja alternativet Tillåt icke-administratörer att uppdatera och installera appar. I så fall kan bara användare som har administratörsbehörighet på sina datorer installera och uppdatera program.

Inaktivera automatisk uppdatering för slutanvändare

Med hjälp av alternativet Automatisk uppdatering i Creative Cloud-datorprogrammet kan slutanvändarna välja vilka program som ska uppdateras automatiskt. Det innebär att alla program som användaren väljer kommer att uppdateras på användarens dator när Adobe släpper en större eller mindre uppdatering för programmet.

Med alternativet Inaktivera automatisk uppdatering för slutanvändare kan du förhindra användare att aktivera automatisk uppdatering av program. I så fall är inte alternativet Automatisk uppdatering tillgängligt i Creative Cloud-datorprogrammet som du distribuerade paketet för.

Se hur slutanvändare kan aktivera eller inaktivera automatiska uppdateringar.

 

The Auto-update option in the Creative Cloud desktop app, allows your end users to choose apps that they want to auto-update. This implies that any app a user selects will update on their machines as soon as Adobe release a major or minor update for the app.

The Disable auto-update for end-users option allows you to prevent users from enabling auto-update on apps. In this case, the Auto-update option is not available in the Creative Cloud desktop app for which you've deployed the package.

 
Inaktivera automatisk uppdatering för slutanvändare

Aktivera självbetjänad installation av plugin-program

Som administratör kan du lägga till plugin-program i paketet när du skapar ett hanterat paket. Dessa plugin-program finns också i Creative Cloud-datorprogrammet. Använd alternativet Aktivera självbetjänad installation av plugin-program om du vill tillåta att användare installerar och uppdaterar plugin-program från Creative Cloud-datorprogrammet. Om du ändrar det här alternativet måste användarna avsluta och starta om, eller logga ut och logga in igen, i Creative Cloud-datorprogrammet för att ändringen ska visas.

Om du väljer det här alternativet kan användare gå till fliken Marknaden i Creative Cloud-datorprogrammet och bläddra bland, installera eller avinstallera plugin-program. Om du avmarkerar det här alternativet kan användare bara avinstallera de plugin-program som inte installerats med hjälp av ett hanterat paket. De kan inte bläddra bland eller installera nya plugin-program.

Användarna kan inte aktivera, inaktivera eller ta bort plugin-program som installerats från ett paket. Du måste skapa och installera ett uppdateringspaket för att hantera plugin-program som installerats från paket.

Inaktivera filsynkronisering

Som slutanvändare kan du

  • bläddra bland tusentals tillägg, plugin-program, skript med mera för att öka din kreativitet och utöka funktionaliteten i Creative Cloud-programmen
  • installera eller avinstallera plugin-program på fliken Marknaden.

Mer information finns i Installera tillägg för Adobe-program.

Fliken Marknaden

Inaktivera filsynkronisering

Som administratör kan du välja att inaktivera synkronisering av Creative Cloud-filer på slutanvändarnas datorer. Filsynkronisering är aktiverat som standard. Att inaktivera det här alternativet är dock praktiskt om du distribuerar paket i en testmiljö. Om du till exempel testar distributionsscenarier behöver du inte ett stort antal filer som ska synkroniseras mellan olika enheter.

Inaktivera filsynkronisering

Om filsynkronisering är aktiverat (standard): Om din administratör har tillåtit filsynkronisering för företagets eller teamets Creative Cloud-konto, synkroniserar Adobe Creative Cloud-datorprogrammet alla resurser. Du kan förhandsgranska många resurstyper direkt i en webbläsare på din dator, surfplatta eller smartphone. Följande resurstyper ingår: Adobe Fonts, filformat som PSD, AI, INDD, JPG, PDF, GIF, PNG, Photoshop Touch och mycket mer.

Om du vill bläddra bland dina resurser går du till Ditt arbete > Filer.

Mer information finns i Söka, synkronisera och hantera resurser.

Bläddra bland resurser

Om filsynkronisering är inaktiverat: Om din administratör inte tillåter filsynkronisering av företagets eller teamets Creative Cloud-konto, synkroniseras inte de flesta resurserna mellan olika enheter. Adobe Fonts och bibliotek synkroniseras dock. Vi rekommenderar att du inte inaktiverar filsynkronisering. Den här funktionen finns för att administratörer i företag och team ska kunna testa sina distributioner.

Aktivera webbläsarbaserad inloggning

När du som är administratör skapar och distribuerar paket måste slutanvändarna starta Creative Cloud-datorprogrammet för att komma igång med Adobes produkter och tjänster. När användarna startar programmet behöver de logga in.

Användarna måste som standard logga in med hjälp av Creative Cloud-datorprogrammet. Du kan dock välja att omdirigera användare till inloggning via webbläsaren genom att välja Aktivera webbläsarbaserad inloggning.

Aktivera webbläsarbaserad inloggning

Om du som slutanvändare inte är inloggad när du startar Creative Cloud-skrivbordsprogrammet omdirigeras du till en inloggningssida via din standardwebbläsare.

När du har loggat in visas det här meddelandet:

Inloggningen lyckades

När du återgår till Creative Cloud-skrivbordsprogrammet visas standardpanelen.

Använda ServiceConfig.xml

När du skapar och distribuerar paket till slutanvändardatorerna installeras Creative Cloud-datorprogrammet på datorerna som en del av distributionen. Användarna kan sedan som standard gå till fliken Program i Creative Cloud-datorprogrammet för att installera och uppdatera program på datorerna. 

Använd filen ServiceConfig.xml för att tillåta (aktivera panelen Program) eller neka (inaktivera panelen Program) användarna att installera program och uppdateringar. Om du avmarkerar det här alternativet har användarna ingen möjlighet att installera eller uppdatera program själva.

Följ anvisningarna för att aktivera eller inaktivera panelen Program med ServiceConfig.xml:

  1. Arkiv-menyn i Creative Cloud-datorprogrammet klickar du på Avsluta Creative Cloud.

  2. Navigera till följande plats och leta upp filen ServiceConfig.xml:

    • Windows: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\Configs\
    • macOS/Library/Application Support/Adobe/OOBE/Configs/
  3. Kopiera filen till skrivbordet och öppna den här kopian i en textredigerare, t.ex. TextEdit.

  4. Leta reda på elementet <visible> i filen och ändra innehållet till True eller False (standard) för att aktivera eller inaktivera panelen Program.

    <config>

        <panel>

            <name>AppsPanel</name>

            <visible>false</visible>

        </panel>

    </config>

  5. Spara den redigerade filen och kopiera tillbaka den till mappen Configs som du kopierade den från och ersätt originalfilen.

  6. Starta Creative Cloud-datorprogrammet.

Använda Creative Cloud Packager (äldre)

Använd den här metoden för att tillämpa anpassningsalternativ med paket som skapas via Creative Cloud Packager. De anpassningsalternativ du anger när paketet skapas används för alla datorer som paketet distribueras på.

När du skapar och distribuerar paket till slutanvändardatorerna installeras Creative Cloud-datorprogrammet på datorerna som en del av distributionen. Användarna kan sedan som standard använda Creative Cloud-datorprogrammet och själva installera och uppdatera program på datorerna. Med alternativet Visa program och uppdateringar via panelen Program kan du dock tillåta eller neka användare att installera program och uppdateringar med hjälp av Creative Cloud-datorprogrammet. Välj även Utökade behörigheter så att användare kan installera och uppdatera program även om de inte har administratörsbehörighet på datorn.

Om du avmarkerar det här alternativet har användarna ingen möjlighet att installera eller uppdatera program själva.

Om du inaktiverar panelen Program visas följande meddelande för slutanvändarna på fliken ProgramDu har inte åtkomst till apphantering.

Anpassa med Packager