I läget Guidad får du tillgång till guidade redigeringar. Det är ett guideliknande gränssnitt som du kan använda till att uppnå olika fördefinierade effekter. För varje guidad redigering finns det en associerad bild. När du för pekaren horisontellt över bilden visas fotot innan du har använt effekten till vänster om skjutreglaget. Till höger om skjutreglaget visas bilden efter att du har använt effekten.

Guidad redigering: Dubbelexponering

Introducerades i Photoshop Elements 2018

Skapa en surrealistisk dubbelexponeringseffekt genom att sammanfoga två bilder. Du kan importera ett foto från datorn eller välja från något av de exempelfoton som medföljer.

 1. Gör något av följande:

  • Öppna ett foto i Photoshop Elements.
  • Välj ett foto i fotobehållaren.
 2. Klicka på Guidad > Roliga redigeringar > Dubbelexponering.

 3. (Valfritt) Beskär fotot med beskärningsverktyget så att motivet är i mitten av ramen.

 4. Välj huvudmotiv på fotot med verktygen Automatisk markering eller Snabbmarkering.

  Mer information om verktyget finns i Använda verktyget Automatisk markering.

  Mer information om verktyget finns i Använda verktyget Snabb markering.

 5. Gör något av följande:

  • Klicka på Importera ett foto för att importera en bakgrundsbild från datorn.
  • Välj något av exempelfotona.

  Du kan justera intensiteten på bakgrunden med intensitetsreglaget.

 6. (Valfritt) Klicka på verktyget Flytta för att flytta motivet eller bakgrundsbilden.

 7. (Valfritt) Använd en effekt från de tillgängliga alternativen. Du kan justera intensiteten för effekten med intensitetsreglaget.

 8. När du har uppnått det önskade resultatet klickar du på Nästa och väljer hur du vill fortsätta:

  • Spara - Spara/Spara som: spara det nya fotot med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera - I läget Snabb/Expert: välj var du vill fortsätta arbeta med fotot: i läget Snabb eller Expert.
  • Dela - Flickr/Twitter: Du kan överföra ett foto online med de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.

Guidad redigering: Effektkollage

Introducerades i Photoshop Elements 15

Med hjälp av den guidade redigeringen Effektkollage kan du använda effekter på olika delar av foton. Ta en vanlig bild och använd olika effekter till att skapa modern konst.

 1. Gör något av följande:

  • Öppna ett foto i Photoshop Elements.
  • Välj ett foto i fotobehållaren.
 2. Klicka på Guidad > Roliga redigeringar > Effektkollage.

 3. Välj hur många delar du vill använda i ditt foto. Du kan välja mellan 2, 3 och 4.

 4. Välj bland de tillgängliga layoutalternativen. 

  Guidad redigering: Effektkollage
  Foto med använd layout.

 5. Välj ett kollageformat. Bläddra mellan miniatyrbilderna för att välja och använda rätt kombination av effekter.

 6. (Valfritt) Använd skjutreglaget Opacitet till att ändra intensiteten i effekter som används på fotot.  

  Guidad redigering: Effektkollage
  Foton med en layout, ett layoutformat och ett använt effektkollage.

 7. När du har uppnått det önskade resultatet klickar du på Nästa och väljer hur du vill fortsätta:

  • Spara - Spara/Spara som: spara det nya fotot med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera - I läget Snabb/Expert: välj var du vill fortsätta arbeta med fotot: i läget Snabb eller Expert.
  • Dela - Flickr/Twitter: publicera bilden online med någon av de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.

Guidad redigering: Skapa bild med inbäddad bildtext

Introducerades i Photoshop Elements 2019

Konvertera ett foto till en rolig bild med inbäddad bildtext direkt i Photoshop Elements. Skapa en bild med inbäddad bildtext med en kombination av foto och text.

 1. Öppna ett foto i Photoshop Elements.

 2. Klicka på Guidad > Roliga redigeringar > Skapa bild med inbäddad bildtext.

 3. Klicka på Skapa mall för bilder med inbäddad bildtext för att använda standardmallen.

  Fotot är centrerat med exempeltext längst upp och längst ned i mallen.

 4. Klicka på verktyget Text eller dubbelklicka på exempeltexten för att välja texten för redigering.

 5. Skriv önskad text för bilden med inbäddad bildtext. Du kan ändra teckensnitt, storlek, färg och format för texten med hjälp av fältet Verktygsalternativ på arbetsytan Guidad. När du är klar bekräftar du ändringarna genom att klicka på den gröna bockmarkeringen ().

  Obs!

  Om du redigerar texten längst upp väljs den nedre texten automatiskt när du klickar på den gröna bockmarkeringen.

 6. (Valfritt) Ändra storlek på fotot genom att göra något av följande:

  • Dra skjutreglaget Zooma till vänster för att zooma ut eller till höger för att zooma in.
  • Vänd fotot genom att klicka på Vänd vågrätt eller Vänd lodrätt .
  • Välj Anpassa fotot till arbetsytan om du vill expandera fotot så att det täcker hela arbetsytan. Om du väljer det här alternativet avaktiveras zoomen och ramanpassningen.
  • Dubbelklicka på ett foto om du vill visa HUD-väljaren (heads-up-display). Du kan använda HUD-väljaren till att rotera fotot åt höger eller vänster, zooma in och ut eller ändra det ursprungliga fotot. När du är klar bekräftar du ändringarna genom att klicka på den gröna bockmarkeringen.

  Obs!

  Du kan också ändra storlek på fotoramen genom att dra markeringsramen runt fotot. Om du vill ändra skala på fotot proportionerligt drar du i ett hörnhandtag.  

 7. (Valfritt) Gör något av följande för att ändra ramen:

  • Klicka på för att öppna dialogrutan Ramförinställningar. Välj bland 12 färdiga ramar.
  • Klicka på färgväljaren och välj en helfylld färg.

  Den valda ramen eller färgen används på mallen.

 8. (Valfritt) Klicka på Effekter för att visa fem färdiga effekter som du kan använda på fotot. Klicka på en effekt för att använda den på fotot.

  Du kan återställa det ursprungliga fotot genom att klicka på Återställ .

 9. När du har uppnått det önskade resultatet klickar du på Nästa och väljer hur du vill fortsätta:

  • Spara - Spara/Spara som: spara det nya fotot med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera - I läget Snabb/Expert: välj var du vill fortsätta arbeta med fotot: i läget Snabb eller Expert.
  • Dela - Flickr/Twitter: välj om du vill publicera fotot online med tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.

Guidad redigering: Text med flera foton

Introducerades i Photoshop Elements 2019

Med den guidade redigeringen Text med olika foton kan du skapa visuell text med olika foton i varje bokstav. Med Text med flera foton kan du använda ett foto som bakgrund, lägga till text och lägga in ett foto i varje bokstav och skapa ett visuellt tilltalande foto.

 1. Gör något av följande:

  • Öppna ett foto i Photoshop Elements.
  • Välj ett foto i fotobehållaren.

  Obs!

  Det foto du börjar med används som bakgrundsbild. Se till att du har valt rätt foto - det går inte att ändra bakgrundsbilden senare.

 2. Välj Guidad > Roliga redigeringar > Text med olika foton.

 3. Klicka på verktyget Text, klicka på valfri plats på fotot och skriv sedan texten. Du kan ändra teckensnitt, storlek och format för texten med hjälp av fältet verktygsalternativfältet på arbetsytan Guidad. När du är klar bekräftar du ändringarna genom att klicka på den gröna bockmarkeringen ().

 4. Välj om du vill ändra storlek på texten på ditt foto med alternativen Anpassa eller Fyll.

  • Anpassa: Expandera texten så att den passar fotots bredd. Proportionerna för teckensnittet behålls.
  • Fyll: Expandera texten så att den täcker höjden och bredden på fotot.

  Obs!

  Du kan också ändra placering genom att dra i textrutan. 

 5. Klicka på Skapa ramar om du vill konvertera alla tecken i texten till en fotoram.  

  Text konverterad till ramar
  Textens storlek ändras med Anpassa och varje tecken konverteras till en ram.
 6. Lägg till ett foto i text på något av följande sätt:

  • Klicka på instruktionstexten i teckenramen om du vill bläddra efter och välja ett foto. Med det här alternativet får du mer kontroll över vilket foto som ska användas på vilket tecken.
  • Klicka på Dator och välj ett eller flera foton från en och samma mapp.
  • Klicka på fotobehållaren om du vill använda foton därifrån. I listrutan i fotobehållaren kan du välja foton som markerats i Elements Organizer eller ett album.

  Obs!

  Om du väljer fler foton från datorn eller om fotobehållaren innehåller fler foton än antal teckenramar fylls ramarna med foton i turordning. Alla överflödiga foton ignoreras. Om du däremot väljer färre foton blir några teckenramar tomma.  

 7. (Valfritt) Ändra bakgrundsfärg genom att göra den genomskinlig, vit eller svart. Du kan också välja önskad färg från färgväljaren.

 8. (Valfritt)  Du kan använda effekter på texten med hjälp av de tre förinställningarna. Välj Liten, Medel eller Stor. Du kan använda knapparna till att variera den mängd avfasning, skugga och linje som används för texten.

  Effekter med hög intensitet
  Text med flera foton med hög intensitet med effekterna avfasning, skugga och linje.
 9. (Valfritt) Så här ändrar du ett foto eller byter foton i textramarna:

  • Dubbelklicka på en teckenram om du vill visa HUD-väljaren (heads-up-display). Du kan använda HUD-väljaren till att rotera fotot åt höger eller vänster, zooma in och ut eller ändra fotot. När du är klar bekräftar du ändringarna genom att klicka på den gröna bockmarkeringen.
  • Dubbelklicka på en teckenram och dra fotot till den fotoram du vill byta fotot med. När du ser en dubbelpil släpper du bilden. Bilderna mellan käll- och målramarna byts ut.

 10. När du har uppnått det önskade resultatet klickar du på Nästa och väljer hur du vill fortsätta:

  • Spara - Spara/Spara som: spara det nya fotot med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera - I läget Snabb/Expert: välj var du vill fortsätta arbeta med fotot: i läget Snabb eller Expert.
  • Dela - Flickr/Twitter: välj om du vill publicera fotot online med tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.

Guidad redigering: Gammaldags foto

Mer information om funktionerna i den här guidade redigeringen finns i Använda panelen Effekter, Ange opaciteten för ett lager och Nivåjustering.

Guidad redigering: Utanför bild

Alternativet Utanför bild i Guidad redigering hjälper dig att lägga till en ram runt en bild och visa en markerad del av bilden utanför ramen.

Guidad redigering: Utanför bild
A. Originalbild B. Efter att en ram har lagts till C. Efter markering av den del som ska utökas D. Färdig bild 
 1. I panelen Guidade redigeringar väljer du Utanför bild.

 2. Klicka på Lägg till ram för att lägga till en ram runt bilden.

 3. Dra ramens hörn för att göra så att en del av huvudföremålet ligger utanför ramen.

 4. Lägg till ett perspektiv genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift (Kommando+Alt+Skift i Mac) och dra i ramens handtag. Klicka på Verkställ.

 5. Justera ramens bredd genom att dra i dess kanter. Klicka på Verkställ.

 6. Använd verktyget Snabbval för att markera den del av bilden som ska ligga utanför ramen.

 7. Klicka på effekten Utanför bild.

 8. (Valfritt) Lägg till en skugga.

 9. (Valfritt) Klicka på Lägg till bakgrundsövertoning.

 10. Klicka på Nästa för att gå till panelen Dela eller Avbryt för att stänga den guidade redigeringen Utanför bild.

  Panelen Dela visas till höger om bilden. I den här panelen kan du spara bilden på samma plats eller spara den som en annan bild. Du kan ta bilden till delarna för snabba redigeringar eller expertredigeringar. Du kan också dela bilden via Flickr eller Twitter.

  Panelen Dela i fönstret Guidad redigering

  Spara: Spara/Spara som

  Spara den redigerade bilden i en mapp på datorn. Om du inte har sparat ändringarna tidigare kommer du att uppmanas att välja en mapp på datorn där du vill spara dina bilder.

  Använd kommandot Spara som för att spara den redigerade bilden i annan mapp eller med ett annat namn.

  I Dialogrutan JPEG-alternativ kan du välja några avancerade alternativ för bildformatering. Om du inte vill göra några speciella ändringar klickar du på OK för att godkänna de inställningar som används av Photoshop Elements.

  Fortsätt redigera: I läget Snabb/Expert

  Ta bilden till delarna för snabba redigeringar eller expertredigeringar. Det innebär att du har gjort redigeringar i guidade redigeringar och nu gör fler justeringar i läget Snabb eller Expert.

  Dela: Flickr/Twitter

  Dela din redigerade bild med släkt och vänner på Twitter. Alternativt så kan du överföra bilder till Flickr där du kan skapa fotoböcker som du sedan kan dela med andra.

  Obs!

  För Flickr och Twitter visas en uppmaning om att tillåta publicering till respektive webbplats. Du behöver bara utföra det här en gång för varje tjänst.

 11. Klicka på Stäng.

Guidad redigering: Konstnärligt

Introducerades i Photoshop Elements 15

Konstnärligt är ett sätt att skapa konstnärliga bilder genom att måla foton med penseln på olika texturerade arbetsytor och använda olika målerieffekter. Om du vill använda den här guidade redigeringen väljer du Guidad > Roliga redigeringar > Konstnärligt.

 1. Öppna ett foto i Photoshop Elements.

 2. Klicka på Guidad > Roliga redigeringar > Konstnärligt.

 3. Klicka på penseln. Du väljer nu den del av fotot som du ska arbeta med under resten av den här åtgärden.

  • Visa/Dölj. Använd Visa till att måla över områden som du vill visa. Använd Dölj till att måla över områden som du vill dölja.
  • Förinställningar. Välj vilken penseltyp du vill använda till att skapa rätt effekt för din målning.
  • Storlek. Använd skjutreglaget Storlek till att ange storleken på penseldrag på fotot.
  • Opacitet. Använd skjutreglaget Opacitet till att bestämma ange hos originalet som visas när du målar med penseln.
  • Penselvinkel. Använd kontrollen Penselvinkel till att rotera penseln.
  Guidad redigering: Konstnärligt
  Måla över områden som du vill ta fram i din målning.

 4. Markera en arbetsytefärg för resten av bilden. Du kan välja mellan de tillgängliga färgerna: svart och vitt. Du kan också klicka på Välj egen färg och klicka någonstans på den del av fotot som tagits fram för att välja en annan färg. 

  Lägg till färg på arbetsyta i den guidade redigeringen Konstnärligt
  En anpassad arbetsytefärg har använts.

 5. (Valfritt) Välj en struktur för arbetsytan (bakgrunden).

 6. Om du vill framhäva texturen klickar du på Effekt och använder den.

  Välj en struktur för arbetsytan i den guidade redigeringen Konstnärligt
  Din målning med textur och effekt.

 7. När du har uppnått det önskade resultatet klickar du på Nästa och väljer hur du vill fortsätta:

  • Spara - Spara/Spara som: spara det nya fotot med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera - I läget Snabb/Expert: välj var du vill fortsätta arbeta med fotot, i läget Snabb eller Expert.
  • Dela - Flickr/Twitter: välj om du vill publicera fotot med de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.

Guidad redigering: Delskiss

Introducerades i Photoshop Elements 2019

Konvertera ditt favoritfoto till en konstnärlig skiss med den guidade redigeringen Delskiss. Välj bland de fördefinierade effekterna: gör skarpa kanter mjukare eller vänd effekten för att få en snygg skiss. 

 1. Gör något av följande:

  • Öppna ett foto i Photoshop Elements.
  • Välj ett foto i fotobehållaren.

 2. Välj Guidad > Roliga redigeringar > Delskiss.

 3. Välj en effekt genom att klicka på miniatyrbilden. Det finns fyra effekter att välja mellan: Pennskiss, Skiss med färgat ritstift, Gammalt foto och Gammalt papper.

 4. Dra pekaren över det område i fotot som du vill använda effekten på.

 5. Dra skjutreglaget Penselstorlek om du vill öka eller minska penselstorleken. Med följande alternativ justerar du penselns inställning:

  • Lägg till: använd det här alternativet till att använda effekten på det önskade fotoområdet.
  • Ta bort: använd det här alternativet till att använda effekten på det önskade fotoområdet.
  • Storlek: Ökar eller minskar penselstorleken.
  • Opacitet: Ökar eller minskar penseldragens opacitet.

  Obs!

  När du har markerat önskat område kan du ändra effekt genom att klicka på motsvarande miniatyrbild.  

 6. (Valfritt) Klicka på Detaljpensel om du vill måla effekten mer exakt. Du kan justera penselstorleken eller penseldragens opacitet.  

 7. (Valfritt) Dra skjutreglaget Mjuk kant om du vill göra kanterna mjukare.

 8. Välj Vänd effekt om du vill vända effekten på fotot.

  Före och efter Vänd effekt
  Foto som visar en effekt före och efter användning av Vänd effekt
 9. När du har uppnått det önskade resultatet klickar du på Nästa och väljer hur du vill fortsätta:

  • Spara - Spara/Spara som: spara det nya fotot med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera - I läget Snabb/Expert: välj var du vill fortsätta arbeta med fotot, i läget Snabb eller Expert.
  • Dela - Flickr/Twitter: välj om du vill publicera fotot med de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.

Guidad redigering: Fototext

Introducerades i Photoshop Elements 15

Med hjälp av den guidade redigeringen Fototext kan du använda ett foto till att "färglägga" text. Du kan använda valfritt foto som bakgrund. När du använder den guidade redigeringen Fototext kan du hämta rolig text som läggs till på ditt foto.

 1. Öppna ett foto i Photoshop Elements.

 2. Klicka på Guidad > Roliga redigeringar > Fototext.

 3. Klicka på Text, klicka på valfri plats på fotot och skriv sedan texten. Du kan ändra teckensnitt, storlek och format för texten med hjälp av fältet Verktygsalternativ på arbetsytan Guidad. När du är klar bekräftar du ändringarna genom att klicka på den gröna bockmarkeringen.

 4. Välj om du vill ändra storlek på texten på ditt foto med alternativen Anpassa eller Fyll.

  • Anpassa: Expandera texten så att den passar fotots bredd. Proportionerna för teckensnittet behålls.
  • Fyll: Expandera texten så att den täcker höjden och bredden på fotot.
 5. Välj ett bakgrundsformat för fototexten. Välj Svart, Vitt eller Rensa.

  Guidad redigering: Fototext
  Fototext med en klar bakgrund.

 6. Klicka på Beskär bild för att ta bort eventuellt extra utrymme runt texten.

  Obs!

  Flytta texten till valfri plats i bilden innan du klickar på Beskär bild.

 7. Du kan använda effekter på texten med hjälp av de tre förinställningarna. Välj Liten, Medel eller Stor. Du kan använda knapparna till att variera den mängd avfasning, skugga och linje som används för texten.

  Obs!

  Om du vill ändra avfasning, skugga eller linje klickar du på Avancerat och ändrar de använda effekterna.

  Använda effekter på texten i den guidade redigeringen Fototext
 8. När du har uppnått det önskade resultatet klickar du på Nästa och väljer hur du vill fortsätta:

  • Spara - Spara/Spara som: spara det nya fotot med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera - I läget Snabb/Expert: välj var du vill fortsätta arbeta med fotot: i läget Snabb eller Expert.
  • Dela - Flickr/Twitter: publicera bilden online med någon av de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.

Guidad redigering: Bildhög

Med den guidade redigeringen Bildhög kan du lägga till ramar till fotot och ge det en stil av ett kreativt kollage.

 1. Öppna ett foto i Photoshop Elements.

 2. Klicka på Guidad > Roliga redigeringar > Bildhög.

 3. Välj det antal bilder som du vill ha i ditt fotokollage bland de tillgängliga alternativen.

 4. Du kan lägga till en ram till bilderna med hjälp av de tre förinställningarna. Välj Liten, Medel eller Stor.

 5. Ändra bakgrund genom att klicka på någon av följande knappar:

  • Övertoning
  • Enfärgad

  Ange färg, blandningsläge och opacitet i dialogrutan. Klicka på OK. 

 6. När du har uppnått det önskade resultatet klickar du på Nästa och väljer hur du vill fortsätta:

  • Spara - Spara/Spara som: spara det nya fotot med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera - I läget Snabb/Expert: välj var du vill fortsätta arbeta med fotot: i läget Snabb eller Expert.
  • Dela - Flickr/Twitter: publicera bilden online med någon av de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.

Guidad redigering: Popkonst

Du kan omvandla en bild till popkonst i tre enkla steg i Guidad redigering. Du kan dessutom välja mellan två olika stilar.

 1. I läget Guidad väljer du Popkonst.

 2. Välj en stil och följ instruktionerna på skärmen:

  Stil A

  Konvertera bildläget, lägg till färg och duplicera bilden med olika popfärger.

  Stil B

  Färgreducera bilden, lägg till neonljus och duplicera bilden med olika popfärger.

Guidad redigering: Pusseleffekt

Du kan använda den nya guidade redigeringen Pusseleffekt till att skapa ett foto som ser ut som om det består av pusselbitar. Med hjälp av den guidade redigeringen kan du flytta några bitar av pusslet från sin plats och flytta runt dem så att fotot ser ut som ett pussel som inte är färdiglagt.

Guidad redigering: Pusseleffekt
Med den guidade redigeringen Pusseleffekt kan du lämna några bitar utanför sin plats för att göra pusslet mer realistiskt.

 1. Klicka på Liten, Mellan, eller Stor, för att välja hur stora pusselbitar du vill att ditt foto ska bestå av.

 2. Om du vill att ditt pussel ska se mer verkligt ut kan du välja att några av bitarna inte ska ligga på plats. Klicka på Välj pusselbit och klicka sen på en pusselbit. Då är pusselbiten vald.

 3. Klicka på Extrahera del för att flytta på den valda pusselbiten. Flyttverktyget aktiveras automatiskt.

 4. Dra den valda pusselbiten till en annan plats på arbetsytan eller använd handtaget för att rotera eller inpassa den.

  Obs!

  Repetera stegen 2, 3 och 4 för att extrahera och flytta runt flera pusselbitar.  

 5. (Valfritt) Klicka på Suddgummit för att ta bort oönskade artefakter som uppstått av att ha använt den här guidade redigeringen.

 6. Klicka på Nästa för att gå till panelen Dela eller Avbryt för att stänga den guidade redigeringen Popkonst.

  Panelen Dela visas till höger om bilden. I den här panelen kan du spara bilden på samma plats eller spara den som en annan bild. Du kan ta bilden till delarna för snabba redigeringar eller expertredigeringar. Du kan också dela bilden på Flickr eller Twitter.

  Panelen Dela i den guidade redigeringen Pop Art

  Spara: Spara/Spara som

  Spara den redigerade bilden i en mapp på datorn. Om du inte har sparat ändringarna tidigare kommer du att uppmanas att välja en mapp på datorn där du vill spara dina bilder.

  Använd kommandot Spara som för att spara den redigerade bilden i annan mapp eller med ett annat namn.

  I Dialogrutan JPEG-alternativ kan du välja några avancerade alternativ för bildformatering. Om du inte vill göra några speciella ändringar klickar du på OK för att godkänna de inställningar som används av Photoshop Elements.

  Fortsätt redigera: I läget Snabb/Expert

  Ta bilden till delarna för snabba redigeringar eller expertredigeringar. Det innebär att du måste göra redigeringar i delen för guidade redigeringar och sedan göra fler justeringar i delarna för snabba och förbättrade redigeringar.

  Dela: Flickr/Twitter

  Dela din redigerade bild med släkt och vänner på Twitter. Alternativt så kan du överföra bilder till Flickr där du kan skapa fotoböcker som du sedan kan dela med andra.

  Obs!

  För Flickr och Twitter visas en uppmaning om att tillåta publicering till respektive webbplats. Du behöver bara utföra det här en gång för varje tjänst.

 7. Klicka på Stäng.

Guidad redigering: Reflektion

Du kan välja en fördefinierad reflektionseffekt och använda den på en bild med några få steg i den här guidade redigeringen.

Obs!

Du får bäst resultat om du undviker att hoppa över något steg eller utför stegen i slumpmässig ordning.

 1. Välj Reflektion i läget Guidad.

 2. Skapa ett inverterat duplicerat lager genom att klicka på Lägg till reflektion.

 3. Klicka på pipetten och välj bakgrundsfärg för reflektionen.

 4. Välj en färg från bilden och klicka sen på Fyll bakgrund.

 5. Använd en reflektionstyp genom att klicka på någon av följande knappar:

  • Golvreflektion

  • Glasreflektion

  • Vattenspegel

 6. (Valbart) Justera reflektionens intensitet.

 7. (Valfritt) Klicka på Lägg till förvrängning för att förvränga reflektionen på ett realistiskt sätt.

 8. (Valfritt) Ta bort eventuella oönskade områden genom att klicka på Beskärning.

 9. (Valfritt) Klicka på verktyget Övertoning och dra en övertoningslinje från reflektionens nederkant till bildens nederkant.

 10. När du har uppnått det önskade resultatet klickar du på Nästa och väljer hur du vill fortsätta:

  • Spara - Spara/Spara som: spara det nya fotot med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera - I läget Snabb/Expert: välj var du vill fortsätta arbeta med fotot: i läget Snabb eller Expert.
  • Dela - Flickr/Twitter: publicera bilden online med någon av de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.

Guidad redigering: Hastighetseffekt

Du kan använda den guidade redigeringen Hastighetseffekt till att få ett objekt att se ut som om det rör sig.

 1. Välj ett foto i fotobehållaren och välj sedan Guidad redigering > Roliga redigeringar > Hastighetseffekt.

 2. Använd snabbmarkeringsverktyget till att markera den del av fotot eller ett objekt i fotot som du vill ska se ut som om den/det rörde sig. Använd knapparna Lägg till och Subtrahera till att lägga till till eller förfina din markering.

  Obs!

  Använd skjutreglaget Penselstorlek om du vill markera stora objekt snabbt eller om du vill markera små objekt mer exakt.

 3. Klicka på Lägg till hastighetseffekt om du vill få ett objekt att se ut som om det rörde sig. Om objektet inte är exakt vågrätt eller lodrätt använder du vinkelkontrollen till att ange en riktning för hastighetseffekten.

 4. Klicka på Lägg till fokusområde om du vill ta bort delar av effekten. Om du till exempel har använt effekten längs den beräknade banan för ett markerat objekt målar du längs den banan. Effekten bör bli mindre framträdande i det området i fotot. Upprepa tills hastighetseffekten bara används i de områden där du vill att den ska användas.

 5. Klicka på Förfina effekt och lägg sedan till eller ta bort rörelseoskärpeeffekten till/från de markerade objekten.

  • Skjutreglaget Storlek anger tjockleken för de ritade färgerna.
  • Skjutreglaget Opacitet anger tätheten för de ritade färgerna. Välj om du vill att rörelsen ska bli mer eller mindre framträdande.
 6. När du har uppnått det önskade resultatet klickar du på Nästa och väljer hur du vill fortsätta:

  • Spara - Spara/Spara som: spara det nya fotot med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera - I läget Snabb/Expert: välj var du vill fortsätta arbeta med fotot: i läget Snabb eller Expert.
  • Dela - Flickr/Twitter: publicera bilden online med någon av de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.

Guidad redigering: Formövertäckningseffekt

Introducerades i Photoshop Elements 2018

Med den guidade redigeringen Formövertäckningseffekt kan du lägga till olika former i bilden och skapa otroliga effekter. Du kan lägga till effekter på insidan och utsidan när du har lagt till en form i fotot.

 1. Gör något av följande:

  • Öppna ett foto i Photoshop Elements.
  • Välj ett foto i fotobehållaren.
 2. Välj Guidad > Roliga redigeringar > Formövertäckningseffekt.

 3. Klicka på Välj en form och välj en form att lägga till i fotot.

  Du kan ändra storlek och rotera formen som du vill.

 4. Klicka på verktyget Flytta för att flytta formen till önskad plats i fotot.

 5. Klicka på Effekt att använda på området utanför formen för att använda en effekt utanför formen du lagt till.

  Du kan justera effektens intensitet.

 6. Klicka på Effekt att använda på området innanför formen för att använda en effekt inuti formen du har lagt till.

  Du kan justera effektens intensitet.

 7. (Valfritt) Gör något av följande:

  • Klicka på verktyget Beskärning och beskär fotot som du vill.
  • Klicka på Beskär till form om du vill beskära fotot efter den form du har lagt till automatiskt.
 8. När du har uppnått det önskade resultatet klickar du på Nästa och väljer hur du vill fortsätta:

  • Spara - Spara/Spara som: spara det nya fotot med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera - I läget Snabb/Expert: välj var du vill fortsätta arbeta med fotot, i läget Snabb eller Expert.
  • Dela - Flickr/Twitter: du kan överföra foton med de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.

Guidad redigering: Fartpanorering

Introducerades i Photoshop Elements 15

Du kan använda den guidade redigeringen Fartpanorering till att lägga till rörelse till huvudmotivet i fotot genom att göra bakgrunden oskarp. Gör så här:

 1. Öppna ett foto i Photoshop Elements.

 2. Klicka på Guidad > Roliga redigeringar > Fartpanorering.

 3. Klicka på Snabbmarkering och markera sedan det objekt i fotot som ska se ut som om det rör sig.

  • Lägg till. Lägg till områden i markeringen.
  • Subtrahera. Tar bort områden som ska vara en del av bakgrunden som ska visas med rörelseoskärpa.
  • Penselstorlek. Använd skjutreglaget till att ändra storlek på penseln.
  Guidad redigering: Fartpanorering
  Markera med Snabbmarkering

 4. Klicka på Lägg till rörelseoskärpa för att ge bilden en känsla av rörelse. 

  • Intensitet. Använd skjutreglaget för intensitet för att ändra mängden oskärpa i bilden. 
  • Vinkel. Använd vinkelkontrollen till att ändra riktning för den upplevda rörelsen.
  Lägga till rörelseoskärpa i den guidade redigeringen Fartpanorering
  Effekten Fartpanorering använd med en vinkel på cirka 115 grader.

 5. (Valfritt) Använd penseln Förfina effekt till att finjustera hur mycket rörelseoskärpa som ska användas på fotot. 

 6. När du har uppnått det önskade resultatet klickar du på Nästa och väljer hur du vill fortsätta:

  • Spara - Spara/Spara som: spara det nya fotot med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera - I läget Snabb/Expert: välj var du vill fortsätta arbeta med fotot: i läget Snabb eller Expert.
  • Dela - Flickr/Twitter: publicera bilden online med någon av de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.

Guidad redigering: Zoomexplosion

Guidad redigering: Zoomexplosion

Effekten Zoomexplosion skapar illusionen av rörelse och drar uppmärksamheten till föremålet i mitten av fotot. Den här effekten skapas i allmänhet genom att zooma in på ett föremål när slutaren är öppen.

 1. Använd beskärningsverktyget och beskär bilden så att huvudmotivet är i fokus.

 2. Använd knappen Zoomexplosion för att använda radiell oskärpa på din bild. Den här effekten ger illusionen av rörelse.

 3. Använd knappen Lägg till fokusområde för att lägga till ett område med fokus i bilden. Den här knappen ger ett övertoningsverktyg. Dra övertoningsverktyget på den del av bilden du vill ha i fokus.

  Obs!

  Lägg till fler fokusområden om vill att mer än en del av fotot ska vara i fokus.

 4. Använd Använd vinjettering till att automatisk använda en vinjetteringseffekt. Det hjälper till att förstärka resultatet av den guidade redigeringen.

 5. När du har uppnått det önskade resultatet klickar du på Nästa och väljer hur du vill fortsätta:

  • Spara - Spara/Spara som: spara det nya fotot med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera - I läget Snabb/Expert: välj var du vill fortsätta arbeta med fotot: i läget Snabb eller Expert.
  • Dela - Flickr/Twitter: publicera bilden online med någon av de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy