Naprawianie błędu 506 podczas instalowania aplikacji Creative Cloud w systemie Windows

Informacje o tym, jak usunąć błąd 506 podczas instalowania lub aktualizowania aplikacji Creative Cloud za pomocą programu Adobe Creative Cloud Desktop.

Informacje o błędzie 506

Błąd 506 może wystąpić podczas instalowania lub aktualizowania aplikacji Creative Cloud za pomocą programu Adobe Creative Cloud Desktop. Ten błąd występuje wtedy, gdy w systemie Windows jest wyłączone ładowanie bezpośrednie (pobieranie lokalne) lub nie włączono wymaganych uprawnień. 

--------------------------------- Podsumowanie -------------------------------

Nie udało się zainstalować pakietu UWP Appx 
C:\adobeTemp\ETRDD91.tmp\1\SparklerApp\SparklerApp.appx 
z kodem uwpcode 14 (kod szczegółów błędu systemu Windows = (-2147009281), 
błąd = (error 0x80073CFF: Do instalacji tej aplikacji potrzeba licencji 
dewelopera systemu Windows lub system z włączonym ładowaniem bezpośrednim.)
-------------------------------------------------------------------------------

Jak naprawić błąd 506?

Aby naprawić błąd, wykonaj kolejno następujące rozwiązania. W razie potrzeby przejdź do następnego rozwiązania na liście:

Uwaga:

Użytkownicy z przedsiębiorstw powinni skontaktować się z administratorem przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w ustawieniach systemu operacyjnego.

Funkcja ładowania bezpośredniego (zwana także „pobieraniem lokalnym”) w systemie Windows umożliwia instalowanie aplikacji z innych zaufanych źródeł.

 1. Kliknij pasek wyszukiwania Windows w lewym dolnym rogu pulpitu i wyszukaj frazę Ustawienia dewelopera.

 2. W sekcji Tryb programisty włącz opcję Instaluj aplikacje z dowolnego źródła, w tym ze swobodnych plików.

  Tryb programisty

 3. Spróbuj zainstalować aplikację za pomocą programu Creative Cloud Desktop. 

 1. W polu wyszukiwania Windows wpisz gpedit.msc i naciśnij klawisz Enter.

  gpedit-msc

  Zostanie otwarty Edytor zasad grupy.

 2. W Edytorze zasad grupy przejdź do pozycji Konfiguracja komputera > Szablony administracyjne > Składniki systemu Windows > Wdrażanie pakietów aplikacji.

  app-package-development

 3. W prawym okienku kliknij dwukrotnie pozycję Zezwalaj na instalację wszystkich aplikacji zaufanych.

  allow-trusted-apps

 4. Wybierz opcję Włączone i kliknij przycisk OK.

  allow-apps

 5. Spróbuj zainstalować aplikację za pomocą programu Creative Cloud Desktop.

 1. W polu wyszukiwania systemu Windows wpisz regedit.

  Uwaga:

  Jeśli nie czujesz się pewnie, edytując rejestr, utwórz jego kopię zapasową, wybierając polecenie Plik > Eksportuj; nadaj nazwę kopii zapasowej i zapisz ją w lokalizacji, którą zapamiętasz.

  regedit

 2. Przejdź do klucza HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Appx i zmień wartość AllowAllTrustedApps na 1.

 3. Następnie zainstaluj aplikację za pomocą programu Creative Cloud Desktop. 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?