Przeglądarka nie jest obsługiwana.

Obsługiwane przeglądarki

Aplikacje firmy Adobe używają przeglądarki do wyświetlania niektórych elementów i okien dialogowych. Wystarcza do tego większość nowych przeglądarek. Jeśli wyniki są niespójne lub występują nieoczekiwane zachowania, aktualizuj do jednej z poniższych nowych przeglądarek:

  • Google Chrome (49 lub nowsza)
  • Apple Safari (7 lub nowsza)
  • Firefox (4 lub nowsza)
  • *Internet Explorer 11

Aby sprawdzić, którą masz przeglądarkę lub pobrać inną, zobacz witrynę https://whatbrowser.org/.

Włączanie opcji JavaScript

Niektóre funkcje wymagają włączenia w przeglądarce języka Javascript. Instrukcje na temat włączania języka Javascript znajdują się w witrynie https://www.enable-javascript.com/.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto