Problém

Používateľom Windows 7, ktorí spustia aplikáciu Adobe CC 2019 alebo aplikáciu Adobe Acrobat DC aktualizovanú po októbri 2018, sa môže zobraziť prázdne dialógové okno:

Poznámka:

Tento problém nastane, ak používate počítač s Windows 7 so spusteným Internet Explorer 8.

Prázdne dialógové okno na počítači s Windows 7 a spusteným IE8

Riešenie

Na vyriešenie tohto problému aktualizujte verziu Internet Explorer na svojom počítači.

Stiahnite a nainštalujte aktualizovanú verziu Internet Explorer pre Windows 7 z tohto miesta.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online