Problem: Nie znaleziono punktu wejściowego CreateProcessWithTokenW w ADVAPI32.dll.

Na komputerach z systemem Windows XP i Server 2003 poniższe okno dialogowe wyświetla się po ponownym uruchomieniu komputera lub tuż po uruchomieniu programu Adobe Acrobat lub Adobe Reader.

Rozwiązanie: Zainstaluj nową wersję aplikacji Adobe Acrobat and Reader Updater.

Aby pobrać instalator aplikacji Adobe Acrobat and Reader Updater, kliknij tutaj.

Kliknij dwukrotnie pobrany plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować aplikację Adobe Acrobat and Reader Updater. 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online