Wdrażanie aplikacji Acrobat XI | Usługa Creative Cloud dla zespołów w planie Pojedyncza aplikacja

W niniejszym artykule znajdują się informacje na temat sposobu wdrażania aplikacji Adobe Acrobat w przypadku korzystania z usługi Adobe Creative Cloud dla zespołów w planie Pojedyncza aplikacja. Artykuł dotyczy zarówno aplikacji Acrobat Pro , jak również Acrobat Standard.

Uwaga:

W przypadku posiadania członkowstwa Creative Cloud Wszystkie aplikacje należy użyć aplikacji Creative Cloud Packager do wdrożenia aplikacji Acrobat. Szczegółowe instrukcje znajdują się na tej stronie.

Podsumowanie wdrażania

Uwaga:

Plan Pojedyncza aplikacja programu Acrobat Usługa Creative Cloud dla zespołów (zakupiony w ramach programu VIP) nie jest obecnie obsługiwany/certyfikowany w wirtualnych środowiskach przesyłania strumieniowego, takich jak Citrix XenApp i XenDesktop. Zobacz temat Wdrażanie programu Adobe Acrobat zakupionego w ramach programu Adobe Value Incentive Plan (VIP) w środowisku wirtualnym.

1. Pobierz bity instalatora programu Acrobat 11.0.07

Przed pobraniem programu Acrobat XI upewnij się, że system spełnia odpowiednie wymagania:

 

Windows

Mac

Acrobat XI Pro

Acrobat XI Standard

n.d.

Uwaga:

Instalator ten jest wielojęzyczny. Umożliwia zainstalowanie programu Acrobat w dowolnej wersji językowej obsługiwanej przez program Acrobat Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcji instalacji poniżej.

2. Pobierz przekształcenie CCT (Windows) / instalatora (Mac OS)

Ten plik MST/DMG włącza funkcję pierwszego uruchomienia zoptymalizowaną do usługi Creative Cloud dla zespołów w planie Pojedynczej aplikacji. Wystarczy się zalogować przy użyciu identyfikatora Adobe ID i zacząć korzystać z programu Acrobat.

 

Windows

Mac OS

Acrobat XI Pro

Acrobat XI Std

n.d.

3. (Opcjonalnie, tylko system Windows) Użyj Kreatora dostosowywania Adobe XI

Aby dostosować wdrażanie programu Acrobat, można użyć kreatora dostosowywania Adobe. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji Kreatora dostosowywania Adobe (Windows).

Ważne: Użyj Kreatora dostosowywania Acrobat do załadowania AcrobatCCTWorkflow.mst i dodaj dostosowania tylko w tym pliku MST. Wiadomo o osobnym pliku MST, który powoduje problemy. Uruchom Kreator dostosowywania dla programu Acrobat XI i wykonaj następujące kroki:

  • Wybierz kolejno opcje Plik > Otwórz pakiet i wybierz program Acrobat 11.0 MSI w folderze instalatora programu Acrobat 11.0 — AcroPro.msi.
  • Wybierz kolejno opcje Przekształć > Załaduj przekształcenie i wybierz plik AcrobatCCTWorkflow.mst.
Uwaga:

Program Acrobat jest skonfigurowany w taki sposób, aby automatycznie sprawdzać, czy na serwerach Adobe dostępne są nowe poprawki/aktualizacje. Ustawienie to można zmienić za pomocą kreatora dostosowywania.

4. Zainstaluj program Acrobat 11.0.07 + MST przy użyciu standardowych kroków wdrażania w systemie Windows / Mac OS

4.1 Instalacja programu Acrobat w systemie Windows

Aby zainstalować program Acrobat w systemie Windows, wykonaj poniższe czynności:

  1. Zainstaluj program Acrobat 11.0.07 przy użyciu instalatora łańcuchowego.
  2. Zainstaluj przekształcenie CCT (AcrobatCCTWorkflow.mst dla programu Acrobat Professional lub AcrobatStdCCTWorkflow.mst dla programu Acrobat Standard).

4.1.1 Tryb wiersza polecenia

Nawiguj do folderu programu Acrobat XI w wierszu polecenia i uruchom następujące polecenie:

Przykład składni:

Setup.exe /sl "[LangCode]" /sALL /msi TRANSFORMS=”[TransformPath]”

W powyższym poleceniu:

  • [TransformPath] jest ścieżką bezwzględną do przekształcenia AcrobatCCTWorkflow.mst (lub AcrobatStdCCTWorkflow.mst for Acrobat Standard).
  • [Kod języka] to numeryczny kod języka uruchamiania programu Acrobat w oparciu o następujące dane:

2052=Chiński uproszczony

1028=Chiński tradycyjny

1029=Czeski

1030=Duński

1043=Holenderski (Holandia)

1033=Angielski (Stany Zjednoczone)

1035=Fiński

1036=Francuski (Francja)

1031=Niemiecki (Niemcy)

1038=Węgierski

1040=Włoski (Włochy)

1041=Japoński

1042=Koreański

1044=Norweski (Bokmal)

1045=Polski

1046=Portugalski (Brazylia)

1049=Rosyjski

1051=Słowacki

1060=Słoweński

1034=Hiszpański (tradycyjny)

1053=Szwedzki

1055=Turecki

1058=Ukraiński

1025=Angielski z obsługą jęz. arabskiego

1037=Angielski ze wsparciem dla jęz. hebrajskiego

6156=Francuski (Maroko)

Przykładowo, jeśli w polu [kod języka] wpiszesz „1033”, zostanie uruchomiona angielska wersja językowa programu Acrobat.

4.1.2 Instalacja programu przy użyciu standardowych metod wdrażania

Można również wykonać typowe czynności wdrażania programu Acrobat opisane w Acrobat ETK.   

Poniższy przykład ilustruje sposób wdrożenia programu Acrobat za pomocą SCCM:

Koniecznie skopiuj następujące pliki do folderu plików binarnych instalatora programu Acrobat XI:

  1. Przekształcenie Acrobat CCT — AcrobatCCTWorkflow.mst (lub AcrobatStdCCTWorkflow.mst dla programu Acrobat Standard)

Teraz w tym samym folderze plików binarnych instalatora programu Acrobat XI otwórz plik setup.ini i dodaj następujący wpis w kategorii [Produkt]:

Cmdline=TRANSFORMS=”AcrobatCCTWorkflow.mst”

Zobacz obraz poniżej:

Wpisy w pliku Setup.ini

Użyj jej do wdrożenia programu Acrobat za pomocą SCCM. Wykonaj typowe czynności mające na celu utworzenie pakietu do wdrożenia w menedżerze konfiguracji SCCM. Podaj ścieżkę pliku Setup.exe w Kreatorze tworzenia programu w SCCM.

Kreator tworzenia programu w SCCM

4.1.3 Odinstalowywanie programu Acrobat

Po wdrożeniu programu Acrobat można go odinstalować poprzez wykonanie typowych czynności dezinstalacji pakietów msi. Składnia wiersza polecenia w celu dezinstalacji programu Adobe Acrobat 11.0 wygląda następująco:

Przykład składni:

msiexec.exe /x <ścieżka do pliku msi programu Acrobat> /qn

4.2 Instalacja programu Acrobat Professional w systemie Mac OS

Aby zainstalować program Acrobat w systemie Mac OS, wykonaj następujące czynności:

  1. Zainstaluj pakiet instalatora łańcuchowego programu Acrobat 11.0.07.
  2. Zainstaluj pakiet obiegu pracy CCT – AcrobatCCTWorkflow.pkg.

Instalatory systemu Mac OS są instalatorami typu .pkg, w których po uruchomieniu wyświetlane są niezbędne instrukcje dla użytkownika. Można połączyć trzy instalatory powyżej w jeden instalator (zachowując kolejność powyżej).

Aby wdrożyć pakiet łańcuchowy w systemie Mac OS, można wykonać standardowe czynności wdrażania, takie jak ARD. Więcej informacji można znaleźć na stronie Acrobat ETK.

Aktualizacje programu Acrobat

Aktualizacje aplikacji Acrobat można wdrażać za pomocą standardowych czynności wdrażania stosowanych w organizacji użytkownika. Więcej informacji dotyczących aktualizacji można znaleźć w temacie Informacje o wersji poprawki.

Wdrażanie programu Adobe Acrobat zakupionego w ramach programu Adobe Value Incentive Plan (VIP) w środowisku wirtualnym

Program Adobe Acrobat zakupiony w ramach programu Adobe Value Incentive Plan (VIP) nie jest aktualnie obsługiwany ani certyfikowany w wirtualnych środowiskach przesyłania strumieniowego/sesji, takich jak Citrix XenApp i XenDesktop. W przypadku subskrypcji programu Acrobat w ramach programu VIP użytkownik nie otrzymuje numeru seryjnego w celu uzyskania licencji. Użytkownicy uwierzytelniają do wersji programu Acrobat na komputer i „aktywują” program Acrobat za pomocą identyfikatora Adobe ID. Aby wdrożyć program Acrobat w takich środowiskach, należy zakupić plan programu Acrobat, wraz z którym dostarczany jest numer seryjny.

Program Adobe Acrobat zakupiony w ramach programu VIP można jednak wdrożyć na dedykowanych pulpitach wirtualnych (zwanych również maszynami wirtualnymi). Metoda ta jest podobna do wdrażania na komputerze lokalnym. Użytkownicy mogą zalogować się za pomocą identyfikatora Adobe ID, aby uzyskać dostęp do programu Acrobat.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?