Problem

Po zamknięciu programu Acrobat 10.1.7 lub 11.0.03 w systemie Windows 8 nadal korzysta on z pewnej części zasobów procesora CPU. Plik Acrobat.exe jest nadal wyświetlany na pasku zadań nawet po zamknięciu aplikacji programu Acrobat.

Rozwiązanie

Zastrzeżenie: Ta procedura obejmuje edycję rejestru systemu Firma Adobe nie oferuje pomocy technicznej związanej z edycją rejestru, w którym przechowywane są informacje mające znaczenie do prawidłowej pracy komputera i aplikacji. Pamiętaj, aby przed edycją wykonać kopię zapasową rejestru systemu. (http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/Back-up-the-registry). Więcej informacji o rejestrze można znaleźć w Pomocy systemu Windows.

Po utworzeniu kopii zapasowej rejestru wykonaj następujące czynności:

  1. Uruchom polecenie regedit (naciśnij skrót klawiaturowy „klawisz Windows + R”, aby otworzyć okno dialogowe Uruchom, wpisz regedit i naciśnij klawisz OK).
  2. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Kontrola konta użytkownika, jeśli zostanie wyświetlone pytanie.
  3. Przejdź do klucza: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers]
  4. Pod tym kluczem znajdź wartość, która odpowiada lokalizacji instalacji pliku Acrobat.exe na komputerze. Np. może to być „C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 11.0\Acrobat\Acrobat.exe.”
  5. Usuń tylko tę wartość (dla pliku Acrobat.exe), klikając prawym przyciskiem myszy wartość i wybierając usunięcie.
  6. Uruchom ponownie system (opcjonalnie), a następnie uruchom i zamknij program Acrobat.

Dodatkowe informacje

Problem jest spowodowany niezgodnością programu Acrobat 11.0.03 i Acrobat 10.0.7 z Program Compatibility Assistant w systemie Windows 8.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online