Opis ogólny

Jeśli programy Reader X i Acrobat X są zainstalowane na tym samym urządzeniu lub na urządzeniu znajdują się już starsze wersje programu Acrobat, można wybrać, który program do wyświetlania plików jest programem domyślnym do otwierania plików PDF. Program Acrobat jest bardziej wydajną aplikacją zawierającą wiele funkcji, ale program Reader X ma wbudowany tryb chroniony, który jest bardziej bezpieczny. (Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczeń znajdują się w Podręczniku dotyczącym zabezpieczeń aplikacji.) 

Ta funkcja jest wyłącznie funkcją programu obsługi plików Adobe PDF: Nie umożliwia przełączania na produkty innych firm niż Adobe oraz przełączania z nich i może zmienić obsługę innych formatów obsługiwanych w programie Acrobat lub nie; np. zmienia formaty FDF i XDP, ale nie XFA czy PDX.

Uwaga: W tym dokumencie opisano domyślne zachowanie obserwowane przez użytkowników podczas instalacji i uruchamiania. Informacje dotyczące konfiguracji w przedsiębiorstwie znajdują się w temacie Zasoby administratora i działu informatycznego poniżej.

Dlaczego własność plików PDF jest ważna?

W programie Reader X wprowadzono pojęcie trybu chronionego, który stanowi kompleksowe ograniczenie dla zagrożeń bezpieczeństwa. W programie Acrobat X nie ma takiej możliwości. Uważa się, że program Reader X jest o wiele bezpieczniejszy, a program Acrobat jest o wiele bardziej wydajny. Użytkownicy mają więc uzasadnione powody, aby systematycznie przełączać się między programem Acrobat i Reader. 

W przypadku produktów 9.x dwukrotne kliknięcie pliku PDF powoduje, że każde otwarte wystąpienie produktu ładuje się do pliku niezależnie od wersji lub produktu. Np. jeśli program Reader X jest domyślnym programem do obsługi plików PDF, a program Viewer 9 jest już otwarty, dwukrotne kliknięcie pliku PDF powoduje otwarcie pliku PDF w programie Reader X. Ze względu na to, że programy Acrobat i Reader mogą być teraz uruchomione równocześnie, dwukrotne kliknięcie może spowodować uruchomienie nowego procesu lub dołączenie do uruchomionego procesu w zależności od konfiguracji urządzenia.Ze względów bezpieczeństwa użytkownik musi mieć kontrolę na tym, za pomocą której aplikacji plik PDF jest otwierany; dlatego produkty w wersji X zapewniają użytkownikom możliwość wybrania, który produkt otwiera pliki PDF, nawet jeśli uruchomione jest już inne wystąpienie.

Produkty w wersji X mogą być przełączane pomiędzy dowolnymi typami i wersjami produktu od 9.x i nowszych.

Zachowanie podczas instalacji

Jeśli istniejący produkt zostaje wykryty podczas instalacji, zostaje wyświetlony monit o wybranie domyślnego programu do wyświetlania. W przypadku instalacji programu Reader X domyślnie ustawia się bezpieczniejszy program Reader jako domyślny program do wyświetlania. Niezależnie od wyboru użytkownicy mogą zmienić domyślny program do wyświetlania w dowolnym czasie po instalacji.Zasadniczo instalator preferuje bezpieczniejszy program Reader jako domyślny program do wyświetlania, chyba że właściwość lub wybór użytkownika zastępuje tę decyzję.  

Ustawianie domyślnego programu do wyświetlania plików PDF

 

Konfiguracja po instalacji

Domyślny program do wyświetlania można zmienić w następujący sposób: 

 1. Wybierz polecenia Edycja > Preferencje > Ogólne
 2. W panelu uruchamiania aplikacji wybierz opcję Wybierz domyślny program do obsługi plików PDF. Operacja zmiany domyślnego programu do wyświetlania plików PDF wymaga uprawnień administratora; zatem zachowanie właściwe dla systemu operacyjnego jest następujące:

  • Windows XP: Jeśli użytkownik ma uprawnienia administratora, wtedy zostaje włączona opcja Wybierz domyślny program do obsługi plików PDF, jeśli nie, zostaje wyłączony przycisk.
  • Windows 7 i Vista: Kontrola konta użytkownika musi być włączona dla użytkowników, którzy nie mają uprawnień administracyjnych. Jeśli jest wyłączona, wyłączona jest opcja Wybierz domyślny program do obsługi plików PDF. Jeśli jest włączona, a użytkownik nie zalogował się jako administrator, po kliknięciu przycisku zostaje wyświetlony monit o zalogowanie się jako administrator.
 3. Wybierz aplikację z listy rozwijanej. Bieżąca domyślna jest wyświetlana na górze listy.

 4. Kliknij przycisk Zainstaluj.

 5. Uruchom ponownie przeglądarkę, jeśli jest otwarta.
 
Preferencje domyślnego programu do wyświetlania plików PDF

 

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego opcja Wybierz domyślny program do obsługi plików PDF jest wyłączona?

Przycisk może być wyłączony z dwóch powodów:

 • Nie masz uprawnień administratora na urządzeniu z systemem XP.
 • Kontrola konta użytkownika jest wyłączona na urządzeniach z systemem Windows 7 i Vista dla użytkowników, którzy nie mają uprawnień administratora.
 • Przycisk jest wyłączony w środowiskach Citrix.

Dlaczego opcja Wyświetl przeglądarkę w pliku PDF jest wyłączona w opcjach Edytuj > Preferencje > Internet?

Jako program domyślny wybrano inny program do wyświetlania. Np. preferencja programu Reader jest wyszarzona, jeśli plik Acrobat.exe jest domyślnym programem do obsługi.

Czy mogę przełączyć się na produkt Acrobat 8.x i z niego?

Nie. W polu Wybierz produkt firmy Adobe znajduje się tylko lista produktów 9.x i nowszych.

Na jakie operacje ma to wpływ?

 • Operacje powłoki (dwukrotne kliknięcie pliku PDF lub uruchomienie pliku PDF z wiadomości e-mail
 • Generowanie miniaturek PDF
 • Ikony PDF
 • Program do obsługi podglądu plików PDF
 • Arkusz właściwości plików PDF
 • Wyświetlanie plików PDF w przeglądarce
 • iFilter PDF do wyszukiwania

Zasoby administratora i działu informatycznego

Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji znajdują się w następujących dokumentach dostępnych w Bibliotece przedsiębiorstwa dla produktów z rodziny Acrobat

 • Pomoc Kreatora dostosowywania: Administratorzy mogą ustawić instalatora w taki sposób, aby wybierał domyślny program do wyświetlania plików PDF przed wdrożeniami dla przedsiębiorstw.
 • Administrator's Information Manager (AIM): Aplikacja AIR zawierająca materiały referencyjne preferencji (bazę danych konfigurowalnego rejestru i ustawień plist).
 • Podręcznik zabezpieczeń aplikacji: Zawiera szczegółowe informacje dotyczące trybu chronionego w programie Reader.

Blokowanie funkcji

Domyślnie użytkownicy mogą wybrać domyślny program do obsługi za pomocą interfejsu użytkownika. Jednak administratorzy mogą zablokować funkcję przy użyciu HKLM\SOFTWARE\Policies\Adobe\<product>\<version>\FeatureLockDown\bDisablePDFHandlerSwitching. Gdy opcja bDisablePDFHandlerSwitching zostaje ustawiona na wartość 1, interfejs użytkownika zostaje wyłączony i użytkownicy nie mogą zmienić domyślnego programu do obsługi.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online