Wyszukiwanie iFilter w plikach PDF przestaje działać w 64-bitowej wersji systemu Windows 8

Wyszukiwanie iFilter PDF przestało działać w 64-bitowej wersji systemu Windows 8

System Windows 8 w wersji 64-bitowej zapewnia natywną obsługę funkcji PDF iFilter, która umożliwia indeksowanie plików PDF i wyszukiwanie w nich konkretnego tekstu. Instalacja programu Acrobat lub Reader 11.0 powoduje wyłączenie tej funkcji. Wpis do rejestru odpowiadający za macierzysty mechanizm iFilter systemu Windows 8 zostaje wówczas zastąpiony wpisem rejestru dla produktu.

Rozwiązanie

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wykonaj aktualizację do wersji Acrobat/Reader 11.0.4 lub nowszej. W wersji 11.0.4 problem został rozwiązany.
 • Mechanizm Plik PDF iFilter 9 nie jest obsługiwany w systemie Windows 8. Wykonaj tutaj uaktualnienie do mechanizmu PDF iFilter 11.

Jeśli nie można zaktualizować programu Acrobat/Reader albo mechanizmu PDF iFilter, wykonaj przedstawione obejście problemu.

Sposób obejścia problemu: Przywróć macierzysty wpis do rejestru systemu Windows 8:

 1. Przejdź do klucza HKEY_CLASSES_ROOT\.pdf\PersistentHandler. Jeśli klucz nie istnieje, utwórz go.

 2. Sprawdź, czy jego wartość wynosi 1AA9BF05-9A97-48c1-BA28-D9DCE795E93C. Jeśli instalacja programu Acrobat lub Reader zastąpiła ten klucz wpisem F6594A6D-D57F-4EFD-B2C3-DCD9779E382E, przywróć go do pierwotnej wartości.

 3. Jeśli instalowano mechanizmy PDF iFilter innych firm, zainstaluj je ponownie.

 4. Uruchom ponownie usługę wyszukiwania systemu Windows:

  1. Przejdź do opcji Menedżer zadań > Usługi.
  2. Znajdź pozycję WSearch.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Uruchom ponownie.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto