Często występujące problemy z drukiem dwustronnym

W programach Adobe Reader i Acrobat 10.1.2 domyślnie drukowanie odbywa się na obu stronach kartki (tryb druku dwustronnego). Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z tym domyślnym ustawieniem.Wynikają one głównie z faktu, że drukarki nie umożliwiają automatycznego wydruku na obu stronach. W tych drukarkach konieczne jest ponowne włożenie papieru, aby drukować na drugiej stronie. Typowe objawy to:

 • Kontrolka drukarki miga po otrzymaniu zadania, ale nic nie zostaje wydrukowane.
 • Drukarka wyświetla monit o załadowanie papieru mimo tego, że w podajniku znajduje się papier. (Konieczne jest ponowne włożenie wydrukowanych kartek).
 • Drukarka drukuje tylko strony parzyste lub nieparzyste. (Konieczne jest ponowne włożenie wydrukowanych kartek).

Program Reader 10.1.2 przestaje działać: jeśli program Reader przestaje działać lub odpowiadać podczas drukowania, zapoznaj się z tematem Nie można wydrukować pliku PDF | Reader 10.1.2.

Rozwiązanie 1: Aktualizacja do wersji Acrobat/Reader 10.1.3

Problem został rozwiązany w bezpłatnej aktualizacji 10.1.3 do programu Reader lub Acrobat X. Możesz zainstalować aktualizację automatycznie z poziomu programu Reader lub Acrobat.

 1. Uruchom program Reader lub Acrobat.

 2. Wybierz kolejno opcje Pomoc > Sprawdź aktualizacje.

  Wybierz kolejno opcje Pomoc > Sprawdź aktualizacje

  Program Reader lub Acrobat automatycznie instaluje aktualizację.

Jeśli wolisz, możesz pobrać i zainstalować aktualizację samodzielnie. Kliknij odpowiednie łącze poniżej i znajdź aktualizację 10.1.3, którą chcesz zainstalować.

Rozwiązanie 2: Wyłączenie druku dwustronnego (nie jest konieczne w przypadku aktualizacji do wersji 10.1.3)

Istnieje możliwość wyłączenia druku dwustronnego.

 1. Otwórz plik PDF, który chcesz wydrukować.  
 2. Kliknij ikonę Drukuj, aby otworzyć okno dialogowe Drukuj.
 3. Kliknij opcję Rozmiar, a następnie anuluj zaznaczenie opcji Drukuj na obu stronach kartki.
Rozwiązanie 3: Dla administratorów (niewymagane w przypadku aktualizacji do wersji Acrobat/Reader 10.1.3)

Następujący klucz zostaje automatycznie wygenerowany, gdy użytkownik próbuje drukować na drukarce obsługującej druk dwustronny, a następnie zamknie program Reader lub Acrobat 10.1.2.

Ustawienie rejestru systemu Windows

HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe[Acrobat Reader OR Adobe Acrobat]\10.0\AVGeneral] 

"iDuplexMode"=dword:00000001 

1 = Simplex (no duplex) 
2 = Duplex with Long edge 
3 = Duplex with Short edge 

NOTE: 0 (or key does not exist) = Duplex with Long edge

Ustawienie pliku preferencji na komputerze Mac

Reader: [user]/Library/preferences/com.adobe.Reader.plist
Acrobat: [user]/Library/preferences/com.adobe.Acrobat.Pro.plist

The name of the key is "DuplexMode" under "AVGeneral" and it has the datatype Number.
Set this value to "1", for Simplex.

1 = Simplex (no duplex) 
2 = Duplex with Long edge 
3 = Duplex with Short edge 

NOTE: 0 (or key does not exist) = Duplex with Long edge

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online