Problem

Podczas tworzenia pliku PDF w aplikacji pakietu Microsoft Office 2007 przy użyciu opcji Acrobat > Utwórz plik PDF moduł PDFMaker zamyka się bez komunikatu i plik PDF nie jest tworzony lub moduł PDFMaker zwraca błąd „Wystąpił nieoczekiwany błąd. Moduł PDFMaker nie może utworzyć pliku Adobe PDF”.

Czasem podczas próby utworzenia pliku PDF z kilku plików programu Word w programie Acrobat wyświetlany jest błąd „Pomijanie pliku”.

Rozwiązanie

Zastosuj jedno lub kilka z następujących rozwiązań:

Rozwiązanie 1: Sprawdź, czy moduł PDFMaker jest prawidłowo zainstalowany w aplikacjach pakietu Microsoft Office 2007.

W przypadku próby utworzenia pliku PDF w programie Acrobat przy użyciu dokumentów pakietu Microsoft Office upewnij się, że moduł PDFMaker jest prawidłowo zainstalowany w aplikacji pakietu Office. Zapoznaj się z informacjami w temacie „Moduł PDFMaker jest niedostępny w aplikacji pakietu Microsoft Office 2007 po zainstalowaniu programu Acrobat 8.1” (notatka TechNote kb401734), aby dowiedzieć się, jak włączyć moduł PDFMaker.

Rozwiązanie 2: Sprawdź, czy dane personalizacyjne w pakiecie Microsoft Office są wypełnione.

Aby wprowadzić dane personalizacyjne w programach Microsoft:

 1. Uruchom aplikację pakietu Microsoft Office.
 2. Kliknij przycisk Office w lewym górnym rogu okna aplikacji.
 3. Kliknij przycisk Opcje [nazwa aplikacji].
 4. W części Popularne w obszarze Personalizuj swoją kopię Microsoft Office wprowadź swoją nazwę użytkownika i inicjały.
 5. Zamknij aplikację.
 6. Otwórz dokument pakietu Office i kontynuuj tworzenie pliku PDF.

Rozwiązanie 3: Utwórz plik PDF, korzystając z opcji Szybkie i proste tworzenie pliku PDF (tylko Word 2007).

Aby utworzyć plik PDF, korzystając z opcji Szybkie i proste tworzenie pliku PDF:

 1. W programie Word 2007 kliknij kartę Acrobat.
 2. Kliknij opcję Preferencje i wybierz opcję Szybkie i proste tworzenie pliku PDF, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Kliknij przycisk Utwórz plik PDF.

  Uwaga: zamiast ustawiać tę opcję w obszarze Preferencje, możesz wybrać Szybkie i proste tworzenie z okna dialogowego Zapisz jako Adobe PDF, jeśli to ustawienie ma być stosowane tylko dla bieżącej konwersji.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online