Zachowanie instalacji poprzednich wersji w przypadku instalacji aplikacji CC 2015

Problem: Instalacja aplikacji CC 2015 powoduje domyślnie odinstalowanie aplikacji CC 2014

Domyślnie w przypadku instalacji aplikacji CC 2015 przy użyciu aplikacji klasycznej Creative Cloud, nastąpi odinstalowanie poprzednich wersji tej aplikacji. W przypadku instalacji domyślnej zostaje zachowana tylko najnowsza wersja. Np. instalacja programu After Effects CC 2015 (13.5) przy użyciu aplikacji klasycznej Creative Cloud powoduje odinstalowanie programu After Effects CC 2014 (13.2) i After Effects CC (12.2).

Rozwiązanie: W aplikacji klasycznej Creative Cloud usuń zaznaczenie opcji Usuń stare wersje

Aby zachować poprzednie wersje podczas instalacji wersji CC 2015, usuń zaznaczenie opcji Usuń stare wersje w sekcji Opcje zaawansowane interfejsu aktualizatora. Zobacz tę stronę, aby poznać inne szczegóły dotyczące instalacji.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ponownej instalacji poprzednich wersji, zobacz temat Pobieranie i instalacja aplikacji Creative Cloud.

Oto niektóre powody, dla których warto rozważyć zachowanie poprzedniej wersji:

Zgodność wtyczki:

Ze względu na to, że program After Effects CC 2015 (13.5) jest wynikiem gruntownej zmiany architektury aplikacji, większość wtyczek wymaga aktualizacji, aby działać z nową wersją. Jeśli potrzebujesz wtyczki, która nie została jeszcze zaktualizowana, użyj poprzedniej wersji programu After Effects. Używaj tej wersji, dopóki nie będzie dostępna zaktualizowana wersja wtyczki. Aby poznać więcej szczegółów na temat zgodności wtyczki, zobacz tę stronę.

Współpracownicy lub klienci, którzy nie dokonali jeszcze uaktualnienia:

Ze względu na to, że można zapisywać projekty o jeden główny numer wersji programu After Effects wstecz, można nadal pracować z najnowszą wersją podczas pracy kreatywnej. Następnie zapisać w wersji starszej, jeśli pojawi się taka potrzeba. Nie ma potrzeby zapisywania wstecz, aby przechodzić między wersją After Effects CC 2015 (13.5) a After Effects CC 2014 (13.2) — format pliku projektu pozostaje niezmieniony, a główny numer wersji pozostaje ten sam. Aby poznać szczegóły dotyczące zapisywania wstecz w programie After Effects, zobacz tę stronę.

Wymaga funkcji niedostępnych w tej wersji:

W przypadku każdej nowej wersji firma Adobe korzysta z okazji, aby wyeliminować funkcje, które nie okazały się zbyt przydatne. Ponadto, jak w przypadku programu After Effects CC 2015 (13.5) firma Adobe usuwa funkcje ze względu na rozległą zmianę architektury. Nawet jeśli potrzebujesz funkcji, która nie jest dostępna w wersji After Effects CC 2015 (13.5), wykonuj większość pracy kreatywnej w wersji After Effects CC 2015 (13.5). Po zakończeniu tej części pracy otwórz ten sam projekt w wersji After Effects CC 2014 (13.2), aby pracować nad częścią wymagającą usuniętej funkcji. Aby poznać szczegóły funkcji niedostępnych w wersji After Effects CC 2015 (13.5), zobacz tę stronę.

Więcej zasobów tego rodzaju

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto