Błąd 503 podczas instalowania aplikacji Creative Cloud w systemie Windows

Dowiedz się, co zrobić, gdy podczas instalacji aplikacji komputerowej Creative Cloud otrzymasz kod błędu 503.

Szczegóły bledu

Podczas instalowania lub aktualizowania aplikacji Creative Cloud za pomocą aplikacji Adobe Creative Cloud na komputer wyświetlany jest kod błędu 503. Komunikat o błędzie może być następujący:

------------------------------- Podsumowanie --------------------------------

Nie można zainstalować C:\adobeTemp\ETRD17C.tmp\1\SparklerApp\SparklerApp.appx
z kodem uwpcode 1 (kod szczegółów błędu systemu Windows = (-2147009285), 
błąd = (Wdrożenie pakietu Microsoft.VCLibs.140.00.
UWPDesktop_14.0.25426.0_x64__8wekyb3d8bbwe zostało zablokowane 
ponieważ dostarczony pakiet ma tę samą tożsamość, co 
pakiet już zainstalowany, ale jego zawartość jest inna.
Uzupełnij numer wersji instalowanego pakietu 
lub usuń stary pakiet dla każdego użytkownika w systemie przed 
instalacją tego pakietu).
-------------------------------------------------------------------------

Problem

Błąd występuje, ponieważ pakiet instalacji lub środowisko uruchomieniowe platformy UWP, które próbuje zainstalować aplikacja Creative Cloud na komputer, nie jest bitowo identyczna z już zainstalowanym pakietem.

Rozwiązania

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

Aby zresetować sklep Microsoft Store, wykonaj następujące kroki:

 1. Wpisz cmd w polu wyszukiwania systemu Windows, by otworzyć okno wiersza polecenia.

 2. W oknie Wiersza polecenia, wpisz wsreset.exe i naciśnij klawisz Enter.

 3. Poczekaj na uruchomienie sklepu Microsoft Store.

 4. Spróbuj zainstalować aplikację z aplikacji Creative Cloud na komputer.

Aby zaktualizować sklep Microsoft Store, wykonaj następujące kroki:

 1. Wpisz Microsoft Store w polu wyszukiwania Windows.

 2. Wybierz ikonę menu z trzema poziomymi kreskami w prawym górnym rogu.

 3. Wybierz opcję Pobieranie i aktualizacje.

 4. Kliknij opcję Pobierz aktualizacje w prawym górnym rogu. Kliknięcie tego przycisku aktualizuje sklep Microsoft Store wraz z innymi zainstalowanymi aplikacjami.

 5. Następnie zainstaluj aplikację z aplikacji Creative Cloud na komputer.

 1. Zainstaluj aplikację Windows 3D Viewer ze sklepu MS Store (bezpłatna aplikacja UWP).

 2. Następnie zainstaluj aplikację z aplikacji Creative Cloud na komputer.

 1.  Wpisz Powershell w polu wyszukiwania systemu Windows.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik na Windows PowerShell w wynikach i wybierz opcję Uruchom jako administrator.

 3. Monit kontroli konta użytkownika prosi o zgodę. Kliknij przycisk Tak.

 4. Wpisz następujące polecenie w środowisku Powershell:

  Remove-AppxPackage -Package Microsoft.VCLibs.140.00. UWPDesktop_14.0.25426.0_x64__8wekyb3d8bbwe -AllUsers

   Pamiętaj, aby użyć nazwy pakietu określonej w sekcji podsumowania dziennika błędów.

 5. Naciśnij klawisz Enter.

Po dezinstalacji pakietu dla każdego użytkownika w systemie można rozpocząć nową instalację.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto