Kupione aplikacje można znaleźć za pomocą programu Creative Cloud Desktop. Jeśli pobrano już dowolną aplikację Creative Cloud to wraz z nią powinien zostać automatycznie pobrany i zainstalowany program Creative Cloud Desktop.

Jak znaleźć program Creative Cloud Desktop

Aby odszukać program Creative Cloud Desktop, kliknij ikonę Creative Cloud na pasku zadań (Windows) lub w menu Apple (Mac OS).

Można także użyć funkcji wyszukiwania na komputerze, aby zlokalizować program Creative Cloud Desktop.

Jeśli nie możesz znaleźć na komputerze programu Creative Cloud Desktop, tu znajdziesz instrukcje jego pobierania.

Instalowanie aplikacji

 1. Otwórz program Creative Cloud Desktop. Jeśli logowanie nie nastąpiło automatycznie, zaloguj się, podając swój identyfikator Adobe ID i hasło.

 2. Przejdź do sekcji Apps (Aplikacje) w programie Creative Cloud Desktop.

  W sekcji Zainstalowane są widoczne wszystkie aplikacje Creative Cloud, które już znajdują się na komputerze.

  Jeśli potrzebnej aplikacji jeszcze tam nie ma, przewiń w dół do sekcji Znajdź dodatkowe aplikacje, aby ją odszukać. W zależności od tego, czy aplikacja została kupiona, czy też stanowi bezpłatną wersję próbną, na przycisku może być napis Zainstaluj lub Wypróbuj.

 3. Kliknij przycisk obok aplikacji, którą chcesz zainstalować. Rozpocznie się instalacja. Po zainstalowaniu aplikacja będzie widoczna w sekcji Zainstalowane.

 4. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Wypróbuj lub Otwórz, aby uruchomić aplikację.

Instalowanie poprzednich wersji

 1. Otwórz program Adobe Creative Cloud Desktop na komputerze. Jeśli logowanie nie nastąpiło automatycznie, zaloguj się, podając swój identyfikator Adobe ID i hasło.

 2. W sekcji Znajdź dodatkowe aplikacje kliknij opcję Wszystkie, a potem wybierz pozycję Wyświetl poprzednie wersje.

 3. Przewiń do aplikacji, którą chcesz pobrać, a następnie kliknij menu Zainstaluj. Wybierz jedną z dostępnych wersji do zainstalowania.

  Uwaga:

  Podczas instalowania nowych aplikacji Creative Cloud poprzednie wersje tych aplikacji zainstalowane na komputerze są usuwane. Jeśli chcesz zachować te poprzednie wersje, kliknij pozycję Opcje zaawansowane i usuń zaznaczenie z pola wyboru Usuń stare wersje w oknie dialogowym Potwierdzenie aktualizacji.

  Poprzednie wersje produktu nie zastępują istniejących wersji. Na tym samym komputerze można mieć jednocześnie dwie wersje tego samego produktu

Sprawdzanie dostępności aktualizacji

Aplikacja Adobe Creative Cloud Desktop powiadamia użytkownika, gdy pojawią się aktualizacje do zainstalowanych aplikacji. Można również ręcznie wyszukać aktualizacje, wykonując następującą procedurę:

 1. Otwórz aplikację Creative Cloud Desktop i kliknij ikonę kółka zębatego w prawym górnym rogu.

 2. Wybierz opcję Sprawdź aktualizacje z rozwijanego menu. Można również odświeżyć aplikację Creative Cloud Desktop i sprawdzić dostępność aktualizacji, naciskając klawisze Ctrl+Alt+R (Windows) lub Command+Option+R (Mac OS).

 3. Panel Apps zostanie uaktualniony i będzie pokazywać wszystkie dostępne aktualizacje.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online