Procedura szybkiego odszukiwania numeru seryjnego w celu reinstalacji lub aktualizacji produktu.

Jeśli aplikacja Creative Cloud prosi o numer seryjny

Aplikacje Creative Cloud nie wymagają numerów seryjnych. Jeśli podczas uruchamiania aplikacji Creative Cloud pojawi się prośba o podanie numeru seryjnego, jest to błąd. Informacje o usuwaniu tego błędu podano w artykule Aplikacja Creative Cloud prosi o numer seryjny.

Jeśli produkt został kupiony w serwisie Adobe.com albo zarejestrowany

Jeśli produkt został kupiony w serwisie Adobe.com albo zarejestrowany, to można łatwo znaleźć jego numer seryjny. Adobe zapamiętuje dla Ciebie te informacje.

Aby wyświetlić listę swoich zarejestrowanych produktów i ich numerów seryjnych, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz stronę konta Adobe ID i zaloguj się, podając identyfikator Adobe ID oraz hasło.

  Identyfikatorem Adobe ID jest niepowtarzalny adres e-mail użyty przy pierwszym zainicjowaniu subskrypcji albo zakupie aplikacji lub usługi Adobe. Jeśli Twoje konto Adobe ID zostało utworzone na podstawie konta społecznościowego (Facebook lub Google), to identyfikatorem Adobe ID jest adres e-mail powiązany z tym kontem społecznościowym. Więcej informacji: Zarządzanie kontem Adobe ID.

 2. Na pasku nawigacyjnym na górze strony Zarządzanie kontem wybierz opcję Plany i produkty.

 3. W sekcji Historia zamówień wybierz opcję Wyświetl swoje zamówienia.

  view-your-orders
 4. W sekcji Historia zamówień wybierz odpowiedni numer zamówienia. 

  W sekcji Historia zamówień wybierz odpowiedni numer zamówienia
 5. Na ekranie Numer zamówienia wybierz opcję Wyświetl wszystkie zasoby do pobrania lub Pobieranie i numery seryjne.

  order-details
 6. Odszukaj numer seryjny na liście plików do pobrania. 

  view-serial-number

Jeśli masz opakowanie produktu lub kod realizacji od sprzedawcy

Jeśli masz opakowanie produktu albo kod realizacji otrzymany od sprzedawcy, skorzystaj z poniższej tabeli, aby odszukać swój numer seryjny.

Sposób zakupu produktu

Lokalizacja kodu lub numeru seryjnego

Karta przedpłacona, produkt w pudełku, zakup u sprzedawcy (resellera)

Przeczytaj następującą sekcję: Karta przedpłacona, produkt w pudełku, zakup u sprzedawcy (resellera).

Produkt w wersji dla uczniów i nauczycieli

Zobacz Numery seryjne, kody realizacji i kody produktu | Edycje dla uczniów i nauczycieli.

Zakup w ramach licencji zbiorczej (Volume Licensing)

Numer seryjny można znaleźć w serwisie Licencjonowanie firmy Adobe.

W ramach pakietu Creative Suite 6 (produkty CS6)

Do instalowania i uruchamiania aplikacji Creative Suite 6 nie są potrzebne numery seryjne. Po prostu otwórz stronę internetową swojego konta Adobe i zaloguj się, podając identyfikator Adobe ID oraz hasło.

Jeśli masz kod realizacji, przejdź do sekcji Realizowanie kodu uprawniającego do produktu. Zaloguj się, podając identyfikator Adobe ID oraz hasło, wprowadź kod realizacji i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, a następnie zainstaluj produkt.

Jeśli instalujesz z płyty, podaj identyfikator Adobe ID, gdy program instalacyjny o to poprosi. Jeśli instalacja została rozpoczęta przed zrealizowaniem kodu, anuluj ją, zrealizuj kod, a następnie zacznij instalację ponownie.

 

ColdFusion Server, Flash Communication Server, JRun

Przeczytaj następującą sekcję: ColdFusion Server, Flash Communication Server, JRun.

Karta przedpłacona, produkt w pudełku, zakup u sprzedawcy (resellera)

Jeśli produkt został kupiony w ramach karty przedpłaconej lub od sprzedawcy (resellera) albo jest to produkt pudełkowy, procedura lokalizowania numeru seryjnego wygląda następująco.

Forma zakupu   Lokalizacja kodu lub numeru seryjnego
Karta przedpłacona

Kod realizacji znajduje się pod zdrapką z tyłu karty.

Szczegółowe instrukcje: Pomoc dotycząca kodów realizacji.

Produkt w pudełku

(starsze produkty)

W przypadku starszych produktów kod może się znajdować na kopercie płyty (numer seryjny), na wkładce (kod realizacji) albo na pudełku (numer seryjny).

Jeśli masz kartę z kodem realizacji, zobacz Pomoc dotycząca kodów realizacji.

Zakup u sprzedawcy potwierdzony wiadomością e-mail

Kod realizacji lub numer seryjny został podany w wiadomości e-mail.

Jeśli masz kod realizacji, zobacz Pomoc dotycząca kodów realizacji.

ColdFusion Server, Flash Communication Server, JRun

Produkt

Gdzie mogę znaleźć numer seryjny?

ColdFusion Server MX oraz ColdFusion Server 5.0

1. Otwórz ekran ColdFusion Administrator.
2. Kliknij opcję Version Info (Informacje o wersji) na niebieskim pasku na górze ekranu, aby wyświetlić numer seryjny. Jeśli numer seryjny nie jest widoczny, to korzystasz z wersji próbnej oprogramowania.

ColdFusion Server 4.5

1. Odszukaj pasek narzędzi CF Admin po lewej stronie. 
2. W sekcji Server (Serwer) kliknij opcję Version Info (Informacje o wersji), aby wyświetlić numer seryjny.

ColdFusion Server 4.01 i wcześniejsze wersje

1. Wybierz polecenie Start > Uruchom. Wpisz regedit i kliknij przycisk OK.
2. Otwórz rejestr na kluczu HKEY_local_machineSoftwareAllaireColdFusionCurrentVersion.
3. Zapisz numer seryjny wyświetlony z prawej strony.

ColdFusion Studio 4.5 i wcześniejsze wersje

1. Wybierz opcje Help > About > Version Info (Pomoc > Opis > Informacje o wersji).
2. Zapisz numer seryjny wyświetlony w lewym dolnym rogu okna dialogowego.

Flash Communication Server

1. Uruchom konsolę administracyjną i zaloguj się.
2. Kliknij zakładkę License (Licencja) i zapisz numer seryjny wyświetlony w polu Server Licenses (Licencje serwerów).

JRun 4.0 i 3.0

1. Uruchom narzędzie JRun Management Control (JMC).
2. Kliknij opcję Serial Number (Numer seryjny).

JRun 2.3.3

1. Otwórz narzędzie JRun Administrator.
2. Kliknij zakładkę Licenses (Licencje). 

Nieprawidłowy lub odwołany numer seryjny

Jeśli podczas próby instalacji pakietu Creative Suite 6 pojawił się komunikat informujący, że podany numer seryjny został odwołany lub jest nieprawidłowy, oznacza to, że próbujesz użyć numeru seryjnego zablokowanego przez Adobe. Firma Adobe blokuje numery seryjne, które nie zostały przez nią wydane lub które są używane niezgodnie z prawem przez nieuczciwych sprzedawców do oferowania nielegalnego oprogramowania. Niestety fakt, że numer seryjny został zablokowany z tej przyczyny, może wyjść na jaw dopiero przy próbie ponownej aktywacji lub instalacji oprogramowania Adobe.

Więcej informacji i sposoby rozwiązania tego problemu podano na tej stronie.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online