Na ilu komputerach mogę zainstalować, aktywować oraz używać aplikacji Creative Cloud?

Zainstaluj

Aplikacje Creative Cloud można zainstalować na wielu komputerach, niezależnie od systemu operacyjnego.

Uaktywnij

Aplikacje Creative Cloud można aktywować na maksymalnie dwóch komputerach. 

Użyj

Programu można używać na jednym komputerze jednocześnie. 

Więcej informacji można uzyskać w sekcji dot. warunków użytkowania

Creative Cloud - liczba komputerów
Zainstaluj: na jednym lub wielu komputerach lub urządzeniach. Aktywuj: na maksymalnie dwóch komputerach lub urządzeniach. Użyj: na jednym komputerze jednocześnie

Aktywowano aplikacje Creative Cloud na dwóch komputerach. W jaki sposób aktywować aplikacje na innym komputerze?

Subskrypcja indywidualna na aplikacje Creative Cloud umożliwia aktywację na maksymalnie dwóch komputerach jednocześnie. Aby aktywować aplikacje Creative Cloud na innym komputerze:

  1. Wyloguj się, aby dezaktywować Creative Cloud na jednym z dwóch komputerów.
  2. Zaloguj się, aby aktywować Creative Cloud na nowym komputerze.

Te kroki przedstawiono w następnych sekcjach.

Wyloguj się, aby dezaktywować Creative Cloud na jednym z dwóch komputerów.

Aplikacje Creative Cloud można dezaktywować na komputerze w następujący sposób:

  • Wyloguj się z aplikacji Creative Cloud na komputerlub jakiejkolwiek innej aplikacji Creative Cloud.Aby dowiedzieć się, jak się wylogować, zapoznaj się z tematemWylogowywanie z usługi Creative Cloud.
  • Wyloguj się z aplikacji Creative Cloud, dezaktywując urządzenie na stronie konta w witrynie adobe.com. Jest to wygodna opcja, jeśli nie można uzyskać dostępu do poprzedniego komputera lub urządzenia.
    Więcej informacji o dezaktywacji urządzenia z poziomu strony konta zawarto w sekcji Wyloguj się ze strony „Moje konto”.

Zaloguj się, aby aktywować Creative Cloud na nowym komputerze.

Najpierw pobierz i zainstaluj aplikację Creative Cloud na nowym komputerze zgodnie z instrukcją podaną w kolejnej sekcji. Następnie zaloguj się w usłudze Creative Cloud na tym komputerze.

Więcej informacji na temat logowania w usłudze Creative Cloud zawarto w sekcji Logowanie w usłudze Creative Cloud.

W jaki sposób zainstalować i używać aplikacji Creative Cloud na nowym komputerze?

Więcej informacji dotyczących instalacji i użytkowania aplikacji Creative Cloud na nowym komputerze można uzyskać w sekcji W jaki sposób zainstalować i używać aplikacji Creative Cloud na nowym komputerze?

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online