Pojedyncza licencja na usługę Creative Cloud pozwala zainstalować aplikacje na więcej niż jednym komputerze oraz aktywować je (i zalogować się) na dwóch, ale korzystać z nich tylko na jednym komputerze naraz.
Creative Cloud - liczba komputerów
Zainstaluj: na jednym lub wielu komputerach lub urządzeniach. Aktywuj: na maksymalnie dwóch komputerach lub urządzeniach. Użyj: na jednym komputerze jednocześnie

Zainstaluj

Aplikacje Creative Cloud można zainstalować na wielu komputerach, niezależnie od systemu operacyjnego.

Uaktywnij

Aplikacje Creative Cloud można aktywować na maksymalnie dwóch komputerach. 

Użyj

Programu można używać na jednym komputerze jednocześnie. 

Więcej informacji można uzyskać w sekcji dot. warunków użytkowania

Pobieranie i instalacja aplikacji na nowym komputerze

Więcej informacji dotyczących instalacji i użytkowania aplikacji Creative Cloud na nowym komputerze można uzyskać w sekcji W jaki sposób zainstalować aplikację Creative Cloud i używać jej na nowym komputerze? 

Aktywacja aplikacji na innym komputerze

Subskrypcja indywidualna na aplikacje Creative Cloud umożliwia aktywację na maksymalnie dwóch komputerach jednocześnie. Więcej informacji można znaleźć w artykule Aktywacja i dezaktywacja aplikacji Adobe Creative Cloud.

Aktywacja aplikacji, jeśli aktywowano je już na dwóch komputerach

Jeśli aktywowano już subskrypcję Creative Cloud na dwóch komputerach, należy ją najpierw dezaktywować na jednym z systemów.

  1. Wyloguj się, aby dezaktywować aplikację Creative Cloud na jednym z dwóch komputerów.
  2. Zaloguj się, aby aktywować aplikację Creative Cloud na nowym komputerze.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Aktywacja i dezaktywacja aplikacji Adobe Creative Cloud.

Dezaktywuj aplikacje, jeśli komputer jest niedostępny

Nie masz dostępu do poprzednio używanego komputera, możesz dezaktywować aplikację ze strony konta. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Dezaktywuj ze strony Adobe.com” artykułu Aktywacja i dezaktywacja aplikacji Adobe Creative Cloud.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online