Om FXG

Når du opretter struktureret grafik i Illustrator til brug i Adobe Flex®, kan du gemme den i FXG-format. FXG er et grafisk filformat, der er baseret på et undersæt af MXML, som er det XML-baserede programmeringssprog, der bruges af FLEX-strukturen. Du kan bruge FXG-filer i programmer som f.eks. Adobe Flash Builder/Adobe Flash Catalyst til udvikling af avancerede webprogrammer og -faciliteter. Når du gemmer som FXG, skal billederne være under 16,777,216 pixel i alt og mindre end 8192 pixel i bredde eller højde.

Du kan finde flere oplysninger om brug af disse formater på Adobe Flex-webstedet her: www.adobe.com/products/flex.

Du kan direkte importere både Illustrator- (.ai) og FXG-dokumenter (.fxg) i Flash Catalyst. Hvis du vil importere specifikt Flash Catalyst-indhold i Illustrator, skal du bruge indstillingen Rediger i Illustrator, som findes i Flash Catalyst. Nogle af objekterne eller attributterne behandles dog anderledes i Illustrator og Flash Catalyst. Du kan bruge FXG-indstillingerne til at styre konverteringen af disse objekter og attributter. Udover at bruge denne indstilling kan du også indsætte Illustrator-indhold direkte i Flash Catalyst.

Når du gemmer indhold i FXG-format i Illustrator, bliver alle objekter eller attributter, der ikke er kompatible med FXG-specifikationerne, udvidet, rasteriseret, gjort til konturer eller kasseret på basis af kompleksiteten af indholdet og FXG-tilknytningen. Hvis du f.eks. vil bevare illustrationer med 3D-effekt, som ikke understøttes i FXG, rasteriseres indholdet, når det gemmes i FXG-format.

Du kan se en liste over objekt- og attributtilknytning mellem Illustrator og FXG i FXG-tilknytning af Illustrator-objekter og -attributter.

Bedste fremgangsmåder for brug af FXG

Brug følgende retningslinjer, når du gemmer Illustrator-filer i FXG-format og redigerer dem i Flash Catalyst:

 • Brug Flash Catalyst- eller basis-RGB-profil, når du opretter indhold til FXG.

 • Undgå at bruge pensler, da de udvidede kurver kan skabe problemer med ydeevnen.

 • FXG indeholder kun tilknytning til Skyggeeffekt, indvendigt eller udvendigt skær og sløring, såforetrækdisse effekter over andre.

 • Undgå vandret eller lodret skalering af tekst, så der ikke oprettes konturer, når du gemmer i FXG-format.

 • FXG understøtter ikke blandinger på filtre. Hvis du skal gemme FXG med redigerbare filtre eller automatisk lagring, skal du indstille blanding til Normal, når du anvender filtre (skyggeeffekt, indvendigt/udvendigt skær) på et objekt, for at få et nøjagtigt udseende.

 • I de fleste tilfælde gengives elementer, der er oprettet i Illustrator, som pixelfastgjort i Flash Catalyst for at give vandrette eller lodrette stregkanter et skarpere udseende. Undgå, at indhold skifter mellem Illustrator og Flash Catalyst, ved at vælge indstillingen Juster til pixelgitter, mens du arbejder i Illustrator. Se Tegning af pixeljusterede kurver til webarbejdsforløb for yderligere oplysninger om justering af objekter til pixelgitteret.

 • Objekter med en anden blandingstilstand end Normal, der blandes i forhold til dokumentets standardbaggrund, kan blive vist anderledes i Flash Catalyst. Objekter med ikke-normale blandingstilstande bør altid have et andet objekt bag dem.

 • Skråtstillede elementer understøttes ikke og kan blive placeret anderledes, når de importeres til Flash Catalyst.

 • Skalering med ni udsnit understøttes ikke i Flash Catalyst.

 • Reflekterede bitmapbilleder og symboler understøttes ikke i Flash Catalyst.

 • Staffage- og procesfarver understøttes ikke i Flash Catalyst.

 • Lodret tekst understøttes ikke i Flash Catalyst.

 • Der vises advarsler, så du orienteres om specifikke dataændringer af de markerede objekter eller attributter. I nogle tilfælde er advarslen måske ikke relevant for dig. Det kan f.eks. være advarslen "Nogle OpenType-egenskaber går tabt", når du bevidst indstiller sproget til en anden værdi endUSA. Disse advarsler om indholdets redigerbarhed vises kun, hvis indstillingen Gem private Illustrator-data er valgt.

Lagring af en Illustrator-fil i FXG-format

Hvis du vil tilknytte Illustrator-indhold i FXG-format og samtidig bevare et maksimum af udseende og redigerbarhed, kan du gemme et dokument i FXG-format. Du kan derefter åbne dette dokument i enten Illustrator eller Flash Catalyst.

 1. Klik på enten Filer > Gem som eller klik på Filer > Gem en kopi.

 2. Skriv et filnavn, og vælg en placering til filen.

 3. Vælg Adobe FXG (*.FXG) som filformat og klik på Gem. Dialogboksen FXG-indstillinger vises.

  Dialogboksen FXG-indstillinger
  Dialogboksen FXG-indstillinger

 4. Angiv de påkrævede indstillinger i dialogboksen FXG-indstillinger. Følgende indstillinger er tilgængelige i denne dialogboks:

  Gem private Illustrator-data

  Denne indstilling er valgt som standard. Den giver bedre gentagen redigerbarhed, når du importerer FXG-filer i Illustrator:

  Den giver maksimal redigerbarhed af FXG-filer, når du importerer dem i Illustrator.

  Bemærk: Denne indstilling er ingen garanti for, at hele indholdet understøttes i det originale Illustrator-format. Penselstrøg bliver f.eks. ikke bevaret, fordi bevarelse af private Illustrator-data til penselstrøg ikke understøttes. Derimod bevares effekter dynamisk i FXG-import via private Illustrator-data.

  Medtag ubrugte symboler

  Brug denne indstilling til at bevare eller kassere ubrugte symboler i FXG-filen. Hvis du gemmer ubrugte symboler i FXG-format, kan det øge filstørrelsen.

  Nedsampl sammenkædede billeder (72 pixel pr. tomme)

  Brug denne indstilling til at nedsample sammenkædede billedfiler til 72 pixel pr. tomme, som er standardkravet på internettet.

  Filtre

  Skyggeeffekt, indvendigt skær, udvendigt skær og gaussisk sløring understøttes som filtre i FXG-format. Illustrator giver mulighed for at opveje udseende mod redigerbarhed for disse filtre under eksporten. Hvis du vil bevare redigerbarheden af disse filtre med et vist tab af udseende, skal du vælge Bevar redigerbarhed (konverter til FXG). Hvis du prioriterer udseendet højere end redigerbarheden, skal du vælge de andre indstillinger: Bevar udseende (udvid), Bevar udseende (rasteriser).

  Tekst

  Hvis du vil bevare udseendet og opretholde redigerbarheden, skal du vælge indstillingen Automatisk konvertering. Hvis redigerbarheden ikke kan opretholdes for den markerede illustration, bliver den enten udvidet eller rasteriseret for at bevare udseendet. Hvis du vil bevare udseendet af tekst, skal du vælge indstillingen Bevar udseende (rasteriser) eller Bevar udseende (opret kontur) for at konvertere til vektorkontur, som mindsker filstørrelsen. Hvis du vil have maksimal redigerbarhed af tekst, skal du vælge Bevar redigerbarhed (konverter til FXG). Denne indstilling kan dog medføre tab af udseende.

  Forløb

  Forløb er ikke fuldt ud kompatible med FXG, hvis forløbet har mere end 16 stop. Forløbenes midterpunkter, som ikke er lig med 50%, knyttes også direkte til FXG. Illustrator forsøger først at ekstrapolere disse midterpunkter til faktiske stop, og forløb rasteriseres, hvis de ikke kan ekstrapoleres.

  Illustrator kan fastlægge prioriteten under eksport af forløb i FXG-format. Hvis redigerbarhed af indhold har højeste prioritet, skal du vælge Bevar redigerbarhed (konverter til FXG). Hvis du vil bevare udseendet og opretholde redigerbarheden, skal du vælge indstillingen Automatisk konvertering. Automatisk konvertering analyserer og bestemmer, om indhold fortsat kan redigeres og stadig matche udseendet. Hvis bevarelse af indholdets redigerbarhed ikke matcher udseendet, bliver illustrationerne rasteriseret.

  Bland

  Du kan rasterisere for at bevare udseendet ved at vælge Bevar udseende (rasteriser), eller du kan vælge Automatisk konvertering for at give Illustrator tilladelse til automatisk at udvide eller rasterisere blandingsindstillingerne på basis af blandingens kompleksitet.

  Vis kode

  Klik på denne knap for at få vist FXG-koden, før FXG-filen oprettes.

  FXG gemmes altid med aktivering af indstillingen Brug tegnebrætter. Tegnebrætter importeres som tilstande i Flash Catalyst.

  Bemærk:

  Det tegnebrætområde, der angives under lagringen af FXG-indhold, bestemmer oprettelsen af sider eller tilstande for Flash Catalyst. Hvis du gemmer et dokument med flere tegnebrætter i FXG-format, bliver alt indhold, der er placeret helt uden for tegnebrættet, ikke gemt.

  Til overlappende tegnebrætter gemmes alt indhold, der er delt på tværs af tegnebrætter, på hver side, når du gemmer i FXG-format. Derfor gemmes flere sider med samme indhold.

 5. Klik på OK. Hvis Illustrator foretager ændringer for at gemme indhold i FXG-format, vises indholdsændringerne i dialogboksen FXG Gem advarsler.

  Dialogboksen FXG Gem advarsler
  Dialogboksen FXG Gem advarsler

Illustrator- og Flash Catalyst-arbejdsproces

Hvis du vil importere eller åbne en FXG-fil i Illustrator, skal du klikke på Filer > Åbn og vælge .fxg-filen.

Du kan også åbne en FXG-fil i Illustrator ved at vælge indstillingen Rediger i Illustrator, som findes i Flash Catalyst. Du kan finde flere oplysninger under Rundtursredigering af illustrationer i Adobe Flash Catalyst-dokumentationen.

Bemærk:

Du kan ikke sammenkæde FXG-indhold i Illustrator. Du kan kun integrere det.

Tilføjelse eller redigering af Flash Catalyst-objekter i Illustrator

Hvis du vil redigere objekter og attributter til en FXG-fil i Flash Catalyst, skal du vælge indstillingen Rediger i Illustrator, som findes i Flash Catalyst. De markerede objekter åbnes i Illustrator. Når du er færdig med at redigere i Illustrator, konverteres objektet tilbage til FXG-format og overføres til Flash Catalyst.

Du kan redigere et FXG-filobjekt i Illustrator, mens du arbejder med filen i Flash Catalyst. Redigering af et objekt i Illustrator:

 1. Marker det objekt, du vil redigere i Illustrator, i Flash Catalyst

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Højreklik på objektet, og vælg derefter indstillingen Rediger i Adobe Illustrator CS5.

  • Vælg Rediger > Rediger i Adobe Illustrator CS5.

  Illustrator CS5 åbnes, og den pågældende FXG-fil åbnes automatisk til redigering. Indstillingerne Udført og Annuller er tilgængelige i øverste højre hjørne af Illustrator-vinduet.

  Indstillingerne Udført og Annuller til FXG-fil, der er åbnet i Illustrator
  Indstillingerne Udført og Annuller til FXG-fil, der er åbnet i Illustrator

  Bemærk:

  I Illustrator er det kun de markerede objekter, der kan redigeres. Alle andre objekter er synlige, men kan ikke redigeres.

 3. Rediger det markerede objekt, eller opret nye objekter.

 4. Afslut denne tilstand ved at klikke på knappen Udført i øverste højre hjørne af Illustrator.

  Når du klikker på Udført, bliver det redigerede objekt og eventuelle nye objekter konverteret tilbage til FXG-format og overført til Flash Catalyst.

  Hvis du klikker på Annuller, vises en dialogboks, hvor du skal bekræfte, at du ikke vil gemme ændringerne af filen.

  Dialogboks til bekræftelse af annulleret redigering i Illustrator
  Dialogboks til bekræftelse af annulleret redigering i Illustrator

 5. Angiv de påkrævede indstillinger i dialogboksen FXG-indstillinger i Flash Catalyst, og klik derefter på OK.

Import af Illustrator-indhold i Flash Catalyst

Flash Catalyst bruger FXG-formatfiler (.fxg) til at oprette avancerede webprogrammer og -faciliteter. Du kan bruge indhold på tværs af Illustrator og Flash Catalyst på tre måder:

 • Import af en .ai-fil direkte i Flash Catalyst.

 • Import af en .fxg-fil, der er gemt som en .fxg-fil i Illustrator, i Flash Catalyst.

 • Kopiering af ethvert objekt fra Illustrator og indsættelse af det i et Flash Catalyst-dokument.

Du kan finde flere oplysninger under Rundtursredigering af illustrationer i Adobe Flash Catalyst-dokumentationen.

Når du kopierer og indsætter indhold i Flash Catalyst, er visse objekter og deres attributter måske ikke kompatible med FXG-specifikationen. Du kan angive indstillinger for manuelt at styre og bevare udseende, redigerbarhed eller begge dele.

Indsættelse af et Illustrator-objekt i Flash Catalyst:

 1. Marker og kopier objektet fra en åben Adobe Illustrator CS5-fil.

 2. Indsæt objektet i en åben Flash Catalyst-fil.

 3. Brug Illustrator-dialogboksen Importindstillinger til at angive de korrekte indstillinger i henhold til trin 4 i Lagring af en Illustrator-fil i FXG-format.

FXG-tilknytning af Illustrator-objekter og -attributter

Følgende objekter og attributter knyttes direkte til FXG:

Illustrator-objekt/-attribut

Objekt-/attributunderområde

FXG-kode

Eksport til FXG

Import af FXG

Understøttelse af private Illustrator-data

Funktionsmåde

Kurver/åbne

Flyt segment

<Kurve>

Mapping Live

Mapping Live

Nej

Stregsegment

<Kurve>

Mapping Live

Mapping Live

Nej

Kubisk bezier-segment

<Kurve>

Mapping Live

Mapping Live

Nej

Streg

<Line>

Mapping Live

Mapping Live

Nej

Sammensatte kurver

<Kurve>

Mapping Live

Mapping Live

Nej

Former/lukkede kurver

Ellipse

<Ellipse>

Mapping Live

Mapping Live

Nej

Rektangel/afrundet rektangel

<Rect>

Mapping Live

Mapping Live

Nej

Stjerne/polygon

<Kurve>

Mapping Live

Mapping Live

Nej

Overstråling

<Kurve>

Udvidelse

Udvidelse

Nej

Sammensat form

<Gruppe><Kurve>

Udvidelse

Udvidelse

Ja

Fyld

Ren fyldfarve

<Fill><Solid Colors>

Mapping Live

Mapping Live

Nej

Farver bevares ikke til farveprøvebiblioteker.

Procesfarve/staffagefarve/registrering/global proces

<Fill><Solid Colors>

Konverter til rene farver

Konverter til rene farver

Nej

Farver bevares ikke til farveprøvebiblioteker.

Lineært forløbsfyld

<Fill><LinearGradient>

Mapping Live

Mapping Live

Ja

Du kan vælge forløbseksport i FXG ved at gemme i FXG-format.

Radialt forløbsfyld

<Fill><RadialGradient>

Mapping Live

Mapping Live

Ja

Du kan vælge forløbseksport i FXG ved at gemme i FXG-format.

Mønsterfyld

Rasteriseret

Rasteriseret

Nej

Flere filer (panelet Udseende)

Udvidelse

Udvidelse

Ja

Streg

Flere streger (panelet Udseende)

Udvidelse

Udvidelse

Ja

Mønsterstreg

Rasterisering

Rasterisering

Nej

Ren farvestreg

<Stroke><SolidColorStroke>

Mapping Live

Mapping Live

Nej

Farver bevares ikke til farveprøvebiblioteker.

Stregdybde

Mapping Live

Mapping Live

Nej

Stregsammenføjninger/stregafslutninger

<Streg>

<joints=””>

<caps=””>

Mapping Live

Mapping Live

Nej

Prikket linje/stiplet linje/stregjustering

Udvidelse

Udvidelse

Nej

Gennemsigtighed

Opacitet på objekter/lag/grupper/fyld/streger

<alpha>

Mapping Live

Mapping Live

Nej

Indstillinger på panelet Gennemsigtighed

Gennemsigtighed

Udskæring

Rasterisering

Rasterisering

Ja

Isoleret blanding

Rasterisering

Rasterisering

Ja

Indstillinger på panelet Attribut

Panelet Attribut

Overprint fyld/overprint/streg/grafikobjekter/URL

Går tabt

Går tabt

Nej

Lag og underlag

<Group>

Mapping Live

Mapping Live

Nej

Skjult/lås lag

Mapping Live

Mapping Live

Nej

Gruppe

<Group>

Mapping Live

Mapping Live

Nej

Blandingsgruppe

Udvidelse

Udvidelse

Nej

Blanding håndteres med indstillinger for FXG-lagring:

Automatisk: Registrerer automatisk kompleksiteten af blanding på basis af trin og former og rasteriserer output, hvis det er for komplekst - ellers udvides det.

Rasteriser: Rasteriserer altid blandingsoutputtet.

Dynamisk maling-gruppe

Udvidelse

Udvidelse

Nej

Symboler

<Graphic/Movie>

<Library><Definitions>

Mapping Live

Mapping Live

Nej

Indsatte billeder (integrerede/sammenkædede)

Integrerede/sammenkædede billeder

Rasterisering

Rasterisering

Ja

Private data skrives alene for at bevare integrerede illustrationer i Illustrator på rundtur.

Rasterillustration

Rasterisering

Rasterisering

Nej

Opacitetsmaske

<maskType=luminosity>

Mapping Live

Mapping Live

Ja

Effekter

3D

Ekstrudering og facet

Rasterisering

Rasterisering

Ja

Tommelfingerregel for tilknytning af vektoreffekt i FXG er at udvide objektet med effekt. 3D-effekten rasteriseres dog, fordi udvidelse af objekter med 3D-effekter genererer utallige kurver og skaber problemer med ydeevnen i Flash Catalyst.

Drej

Rasterisering

Rasterisering

Rasterisering

Tommelfingerregel for tilknytning af vektoreffekt i FXG er at udvide objektet med effekt. 3D-effekten rasteriseres dog, fordi udvidelse af objekter med 3D-effekter genererer utallige kurver og skaber problemer med ydeevnen i Flash Catalyst.

Roter

Rasterisering

Rasterisering

Ja

Tommelfingerregel for tilknytning af vektoreffekt i FXG er at udvide objektet med effekt. 3D-effekten rasteriseres dog, fordi udvidelse af objekter med 3D-effekter genererer utallige kurver og skaber problemer med ydeevnen i Flash Catalyst.

Effekter konverteres til form

Rektangel/afrundet rektangel/ellipse

Udvidelse

Udvidelse

Ja

Forvræng og transformer

Fri forvrængning/punktering og oppustning/transformer/vrid/siksak

Udvidelse

Udvidelse

Ja

Ujævn/trækning

Udvidelse

Udvidelse

Nej

Kurve

Forskyd kurve/kontur om objekt/kontur om streg

Udvidelse

Udvidelse

Ja

Kurvefinder

Tilføj/skæring/udelad/subtraher/minus bageste/opdel/renskær/flet/beskær/kontur/hård blanding/blød blanding/diffusering

Udvidelse

Udvidelse

Ja

Rasteriser

Rasteriser

Rasteriser

Ja

Effekter

Tilføj pilehoveder/runde hjørner/udsmøring

Udvidelse

Udvidelse

Ja

Slagskygge

<filters>

<DropShadowfilter>

Mapping Live

Mapping Live

Ja

Når du gemmer indhold som FXG, indstilles "Tilstand" altid til "Flere", og "Mørke" erstattes af den senest brugte farve i effekten Slagskygge.

Indvendig glød

<filters>

<GlowFilter inner=”true”

Mapping Live

Mapping Live

Ja

Når du gemmer indhold som FXG, indstilles "Tilstand" altid til "Normal", og "Centrer" konverteres til Kant.

Udvendig glød

<filters><GlowFilter> eller

<filters><GlowFilter inner="false">

Mapping Live

Mapping Live

Ja

Når du gemmer som FXG, indstilles "Tilstand" til "Normal".

Fordrejning

Bue/Nedre bue/Øvre bue/Bue/Bule/Afskal nederste/Afskal øverste/Flag/Bølge/Fiskeøje/Hæv/Fisk/Pust op/Klem/Vrid

Udvidelse

Udvidelse

Ja

Sløring

Gaussisk sløring

<filters><BlurFilter>

Mapping Live

Mapping Live

Ja

Smart/Radial sløring

Rasterisering

Rasterisering

Ja

Diagrammer

Søjle-/Stablet søjle-/Bjælke-/Stablet/Kurve-/Område-/Punkt-/Lagkage-/Radardiagram

Rasterisering

Rasterisering

Nej

Grafikformat

Udvidelse

Udvidelse

Nej

Vektoriseringsobjekter

Udvidelse

Udvidelse

Nej

Grafikobjekter

Går tabt

Går tabt

Nej

Hylsterforvrængning

Udvidelse

Udvidelse

Nej

Fremmede illustrationer

Rasterisering

Rasterisering

Nej

Maskeillustrationer

Rasterisering

Rasterisering

Nej

Mønster

Rasterisering

Rasterisering

Nej

Udsnitskurve og -gruppe

<Mask maskType="clip">

Mapping Live

Mapping Live

Nej

Maskerede objekter med fyldt udsnitskurve rasteriseres, når du gemmer i FXG-format.

Forløb

Lineært/radialt forløb/forløbsstop/placering/vinkel

Mapping Live

Mapping Live

Ja

Forløb håndteres med indstillinger for FXG-lagring:

Automatisk: Registrerer automatisk, om forløb kan tilknyttes i FXG. Hvis forløb kan tilknyttes, gemmes tilknytningen i FXG-indhold. Ellers bliver forløbsobjektet rasteriseret.

Bevar redigerbarhed (Konverter til FXG]: Denne indstilling bevarer redigerbarheden af forløb i FXG på bekostning af udseende, uanset om tilknytning er tilgængelig.

Transformationer på billeder/symboler/forløb

Flyt/skaler

Mapping Live

Mapping Live

Nej

<Through Transform Effect>

Roter/Spejling/Skaler

Udvidelse

Udvidelse

Ja

Variabler

Går tabt

Går tabt

Flash-tekst

Går tabt

Går tabt

SVG-interaktivitet

Går tabt

Går tabt

Illustrationer fra Adobe-ekstramodul

Udvidelse

Udvidelse

Nej

Illustrationer fra tredjeparts ekstramodul

Udvidelse

Udvidelse

Nej

Blandingstilstand

Mørkere/Multiplicer/Forøg farvekontrastforskel/Lysere/Raster/Sænk farvekontrastforskel/Maske/Blødt lys/Hårdt lys/Forskel/Eksklusion/Nuance/Mætning/Farve/Luminans

Mapping Live

Mapping Live

Nej

Pensler

Kalligrafi/Punkt/Illustrationer/Mønster/Børstehår

Udvidelse

Udvidelse

Nej

Enheder

Punkter/Pica/Tommer/Millimeter/Centimeter

Konverter til pixel

Konverter til Illustrator-enheder i henhold til indstillinger

Nej

Pixel

Mapping Live

Konverter til Illustrator-enheder i henhold til indstillinger

Nej

Dokumentprofiler

Konverter til RGB-profil

Konverter til RGB-profil

Nej

Dokumentretning

Stående (lodret)/Liggende (vandret)

Går tabt

Går tabt

Ja

Perspektivgitter

Går tabt

Går tabt

Nej

Integrer farveprofil

Går tabt

Går tabt

Nej

Photoshop-effekter

Kunstnerisk

Farveblyant/Fritskrabning/Tør pensel/Kornet film/Fresco/Neonskær/Klatmaleri/Panelkniv/Plasticfolie/Reducer kanter/Pasteller/Udtværingspen/Svamp/Undermaling/Akvarel

Rasterisering

Rasterisering

Ja

Sløring

Gaussisk sløring

Mapping Live

Mapping Live

Ja

Radial/Smart sløring

Rasterisering

Rasterisering

Ja

Penselstrøg

Fremhævede kanter/Kantede strøg/Fletværk/Mørke strøg/Trykfarvekonturer/Stænk/Stænkede strøg/Sumi-e

Rasterisering

Rasterisering

Ja

Forvræng

Diffust skær/Glas/Krusninger

Rasterisering

Rasterisering

Ja

Opbrydning

Farvehalvtone/Krystallisering/Mezzotint/Pointillistisk arbejdsmåde

Rasterisering

Rasterisering

Ja

Skarpere

Uskarp maske

Rasterisering

Rasterisering

Ja

Skitser

Basrelief/Kridt og kul/Kul/Krom/Conté-farveblyant/Grafisk pen/Halvtonemønster/Brevpapir/Fotokopi/Gips/Neteffekt/Stempel/Iturevne kanter/Akvarelpapir

Rasterisering

Rasterisering

Ja

Effekter

Lysende kanter

Rasterisering

Rasterisering

Ja

Tekstur

Krakelering/Korn/Mosaikfliser/Patchwork/Glasmosaik/Tekstureffekt

Rasterisering

Rasterisering

Ja

Video

Fjern skærminterlacing/NTSC-farver

Rasterisering

Rasterisering

Ja

Udsnit

Går tabt

Går tabt

Nej

Hjælpelinjer

Går tabt

Går tabt

Nej

Symbolsæt

<Group><Symbol>

Udvidelse

Udvidelse

Nej

XMP

Går tabt

Går tabt

Nej

Flere tegnebrætter

Enkelt tegnebræt

<d:layerType=Page>

Mapping Live

Mapping Live

Nej

Objekter uden for tegnebrættet bliver altid kasseret.

 • Størrelse af hovedgrafik er:

  • Bredde: Tegnebræt med maksimumbredde

  • Højde: Tegnebræt med maksimumhøjde

 • Brug tegnebrætsindstillinger for FXG, der opretter en enkelt FXG-fil kun med sider, som svarer til de pågældende tegnebrætter:

  • Illustrator opretter ikke en FXG-fil for hvert tegnebræt.

  • Hvis du vælger alle tegnebrætter, oprettes en enkelt FXG-fil med alle tegnebrætterne.

  • Hvis du vælger et interval som f.eks. 1, 3, 5, oprettes kun en enkelt FXG-fil med en side, der svarer til tegnebræt 1, 3 og 5.

Følgende tekstattributter er kompatible med FXG:

Attributtype

Illustrator-attribut

FXG-kode

Tilknyt/kontur/går tabt/konvertering/delvis

Tegnattributter

skriftnavn

fontFamily

Bevares

skriftstørrelse

fontSize

Bevares

skydning

lineHeight

Bevares

understregning

textDecoration

Bevares

gennemstregning

lineThrough

Bevares

spatiering

trackingRight

Bevares

fyldfarve

color

Bevares

gennemsigtighed

textAlpha

Bevares

knibning

Går tabt

grundlinjeforskydning

baselineShift

Bevares

Japanske egenskaber (Aki, Tsume, Warichu, Tate-Chu -Yoko)

Tekst bliver til kontur på CJK-sprog (for ikke-standardværdier) og går tabt på andre sprog.

Afsnitsegenskaber

Justering

textAlign

Bevares

Justering med sidste linje med lige margener (venstre, centreret, højre eller alt)

textAlignLast

Bevares

Indryk første linje fra venstre

textIndent

Bevares

Indrykning fra venstre

paragraphstartindent

Bevares

Indrykning fra højre

paragraphendindent

Bevares

mellemrum før

paragraphspacebefore

Bevar

mellemrum efter

paragraphspaceafter

Bevar

Vandret/lodret tekstramme

blockProgression

Bevares

RTF-attributter

bredde

width

height

height

x

x

y

y

Indrykningsafstand

paddingLeft

Indrykningsafstand

paddingRight

Indrykningsafstand

paddingTop

Indrykningsafstand

paddingBottom

Ældre tekst

Udvides

Tekst på kurve

Udvides

Tekstobjekter med ikke-understøttede indstillinger for områdetekst

Ikke-understøttede indstillinger for områdetekst går tabt

Tekstobjekter med ombrydninger

Udvides i automatisk tilstand

Tekstobjekter med ikke-rektangulær form

Andre funktioner

Tegnattributter, der ikke er omtalt ovenfor

Går tabt

Afsnitsattributter, der ikke er omtalt ovenfor

Går tabt

Tegnformater

Går tabt (udseende bevares)

Afsnitsformater

Går tabt (udseende bevares)

Tabulatorindstillinger

tabStops

Bevares

Open Type-funktioner

Bevares (delvist)

Sammensatte skrifter

Erstattes af standardskriften i scriptet.

Tekstrammefyld

Objektet udvides

Følgende attributter understøttes ikke af Illustrator, men de understøttes af FXG:

Attributnavn

FXG-kode

Illustrator-import: niveau af understøttelse

Funktionsmåde

LinearGradientstroke

<Stroke><LinearGradientstroke>

Bevares indtil manipulering

Illustrator bevarer FXG-data til denne attribut, indtil der manipuleres med dem. Hvis nogen redigering i Illustrator påvirker denne attribut direkte, overskriver Illustrator dataene, så denne attribut går tabt.

RadialGradientstroke

<Stroke><RadialGradientstroke>

Bevares indtil manipulering

Illustrator bevarer FXG-data til denne attribut, indtil der manipuleres med dem. Hvis nogen redigering i Illustrator påvirker denne attribut direkte, overskriver Illustrator dataene, så denne attribut går tabt.

ColorTransform

Bevares indtil manipulering

Illustrator bevarer FXG-data til denne attribut, indtil der manipuleres med dem. Hvis nogen redigering i Illustrator påvirker denne attribut direkte, overskriver Illustrator dataene, så denne attribut går tabt.

Blandingstilstande:

Tilføj/alfa/slet/inverter/subtraher

Bevares indtil manipulering

Illustrator bevarer FXG-data til denne attribut, indtil der manipuleres med dem. Hvis nogen redigering i Illustrator påvirker denne attribut direkte, overskriver Illustrator dataene, så denne attribut går tabt.

9-udsnitsattributter på grupper

Bevares indtil manipulering

Illustrator bevarer FXG-data til denne attribut, indtil der manipuleres med dem. Hvis nogen redigering i Illustrator påvirker denne attribut direkte, overskriver Illustrator dataene, så denne attribut går tabt.

Effekter:

GradientBevel/Bevel/GradientGlow/

Bevares indtil manipulering

Illustrator bevarer FXG-data til denne attribut, indtil der manipuleres med dem. Hvis nogen redigering i Illustrator påvirker denne attribut direkte, overskriver Illustrator dataene, så denne attribut går tabt.

Farvematrix/transformeringstilknytning/konvolution/farvejusteringsfiltre

Bevares indtil manipulering

Illustrator bevarer FXG-data til denne attribut, indtil der manipuleres med dem. Hvis nogen redigering i Illustrator påvirker denne attribut direkte, overskriver Illustrator dataene, så denne attribut går tabt.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online