Grundlæggende oplysninger om skat for amerikanske statsborgere og registrerede udlændinge

På denne side finder du grundlæggende oplysninger om skat for Adobe Stock-bidragydere, der er amerikanske statsborgere eller registrerede udlændinge.

Skatteoversigt

Licensering af kreativt indhold er en økonomisk aktivitet. Som Adobe Stock-bidragyder kan indtægter fra dine salg i USA være underlagt tilbageholdelse af skat af de amerikanske skattemyndigheder IRS (Internal Revenue Service). 

IRS er den amerikanske skattemyndighed, der har ansvaret for inddrivelse af skatter og overholdelse af skattelovgivningen. Som en amerikansk virksomhed skal vi – og vores bidragydere – overholde de amerikanske skattelove og give IRS de rette formularer til tilbageholdelse af skat. Disse skatteformularer er specifikke i henhold til bidragyderens situation og er nødvendige for at bestemme, om der skal tilbageholdes amerikansk skat af din indkomst.

Oplysningerne nedenfor kan hjælpe dig med at afgøre, hvilken skatteform der gælder for din situation. Vi opfordrer dig til at følge de forskellige trin nedenfor og kontakte en skatterådgiver/juridisk rådgiver for at få korrekt rådgivning. 

Bemærk:

Nedenstående oplysninger er ment som generelle retningslinjer og er ikke skatterådgivning. Uden en godkendt formular er bidragyderes indtjening underlagt den maksimale tilbageholdelse af skat på 30 %.

Gennemgå din profil

Sørg for, at alle dine oplysninger er opdateret, ved at gennemgå din profil på din bidragyderkontoside. Falske oplysninger vil resultere i, at din formular ikke kan godkendes, og at du vil være underlagt tilbageholdelse af skatter af din indkomst. 

Indsend dine skatteformularer

Skatteformularer skal være udfyldt og underskrevet digitalt på din bidragyderkontoside. Formularerne skal opdateres efter enhver livshændelse, som påvirker dine skatter, f.eks. ægteskab, navneændring eller skilsmisse, eller hvis du opretter eller opløser en virksomhed. Du føres igennem en række muligheder, der kan hjælpe dig med at vælge den rigtige formular. Du kan derefter udfylde den og indsende den direkte via bidragyderportalen. 

Enkeltpersoner og anpartsselskaber, partnerskaber eller virksomheder

W-9-formular: Du skal typisk indsende en W-9, så vi ikke tilbageholder skat af din Adobe Stock-indtjening. For bidragydere bosiddende i USA kræves der i forbindelse med en gyldig W-9-formular en US SSN, EIN eller ITIN.

W-9-instruktioner

Slutningen af året

Ved slutningen af hvert år er vi pålagt at rapportere alle indkomster fra salg i USA fra det pågældende år til IRS. Vi sender en 1099-formular med specifikation af indtjeningen til alle personer, der har tjent mere end $10. Vi sender ikke en 1099 til virksomheder. Indtjeningen rapporteres og er skattepligtig, uanset om du har anmodet om udbetaling. Du skal kun betale skat af denne indkomst én gang – du skal altså ikke betale en gang til, når du får udbetalt midlerne.

Adobe-logo

Log ind på din konto