Grundlæggende oplysninger om skat for ikke-amerikanske statsborgere på Adobe Stock

På denne side finder du grundlæggende oplysninger om skat for Adobe Stock-bidragydere, der ikke er amerikanske statsborgere eller registrerede udlændinge.

Skatteoversigt

Licensering af kreativt indhold er en økonomisk aktivitet. Som Adobe Stock-bidragyder kan indtægter fra dine salg i USA være underlagt tilbageholdelse af skat af de amerikanske skattemyndigheder IRS (Internal Revenue Service).

IRS er den amerikanske skattemyndighed, der har ansvaret for inddrivelse af skatter og overholdelse af skattelovgivningen. Som en amerikansk virksomhed skal vi – og vores bidragydere – overholde de amerikanske skattelove og give IRS de rette formularer til tilbageholdelse af skat. Disse skatteformularer er specifikke i henhold til bidragyderens situation og er nødvendige for at bestemme, om der skal tilbageholdes amerikansk skat af din indkomst.

Oplysningerne nedenfor kan hjælpe dig med at afgøre, hvilken skatteform der gælder for din situation. Vi opfordrer dig til at følge de forskellige trin nedenfor og kontakte en skatterådgiver/juridisk rådgiver for at få korrekt rådgivning. Hvis du er registreret udlænding eller amerikansk statsborger, kan du se Grundlæggende oplysninger om skat for amerikanske statsborgere og registrerede udlændinge.

Bemærk:

Nedenstående oplysninger er ment som generelle retningslinjer og er ikke skatterådgivning. Uden en godkendt formular er bidragyderes indtjening underlagt den maksimale tilbageholdelse af skat på 30 %.

Gennemgå din profil

Sørg for, at alle dine oplysninger er opdateret, ved at gennemgå din profil på din bidragyderkontoside. Falske oplysninger vil resultere i, at din formular ikke kan godkendes, og at du vil være underlagt tilbageholdelse af skatter af din indkomst. 

Indsend dine skatteformularer

Skatteformularer skal være udfyldt og underskrevet digitalt på din bidragyderkontoside. Skatteformularer skal indsendes til Adobe Stock. Formularerne skal opdateres efter enhver livshændelse, som påvirker dine skatter, f.eks. ægteskab, navneændring eller skilsmisse, eller hvis du opretter eller opløser en virksomhed. Indsend dine skatteformularer ved at gå til din Bidragyderkontoside. Du føres igennem en række muligheder, der kan hjælpe dig med at vælge den rigtige formular.

Bemærk:

Uanset dit land skal skatteformularen udfyldes på engelsk. Hvis du har svært ved at forstå engelsk, kan du evt. bruge Google til vejledende oversættelser af skatteformularerne. Vi anbefaler, at du kontakter en skatterådgiver/juridisk rådgiver for at få korrekt rådgivning.

Enkeltpersoner

Hvis du er bosiddende i et land, der har en skatteaftale med USA: Du skal typisk indsende formular W-8 BEN, som gør det muligt for bidragydere bosiddende uden for USA at gøre krav på handelsfordele ved at reducere eller eliminere skat på amerikansk kildeindtægt. Bemærk venligst, at tilbageholdelsen af skat for video kan variere fra andre filtyper.

Se Tilbageholdelse af skat efter land.

Hvis du er bosiddende i et land, der ikke har en skatteaftale med USA: Du skal typisk indsende formular W-8 BEN. Tilbageholdelse af 30 % skat gælder for alle salg. 

Instruktioner til W-8 BEN

Anpartsselskab, partnerskab eller virksomhed

Hvis du har et anpartsselskab, et partnerskab eller en virksomhed, og din enhed ikke er organiseret under amerikansk lovgivning, skal du fastlægge, hvilken W-8-formular der passer til din situation.

Der er flere forskellige W-8-formularer:

For at fastlægge, hvilken W-8-formular der passer til din situation, skal du kontakte en skatterådgiver for at få hjælp til at indsende den rette formular.

Slutningen af året

Ved slutningen af hvert år er vi pålagt at rapportere alle indkomster fra salg i USA fra det pågældende år til IRS. Du kan anmode om et brev til rapportering af statistikker for året til lokale skatteformål ved at kontakte adobetax@adobe.com. Indtjeningen rapporteres og er skattepligtig, uanset om du har anmodet om udbetaling. Du skal kun betale skat af denne indkomst én gang – du skal altså ikke betale en gang til, når du får udbetalt midlerne. 

Adobe-logo

Log ind på din konto