Produktmerknader for Adobe Drive 4

Velkommen til Adobe Drive 4. Dette dokumentet inneholder ny produktinformasjon, oppdateringer og feilsøkingstips som ikke dekkes av Adobe Drive-dokumentasjonen.

Oversikt

Adobe Drive er et produkt som gjør det mulig å integrere et ressursbehandlingssystem med Adobe Creative Suite® 6-programmer. En tilkoblet server vises på datamaskinen som en montert harddisk eller en tilordnet nettverksstasjon. Når du er koblet til, er det flere måter å få tilgang til filer på serveren på. Du kan bruke Windows Utforsker eller MAC OS Finder i tillegg til dialogboksene Åpne, Importer, Eksporter, Monter, Sjekk inn, Lagre eller Lagre som i Adobe Photoshop®, Adobe Bridge, Adobe Illustrator®, Adobe InDesign® og Adobe InCopy®.


Adobe Drive 4 inneholder to forhåndsdefinerte koblinger:

 • Med kobling til Adobe CQ Digital Asset Management kan du få tilgang til Adobe CQ Digital Asset Management (CQ DAM).
 • Med CMIS-koblingen kan du få vanlig tilgang til servere som implementerer CMIS-spesifikasjonen (Content Management Interoperability Services).

Adobe Drive kan utvides slik at det støtter tilgang til ressursbehandlingssystemer fra tredjepart. Leverandører av ressursbehandlingssystemer kan levere tilpassede koblinger til Adobe Drive slik at ressurser i deres lagringssystemer kan brukes. Med en tilpasning fra en DAM-leverandør (Digital Asset Management) på plass, viser Adobe Drive innholdet i det eksterne DAM-systemet som en nettverksstasjon i brukerens filsystem, og gjør det mulig med brukerfunksjoner som aktiveres i Creative Suite-programmer, for eksempel å vise versjonshistorikk eller legge til innsjekkingskommentar når du lagrer en fil. Disse Creative Suite-funksjonene er bare til stede når Adobe Drive (og en DAM-leverandørs egendefinerte kobling) er installert på brukerens maskin. Spør leverandøren av ressursbehandlingssystemet om det finnes en kobling til Adobe Drive 4 for deres system.

Dette er nytt i denne versjonen:

Adobe Drive 4 inneholder følgende viktige oppdateringer og flere viktige feilrettinger.

Integrasjon med CS6

Adobe Drive 4 er fullstendig integrert med Creative Suite 6-produkter, inkludert Adobe Photoshop 32/64bit, Adobe Bridge 32/64bit, Adobe Illustrator 32/64bit, Adobe InDesign og Adobe InCopy.

Automatisk innsjekk for fil som blir lagt til fra Finder eller Explorer

Du kan nå velge automatisk innsjekking av filer som er lagt inn i en tilkoblet mappe via filsystemet (Mac OS Finder eller Windows Explorer).

 • Automatisk innsjekk er aktivert som standard. Du kan velge bort alternativet i dialogboksen Innstillinger, hvis du vil deaktivere funksjonen.
 • Når funksjonen er aktivert, blir filer sjekket automatisk inn hvis du oppretter dem i en tilkoblet mappe, eller hvis du kopierer nye filer til en tilkoblet mappe.
 • Du kan legge inn en standardstreng i dialogboksen Innstillinger som kan brukes som innsjekkingskommentar for filer som nettopp er lagt til.

Visningsnavn for servertilkobling

Når du legger til en ny Adobe Drive-tilkobling, kan du angi et tilpasset visningsnavn for den tilkoblingen. Visningsnavnet vises for tilkoblingsikonet og volumnavnet til filsystemet.
Hvis du ikke angir et visningsnavn, vises tilkoblings-URL for å identifisere tilkoblingen.

Vise metadata for tidligere versjon i Adobe Bridge (bare CQ DAM)

Når du viser de tidligere versjonene av en ressurs som behandles av en CQ DAM-server, vises metadataene for de valgte versjonene i metadatapanelet til Adobe Bridge.

Oppdateringskobling på grensesnittet for Adobe Drive Connect

Når du klikker på koblingen "Oppdateringer" i grensesnittet for Adobe Drive Connect, kontrollerer Adobe Application Manager om det finnes tilgjengelige oppdateringer slik at du kan velge å installere de nyeste oppdateringene.

Installere Adobe Drive 4

Adobe Drive 4 brukes sammen med Creative Suite-produkter (Photoshop, InDesign, InCopy, Illustrator og Adobe Bridge). Du finner systemkravene for Adobe Creative Suite 6 på:

http://www.adobe.com/no/products/creativesuite/design-web-premium/tech-specs.html/

Du må ha installert ett av disse Creative Suite-produktene for å installere Adobe Drive 4.

Installering

For å installere programvaren må du laste ned Adobe Drive fra:

http://www.adobe.com/go/adobedrive_no/

Installering krever 500 MB ledig plass på harddisken. Du må ha administratorrettigheter for å installere.
I Windows:

 • Pakk opp installasjonspakken til en lokal mappe.
 • Dobbelklikk på filen Set-up.exe for å starte installasjonsprosessen.

I MAC OS:

 • Dobbeltklikk på den nedlastede DMG-filen. Dette oppretter en lokal stasjon i MAC OS Finder.
 • Gå til stasjonen og dobbeltklikk Install.app for å starte installasjonen.

Avinstallering

For å avinstallere programvaren:

 • I Windows XP går du til Kontrollpanel > Legg til eller fjern programmer og velger Adobe Drive 4.
 • I Windows 7 går du til Kontrollpanel > Programmer> Programmer og funksjoner og velger Adobe Drive 4.
 • I Mac OS går du til Programmer > Verktøy > Adobe Installers. Der dobbeltklikker du Avinstaller Adobe Drive 4.

Kjente problemer

Disse problemene kan erfaringsmessig forekomme i denne versjonen. Hvis du vil ha de siste oppdateringene om kjente problemer, kan du gå til: http://helpx.adobe.com/no/drive.html

 • Hvis du har problemer når du kobler til en CQ DAM-server, kan du se i det tekniske notatet for CQ DAM Connector.
 • Hvis du har problemer når du kobler til en CMIS-server, kan du sjekke det tekniske notatet for CMIS Connector.
 • Når du har redigert og lagret en ressurs i Illustrator, vises denne feilmeldingen: "Denne filen er endret utenfor Illustrator." Du kan trygt overse denne meldingen. [2904131]
 • I Illustrator er menyelementet "Innsjekking" fremdeles aktivert når du arbeider frakoblet. Hvis du velger det, skjer det ingen ting. [2941287]
 • Hvis du kobler deg til eller fra en server via grensesnittet for Adobe Drive Connect mens Adobe Bridge er åpen, vil det skifte fra forsiden til baksiden av skjermen flere ganger. [3177120]
 • Hvis du åpner en oppdatert PSD-fil i Photoshop, redigerer den, og deretter avbryter en Lagre som-operasjon, går filen tilbake til oppdatert status og kan ikke sjekkes inn. For å sjekke den inn må du redigere den en gang til og lagre den på nytt. [2850992]
 • Du kan ikke opprette en samling i Adobe Bridge fra filer som styres av en tilkoblet server. [2937176]
 • [Bare Windows] Hvis du har en fil som er åpen og sjekket ut i InDesign, og en annen bruker gir filen et nytt navn eller flytter den, får du en melding om at den er slettet, og du kan ikke lenger redigere denne filen eller sjekke den inn. [2936906]
 • Hvis du har redigert et utsjekket dokument og det er åpent i InDesign når du mister forbindelsen til serveren, vil InDesign låse seg hvis du forsøker å lagre det. Spesialløsning: Når du er blitt varslet om at forbindelsen ble brutt, må du bruke Lagre som i stedet for Lagre for å lagre endringene lokalt. [2947072]
 • Hvis du arbeider med en ny fil i InDesign mens du er i frakoblet modus og flytter til en annerledes administrert mappe, kan du ikke lenger åpne filen i InDesign. For å åpne den må du lukke InDesign og kopiere filen til et annet sted. Deretter starter du InDesign på nytt og åpner filen fra den nye plasseringen. [3133365]
 • Hvis du åpner en oppdatert styrt fil i InDesign mens du er tilkoblet Internett, og deretter går til frakoblet redigeringsmodus, kan du ikke lagre den redigerte filen. Bruk Lagre som for å lagre en ny, midlertidig versjon av endringene dine lokalt. [3133357]
 • [Bare Mac OS] Hvis du forsøker å dra og slippe en styrt fil fra Adobe Bridge inn i et InDesign- eller Illustrator-dokument, får du en tekstramme i det åpne dokumentet i stedet for en plassert fil. [3150063]
 • Når du eksporterer en styrt InDesign-fil som inneholder koblinger til eksterne filer, til InDesign Markup Language (IDML), vil banene til disse koblingene avhenge av hvordan du koblet til DAM-serveren med Adobe Drive. Hvis du kobler til serveren med en IP-adresse, eksporterer filen og deretter kobler til serveren på nytt med domenenavnet og eksporterer filen, skrives koblingene i filen forskjellig. Hvis du angir et visningsnavn når du kobler til serveren, blir banene for koblingene i den eksporterte IDML-filen feil. [3196611]

Spesialløsning: Når du kobler til en server gjennom Adobe Drive, må du alltid bruke samme type baneangivelse (domenenavn eller IP-adresse) for å koble til en server som styrer InDesign-filer. Unngå bruk av visningsnavn for tilkoblingen, ettersom dette alltid gir ugyldige referanser.

Kundeservice

Adobes kundeservice hjelper deg med produktinformasjon, salg, registrering og andre ikke-tekniske spørsmål. Hvis du vil finne ut hvordan du kan kontakte Adobes kundeservice, går du til adobe.com for ditt land eller område, og klikker på Kontakt.

Alternativer for støtteprogrammer og tekniske ressurser

Hvis du trenger teknisk hjelp med produktet, inkludert informasjon om gratis støtte, støtte mot betaling og feilsøkingsressurser, finner du mer informasjon på http://www.adobe.com/go/support_no/. Utenfor Nord-Amerika går du til http://www.adobe.com/go/intlsupport_no/, klikker på spørsmålet "Et annet land eller en annen region?", velger et annet land eller en annen region og klikker på OK. Du kan også klikke på Endre ved siden av navnet på landet øverst på skjermen for å velge et annet land eller en annen region.

Gratis feilsøkingsressurser omfatter blant annet Adobes kunnskapsbase, Adobes brukerfora, Adobe Support Advisor og mer. Vi legger hele tiden til nye verktøy og informasjon på websidene våre for å gi deg flere muligheter til å løse problemer så raskt som mulig.

Hvis du er utvikler og trenger støtte for Adobe Drive SDK, finner du mer tilgjengelig informasjon om en pakke for supporthenvendelser for utviklere her:

http://www.adobe.com/no/support/programs/developer/incidentbundle/

Tilleggsressurser

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?