Produktmerknader for Adobe Drive CC (versjon 5.0.1)

Dette dokumentet inneholder ny produktinformasjon, oppdateringer og feilsøkingstips som ikke dekkes av Adobe Drive-dokumentasjonen. Du finner en oversikt over installasjonskrav og nye funksjoner i Adobe Drive 5 i de tidligere produktmerknadene på:

 http://helpx.adobe.com/no/drive.html.

I denne versjonen

Adobe Drive CC 5.0.1 inneholder rettinger og integrasjon med de nyeste versjonene av andre Adobe-produkter som Adobe Bridge, Illustrator®, InDesign® og InCopy®. De viktigste rettingene og forbedringene omfatter følgende punkter:

 • Støtte for 64-biters Windows-systemer.
 • Forbedret respons i brukergrensesnittet når du jobber med store filer på AEM DAM-systemer.
 • Forbedret ytelse ved nedlasting av store filer (for eksempel 350 MB eller større) fra skyvertsbaserte AEM DAM-systemer.
 • Filer med navn som inneholder spesialtegn, kan nå lagres på en AEM DAM-server, og filnavnene vises riktig. [3627367, 3385384]
 • Når en annen bruker sjekker inn en ny versjon av et dokument på en AEM DAM-server mens du har dette dokumentet åpent, er det ikke lenger nødvendig å vise versjoner eksplisitt for å se endringene. [3367382]
 • Adobe Drive håndterer nå riktig filnavn som bruker dobbeltbyte og utvidede tegn ved inn- og utsjekking av filer på AEM DAM-systemer. [3627481]

Rettet i applikasjonsversjoner

Disse problemene som ble rapportert som Adobe Drive-feil, ble rettet i nye versjoner eller oppdateringer av vertsapplikasjonene. Det kan være at du må oppgradere vertsapplikasjonen for å få med rettingen.

 • En oppdatering for Adobe Bridge CC er nå tilgjengelig. Du må installere denne oppdateringen. Uten denne oppdateringen krasjer Adobe Bridge ved oppstart eller avslutning når du prøver å bruke det med Adobe Drive. [3542081]
 • Med CC-versjonen av InCopy krasjer ikke lenger applikasjonen når du åpner en tildelingsfil med Adobe Drive. [3587212]

Kjente problemer

Disse problemene kan erfaringsmessig forekomme i denne versjonen. Hvis du vil ha de siste oppdateringene om kjente problemer, kan du gå til:
http://helpx.adobe.com/no/drive.html

 • Ettersom denne versjonen støtter 64-biters Windows-plattformer, kan det oppstå et installasjonsproblem når du bruker en egendefinert tilkobling fra tredjepart med et 64-biters Windows-system. Du må kontrollere at tilkoblingsplugin-modulen er riktig installert i riktig mappe: C:\Program Files\Common Files\Adobe\AD4ServiceManager\Plugins\.
  • Det kan hende at plugin-modulen for den egendefinerte tilkoblingen er installert på en plassering for 32-biters kompatibilitet under C:\Program Files (x86)\
  • Den bør nå installeres fra standardplasseringen under C:\Programfiler\
   Pluginmodulen kan være begge steder, men det må være et eksemplar installert på standardplasseringen.
 • [3560232] Når du har redigert og lagret en administrert ressurs i Illustrator eller Photoshop, vises feilmeldingen: "File has been modified outside Illustrator. Do you want to continue?" (Filen er endret utenfor Illustrator. Vil du fortsette?) eller "The disk copy of [Filename] was changed since you last opened or saved it. Do you want to save anyway?" (Kopien av [filnavn] på disken har blitt endret siden du sist åpnet eller arkiverte den. Vil du lagre likevel?) Du kan trygt overse denne meldingen.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?