Grunnleggende informasjon om skatter og avgifter for Adobe Stock-bidragsytere som ikke er amerikanske statsborgere

Denne siden inneholder grunnleggende informasjon om skatter og avgifter for Adobe Stock-bidragsytere som ikke er amerikanske statsborgere eller registrert som utlendinger bosatt i USA

Oversikt over skatter og avgifter

Lisensiering av kreativt innhold er en økonomisk virksomhet. Som Adobe Stock-bidragsyter kan inntekt som stammer fra disse salgene i USA, være underlagt amerikansk IRS-kildeskatt (Internal Revenue Service).

IRS er den offentlige etaten i Amerika som er ansvarlig for innkreving av skatter og overholdelse av skattelover. Som amerikansk selskap, må både vi og våre bidragsytere følge amerikansk skattelov, samt sende inn de riktige skjemaene for kildeskatt til IRS. Slike avgiftsskjemaer er tilpasset den aktuelle bidragsyterens situasjon, og er nødvendig for å avgjøre om vedkommendes inntekt skal ilegges amerikansk kildeskatt.

Informasjonen nedenfor hjelper deg å finne ut hvilket avgiftsskjema som gjelder for deg. Vi anbefaler at du følger trinnene nedenfor og rådfører deg med en mva-/juridisk rådgiver. Se ellers Grunnleggende informasjon om skatter og avgifter for amerikanske statsborgere og personer som er registrert som utlendinger bosatt i USA.

Merk:

Informasjonen nedenfor er ment som generelle retningslinjer. Vi kan ikke gi råd med hensyn til skatter og avgifter. Uten et godkjent skjema blir bidragsyterens samlede inntekt underlagt maksimalt skattetrekk på 30 %.

Gå gjennom profilen din

Gå gjennom profilen din på Bidragsyter-kontosiden for å forsikre deg om at informasjonen er oppdatert. Uriktige opplysninger fører til at skjemaet ikke godkjennes, og at det blir trukket kildeskatt fra inntekten din. 

Send inn avgiftsskjemaene dine

Avgiftsskjemaene må fylles ut og signeres digitalt på Bidragsyter-kontosiden. Det må sendes inn avgiftsskjemaer til Adobe Stock. Skjemaene må oppdateres etter hendelser som påvirker skatte-/avgiftsstatusen din (f.eks. ekteskapsinngåelse, navnebytte, skilsmisse, oppretting/oppløsing av et selskap). Send inn avgiftsskjemaene dine ved å gå til Bidragsyter-kontosiden din. Systemet veileder deg gjennom en rekke alternativer for å hjelpe deg å velge riktig skjema.

Merk:

Uansett hvilket land du bor i, må skatteskjemaet fylles ut på engelsk. Hvis du har problemer med å forstå engelsk, kan det være lurt å søke på Google etter oversettelser av skatteskjemaene som du kan bruke som veiledning. Vi anbefaler at du kontakter en skatterådgiver eller juridisk rådgiver hvis du trenger konkrete råd.

Enkeltpersoner

Hvis du er bosatt i et land som har en skatteavtale med USA: Vanligvis sender du inn skjemaet W-8 BEN, som gjør at bidragsytere bosatt utenfor USA kan kreve å bli helt eller delvis fritatt for kildeskatt. Vær oppmerksom på at kildeskattsatsen for video kan avvike fra satsen for andre filtyper.

Se Kildeskattsatser etter land.

Hvis du er bosatt i et land som ikke har noen skatteavtale med USA: Vanligvis sender du inn skjemaet W-8 BEN. Det trekkes 30 % kildeskatt fra alle salg. 

W-8 BEN-instruksjoner

LLC, partnerskap eller selskap

Hvis du har et LLC, partnerskap eller selskap som ikke kommer inn under amerikansk lov, må du finne ut hvilket W-8-skjema som gjelder for deg.

Det finnes flere W-8-skjemaer:

Hvis du er usikker på hvilket W-8-skjema som gjelder for deg, kontakter du en skatterådgiver for å få hjelp med å finne og sende inn riktig skjema.

Årsslutt

Ved årsslutt er vi pålagt å rapportere all inntekt som stammer fra salg i USA i løpet av året, til de amerikanske skattemyndighetene (IRS). Etter forespørsel (kontakt adobetax@adobe.com) kan vi sende et brev om årets rapporterte statistikk for lokale skatteformål. Inntekten rapporteres og er avgiftspliktig uavhengig av om du har bedt om utbetaling. Ettersom du bare betaler skatt på denne inntekten én gang, slipper du å betale på nytt når du tar ut pengene. 

Adobe-logoen

Logg på kontoen din